Eksplorowanie i nawigowanie programu Microsoft Planner za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu Microsoft Planner za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Microsoft Planner z klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Użycie Planner, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Ponieważ Planner działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe, które działają w przeglądarce będzie również działać w Planner.

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Przechodzenie między elementów w widoku głównym Planner, naciśnij (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz) aż usłyszysz nazwa elementu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć. Fokus jest przenoszony między elementami w następującej kolejności:

 • Pasek tytułu znajduje się przycisk listy z usługi uruchamiania innych aplikacji.

 • Lista okienka nawigacji po lewej stronie ekran, który zawiera przyciski Nowy plan, Centrum terminarz i Strona Moje zadania i Ulubione i ostatnio używane planów.

 • Obszaru głównej zawartości, zawierającą stronę Centrum terminarz, jeśli plan nie jest otwarty lub obecnie otwartą planu.

Nawigację planu

Przechodzenie między elementami planu, który został otwarty w widoku głównym Planner, naciśnij (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz) aż usłyszysz nazwa elementu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć. Fokus jest przenoszony między elementami w następującej kolejności:

 • Tablica, wykresów i Harmonogram kart, które umożliwiają zmienianie widoku planu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zmienianie widoku planu.

 • Przycisk więcej, który powoduje otwarcie listy innych stron planu.

 • Przycisk Członkowie planu, który powoduje otwarcie listy wszystkich uczestników planu.

 • Przyciski Filtrowanie i Grupowanie według, które mogą być używane do sortowania i uporządkuj zawartość planu. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, a kolejność zadań na tablicy terminarza.

 • Zawartość plan przedstawiony zgodnie z karty wybrany widok.

Zmienianie widoku planu

Po wybraniu planu, domyślnie wyświetlany widok tablicy. Możesz zmienić do widoku wykresu lub harmonogramu w celu uzyskania bardziej omówienie planu.

 1. W planie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz widok, który chcesz, takie jak "Tablicy kartę" lub "wykres."

 2. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać i otworzyć widok.

Zobacz też

Tworzenie planu i Dodaj pakiety terminarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Organizowanie pracy zespołowej przy użyciu programu Microsoft Planner

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Planner

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Planner dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po aplikacji i przełączanie między widokami.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie główne widoki

Po zalogowaniu się do Planner dla systemu iOS, widok jest otwierany w widoku Terminarz Centrum. Lista planów Ulubione i ostatnich i zawiera łącza do wszystkich planów. W górnej części widoku Terminarz Centrum znajdują się przyciski do otwierania wyszukiwania i tworzenia nowego planu.

Widok Moje zadania zawiera przydzielonych zadań. W górnej części ten widok jest przycisk Grupuj według.

Wyświetlanie ustawień zawiera informacje o koncie i opcji wylogowywanie się i pomocy aplikacji.

Aby przejść do widoków, szybko przesuń w lewo lub prawo. Na ekranie, aby eksplorować zawartość widoku, można również przesuwając jednym palcem. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między widokami głównym

Aby przełączać się między widoków, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz widok, który chcesz, na przykład "Moje zadania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu w każdej głównym widoku, a zawiera przyciski Moje zadania, Centrum terminarz i Ustawienia.

Przejdź do planu

Aby otworzyć planu, zlokalizuj żądany plan w widoku Terminarz Centrum, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Grunt w widoku planu i usłyszeć nazwę kolorem pierwszego planu.

W widoku planu pasek menu u góry zawiera przyciski Grupuj według i Opcje planu. Obszaru głównej zawartości zawiera przycisk Opcje kolorem i pola tekstowego Dodaj zadanie dodawania nowych zadań.

Aby przejść do planu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Słyszysz zadania podczas przenoszenia w planie. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wyjść z widoku planu, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przejdź do zadania

Aby otworzyć wyświetlane zadanie, Znajdź zadanie, które chcesz w planie lub w widoku Moje zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Widok jest otwierany w widoku edycji zadania. Pasek menu u góry widoku zawiera przycisk Więcej opcji. Pole tekstowe Dodaj komentarz znajduje się w dolnej części widoku.

Aby przejść do zadania, szybko przesuń w lewo lub prawo. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby zamknąć widok Edytuj zadanie, szybko przesuń w lewo do momentu usłyszeć "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Tworzenie planu i Dodaj pakiety terminarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Organizowanie pracy zespołowej przy użyciu programu Microsoft Planner

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Planner dla systemu Android TalkBack, czytnik ekranu Android wbudowanych, aby dowiedzieć się, jak poruszać się po aplikacji i przełączanie między widokami.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Nawigowanie główne widoki

Po zalogowaniu się do Planner dla systemu Android, widok jest otwierany w widoku Terminarz Centrum. Lista planów Ulubione i ostatnich i zawiera łącza do wszystkich planów. W górnej części widoku Terminarz Centrum znajdują się przyciski do otwierania wyszukiwania i tworzenia nowego planu.

Widok Moje zadania zawiera przydzielonych zadań. W górnej części ten widok jest przycisk Sortuj według.

Wyświetlanie ustawień zawiera informacje o koncie i opcji wylogowywanie się i pomocy aplikacji.

Aby przejść do widoków, szybko przesuń w lewo lub prawo. Na ekranie, aby eksplorować zawartość widoku, można również przesuwając jednym palcem. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między widokami głównym

Aby przełączać się między widoków, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu słyszysz widok, który chcesz, na przykład "Moje zadania", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu w każdej głównym widoku, a zawiera przyciski Moje zadania, Centrum terminarz i Ustawienia.

Przejdź do planu

Aby otworzyć planu, zlokalizuj żądany plan w widoku Terminarz Centrum, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Grunt w widoku planu i usłyszeć nazwę kolorem pierwszego planu.

W widoku planu pasek menu u góry zawiera przyciski wykresów, Sortuj według i Więcej opcji. Obszaru głównej zawartości zawiera przycisk opcji kolorem i pola tekstowego Dodaj zadanie dodawania nowych zadań.

Aby przejść do planu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wyjść z widoku planu, szybko przesuń w dół to left.

Przejdź do zadania

Aby otworzyć wyświetlane zadanie, Znajdź zadanie, które chcesz w planie lub w widoku Moje zadania, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Widok jest otwierany w widoku edycji zadania. Pasek menu u góry widoku zawiera przycisk Więcej opcji. Pole tekstowe Dodaj komentarz znajduje się w dolnej części widoku.

Aby przejść do zadania, szybko przesuń w lewo lub prawo. Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wyjść z widoku edycji zadania, szybko przesuń w dół to left.

Zobacz też

Tworzenie planu i Dodaj pakiety terminarza za pomocą czytnika ekranu

Sortowanie i kolejności zadań na tablicy terminarza za pomocą czytnika ekranu

Organizowanie pracy zespołowej przy użyciu programu Microsoft Planner

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×