Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Outlook z czytnikiem ekranu i klawiatury Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Kalendarz zawiera dwa okienka: okienko folderów po lewej i okienko kalendarza po prawej stronie. Powyżej tych okienkach jest wstążki. Na pasku stanu jest wyświetlany u dołu.

 • Aby przełączać się między elementami w głównym widoku, naciśnij klawisz F6 (do przodu) lub Shift + F6 (wstecz).

Przejdź do karty wstążki

Kalendarz jest otwierany z wybraną kartą Narzędzia główne. Na karcie Narzędzia główne zawiera przyciski, na przykład tworzenia nowego terminu lub wezwania na spotkanie i udostępniania kalendarza.

 • Aby poruszać się karty wstążki, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz "Karty wstążki," następuje obecnie wybraną kartę.

 • Aby przechodzić między karty, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub w prawo, a następnie naciskaj klawisz Tab do jeden raz, aby przejść do klawisze poleceń na Wstążce.

Nawigowanie w okienku kalendarza

Gdy widok jest otwierany w okienku kalendarza, Narrator informuje o wybranej daty i godziny, zdarzeń (jeśli istnieje) oraz widok kalendarza.

 • Aby przechodzić między zdarzeń kalendarza, za pomocą klawisza Tab lub Shift + kartę Narrator informuje o szczegóły zdarzenia. Aby otworzyć zdarzenia w osobnym oknie, naciśnij klawisz Enter. Aby zakończyć zdarzenie, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby przenieść w kalendarzu i usłyszeć, gdy są dostępne za pomocą klawiszy strzałek.

 • Aby przejść do określonej daty, naciśnij klawisze Ctrl + G. Selektor dat zostanie wyświetlone. Fokus znajduje się w polu Data. Wprowadź datę, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby powrócić do dzisiaj, naciśnij klawisze Alt + H, O, D.

Przejdź do okienka folderów

Gdy widok jest otwierany w okienku folderów, słychać "folderu foldery Kalendarz" i Narratora informuje o bieżącej nazwy folderu.

W okienku folderów możesz wybrać, które kalendarze są wyświetlane w okienku kalendarza. Można wybrać, na przykład Kalendarz świąt dla danego kraju lub udostępnionych kalendarzy od współpracowników pracy.

 • Aby poruszać się foldery, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Program Narrator odczytuje nazwy folderów, jak zostały wyróżnione.

 • Program Narrator odczytuje także, czy folder jest zwijania i rozwijania. Aby zwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w lewo. Aby rozwinąć folder, naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 • Aby zaznaczyć kalendarza, naciśnij klawisz SPACJA.

Przechodzenie między widokami

Przełączanie między oknem nowego zdarzenia i głównym widoku kalendarza

 1. Naciśnij klawisze Ctrl + N, aby otworzyć okno pusty terminu. Fokus znajduje się w polu tekstowym tematu. Słyszysz: "Temat, edytowania."

 2. Aby wrócić do widoku kalendarza głównego, przytrzymaj naciśnięty klawisz Alt, a następnie naciśnij klawisz Tab wielokrotnie, aby przełączać się między aktywne aplikacje. Program Narrator informuje o uruchomione programy.

 3. Zwolnij klawisz Tab po usłyszeniu "Kalendarz".

Przejdź do menu Plik

W menu plik na przykład modyfikowanie ustawień kalendarza i ustaw odpowiedzi poza biurem.

 1. Naciśnij klawisze Alt + F, aby otworzyć menu plik.

 2. Aby przechodzić między opcje menu plik, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz opcję, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element menu lub klawisz Tab, aby przechodzić między elementami na karcie.

 3. Aby zamknąć menu plik i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Esc.

Przejdź do ustawień kalendarza

Można modyfikować ustawienia kalendarza w oknie Opcje programu Outlook. Można na przykład Ustawianie dni roboczych i godzin pracy i określić domyślny czas przypomnienia.

 1. Aby otworzyć okno Opcje programu Outlook, naciśnij klawisze Alt + F, T.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Kalendarz".

