Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie programu Excel za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Excel klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementy oraz przechodzenie między widokami i funkcji. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie między głównych obszarów

Przechodzenie między głównych obszarów w Excel, naciśnij klawisz F6 (do przodu) i Shift + F6 (wstecz). Są głównych obszarów:

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Karty arkuszy

 • Pasek stanu

 • Karty Wstążki

Przejdź do karty wstążki

Na pasku menu główne Excel są karty wstążki. Aby uzyskać dostęp do karty wstążki, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Wstążki karty", a następnie według nazwy bieżącej karty. Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć "górnym na Wstążce." Aby przechodzić między karty, użyj klawiszy strzałek lewy i prawy. Po przeniesieniu karty wstążki określonych kartach pojawi się pod nim. Aby dowiedzieć się, jak przeglądać na Wstążce zaznaczonego, przejdź do Nawigacja wstążki.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Układ strony

  Ustawianie marginesów, orientacji i rozmiaru strony arkusza.

 • Formuły

  Dodawanie różnych funkcji i formuł do arkusza.

 • Dane

  Importowanie danych z różnych źródeł, sortowania i filtrowania i za pomocą narzędzi danych, takich jak usunięcia zduplikowanych wierszy.

 • Recenzja

  Sprawdzanie pisowni i ułatwienia dostępu arkusza i współpracować z innymi osobami przy użyciu komentarze i notatki.

 • Widok

  Wybierz widok, taki jak Widok normalny lub widok Układu strony i ustaw poziom powiększenia.

 • Pomoc

  Otwórz Microsoft Excel pomocy, kontakt z pomocą techniczną i pozostaw opinii.

Oprócz karty wstążki należy otworzyć menu plik dla niektórych ważnych poleceń. Aby otworzyć go, naciśnij klawisze Alt + F. Menu plik zostanie otwarty w nowe okienko. Aby Przejdź głównym poleceń, w górę i Strzałka w dół, a następnie użyj karty klucza i klawiszy strzałek w górę lub w dół przejdź opcje dla tego polecenia.

W menu plik można Utwórz nowy skoroszyt, otwórz istniejący skoroszyt, zapisywanie, udostępnianie lub wydrukować plik obecnie pracujesz i uzyskać dostęp do opcji Excel. Aby zamknąć menu plik i powrócić do arkusza, naciśnij klawisz Esc.

Nawigowanie w obrębie wstążki

Po Przechodzenie do karty wstążki prawo zgodnie z opisem w Przejdź karty wstążki, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do Wstążki lub przeglądanie jego polecenia i opcje. Możesz nacisnąć klawisze Shift + Tab, aby przejść wstecz. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję lub naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć Wstążki i powrócić do arkusza.

Porada: Często szybciej jest dostęp do poleceń i opcji na Wstążce w każdej za pomocą skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows.

Przejdź do arkusza

Po otwarciu skoroszytu Excel skoncentrować się na siatce tabeli arkusza. Jeśli zostaną przeniesione fokusu poza arkusz, naciśnij klawisz F6 do momentu czytnik ekranu informuje o lokalizacji komórki siatki tabeli. Oto jak możesz przejść z arkusza i między innych arkuszy i skoroszytów:

 • Do przechodzenia między komórkami w siatce tabeli, użyj klawiszy strzałek. Czytnik ekranu informuje o kolumn i wierszy każdej komórki, a także jego zawartość.

 • Aby otworzyć menu kontekstowego dla bieżącej komórki, naciśnij klawisze Shift + F10. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść menu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do arkusza.

 • Aby przejść do następnego lub poprzedniego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz nazwy bieżącej karty arkusza, Znajdź prawo arkusza za pomocą klawiszy strzałek lewy i prawy i naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

 • Aby przejść do następnego skoroszytu, gdy więcej niż jeden skoroszyt zostanie otwarty, naciśnij klawisze Ctrl + F6. Czytnik ekranu informuje o nazwę skoroszytu.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe lub obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Sortowanie lub filtrowanie tabeli w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Umożliwia Excel dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych macOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Aby przejść ze głównym widoku Excel, naciśnij klawisz F6 (do przodu) i Shift + F6 (wstecz). Fokus jest przenoszony do następujących obszarów w głównym widoku:

