Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie Poczta programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Przechodzenie między elementami w głównym widoku

Naciśnij klawisz F6 (do przodu lub Shift + F6 (wstecz) aby przełączać się między elementami w następującej kolejności:

 • Wstążka

 • Okienko folderów

 • Lista wiadomości

 • Pasek stanu

Przejdź do karty wstążki

Karty wstążki zawierają Narzędzia główne Outlook dla wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail, znakowanie wiadomości oraz zarządzanie folderów poczty e-mail.

 • Aby poruszać się karty wstążki, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz "Karty wstążki," następuje obecnie wybraną kartę.

 • Aby przechodzić między karty wstążki, użyj klawisza Strzałka w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kartę.

Przejdź do okienka folderów

Okienko folderów zawiera foldery dostępne poczty e-mail. Najczęściej używanych folderów znajdują się w folderze Ulubione. Każdego konta poczty e-mail ma własny podfolderów. Gdy fokus zmieni się w tym okienku, Narrator odczytuje nazwy bieżącego folderu.

 • Aby przejść okienka folderów, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje nazwy folderów, jak zostały wyróżnione.

 • Foldery Ulubione i konta Narrator odczytuje również czy folder jest zwijania i rozwijania. Aby zwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w lewo. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 • Aby otworzyć folder wyróżniony, naciśnij klawisz Enter. Zawartość folderu jest wyświetlana na liście wiadomości.

 • Aby przejść do listy wiadomości, naciśnij klawisz Tab.

Przejdź na liście wiadomości

Lista wiadomości z zawartością obecnie aktywny folder. Wiadomości są grupowane według daty. Gdy fokus zmieni się na liście wiadomości, Narrator odczytuje nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartości zaznaczonej wiadomości.

 • Aby przejść na liście wiadomości, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartości zaznaczonej wiadomości.

 • Aby otworzyć zaznaczoną wiadomość, naciśnij klawisz Enter.

Przejdź do okna wiadomości

Okno komunikatu zawiera pełnego tekstu i innych informacji do wiadomości e-mail. Okno wiadomości jest własnej karty Wstążki i pod nimi, okienko zawierający tekst nagłówka, wszystkie załączniki i wiadomość wiadomości. Gdy fokus zmieni się w oknie wiadomości, Narrator informuje o temat wiadomości i formatowanie. Fokus zostanie umieszczony na początku treści wiadomości.

 • Aby poruszać się karty wstążki, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz "Karty wstążki," następuje obecnie wybraną kartę.

 • Aby przechodzić między karty wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać kartę.

 • Aby przeczytać informacje w nagłówku wiadomości, klawiszy Ctrl + Tab, aż usłyszysz odpowiednie pole nagłówka.

 • Aby wyświetlić wszystkie załączniki w wiadomości, naciśnij klawisze Ctrl + Tab, aż usłyszysz nazwę załącznika, a następnie naciśnij klawisz Alt + Strzałka w dół, aby otworzyć menu kontekstowe załącznika. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przeglądać menu kontekstowego, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję.

 • Aby zamknąć okna wiadomości i powrócić do listy wiadomości, naciśnij klawisze Alt + F4.

Poruszanie się po pasku stanu

Na pasku stanu zawiera informacje o bieżącym stanie Outlook. Gdy fokus zmieni się na pasku stanu, Narrator informuje o "Pasek stanu," obserwowane w widoku aktywne Outlook.

 • Aby przełączać się między opcjami widoku, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje obecnie zaznaczonej opcji. Naciśnij klawisz Enter, aby wybrać opcję widoku.

Korzystanie z Focused skrzynki odbiorczej

 1. Podczas wyświetlania w skrzynce odbiorczej na liście wiadomości, jest domyślnie otwierany Focused skrzynki odbiorczej.

 2. Aby otworzyć w skrzynce odbiorczej, naciśnij klawisze Ctrl + Tab do momentu usłyszeć "Wyłączanie, innych przycisku", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby przejść z powrotem do skrzynki odbiorczej Focused, naciśnij klawisze Ctrl + Tab do momentu usłyszeć "Off, przycisk Focused", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Przechodzenie między widokami

Przejdź do menu Plik

W menu plik można Skonfiguruj nowe konta poczty e-mail, konfigurowanie odpowiedzi automatycznych, drukowanie wiadomości lub uzyskać dostęp do informacji o koncie Office.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, aby otworzyć menu plik.