 3. Aby przejść na liście ustawień, naciśnij klawisz Tab. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć ustawienia, które chcesz zmienić.

 4. Aby zamknąć okno opcji i powrócić do widoku głównym, naciśnij klawisz Enter.

Przejdź do okna przypomnień

 1. Aby wyświetlić wszystkie bieżącego przypomnienia, naciśnij klawisze Alt +, M. Narrator informuje o liczbę monitów.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przechodzić między przypomnienia.

 3. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć wybrane przypomnienie, lub naciśnij klawisz Esc, aby zamknąć okno przypomnień.

Przechodzenie między widokami głównym programu Microsoft Outlook

 • Aby przejść do poczty, naciśnij klawisze Ctrl + 1.

 • Aby przejść do kalendarza, naciśnij klawisze Ctrl + 2.

 • Aby przejść do kontaktów, naciśnij klawisze Ctrl + 3.

 • Aby przejść do zadań, naciśnij klawisze Ctrl + 4.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook 2016

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Kalendarz składa się z trzech głównych obszarów: okienka nawigacji po lewej stronie, w okienku kalendarza po prawej stronie i na wstążce powyżej okienka nawigacji i kalendarza.

Na pasku menu znajduje się u góry nad wstążką i zawiera przyciski umożliwiające zapisywanie Cofnij i wykonaj ponownie akcje i szybkie drukowanie.

Pasek narzędzi Szybki dostęp dla nawigowania między widoków programu Outlook jest dostępna pod okienka nawigacji.

Na pasku stanu znajduje się u dołu, zawiera liczbę elementów w bieżącym widoku kalendarza.

Naciśnij klawisz F6 (do przodu) lub Shift + F6 (wstecz), aby przełączać się między elementami w następującej kolejności:

 • Wstążka

 • Okienko nawigacji

 • Okienko kalendarza

 • Pasek narzędzi Szybki dostęp

 • Pasek stanu

 • Pasek menu

Przejdź do karty wstążki

Kalendarz zostanie otwarty z zaznaczoną kartą Narzędzia główne. Na karcie Narzędzia główne zawiera przyciski akcji kalendarz główny, takich jak tworzenie nowego terminu lub spotkania i zmienianie widoku kalendarza.

Na karcie Organizowanie można dodać nowe kalendarze i zmienić między widokiem siatki i widoku listy.

Na karcie Narzędzia można uzyskać dostęp do informacji o koncie, importowanie i eksportowanie danych i ustaw odpowiedzi poza biurem.

 1. Aby przechodzić między karty wstążki, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz z karty wstążki zaznaczona.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przechodzić między karty, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby wybrać kartę.

 3. Aby przejść do poleceń na Wstążce zaznaczonego, naciskaj klawisz Tab.

Przejdź do okienka nawigacji

Gdy widok jest otwierany w okienku nawigacji, możesz usłyszeć "Okienka nawigacji". W tabeli w okienku nawigacji możesz wybrać, które kalendarze są wyświetlane w okienku kalendarza.

 • Aby otworzyć tabelę w okienku nawigacji, naciśnij klawisz strzałki Shift + Strzałka w dół.

 • Aby przejść kalendarzy, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół. VoiceOver odczytuje nazwy kalendarza, jak zostały wyróżnione. Funkcja voiceOver informuje o także, czy kalendarz jest pokazywany lub ukryty w okienku bieżącego kalendarza.

 • Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji kalendarza, naciśnij klawisz SPACJA.

 • Aby zamknąć tabelę w okienku nawigacji, naciśnij klawisz strzałki Shift + Strzałka w górę.

Nawigowanie w okienku kalendarza

Gdy widok jest otwierany w okienku kalendarza, funkcja VoiceOver informuje o daty i liczba zdarzeń w bieżącym widoku kalendarza. Jeśli bieżący widok zawiera zdarzenia, funkcja VoiceOver informuje o szczegóły zdarzenia pierwszego.