 • Pasek narzędzi Szybki dostęp w górnej części ekranu

 • Bieżąca karta na wstążce

 • Pole Nazwa na pasku narzędzi

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Pasek stanu

Przejdź do karty wstążki

Na pasku menu główne Excel są karty wstążki. Do osiągnięcia karty wstążki, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz obecnie wybierz kartę na Wstążce, na przykład "dla użytkowników domowych, zaznaczone, karta." Aby przechodzić między karty, użyj klawiszy strzałek lewy i prawy. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisz SPACJA. Wstążka określonych kartach pojawi się pod nim. Aby dowiedzieć się, jak przeglądać na Wstążce zaznaczonego, przejdź do Nawigacja wstążki.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Plik

  Menu plik zawiera, na przykład opcji dotyczących tworzenia i zapisywania skoroszytów i dostęp do ustawień Excel.

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Układ

  Ustawianie marginesów, orientacji i rozmiaru strony arkusza.

 • Formuły

  Dodawanie różnych funkcji i formuł do arkusza.

 • Dane

  Importowanie danych z różnych źródeł, sortowania i filtrowania i za pomocą narzędzi danych, takich jak usunięcia zduplikowanych wierszy.

 • Widok

  Ustawianie orientacji lub marginesu arkusza, wybierz motyw i dostęp do narzędzi szkoleniowe.

Nawigowanie w obrębie wstążki

Po Przechodzenie do karty wstążki prawo zgodnie z opisem w Przejdź karty wstążki, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do Wstążki lub przeglądanie jego polecenia i opcje. Naciśnij klawisze Shift + Tab, aby przejść wstecz. Naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać opcję lub naciśnij klawisz F6, aby pozostawić na Wstążce.

Porada: Często szybciej jest dostęp do poleceń i opcji na Wstążce w każdej za pomocą skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Macintosh.

Przechodzenie między widokami

Oprócz widoku głównym Excel występują następujące często używanych widoków:

 • Po otwarciu aplikacji Excel grunt na stronie początkowej. Ze strony początkowej można utworzyć nowy skoroszyt, Przeglądaj szablony, otwórz istniejący skoroszyt i zapisać informacje o koncie.

  Aby powrócić do Start menu później, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Przycisk plik", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Otworzyć nowych i ostatnio używanych plików". Aby poruszać się w menu, naciśnij klawisz Tab lub klawisz Strzałka w lewo lub w prawo. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz SPACJA.

 • W menu plik można rozpocząć nowy skoroszyt, zapisywanie, udostępnianie lub wydrukować plik obecnie pracujesz i uzyskać dostęp do opcji Excel.

  Aby otworzyć menu plik, naciśnij klawisze Control + opcja + M. Fokus jest przenoszony do paska menu Apple. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Plik", a następnie naciśnij klawisz SPACJA. Menu plik, górę i Strzałka w dół. Aby otworzyć podmenu, naciśnij klawisz Strzałka w prawo. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz SPACJA.

  Aby zamknąć menu plik i powrócić do arkusza, naciśnij klawisz Esc.

 • W oknie Preferencji w programie Excel można korzystać z ustawień Excel, takich jak opcje Autokorekty i na Wstążce.

  Aby otworzyć okno Preferencji w programie Excel, naciśnij polecenie + średnik (;). Naciskaj klawisz Tab, aby przenieść w oknie. Aby wybrać ustawienie, naciśnij klawisz SPACJA. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia. Aby poruszać się okno dialogowe Ustawienia, naciśnij klawisz Tab lub klawisze strzałek. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz SPACJA.

  Aby zamknąć okno Preferencji w programie Excel i powrócić do arkusza, naciśnij klawisz Esc.

Eksplorowanie skoroszytu

Po otwarciu skoroszytu Excel fokus znajduje się w obszarze zawartości. Jeśli fokus zostaną przeniesione poza obszarem zawartości, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Edytuj tekst", a następnie umieść punkt wstawiania w arkuszu. Istnieje kilka sposobów nawigacji w obszarze zawartości:

Używanie skrótów klawiaturowych

Aby uzyskać pełną listę Skróty nawigacji przejdź do skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Macintosh.

Gdy fokus znajduje się na siatce tabeli arkusza, naciśnij klawisz Control + opcja + Shift + Strzałka w dół, aby interakcji z zawartością:

 • Aby przejść do początku arkusza, naciśnij klawisze Control + Home lub Control + Fn + lewy klawisz strzałki.