 2. Aby przechodzić między kartami menu, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć ten, który chcesz, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami na karcie.

 3. Aby zamknąć menu plik i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Esc.

Przejdź do opcji programu Outlook

W oknie Opcje Outlook możesz zmienić ustawienia poczty e-mail, takich jak format wiadomości, alerty nadejście wiadomości, automatycznego zapisywania wiadomości i opcje śledzenia wiadomości.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, T w celu otwarcia okna Opcje.

 2. Aby przechodzić między kategoriami opcji, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu usłyszeć ten, który chcesz, a następnie naciśnij klawisz Tab, aby go zaznaczyć. Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między różne opcje w kategorii, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby przełączyć obecnie zaznaczonej opcji.

 3. Aby zamknąć okno opcji i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie między Poczta programu Outlook i kalendarz

 • Aby przejść do aplikacji Poczta programu Outlook, naciśnij klawisze Ctrl + 1.

 • Aby przejść do kalendarza programu Outlook, naciśnij klawisze Ctrl + 2.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Outlook dla komputerów Mac widoku głównego poczty zostanie wyświetlone na liście wiadomości z ostatnich wiadomości e-mail w folderze Skrzynka odbiorcza.

Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz główne widoki i elementów ekranu:

 • Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranie (menu Wstążka, okienko nawigacji, widoku listy wiadomości i pasku szybki dostęp), naciśnij klawisz F6.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby wykonywanie akcji lub wybierz element.

Widok główny zawiera następujących regionach: pasku szybki dostęp u góry, menu wstążki bezpośrednio pod nim, okienko folderów na lewy, widok listy wiadomości zajmuje większą część ekranu na środku, a pasek stanu u dołu.

Pasek Szybki dostęp

Na pasku szybki dostęp znajduje się na górze ekranu. Zawiera pole wyszukiwania i dowolnych poleceń przypięte w celu ułatwienia dostępu, na przykład wydruku. Aby przenieść fokus na Wstążce, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz nazwę pierwszego polecenia przypięty jest "Drukowanie" domyślnie. Aby poruszać się w pasku szybki dostęp, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub polecenie + opcja + Strzałka w prawo, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

Menu wstążki

Na Wstążce menu zawiera większość poleceń w Outlook dla komputerów Mac. Jest on podzielony na kilka kart, takich jak dla użytkowników domowych, Organizowanie i narzędzi. Aby przenieść fokus na Wstążce, naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz nazwę na bieżącej karcie, na przykład "dla użytkowników domowych, tab,." Przechodzenie między kartami Wstążki, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub polecenie + opcja + Strzałka w prawo, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby otworzyć kartę, którą obecnie masz na. Po otwarciu karta wstążki, za pomocą klawisza Tab lub Shift + Tab do przeglądania jego polecenia i opcje, a następnie naciśnij polecenie + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

Okienko folderów

Okienko folderów zawiera listę folderów poczty e-mail. U dołu okienka możesz znaleźć przyciski szybki dostęp do poczty, kalendarza, Kontakty, zadania i notatki.

Sprawdzać, otwarciu okienka folderów, naciśnij klawisze Control + opcja + M dowolne miejsce w Outlook dla komputerów Mac, aby przenieść fokus na pasek menu systemu Mac OS, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Wyświetl". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć menu Widok, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Znacznik wyboru, pasek boczny." Jeśli słychać tylko "Pasek boczny", naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć okienko folderów. Słyszysz "Pasek boczny, pole jest zaznaczone," i zwraca fokusu do Outlook dla komputerów Mac.

Aby przenieść fokus do okienka folderów, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Tabeli, Skrzynka odbiorcza" wraz z numerem nieprzeczytane wiadomości, a następnie naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Aby przejść na liście folderów, naciśnij klawisz dół lub Strzałka w górę. Funkcja voiceOver odczytuje nazwy poszczególnych folderów, a w przypadku skrzynki odbiorczej, liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Zmienić zawartość widoku listy wiadomości do wyświetlania wiadomości w wybranym folderze tak przechodzenie między folderami. Aby zamknąć okienko folderów, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w górę.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę wiadomości e-mail w folderze zaznaczonej z najnowszego u góry. Można czytać i tworzenie wiadomości w widoku listy wiadomości.