 • Przechodzenie między zdarzeń kalendarza, naciśnij klawisz Tab lub Shift + kartę VoiceOver informuje o szczegóły zdarzenia. Aby sprawdzić szczegóły zdarzenia, naciśnij klawisz SPACJA. Aby zamknąć szczegóły zdarzenia, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby otworzyć i edytować zdarzenie, naciśnij klawisze Command + O.

 • Aby poruszać się po kalendarzu, wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego widoku:

  • Aby przejść do następnego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w prawo.

  • Aby przejść do poprzedniego dnia, tygodnia lub miesiąca, naciśnij klawisze Command+Strzałka w lewo.

 • Aby powrócić do dzisiaj, naciśnij klawisze Command + T.

Przechodzenie między widokami

Przełączanie między oknem nowego zdarzenia i głównym widoku kalendarza

Aby otworzyć okno pusty termin, naciśnij klawisze Command + N. Fokus znajduje się w polu tekstowym tematu.

Aby przełączyć się między oknem nowe zdarzenie i głównym widoku kalendarza, przejdź obszaru funkcji Dock w następujący sposób:

 1. Aby przejść do obszaru funkcji Dock, naciśnij klawisze Control + opcja + D.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Microsoft Outlook".

 3. Naciśnij klawisz strzałki w górę, aż usłyszysz "Kalendarz" lub temat termin, który chcesz się przełączyć, a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

Przejdź do menu Plik

W menu plik na przykład, można utworzyć nowe terminy i wezwań na spotkania.

 1. W programie Outlook naciśnij klawisze Control + opcja + M. Słyszysz: "Paska Menu Apple."

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz: "Plik".

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby otworzyć menu plik.

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przenieść w menu plik, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć odpowiednią opcję.

 5. Aby zamknąć menu plik i powrócić do widoku Kalendarz główny, naciśnij klawisz Esc.

Przejdź do preferencji kalendarza

Można modyfikować ustawienia kalendarza w oknie Preferencje programu Outlook. Można na przykład ustawić dni i godziny robocze i określić domyślny czas przypomnienia.

 1. Aby otworzyć Preferencje programu Outlook, naciśnij polecenie + średnik (;).

 2. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Kalendarza, przycisk", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 3. Aby przejść na liście ustawień, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać ustawienie chcesz zmienić, naciśnij klawisz SPACJA.

 4. Aby zamknąć okno Ustawienia i wrócić do widoku głównego, naciśnij klawisze Command + W.

Przejdź do okna przypomnień

 1. Aby przejść do obszaru funkcji Dock, naciśnij klawisze Control + opcja + D.

 2. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Microsoft Outlook".

 3. Naciśnij klawisz Strzałka w górę, aż usłyszysz liczbę monitów.

 4. Naciśnij klawisz SPACJA, aby otworzyć okno przypomnień.

Przechodzenie między widokami głównym programu Microsoft Outlook

 • Aby przejść do poczty, naciśnij klawisze Command + 1.

 • Aby przejść do kalendarza, naciśnij klawisze Command + 2.

 • Aby przejść do osób, naciśnij klawisze Command + 3.

 • Aby przejść do zadań, naciśnij klawisze Command + 4.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwia Outlook dla systemu iOS z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź do widoku głównego

Po otwarciu kalendarza w Outlook dla systemu iOS głównym widok domyślny widok planu o nadchodzących wydarzeniach. Górną krawędzią Widok główny ma przycisk okienko nawigacji Pokaż, nazwę bieżącego miesiąca, przycisk Widok planu do zmieniania bieżącego widoku kalendarza i zdarzeń przycisk Utwórz.

Selektor dat znajduje się poniżej przycisków, z bieżącą datą wyróżnione. Poniżej selektor dat zdarzeń kalendarza obecne i przyszłe są prezentowane jako listy. Szybko przesuń w górę lub w dół, aby przewinąć listę wiadomości przesłanych dalej i Wstecz.

U dołu ekranu w obszarze Lista kalendarza zdarzenia, są karty wiadomości E-mail, wyszukiwania i kalendarza do poruszania się między widokiem głównym Outlook.