 • Przejście o jedną komórkę w górę, dół, lewo lub prawo, naciskaj klawisze strzałek.

 • Przejście do ostatniej używanej komórki w arkuszu, naciśnij polecenie + Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby przejść do następnego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisze strzałki opcja + Strzałka w prawo lub Control + Page Down.

 • Aby przejść do poprzedniego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisz strzałki opcja + Strzałka w lewo lub Control + Page w górę.

Za pomocą funkcji VoiceOver pokrętle, szybkie nawigacji lub wybór elementu

Za pomocą funkcji VoiceOver, takich jak pokrętle, szybkie nawigacji lub wybór element przejdź bezpośrednio do elementu. Na przykład możesz przejść bezpośrednio do wykresu, tabeli lub łącze.

 • Aby otworzyć na pokrętle, naciśnij klawisze Control + opcja + U.

 • Aby otworzyć wybór element, naciśnij klawisze Control + opcja + I.

 • Aby aktywować szybkie nawigacji, naciskaj klawisze strzałek lewy i prawy w tym samym czasie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z funkcji VoiceOver, przejdź do VoiceOver przewodnika wprowadzenie.

Zobacz też

Tworzenie i zaznaczanie wykresu w programie Excel za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Excel dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Za pomocą Excel dla systemu iOS VoiceOver, iOS wbudowane czytniki ekranu, aby Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementów i przechodzenie między widokami i funkcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku główna

Po uruchomieniu Excel dla systemu iOS Utwórz lub Otwórz skoroszyt z widoku główna. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do przechodzenia między elementami w widoku główna i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać element. Widok główna zawiera następujące elementy:

 • Główny obszar zawartości

 • Pasek kart

  Pasek kart znajduje się w dolnej części ekranu, a zawiera Nowy, ostatnieudostępnione, Otwórz i Ustawienia karty.

Przechodzenie między elementami ekranu głównego

Przechodzenie między głównych obszarów w Excel dla systemu iOS, szybko przesuń w prawo (do przodu) i w lewo (wstecz). Są głównych obszarów:

 • Menu górne

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Pasek narzędzi i Wstążki

Nawigowanie w górnym menu

Na pasku górnym menu Excel dla systemu iOS umożliwia dostęp do różnych poleceń:

 • Przycisk Zamknij plik

  Zamknij plik i powrócić do widoku główna.

 • Przycisk Cofnij

 • Przycisk Pokaż Wstążkę

 • Przycisk Znajdź

  Wyszukiwanie tekstu w obrębie arkusza lub skoroszytu.

 • Menu Udostępnij

  Udostępnianie skoroszytu z innymi osobami lub wysłać kopię dokumentu.

 • Menu Plik

  Polecenia programu Access ważne, takich jak Zapisz kopię, Eksportowanie i Drukowanie. Aby zakończyć pracę w menu plik, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Gotowe", następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przejdź do arkusza

Siatka tabeli arkusza to główny obszar ekranu Excel dla systemu iOS. Aby przenieść fokus do arkusza, szybko przesuń w prawo do ekranu czytnika informuje o lokalizacji komórki siatki tabeli.

 • Do przechodzenia między komórkami w siatce tabeli, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Czytnik ekranu informuje o kolumn i wierszy każdej komórki, a także jego zawartość.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe dla bieżącej komórki, naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść z menu i naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru.

Przejdź na pasku narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia dostęp do niektóre często używane funkcje, takie jak przycisk arkuszy, który pozwala przełączać się między arkuszami w tym samym skoroszycie i Zastosuj filtr, Kolor wypełnienia, Powiedz mi, co chcesz zrobić, i Przyciski Pokaż Wstążkę.

Nawigowanie w obrębie wstążki

Wstążka jest głównym sposobem uzyskania dostępu do poleceń i opcji w Excel dla systemu iOS. Są one pogrupowane w kartach.

 1. Aby uzyskać dostęp do karty wstążki, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Czytnik ekranu informuje o nazwy bieżącej karty.

 2. Aby przełączyć się karty, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz kartę i naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć.

 3. Szybko przesuń w prawo, aby przenieść na Wstążce i przeglądanie jego polecenia i opcje. Naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru.