 • Aby przeglądać listy wiadomości, dopóki nie usłyszysz naciśnij klawisz F6, "widoku konspektu listy wiadomości, tabeli," i naciśnij klawisz dół lub w górę klawisz strzałki, aby znaleźć wiadomości e-mail mają. Funkcja voiceOver odczytuje szczegółowe informacje o każdej wiadomości e-mail. Naciśnij klawisz Return, aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie, a VoiceOver odczytuje tytuł wiadomości e-mail.

 • Aby odczytać zawartość otwartej wiadomości e-mail, naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby usłyszeć następnego wiersza wiadomości. Aby zamknąć okno wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + W.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Command + N. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między polami wiadomości. Po zakończeniu naciśnij klawisz Command + Return, aby wysłać wiadomość e-mail.

 • Aby zamknąć Kompozytor poczty bez wysyłania wiadomości, naciśnij klawisze Command + W. Jeśli był uruchamiany, pisanie wiadomości, Outlook dla komputerów Mac zapytanie możesz Jeśli chcesz odrzucić, kontynuować pisanie lub zapisać wiadomość jako wersję roboczą. Naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby przechodzić między odpowiednie opcje, a następnie naciśnij klawisz Return, aby zaznaczyć.

  Porada: Aby kontynuować pisanie wiadomości, który został zapisany jako wersję roboczą, przejdź do folderu wersji roboczych, zgodnie z instrukcjami w okienku folderówza pomocą okienka folderów, a następnie otwórz ją w widoku listy wiadomości.

Pasek stanu

Na pasku stanu zawiera komunikaty o stanie informujące, czy folderów poczty e-mail są aktualne, na przykład.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z Poczta, Kalendarz, Kontakty, zadania lub notatki i powrót do poczty, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 • Naciśnij klawisze Command + 1, aby przejść do widoku poczty.

 • Naciśnij klawisze Command + 2, aby przejść do widoku kalendarza.

 • Naciśnij klawisze Command + 3, aby przejść do widoku Kontakty.

 • Naciśnij klawisze Command + 4, aby przejść do widoku zadania.

 • Naciśnij klawisze Command + 1, aby przejść do widoku notatki.

Przejdź do ustawień programu Outlook

 1. Naciśnij klawisz Command + przecinek (,). Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia.

 2. Aby poruszać się okno dialogowe, naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przodu lub Shift + Tab, aby przejść wstecz i naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby dokonać wyboru.

 3. Aby zamknąć okno dialogowe Ustawienia, naciśnij klawisze Command + W.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook dla systemu iOS z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Po otwarciu Outlook w głównym widoku są wyświetlane skrzynki odbiorczej. Górną krawędzią Widok główny ma przycisk Pokaż okienko nawigacji, nazwę skrzynki pocztowej i przycisk Redagowanie tworzenia nowej wiadomości. Przyciski Focused i innych znajdują się bezpośrednio poniżej, a następnie przycisk Filtr dla potrzeb filtrowania zawartości skrzynki odbiorczej.

Pod przyciskami jest na liście wiadomości z pierwszej najnowsza wiadomość. W dolnej części ekranu są karty wiadomości E-mail, wyszukiwania i kalendarza do poruszania się między widokiem głównym Outlook.

Eksplorowanie Widok główny, przesuwając jednym palcem po ekranie. Funkcja voiceOver informuje o elementy podczas przenoszenia.

Porada: Możesz również przejść głównym widoku, przy użyciu pokrętle VoiceOver. Na przykład aby przechodzić między nagłówkami, wyłącz pokrętle do momentu usłyszeć "Nagłówki", a następnie przesuń w górę lub w dół do przechodzenia między nagłówkami.

Przejdź na liście wiadomości

 1. Aby przejrzeć listy wiadomości, szybko przesuń w prawo. Funkcja voiceOver odczytuje nazwę nadawca, temat, Data i krótki podgląd zawartość wiadomości.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć obecnie zaznaczonej wiadomości w osobnym oknie.

