Eksportowanie danych do innego formatu pliku lub importowanie danych z innego formatu pliku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kreator eksportu i Kreatora importu ułatwiają przenoszenie danych projektu między Microsoft Office Project 2007 i w innych programach. Tych kreatorów podano instrukcje dla umieszczania wyeksportowane lub zaimportowane dane w polach odpowiednie miejsce docelowe. Definiując lub edytując mapy eksportu i importu tych kreatorów, można łatwo transferować dane do i z zadanie, zasobu lub przydział pól, które mają. Po zdefiniowaniu eksportowanie lub importowanie mapy, można eksportować lub importowanie danych.

Co chcesz zrobić?

Eksportowanie informacji o projekcie

Importowanie informacji o projekcie

Eksportowanie informacji o projekcie

Możesz wyeksportować informacje z Office Project 2007 do innego formatu, takich jak Microsoft Office Excel (jako skoroszyt lub raport w formie tabeli przestawnej ), tylko tekst (rozdzielany znakami tabulatora), wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub Extensible Markup Language (XML).

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako.

 2. W polu Zapisz jako typ wybierz format pliku, który chcesz wyeksportować dane.

 3. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę eksportowanego pliku.

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Uwaga: Tylko całego projektu można eksportować do formatu XML. Project 2007 mapy danych automatycznie, bez użycia Kreatora eksportu. Ponadto aby zmniejszyć rozmiar pliku, pola, które zawierają wartości null nie są objęte wyeksportowanego pliku XML.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami Kreatora eksportu, aby wyeksportować odpowiednie dane do właściwych pól pliku docelowego.

 6. Kiedy w kreatorze zostanie wyświetlony monit o utworzenie nowej mapy lub użycie istniejącej mapy, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Nowa mapa, aby utworzyć nową mapę eksportu od podstaw.

  • Kliknij opcję Użyj istniejącej mapy, aby użyć mapy domyślnej lub mapy, którą wcześniej zdefiniowano i zapisano.

 7. Na Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów strony Kreatora eksportu Sprawdź lub zmodyfikuj założenia mapowania programu Project 2007 lub Utwórz nową mapę:

  • Aby wyeksportować określone informacje o projekcie, wpisz lub zaznacz odpowiednie pole w kolumnie Z, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby dodać do mapy eksportu wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów w projekcie, kliknij przycisk Dodaj wszystko.

  • Aby dodać do mapy eksportu wszystkie pola zadań lub zasobów określonej tabeli, kliknij przycisk Oprzyj na tabeli. Kliknij odpowiednią tabelę, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby usunąć z mapy eksportu wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

  • Aby wstawić nowe pole powyżej innego pola, kliknij pole w kolumnie Z, a następnie kliknij przycisk Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć pole, kliknij je w kolumnie Z, a następnie kliknij przycisk Usuń wiersz. Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, kliknij pole w kolumnie Do, a następnie wpisz nową nazwę.

   Porada: Na Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów stronę kreatora eksportu w obszarze Podgląd można przeglądać układ mapy eksportu.

 8. Aby wyeksportować tylko pewne zadania lub zasoby, kliknij odpowiedni filtr w polu Filtr eksportu.

 9. Aby zmienić kolejność pól w pliku docelowym, kliknij pole w kolumnie Do, a następnie kliknij przyciski Przenieś w celu umieszczenia pola w odpowiednim miejscu.

 10. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu kliknij przycisk Zakończ, aby wyeksportować dane.

  Porada: Jeśli jest planowane ponowne użycie nowej lub edytowanej mapy eksportu, należy ją zapisać. Na ostatniej stronie Kreatora eksportu kliknij przycisk Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

Uwaga: 

 • Istniejącej mapy eksportu z innego projektu można użyć, jeśli jest ona dostępna w pliku globalnym. Za pomocą organizator można skopiować mapę eksportu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy eksportu w celu zapisania danych w pliku o formacie CSV lub w pliku o formacie TXT i ustawieniu ogranicznika tekstu, to ogranicznik będzie miał wpływ na typ pliku, a nie rozszerzenie pliku. Jeśli na przykład dane mają być zapisane do pliku o nazwie Moj_projekt.csv, ale określono tabulator jako ogranicznik tekstu w mapie, plik CSV będzie zawierał tabulatory zamiast przecinków, nawet jeśli rozszerzenie pliku wskazuje na obecność przecinków w pliku.