 • Eksplorowanie Widok główny, przesuwając jednym palcem po ekranie. Funkcja voiceOver informuje o elementy podczas przenoszenia.

  Porada: Możesz również przejść głównym widoku, przy użyciu pokrętle VoiceOver. Na przykład aby przechodzić między nagłówkami, wyłącz pokrętle do momentu usłyszeć "Nagłówki", a następnie przesuń w górę lub w dół do przechodzenia między nagłówkami.

Nawigowanie w widoku planu

 1. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Kalendarza oraz dzisiaj."

 2. Szybko przesuń w górę, aby przejść do przodu w czasie i szybko przesuń w dół do pozycji Przechodzenie do tyłu.

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Plan" następuje obecnie wybranej daty i pierwsze zdarzenie kalendarza dla wybranej daty.

 4. Szybko przesuń w górę, aby przejść do przodu na liście zdarzeń kalendarza, a następnie szybko przesuń w dół, aby przejść wstecz. Program Narrator odczytuje nazwy, czas rozpoczęcia, czas trwania i liczba uczestników dla każdego zdarzenia.

 5. Aby otworzyć zdarzenie aktualnie wyróżniony, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko zdarzenia.

Nawigowanie w okienku zdarzenia

Okienko zdarzenia zawiera szczegóły zdarzenia pełnego i opis. Górnej części okienka zawiera narzędzi z powrotem przycisk Powrót do kalendarza, nazwę kalendarza, który należy wydarzenia i adres e-mail użytkownika kalendarza i przycisk Usuń.

Aby przejść do okienka zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub prawo do przechodzenia między elementami w okienku. Program Narrator odczytuje nazwy poszczególnych elementów wyróżniony. Po usłyszeniu język, który ma być, naciśnij dwukrotnie ekran.

Eksplorowanie okienka zdarzenia, przesuwając jednym palcem po ekranie. Funkcja voiceOver informuje o elementy podczas przenoszenia.

Przechodzenie między widokami

Przejdź do, a także wypełniał ustawienia programu Outlook

Możesz zmienić ustawienia kalendarza, takie jak powiadomienia i opcje integracji kalendarza.

 1. Aby otworzyć okienko nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk pokazywania okienka nawigacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć okno Ustawienia.

 3. Aby przechodzić między różne ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ustawienie możesz umieścić, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć. Niektóre ustawienia Otwórz w osobnym oknie. Jeśli tak, możesz powrócić do okna Ustawienia, przesuwając szybko w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Wstecz", a dwukrotne naciśnięcie ekranu.

 4. Aby zamknąć okno Ustawienia i wrócić do widoku głównym, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Przycisk Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie między Poczta programu Outlook i kalendarz

 • Aby uzyskać dostęp do kalendarza, szybko przesuń w prawo w głównym widoku aż usłyszysz "Karta kalendarza", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby uzyskać dostęp do wiadomości e-mail, szybko przesuń w prawo w głównym widoku, aż usłyszysz "Wiadomość E-mail kartę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Gdy otwieranie kalendarza w Outlook dla systemu Android, widok główny z kalendarza w bieżącym tygodniu, a zostanie wyświetlona następnego tygodnia. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo można przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranie (szuflada nawigacji przycisk selektora dnia rozwinąć przycisk każdego dnia w kalendarzu bieżącego, przycisk Dodaj nowe wydarzenie i podręczne okno dialogowe, które mogą być otwarta, takich jak znak w oknie dialogowym konta) , szybko przesuń w górę jeden raz. Słyszysz: "Formanty." Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przełączać się między głównymi regionami. Szybko przesuń w dół raz, aby wrócić do domyślnego ustawienia nawigacji.