Korzystanie z Focused skrzynki odbiorczej

 1. Podczas wyświetlania w skrzynce odbiorczej w głównym widoku, Skrzynka odbiorcza Focused jest aktywna domyślnie. Aby przełączyć się do innych Skrzynka odbiorcza, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Inny przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej Focused, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz "Ograniczony przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między widokami

Przechodzenie do folderów poczty e-mail

Okienko nawigacji zawiera listę wszystkich kont e-mail dodane do Outlook. W okienku nawigacji możesz dodać nowe konto poczty e-mail i uzyskać dostęp do ustawień. Ponadto można edytować na liście Foldery ulubione poczty e-mail, która jest wyświetlany u góry listy.

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk pokazywania okienka nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Po dodaniu więcej niż jedno konto, szybko przesuń w prawo do momentu usłyszeć właściwą i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz folderze wybranym, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zamknąć okienko nawigacji i otwórz wybrany w głównym widoku.

Przejdź do, a także wypełniał ustawienia programu Outlook

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk pokazywania okienka nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć okno Ustawienia.

 3. Aby przechodzić między różne ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ten możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby go zaznaczyć. Niektóre ustawienia Otwórz w osobnym oknie. Jeśli tak, możesz powrócić do okna Ustawienia, przesuwając szybko w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Wstecz", a dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 4. Aby zamknąć okno Ustawienia i wrócić do widoku głównym, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie między Poczta programu Outlook i kalendarz

 • Aby uzyskać dostęp do kalendarza, szybko przesuń w prawo w głównym widoku aż usłyszysz "Karta kalendarza", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo w głównym widoku, aż usłyszysz "Wiadomość E-mail kartę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Outlook dla systemu Android widok Skrzynka odbiorcza jest wyświetlone, a także swoich najnowsze wiadomości e-mail. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo można przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranu tylko (przyciskszuflada nawigacji, przycisk Filtry, przycisk Redagowanie i podręczne okno dialogowe, które mogą być otwarta, takich jak znak w oknie dialogowym konta), szybko przesuń w górę jeden raz. Słyszysz: "Formanty." Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać się między głównymi regionami. Szybko przesuń w dół raz, aby wrócić do domyślnego ustawienia nawigacji.

  Uwaga: Jeśli słychać TalkBack monitowania użytkownika do zalogowania się do konta, po otwarciu Outlook dla systemu Android, przejdź do okno podręczne, zgodnie z powyższym opisem. Słyszysz: "Zaloguj się przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się do swojego konta.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Skrzynka odbiorcza zawiera następujących regionach: obszar menu u góry widoku listy wiadomości w środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Obszar menu

Obszar menu jest u góry ekranu. Zawiera przycisk szuflada nawigacji w lewym górnym rogu, które pozwala przejść do konta poczty, foldery i ustawienia Outlook dla systemu Android.

Poniżej obszaru paska menu można przełączyć się między skrzynkami odbiorczymi Focused i inne.

Przechodzenie między Focused i innym folderze Skrzynka odbiorcza

 1. Aby przełączyć się z Focused skrzynki odbiorczej do folderu Skrzynka odbiorcza, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przełącz do innych poczty, przełączanie," i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Skrzynka odbiorcza Focused jest wyłączone, przedstawiający innych poczty".

 2. Jeśli chcesz wrócić do skrzynki odbiorczej Focused, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przełącz do skrzynki odbiorczej Focused, przełączanie," i naciśnij dwukrotnie ekran.

Przejdź do konta i folderami poczty

 1. Aby otworzyć szuflada nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Menu", a po nim liczby wyświetlanych elementów.

 2. Gdy szuflada nawigacji jest otwarte, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między swojego konta poczty i foldery w poszczególnych kont.

 3. Aby zamknąć szuflada nawigacji i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zamknąć menu Ustawienia i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę swoich wiadomości e-mail. Aby przeglądać wyświetlonego wiadomości na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby przewijać listy wiadomości, aby wyświetlić więcej wiadomości, szybko przesuń w górę lub dół dwoma palcami. Widok listy wiadomości zawiera również przycisk Redagowanie, który znajduje się po obecnie wyświetlanego wiadomości na liście.

Możesz odczytywać i tworzyć wiadomości w widoku listy wiadomości:

 • Aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć zawartość wiadomości e-mail, jeden nagłówek lub akapitu w danej chwili. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk redagowanie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Zawiera przyciski szybki dostęp do poczty, wyszukiwania i kalendarza.