 4. Aby ukryć Wstążkę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Ukryj Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Formuły

  Dodawanie różnych funkcji i formuł do arkusza.

 • Dane

  Sortowanie i filtrowanie danych w arkuszu.

 • Recenzja

  Współpraca z innymi osobami przy użyciu komentarzy.

 • Widok

  Wybierz, czy wyświetlić linie siatki i nagłówki, i ustawić poziom powiększenia.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenia, użyj Powiedz mi. Aby znaleźć polecenia za pomocą Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym chcesz wykonać akcję.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Powiedz mi co chcesz zrobić", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz polecenie, które chcesz. Na przykład wpisz "sortowanie".

 4. Aby uzyskać dostęp do wyszukiwania wyników, szybko przesuń w górę dwoma palcami, a następnie szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz pierwszego wyniku. Szybko przesuń w prawo, aby przejrzeć wyniki i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać jedną.

Zobacz też

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla telefonu iPhone

Używanie klawiatury zewnętrznej z aplikacją Excel dla tabletu iPad

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Za pomocą Excel dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementy oraz przechodzenie między widokami i funkcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Nawigowanie w widoku główna

Po uruchomieniu Excel dla systemu Android Utwórz lub Otwórz skoroszyt z widoku główna. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do przechodzenia między elementami w widoku główna i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać element. Widok główna zawiera następujące elementy:

 • Menu górne

  Menu górne zawiera przyciski wyszukiwania i Nowy.

 • Główny obszar zawartości

 • Pasek kart

  Pasek kart znajduje się w dolnej części ekranu, a zawiera ostatnie, Udostępnianie i Otwieranie karty.

Przechodzenie między elementami ekranu głównego

Przechodzenie między głównych obszarów w Excel dla systemu Android, szybko przesuń w prawo (do przodu) i w lewo (wstecz). Są głównych obszarów:

 • Menu górne

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Pasek narzędzi i Wstążki

Nawigowanie w górnym menu

Na pasku górnym menu Excel dla systemu Android umożliwia dostęp do różnych poleceń:

 • Przycisk Wstecz

  Zamknij plik i powrócić do widoku główna.

 • Przycisk Więcej opcji

  Pokaż Wstążkę, głównym sposobem polecenia programu access w Excel.

 • Przycisk Znajdź

  Wyszukiwanie tekstu w obrębie arkusza lub skoroszytu.

 • Przycisk Cofnij

 • Udostępnianie Przełącz

  Udostępnianie skoroszytu z innymi osobami lub wysłać kopię dokumentu.

 • Menu menu

  Polecenia programu Access ważne, takich jak Zapisywanie, Zapisz jako, Drukowanie i Ustawienia. Aby wyjść z menu, naciśnij ekran dwoma palcami.

Przejdź do arkusza

Siatka tabeli arkusza to główny obszar ekranu Excel dla systemu Android. Aby przenieść fokus do arkusza, szybko przesuń w prawo do ekranu czytnika informuje o lokalizacji komórki siatki tabeli.

 • Do przechodzenia między komórkami w siatce tabeli, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Czytnik ekranu informuje o kolumn i wierszy każdej komórki, a także jego zawartość.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe dla bieżącej komórki, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść z menu i naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru. Aby zamknąć menu kontekstowego bez wybierać odpowiedni element, naciśnij ekran dwoma palcami.

Przejdź na pasku narzędzi

Pasek narzędzi umożliwia dostęp do niektóre często używane funkcje, takie jak przełącznik arkuszy, który pozwala przełączać się między arkuszami w tym samym skoroszycie i Zastosuj filtr, Kolor wypełnienia, Powiadom i Więcej opcji narzędzia.

Nawigowanie w obrębie wstążki

Wstążka jest głównym sposobem uzyskania dostępu do poleceń i opcji w Excel dla systemu Android. Są one pogrupowane w kartach.

 1. Aby uzyskać dostęp w karty wstążki, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Więcej opcji", następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Czytnik ekranu informuje o nazwy bieżącej karty.

 2. Aby przełączyć się karty, naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz kartę i naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć.

 3. Szybko przesuń w prawo, aby przenieść na Wstążce i przeglądanie jego polecenia i opcje. Naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru.

 4. Aby ukryć Wstążkę, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu usłyszeć "Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Formuły

  Dodawanie różnych funkcji i formuł do arkusza.