  Uwaga: Jeśli słychać TalkBack monitowania użytkownika do zalogowania się do konta, po otwarciu Outlook dla systemu Android, szybko przesuń w lewo lub w prawo wielokrotnie przejdź do w oknie podręcznym. Słyszysz: "Zaloguj się przycisk". Naciśnij dwukrotnie ekran, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zalogować się do swojego konta.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Kalendarz zawiera następujących regionach: pasek menu u bieżącego, górna kalendarza na środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Pasek menu

Na pasku menu się u góry ekranu. Zawiera przycisk szuflada nawigacji w lewym górnym rogu, która pozwala na dodawanie nowego konta i uzyskiwanie dostępu do ustawień konta i ustawienia Outlook dla systemu Android. Selektor dzień zawiera także rozwijanie przycisku, które pozwala, aby rozwinąć lub zwinąć bieżący widok kalendarza. Po przejściu do dnia selektora przycisk rozwijania, TalkBack informuje o bieżący miesiąc i rok, na przykład "2018 czerwca".

Przejdź do pozycji ustawienia konta

 1. Aby otworzyć szuflada nawigacji, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "Menu", a po nim liczby wyświetlanych elementów.

 2. Gdy szuflada nawigacji jest otwarty, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między konta kalendarza. Każde konto ma jedno lub więcej ustawień widoczności, takie jak daty urodzin lub kalendarza. Po usłyszeniu Talkback ogłoszenia coś, co nie mają zostać uwzględnione w kalendarzu, na przykład "zaznaczone, Urodziny w kalendarzu widoczność, pole wyboru" naciśnij dwukrotnie ekran, aby przełączyć ją wyłączyć lub ponownie.

 3. Aby zamknąć szuflada nawigacji i powrócić do kalendarza, szybko przesuń w dół to left.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "szuflada Otwórz nawigacji, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Ustawienia" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zamknąć menu Ustawienia i powrócić do skrzynki odbiorczej, szybko przesuń w dół to left.

Bieżący kalendarz

Bieżący kalendarz jest wyświetlana w bieżącym tygodniu i następnego tygodnia w selektora dzień, a następnie listę zdarzeń dla kilku następnych dni. Aby przeglądać selektor dzień, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia. Naciśnij dwukrotnie ekran w celu wyodrębnienia listy zdarzeń aktualnie zaznaczonego dnia.

Aby rozwinąć bieżący kalendarz, który chcesz wyświetlić trzy tygodnie więcej, szybko przesuń w lewo lub prawo, aż usłyszysz w bieżącym miesiącu następuje "przycisk Rozwiń selektora dnia" i naciśnij dwukrotnie ekran. Ten sam przycisk pozwala zwinąć bieżący kalendarz.

Poniżej selektor dzień jest lista zdarzeń dla kilku następnych dni lub dla zaznaczonego dnia po wybraniu z selektora dnia. Aby przeglądać zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia. Aby uzyskać dostęp do szczegółów zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby zakończyć zdarzenie, szybko przesuń w dół to left.

Aby utworzyć nowe zdarzenie z bieżącego widoku kalendarza, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Dodaj nowe zdarzenie przycisku" i naciśnij dwukrotnie ekran. Kompozytor zdarzenie zastępuje kalendarza na ekranie. Szybko przesuń w lewo lub w prawo do przechodzenie między polami zdarzenia, a za pomocą klawiatury ekranowej Wypełnij informacje. Aby zapisać zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zapisz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Zawiera przyciski szybki dostęp do poczty, wyszukiwania i kalendarza.

Przechodzenie między widokami

Aby przejść z kalendarza do wyszukiwania lub Poczta i z powrotem do kalendarza, szybko przesuń w prawo lub lewo, aż usłyszysz "Poczta", "Wyszukiwanie;" lub "Kalendarz" i naciśnij dwukrotnie ekran. TalkBack informuje o bieżącym widoku. Słyszysz: "Zaznaczony", a po nim nazwę widoku.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Za pomocą Kalendarz programu Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows można eksplorować i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu Kalendarz programu Outlook widoku planu jest wyświetlone, a także kalendarz w bieżącym tygodniu. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz głównych elementach widok i ekran:

 • Szybko przesuń w górę, aż usłyszeć "Elementów", a następnie szybko przesuń w prawo lub w lewo, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję lub wybierz element.

Widok główny zawiera następujących regionach: pasek menu u góry, bieżącego kalendarza i listę zdarzeń w środku, a pasek nawigacyjny u dołu.