Przechodzenie między widokami

Aby przejść z programu Mail do wyszukiwania lub kalendarza i z powrotem do korespondencji, szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "Poczta", "Wyszukiwanie;" lub "Kalendarz" i naciśnij dwukrotnie ekran. TalkBack informuje o bieżącym widoku. Słyszysz: "Zaznaczony", a po nim nazwę widoku.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Poczta programu Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows można eksplorować i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Poczta programu Outlook widok Skrzynka odbiorcza zostanie wyświetlona, pokazując swoich najnowsze wiadomości e-mail lub wezwania na spotkania. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w górę, aż usłyszeć "Elementów", a następnie szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Skrzynka odbiorcza zawiera następujących regionach: obszar menu u góry widoku listy wiadomości w środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Obszar menu

Obszar menu jest u góry ekranu. Zawiera przycisk nawigacji w lewym górnym rogu, które pozwala przejść do konta poczty i foldery.

Przejdź do konta i folderami poczty

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Nawigacja zwinięte, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Nawigacja przycisk rozwinięty."

 2. Gdy okienko nawigacji jest otwarty, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między swojego konta poczty i foldery w poszczególnych kont. Wybrane konto jest ogłaszane jako: "Zaznaczony", a następnie nazwę konta e-mail i liczbę nieprzeczytanych wiadomości. Zaznaczony folder zostanie ogłoszone w wybranym folderze oraz liczbę nieprzeczytanych wiadomości.

 3. Aby zamknąć okienko nawigacji i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Nawigacja rozwinięta, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

Widok listy wiadomości

Wyświetlanie listy wiadomości list swoich wiadomości e-mail lub wezwania na spotkania. Aby przeglądać obecnie wyświetlanych elementów na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby przewijać listy wiadomości, aby wyświetlić więcej wiadomości, szybko przesuń w górę lub dół dwoma palcami.

Można czytać wiadomości w widoku listy wiadomości. Aby otworzyć zaznaczonej wiadomości e-mail, naciśnij dwukrotnie ekran. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie. Szybko przesuń w prawo, aby usłyszeć zawartość wiadomości e-mail, jeden nagłówek lub akapitu w danej chwili. Aby powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poprzedni, zwinięte przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Na pasku nawigacyjnym możesz, na przykład redagowanie nowej wiadomości e-mail, wyszukiwać wiadomości e-mail lub programu access w menu Więcej opcji. Z menu Więcej opcji można uzyskać dostęp do ustawień Poczta programu Outlook.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Dodatkowe opcje, przycisk zwinięte," i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Więcej opcji, menu."

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zamykanie menu Ustawienia wróć do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poprzedni, zwinięte przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między aplikacjami Poczta programu Outlook i kalendarz programu Outlook

 1. W Poczta programu Outlook, aby przejść do ekranu głównego szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk zwinięte, uruchom", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wszystkie aplikacje, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona na liście aplikacji.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Kalendarz programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. zostanie wyświetlona Kalendarz programu Outlook.

 4. Aby powrócić do Poczta programu Outlook w Kalendarz programu Outlook, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zwinięte, przycisk Start" naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Poczta programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook Web App przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • W instrukcjach dotyczących widoku Poczta założono, że Okienko odczytu jest wyłączone.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Outlook Web App, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc Microsoft Edge. Ponieważ Outlook Web App działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Outlook Web App.

 • Układ Outlook Web App jest zgodny z wytycznymi międzynarodowe najnowsze informacje dotyczące nawigacji dostępne klawiatury. Jeśli używasz niektórych skróty klawiaturowe do czytnik ekranu, możesz korzystać adiustacji ARIA na stronie.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Uwaga: W celu zapewnienia najlepszego środowiska użytkownika zalecamy wyłączenie okienka odczytu i wyświetlanie wiadomości e-mail jako Wiadomości, a nie jako Konwersacje. Aby wyłączyć okienko odczytu i widok Konwersacje, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+A.

Po otwarciu poczty w Outlook Web App zostanie wyświetlony widok główny. Fokus znajduje się na liście wiadomości z najnowszych pocztą e-mail. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranie (Uruchamianie aplikacji, pola wyszukiwania i folderów w okienku nawigacji, a polecenie Lista narzędzi i wiadomości w widoku listy wiadomości), naciśnij klawisze Ctrl + F6.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnięcie klawisza Enter wykonywanie akcji lub wybierz element.