 • Dane

  Sortowanie i filtrowanie danych w arkuszu.

 • Recenzja

  Współpraca z innymi osobami przy użyciu komentarzy.

 • Widok

  Wybierz, czy wyświetlić linie siatki i nagłówki, i ustawić poziom powiększenia.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenia, użyj Powiedz mi. Aby znaleźć polecenia za pomocą Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym chcesz wykonać akcję.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Powiedz mi", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz polecenie, które chcesz. Na przykład wpisz "sortowanie".

 4. Aby uzyskać dostęp do wyników wyszukiwania, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz pierwszego wyniku. Szybko przesuń w lewo, aby przejrzeć wyniki i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać jedną.

Zobacz też

Przewodnik dotykowy aplikacji Excel dla systemu Android

Używanie klawiatury zewnętrznej z programem Excel dla systemu Android

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Za pomocą Excel Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementów i przechodzenie między widokami i funkcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w widoku główna

Po uruchomieniu Excel Mobile Utwórz lub Otwórz skoroszyt z widoku główna. Możesz utworzyć nowy skoroszyt, przeglądanie w poszukiwaniu istniejącego skoroszytu lub otwórz ostatnio używane. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do przechodzenia między elementami w widoku główna i naciśnij dwukrotnie, aby wybrać element.

Przechodzenie między elementami ekranu głównego

Przechodzenie między głównych obszarów Excel Mobile szybko przesuń w prawo (do przodu) i lewej (wstecz). Są głównych obszarów:

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Karty arkuszy

 • Pasek poleceń szybki dostęp

 • Paleta polecenia

Przejdź do arkusza

Siatka tabeli arkusza to główny obszar ekranu Excel Mobile. Aby przenieść fokus do arkusza, szybko przesuń w lewo lub prawo do ekranu czytnika informuje o "Siatka tabeli" oraz lokalizację komórki siatki tabeli.

 • Do przechodzenia między komórkami w siatce tabeli, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Czytnik ekranu informuje o kolumn i wierszy każdej komórki, a także jego zawartość.

 • Aby zaznaczyć bieżącej komórki, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przełączyć się między arkuszami w tym samym skoroszycie, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Karty arkuszy". Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz arkusza, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby otworzyć menu kontekstowe zaznaczonego arkusza, naciśnij dwukrotnie dwoma palcami. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść z menu i naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru.

Przejdź na pasku poleceń szybki dostęp

Na pasku poleceń szybki dostęp Excel Mobile umożliwia dostęp do różnych funkcji:

 • Przycisk plik

  Otwórz stronę Backstage, aby uzyskać dostęp do ważnych poleceń, takich jak Nowy, Otwieranie, Zapisywanie, Drukowanie i Ustawienia. Aby zamknąć stronę Backstage, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przejdź wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Przycisk Znajdź

  Wyszukiwanie tekstu w obrębie arkusza lub skoroszytu.

 • Przycisk Udostępnij

  Udostępnianie skoroszytu z innymi osobami.

 • Przycisk Cofnij

Przejdź na palecie polecenia

Paleta polecenie jest głównym sposobem uzyskania dostępu do poleceń i opcji w Excel Mobile. Polecenia i opcje są pogrupowane w różnych karty wstążki.

 1. Aby uzyskać dostęp w paleta polecenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Polecenie paleta", następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby przełączyć się karty, szybko przesuń w lewo do momentu możesz usłyszeć "Selektor tabulatorów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz kartę i naciśnij dwukrotnie, aby go zaznaczyć.

 3. Szybko przesuń w prawo, aby przenieść na Wstążce i przeglądanie jego polecenia i opcje. Naciśnij dwukrotnie, aby dokonać wyboru.

 4. Aby ukryć Wstążkę, szybko przesuń w lewo lub prawo do momentu usłyszeć "Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Formuły

  Dodawanie różnych funkcji i formuł do arkusza.

 • Dane

  Sortowanie i filtrowanie danych w arkuszu.

 • Recenzja

  Współpraca z innymi osobami przy użyciu komentarzy.

 • Widok

  Wybierz, czy wyświetlić linie siatki i nagłówki, i ustawić poziom powiększenia.