Pasek menu

Na pasku menu się u góry ekranu. Zawiera przycisk nawigacji w lewym górnym rogu, które pozwala dodać lub Wybierz kalendarze, które mają być wyświetlane. Zawiera on także przycisk Pokaż więcej, które pozwala, aby rozwinąć lub zwinąć bieżący widok kalendarza.

Bieżący kalendarz

Bieżący kalendarz w widoku planu są wyświetlane w bieżącym tygodniu w selektora dzień, a następnie listę zdarzeń dla kilku następnych dni. Aby przeglądać selektor dzień, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia. Naciśnij dwukrotnie ekran w celu wyodrębnienia listy zdarzeń aktualnie zaznaczonego dnia.

Aby rozwinąć bieżący kalendarz, aby wyświetlić pięć tygodni więcej, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Pokaż więcej, przycisk zwinięte" i naciśnij dwukrotnie ekran. Ten sam przycisk pozwala zwinąć bieżący kalendarz.

Lista zdarzeń

Poniżej selektor dzień jest lista zdarzeń dla kilku następnych dni lub dla zaznaczonego dnia po wybraniu z selektora dnia. Aby przeglądać zdarzenia, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aby przejść do następnego lub poprzedniego dnia. Aby otworzyć okno Szczegóły zdarzenia, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby zamknąć okno Szczegóły i powrócić do widoku planu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk zwinięte Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Pasek nawigacyjny

Na pasku nawigacyjnym znajduje się w dolnej części ekranu. Na pasku nawigacyjnym użytkownik może, na przykład utworzyć nowe zdarzenie, zmienianie widoku kalendarza lub uzyskać dostęp do większej liczby opcji menu. Z menu Więcej opcji można uzyskać dostęp do ustawień konta i Kalendarz programu Outlook.

Przejdź do pozycji ustawienia konta

 1. Aby otworzyć Więcej opcji, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Więcej opcji, przycisk zwinięte, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Więcej opcji, menu."

 2. Aby otworzyć menu Zarządzanie kontami, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Zarządzanie kontami, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. W menu, szybko przesuń w prawo lub w lewo do przechodzenia między konta kalendarza.

 3. Aby zamknąć menu Zarządzanie kontami i powrócić do widoku planu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk zwinięte Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przejdź do pozycji ustawienia

 1. Aby otworzyć Więcej opcji, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Więcej opcji, przycisk zwinięte, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Więcej opcji, menu."

 2. Aby otworzyć menu Ustawienia, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Ustawienia, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby zamknąć menu Zarządzanie kontami i powrócić do widoku planu, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Przycisk zwinięte Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przechodzenie między aplikacjami Poczta programu Outlook i kalendarz programu Outlook

 1. W Kalendarz programu Outlook, aby przejść do ekranu głównego szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk zwinięte, uruchom", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Poczta programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. zostanie wyświetlona Poczta programu Outlook.

 3. Aby powrócić do Kalendarz programu Outlook w Poczta programu Outlook, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Zwinięte, przycisk Start" naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w prawo do momentu słyszysz "Wszystkie aplikacje, przycisk" i naciśnij dwukrotnie ekran. Na liście aplikacji, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Kalendarz programu Outlook", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. zostanie wyświetlona Kalendarz programu Outlook.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Umożliwia Outlook Web App przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowane czytnika ekranu Windows Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Użycie Outlook Web App, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc Microsoft Edge. Ponieważ Outlook Web App działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Outlook Web App.

 • Układ Outlook Web App jest zgodny z wytycznymi międzynarodowe najnowsze informacje dotyczące nawigacji dostępne klawiatury. Jeśli używasz niektórych skróty klawiaturowe do czytnik ekranu, możesz korzystać adiustacji ARIA na stronie.

 • Kalendarz związane z instrukcjami opisanych w Okienku odczytu wyłączone.