Widok główny zawiera następujących regionach: poziomy pasek nawigacyjny u góry, w okienku nawigacji po lewej stronie oraz listy wiadomości wyświetlanie po prawej stronie.

Poziomy pasek nawigacyjny

Poziomy pasek nawigacyjny jest u góry ekranu pod polem adresu URL. Zawiera ikonę Uruchamianie aplikacji i wszelkie przypięty aplikacje po lewej stronie oraz dostępu do informacji ogólnych, takich jak powiadomienia i Ustawienia po prawej stronie.

Jeśli uzyskujesz dostęp do ogólne informacje, takie jak powiadomienia, zostanie otwarta w osobnym okienku po prawej stronie widoku listy wiadomości.

Okienko nawigacji

Okienko nawigacji zawiera pole wyszukiwania u góry i na liście folderów poczty e-mail i grup znajdujących się pod nim. U dołu okienka poczty, kalendarza, kontaktów i zadań można znaleźć przyciski szybki dostęp.

Aby przejść między folderami i grupy, naciśnij klawisz Tab. Aby poruszać się w strefie grupy lub folder, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Na przykład, aby otworzyć wersję roboczą wiadomości e-mail, naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz "Okienko nawigacji folderu", naciśnij dwukrotnie klawisz Tab, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawisz Strzałka dopiero po usłyszeć "Wersje robocze" i naciśnij klawisz Enter.

Widok listy wiadomości

Widok listy wiadomości zawiera listę swoich wiadomości e-mail. Aby przeglądać wiadomości na liście, naciśnij klawisz strzałki w dół.

Powyżej listy wiadomości można zaznaczyć podstawowe elementy skrzynki odbiorczej z Focusedinnych i wszystkich kartach wyświetlanie informacji o następne zaplanowane zdarzenie i nadchodzące planu i filtrowanie wiadomości wyświetlane na liście. Aby przechodzić między kartami zawartości skrzynki odbiorczej, naciśnij klawisz Caps lock + z lewej lub naciśnij klawisze Caps lock + Strzałka w prawo.

W górnej części widoku Lista wiadomości jest narzędzi polecenia wyświetla najczęściej zadań związanych z zawartością aktualnie wyświetlana (listy wiadomości, otrzymanej wiadomości e-mail lub Kompozytor poczta). Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Polecenie" naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przechodzić między elementów paska narzędzi, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element.

Możesz odczytywać i tworzyć wiadomości w widoku listy wiadomości:

 • Aby otworzyć wiadomość e-mail, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Konwersacji" naciśnij klawisz strzałki w dół, aż znajdziesz wiadomości e-mail, a następnie naciśnij klawisz Enter. Wiadomości e-mail są zastępowane listy wiadomości na ekranie.

 • Aby przejść do Trybu przeglądania i przejść otwartej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Caps lock + spacja. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby zeskanować za pośrednictwem poczty e-mail. Aby wyjść z Trybu przeglądania, naciśnij ponownie klawisz Caps lock + spacja. Aby powrócić do listy wiadomości, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby rozpocząć tworzenie nowej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Ctrl + N. Kompozytor poczty zastępuje listy wiadomości na ekranie.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z Poczta, Kalendarz, Kontakty lub zadania i powrót do korespondencji, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przejdź do przycisku name> <module", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby uzyskać dostęp do powiadomienia i ustawienia:

 • Aby otworzyć okienko powiadomienia, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Ustawienia użytkownika, użyj Strzałka w dół do elementu menu okienka powiadomienia, za pomocą" i naciśnij klawisz Enter. Użyj klawisza Tab, aby przejść powiadomienia o jego, a następnie naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okienko.

 • Aby otworzyć okienko ustawień, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Korzystać, Strzałka w dół za pomocą element menu okienka ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Użyj klawisza Tab, aby przejść do grupa ustawień, które mają, a następnie naciśnij klawisz Enter. Otwarte okienko podrzędny w grupie ustawienia po lewej stronie w okienku Ustawienia. Aby przejść do okienka podrzędny, naciśnij klawisze Ctrl + F6.

  Zamykanie okienka podrzędny, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zapisz" lub "anulować zmiany i zachować ustawienia do przycisku" i naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć okienko ustawień, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie obrazu lub obrazu w wiadomości e-mail w programie Outlook przy użyciu czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×