Zobacz też

Używanie skrótów klawiaturowych za pomocą klawiatury zewnętrznej w aplikacji Excel Mobile dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Za pomocą Excel Online klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i nawigowanie widoków aplikacji i elementy oraz przechodzenie między widokami i funkcji. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Excel Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Excel Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Excel Online.

W tym temacie

Przechodzenie między głównych obszarów

Przechodzenie między głównych obszarów w Excel Online, naciśnij klawisze Ctrl + F6 (do przodu) i Ctrl + Shift + F6 (wstecz). Są głównych obszarów:

 • Pasek tytułu

 • Karty Wstążki

 • Siatka tabeli w arkuszu

 • Karty arkuszy

 • Pasek stanu

Przejdź do karty wstążki

Na pasku menu główne Excel Online są karty wstążki. Do osiągnięcia karty wstążki, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Karty wstążki", a następnie według nazwy bieżącej karty. Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć tylko nazwy bieżącej karty. Aby przechodzić między karty, użyj klawiszy strzałek lewy i prawy. Po przeniesieniu karty wstążki określonych kartach pojawi się pod nim. Aby dowiedzieć się, jak przeglądać na Wstążce zaznaczonego, przejdź do Nawigacja wstążki.

Oto lista najbardziej typowych karty i kilka przykładów co można zrobić na każdej z kart:

 • Narzędzia główne

  Formatowanie i wyrównywanie tekstu i liczb i dodawanie nowych wierszy i kolumn.

 • Wstawianie

  Wstawianie różnych funkcji i formuł, tabel, obrazów, kształtów i wykresów do arkusza.

 • Dane

  Sortowanie i filtrowanie danych oraz korzystanie z narzędzi, takich jak sprawdzanie poprawności danych.

 • Recenzja

  Sprawdzanie ułatwień dostępu w arkuszu i współpracować z innymi osobami przy użyciu komentarzy.

 • Widok

  Przełącz na Widok do czytania i wybierz, czy mają być wyświetlane linie siatki i nagłówki.

Oprócz karty wstążki należy otworzyć menu plik dla niektórych ważnych poleceń. Aby otworzyć go, naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Ctrl + Shift + F6 do momentu usłyszeć "Karty wstążki" i nazwy bieżącej karty, a następnie naciśnij klawisz F. Z czytnikiem ekranu JAWS możesz usłyszeć tylko nazwy bieżącej karty. Menu plik zostanie otwarty w nowe okienko. Polecenia głównym, górę i klawisz strzałki w dół i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jedną. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść opcje dla tego polecenia.

W menu plik można Utwórz nowy skoroszyt, otwórz istniejący skoroszyt, zapisywanie, udostępnianie lub wydrukować plik obecnie pracujesz i uzyskać dostęp do opcji Excel Online. Aby zamknąć menu plik i powrócić do arkusza, naciśnij klawisz Esc.

Nawigowanie w obrębie wstążki

Po Przechodzenie do karty wstążki, których potrzebujesz, zgodnie z opisem w Przejdź karty wstążki, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do wstążki, a za pomocą klawiszy Strzałka w prawo i w lewo do przeglądania jego polecenia i opcje. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję lub naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć Wstążki i powrócić do arkusza.

Porada: Często szybciej jest dostęp do poleceń i opcji na Wstążce w każdej za pomocą skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online.

Przejdź do arkusza

Po otwarciu skoroszytu Excel Online skoncentrować się na siatce tabeli arkusza. Jeśli zostaną przeniesione fokusu poza arkusz, naciśnij klawisze Ctrl + F6 do momentu czytnik ekranu informuje o lokalizacji komórki siatki tabeli. Oto jak możesz przejść z arkusza i między innych arkuszy:

 • Do przechodzenia między komórkami w siatce tabeli, użyj klawiszy strzałek. Czytnik ekranu informuje o kolumn i wierszy każdej komórki, a także jego zawartość.

 • Aby otworzyć menu kontekstowego dla bieżącej komórki, naciśnij klawisze Shift + F10. Użyj w górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść menu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję lub naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do arkusza.

 • Aby przejść do następnego lub poprzedniego arkusza w skoroszycie, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz nazwy bieżącej karty arkusza, użyj klawiszy strzałek lewy i prawy znajdowanie arkusza, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Skróty klawiaturowe w aplikacji Excel Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Excel

Udostępnić dokumenty programu Excel dla osób niepełnosprawnych

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×