Początek strony

Importowanie informacji o projekcie

Aby zaimportować informacje do Microsoft Office Project 2007, przy użyciu dowolnego pole wartości wprowadzanych z innego produktu format pliku, takich jak program Microsoft Office Excel, Microsoft Office Access, język XML (Extensible Markup), wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) lub format tekstu rozdzielanego tabulatorami.

 1. Kliknij pozycję Otwórz   Obraz przycisku .

  Jeśli połączenie Microsoft Office Project Server 2007, kliknij polecenie Otwórz z pliku.

 2. W polu Pliki typu kliknij typ pliku, z którego chcesz zaimportować dane.

 3. W polu Szukaj w zlokalizuj folder zawierający plik, który chcesz zaimportować, a następnie wybierz plik z listy.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami w Kreatorze importu, aby zaimportować dane, które mają do pól pisane z wielkiej litery Project 2007.

 6. Na Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów strony Kreatora importu sprawdź lub zmodyfikuj założenia mapowania programu Project 2007:

  • Aby zaimportować dane z pola w pliku źródłowym do różnych Project 2007 pola, kliknij pole w kolumnie, wybierz pozycję nowe pole, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  • Aby zmienić nazwę pola w pliku docelowym, kliknij pole w kolumnie Do, a następnie wpisz nową nazwę.

  • Aby usunąć pole, kliknij je w kolumnie Z, a następnie kliknij przycisk Usuń wiersz.

  • Aby wstawić nowe pole powyżej innego pola, kliknij pole w kolumnie Z, a następnie kliknij przycisk Wstaw wiersz.

  • Aby usunąć z mapy importu wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów, kliknij przycisk Wyczyść wszystko.

  • Aby dodać do mapy importu wszystkie pola zadań, zasobów lub przydziałów z pliku docelowego, kliknij przycisk Dodaj wszystko.

   Porada: Na stronie Mapowanie zadań, Mapowanie zasobów lub Mapowanie przydziałów Kreatora importu w obszarze Podgląd można przeglądać układ mapy importu.

 7. Aby zmienić kolejność pól w pliku docelowym, kliknij pole w kolumnie Do, a następnie kliknij przyciski Przenieś w celu umieszczenia pola w odpowiednim miejscu.

 8. Na ostatniej stronie Kreatora importu kliknij przycisk Zakończ, aby zaimportować dane.

  Porada: Jeśli jest planowane ponowne użycie nowej lub edytowanej mapy importu, należy ją zapisać. Na ostatniej stronie Kreatora importu kliknij przycisk Zapisz mapę, a następnie wpisz nazwę w polu Nazwa mapy. Nowa mapa zostanie dodana do listy wstępnie zdefiniowanych map.

Uwaga: 

 • Istniejącej mapy importu z innego projektu można użyć, jeśli jest ona dostępna w pliku globalnym. Za pomocą organizator można skopiować mapę importu z pliku projektu do plik globalny.

 • Po utworzeniu mapy importu w celu uwzględnienia danych z pliku w formacie CSV lub z pliku w formacie TXT i ustawieniu ogranicznika tekstu, to ogranicznik będzie miał wpływ na typ pliku, a nie rozszerzenie pliku. Jeśli na przykład dane mają być zaimportowane z pliku o nazwie Moj_projekt.csv, ale określono tabulator jako ogranicznik tekstu w mapie, plik CSV będzie zawierał tabulatory zamiast przecinków, nawet jeśli rozszerzenie pliku wskazuje na obecność przecinków w pliku.

 • Mimo że w niektórych pól obliczeniowych można wprowadzać wartości, Project 2007 może być obliczane te wartości automatycznie lub po określeniu.

 • Project 2007 można zaimportować tylko dane XML, który może zostać sprawdzony pod kątem zgodności schematu wymiany danych.

 • Jeśli informacje z innego formatu plików zostaną zaimportowane do projektu organizacji, który wymaga wprowadzenia określonych informacji o zadaniach, przed wprowadzeniem wszystkich wymaganych informacji zapisanie projektu będzie niemożliwe.

 • Nie można zaktualizować pól kosztów zasobów w projekcie organizacji. Możesz zaimportować informacje o kosztach zasobów tylko w projektach zrzeszeniem lub zrzeszeniem zasobów w projekcie.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×