 • Obecnie aktualizujemy aplikację Outlook.office.com (Outlook w sieci Web). Niektórzy już używają nowego programu Outlook, a dla innych wersja klasyczna będzie środowiskiem domyślnym do czasu ukończenia aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy dotyczącej nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Instrukcje w tym temacie dotyczą nowego środowiska, dlatego zalecamy przełączenie się ze środowiska klasycznego do nowego programu Outlook. Aby przełączyć się do nowego programu Outlook, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz komunikat „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Jeśli zamiast komunikatu „Polecenie, Wypróbuj nowy program Outlook” usłyszysz „Pasek narzędzi poleceń”, korzystasz już z nowej aplikacji Outlook.

W tym temacie

Przejdź o głównych elementach widok i ekranu

Po otwarciu kalendarza w Outlook Web App główne widoki są wyświetlane. Słyszysz bieżącej daty oraz czy istnieją zdarzeń dla tego dnia. Słyszysz również całkowita liczba zdarzeń dla bieżącego miesiąca. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz główne widoki i elementów ekranu:

 • Naciśnij klawisz Tab, aby przechodzić między elementami ekranu.

 • Aby przełączać się między głównymi regionami ekranu tylko (przycisk Nowe zdarzenie, wybór daty, listy kalendarza, przełącznik moduł, opcji widoku kalendarza i widoku kalendarza), naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Przejdź do" i nazwę regionu, który ma zostać przeniesiona a następnie naciśnij klawisz Enter.

 • Gdy fokus znajduje się na przycisku lub możliwe do wybrania elementu, naciśnięcie klawisza Enter wykonywanie akcji lub wybierz element.

Outlook Web AppKalendarz zawiera następujące główne widoki i regiony: poziomy pasek nawigacyjny u góry, okienko nawigacji w kalendarzu w lewo, w bieżącym pośrodku i plan widoku po prawej stronie.

Poziomy pasek nawigacyjny

Poziomy pasek nawigacyjny jest u góry ekranu pod polem adresu URL. Zawiera ikonę Uruchamianie aplikacji i wszelkie przypięty aplikacje po lewej stronie, pole wyszukiwania w środku i dostępu do informacji ogólnych, takich jak Pomoc i Ustawienia po prawej stronie.

Jeśli uzyskujesz dostęp do informacji ogólnych, na przykład Ustawienia zostanie otwarta w osobnym okienku po prawej stronie widoku planu.

Okienko nawigacji

Okienko nawigacji zawiera przycisk Nowe zdarzenie u góry i selektor dat i listy Kalendarz znajdujących się pod nim. W dolnej części okienka można znaleźć selektor modułu przyciskami szybki dostęp dla Poczta, Kalendarz, Kontakty i zadania.

Aby przechodzić między elementów w okienku, naciskaj klawisz Tab.

Bieżący kalendarz

Bieżący kalendarz zawiera wybrany widok bieżący kalendarz, takich jak tydzień lub miesiąc. Aby przeglądać kalendarza, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół.

W górnej części bieżący kalendarz jest pasek narzędzi poleceń miejsce, w którym można eksplorować bieżący miesiąc i rok, wybierz poprzedniego lub następnego miesiąca lub użyj selektora wybierz widok dla bieżącego kalendarza (dzień, tydzień pracy, Tydzień, miesiąca Miesiąc, lub dzisiaj ) i udostępnianie kalendarzy. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aby przechodzić między elementów paska narzędzi, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać element.

Aby rozpocząć tworzenie nowego zdarzenia, naciśnij klawisze Ctrl + N. Kompozytor zdarzenie zastępuje kalendarza na ekranie. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między polami zdarzenia. Aby zapisać zdarzenia, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Zapisz przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby zakończyć Kompozytor zdarzenie bez zapisywania, naciśnij klawisz Esc.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z kalendarzaPoczta, Kontakty lub zadania, naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Szybkie przejście do przełączania modułu", a następnie naciśnij klawisz Tab po, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz nazwę modułu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Aby otworzyć okienko ustawień, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Ustawienia", a następnie naciśnij klawisz Enter. Użyj klawisza Tab, aby przejść do ustawienia, które mają, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web i usłudze Outlook.com

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych poczty e-mail programu Outlook

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×