Eksportowanie członków grupy usługi Yammer do pliku CSV

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wyeksportować nazwy członków grupy usługi Yammer i adresy e-mail do pliku CSV. Jest to przydatne, jeśli chcesz zobaczyć, czy w grupie brakuje nikogo, Zaproś wszystkich członków grupy do innej grupy lub skontaktuj się z użytkownikami pocztą e-mail.

Każdy członek sieci usługi Yammer może eksportować informacje dotyczące grup publicznych. W przypadku grup prywatnych tylko członkowie grupy i Administratorzy sieci mogą eksportować listę członkostwa.

Ten proces wymaga użycia programu Windows PowerShell. Wygląda skomplikowane, ale trwa zaledwie kilka minut.

Krok 1. Znajdź identyfikator grupy

Identyfikator grupy identyfikuje grupę usługi Yammer. Jest on potrzebny dla skryptu programu PowerShell.

Krok 2. Znajdowanie tokenu

Token to zaszyfrowana wersja konta i hasło. Jest on potrzebny dla skryptu programu PowerShell.

Krok 3. Tworzenie skryptu programu PowerShell

Zapisz przykładowy kod w pliku i Zastąp wartości w polu Identyfikator grupy oraz token.

Krok 4. Uruchom skrypt programu PowerShell

Zmień katalogi na folder, w którym chcesz umieścić plik CSV, a następnie wklej skrypt do programu PowerShell.

Krok 5: otwieranie pliku CSV w programie Excel

Aby wyświetlić listę członków, Użyj kolumn o pełnej nazwie i adresie e-mail .

Krok 1. Znajdź identyfikator grupy

 1. W przeglądarce przejdź do https://www.yammer.com.

 2. Wybierz grupę.

 3. Spójrz na pasek adresu przeglądarki i skopiuj wartość Identyfikator kanału informacyjnego do pliku programu NotePad. Na przykład w poniższym ADRESie URL skopiuj wartość 1172163.

  https://www.yammer.com/contoso.com/#/threads/inGroup?type=in_group&feedIdd =1172163

Krok 2. Znajdowanie tokenu

Ostrzeżenie: Nie udostępniaj tokenów innym osobom. Można go użyć w celu uzyskania dostępu do konta usługi Yammer.

 1. W przeglądarce przejdź do https://www.yammer.com/client_applications.

 2. Kliknij pozycję zarejestruj nową aplikację.

  • Nazwa aplikacji: ponieważ ta aplikacja nie będzie używana do żadnych celów, z wyjątkiem uzyskania tokenu, nadaj jej nazwę. Nazwa aplikacji musi być unikatowa.

  • Organizacja: Wprowadź nazwę firmy.

  • Adres E-mail pomocy technicznej: wprowadź służbowy adres e-mail.

  • Witryna internetowa: wprowadź witrynę sieci Web firmy.

  • Identyfikator URI przekierowania: wprowadź https://www.Yammer.com.

  Strona szczegóły dotyczące tworzenia nowej aplikacji Yammer

 3. W sekcji klucze i token kliknij pozycję Generuj token dewelopera dla tej aplikacji.

  Strona aplikacji Yammer z linkiem do uzyskania tokenu

  Token jest widoczny u dołu strony klucze i token . Jest on pokazywany jako rozmyty na poprzednim obrazie.

  Token może być wykorzystywany w celu uzyskania dostępu do usługi Yammer, więc nie udostępniaj go.

 4. Skopiuj token do pliku Notatnika.

  Strona aplikacji Yammer z wyświetlonym tokenem

Krok 3. Tworzenie skryptu programu PowerShell

Ostrzeżenie: Nie udostępniaj tego skryptu po wprowadzeniu tokenu. Token może być wykorzystywany do uzyskiwania dostępu do konta usługi Yammer.

 1. Skopiuj poniższy kod do pliku Notatnika.

  $GroupId=group_id_value
  
  $Token = "token_value"
  
  $Headers = @{ "Authorization" = "Bearer "+$Token }
   
  $GroupCycle = 1
  DO
  	{
  		$GetMoreGroupsUri = "https://www.yammer.com/api/v1/users/in_group/$GroupId.xml?page=$GroupCycle"
  		write-host ("REST API CALL : $GetMoreGroupsUri")
      [xml]$Xml = ((Invoke-WebRequest -Uri $GetMoreGroupsUri -Method Get -Headers $Headers).content)
      $YammerGroups += $Xml.response.users.user
      $GroupCycle ++
      $GroupCount += $Xml.response.users.user.count
  		write-host ("GROUPMEMBER COUNT : $GroupCount")
    }	
  	While ($Xml.response.users.user.count -gt 0)
  	 $YammerGroups | Where {$_} | Export-Csv "$GroupId.csv" -Delimiter "," 
   
  	
 2. W pierwszych dwóch wierszach skryptu Zamień group_id_value i token_value na wyniki z kroków 1 i 2.

Krok 4. Uruchom skrypt programu PowerShell

 1. Otwórz program Windows PowerShell. Aby uzyskać informacje temat zgodności rozwiązań program Windows PowerShell, zobacz Znajdowanie programu PowerShell w systemie Windows 10, 8,1, 8,0 i 7,0

 2. W programie PowerShell zmień katalogi na miejsce, w którym chcesz zapisać plik CSV. Jeśli na przykład chcesz, aby skrypt był przechowywany w folderze dokumenty, a nazwa użytkownika to Janusz, wpisz:

  cd c:\users\joe\documents
 3. Skopiuj skrypt z pliku Notatnika, wklej go do programu PowerShell, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Krok 5. Otwórz plik w programie Excel

 1. Kliknij dwukrotnie plik programu Excel, który będzie miał nazwę GroupID. csv, używając identyfikatora grupy z kroku 1.

  Ten plik będzie znajdować się w katalogu, w którym zostały uruchomione polecenia programu PowerShell.

 2. Aby wyświetlić listę członków, Użyj kolumn o pełnej nazwie i adresie e-mail .

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×