Eksplorowanie i aplikacji Office Lens nawigowanie za pomocą czytnika ekranu

Eksplorowanie i aplikacji Office Lens nawigowanie za pomocą czytnika ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia Office Lens z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w obrębie widoków i elementów ekranu

Office Lens zawiera następujące główne widoki: Przechwytywanie, Galeria i Eksportowanie do. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz widoków i elementów ekranu:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo przenieść fokus do elementów ekranu.

 • Przesuwając jednym palcem po ekranie Eksplorowanie elementów na ekranie.

 • Gdy fokus znajduje się nad przyciskiem, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję.

 • Gdy fokus znajduje się na Wstążce tryb kamery, słychać "Tryb kamery" i bieżącą wartość. Szybko przesuń w górę lub w dół, aż usłyszysz tryb możesz umieścić i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać tryb.

Przechwytywanie widoku

Po otwarciu Office Lens po raz pierwszy, zostanie otwarty w widoku Przechwytywanie. Widok Przechwytywanie pozwala na przechwytywanie obrazu lub wybierz istniejące zdjęcie z biblioteki za pomocą przycisków w dolnej części ekranu.

Można modyfikować ustawienia kamery, na przykład Flash, korzystając z paska narzędzi u góry. Można też zaznaczyć kamerę w tryb (tablica, dokument, wizytówka lub zdjęcie) na Wstążce u dołu.

Widok galerii

Widok galerii zawiera przechwycony obraz. Można edytować obrazu, na przykład, przycinania i obracając go na pasku narzędzi u góry ekranu. Przechwycone wiele obrazów, widok Określa bieżący obraz z licznik i pozwala na korzystanie z paska narzędzi, aby usunąć niepotrzebne obrazy.

Można ukryć elementów ekranu i eksplorowanie obraz bez elementy rozpraszające uwagę. Aby zapisać obraz lub wykonać dodatkowe obrazy, użyj przycisków w dolnej części ekranu.

Eksportowanie do wyświetlania

Eksportowanie do wyświetlania otwiera po aktywowaniu przycisk Gotowe w widoku galerii. Możesz zmodyfikować konto używane do eksportowania i wybierz z listy aplikacji do przechowywania lub udostępnić obraz.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z widoku Przechwytywanie widoku galerii, należy przechwycić obraz, zaznacz istniejący obraz z biblioteki fotografii lub otworzyć wcześniej przechwycony obraz:

 • W widoku Przechwytywanie, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Wybierz zdjęcie za pomocą przycisku biblioteki" "Przycisk Przechwyć" lub "Przycisk, aby otworzyć widok Galeria", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Jeśli przechwycić obraz lub Otwórz uprzednio przechwycony obraz widoku galerii zostanie otwarty bezpośrednio.

 • Jeśli chcesz zaznaczyć istniejący obraz, zostanie otwarty widok biblioteki zdjęcia. Przeglądanie widoku, przesuwając szybko i dwukrotne naciśnięcie aż znajdziesz odpowiedni obraz. Naciśnij dwukrotnie ekran zaznacz obraz i otworzyć widoku galerii.

Aby powrócić z widoku galerii wrócić do widoku Przechwytywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby anulować, edytowanie i usuwanie wszystkich obecnie przechwycone obrazy, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Anuluj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Usuń przycisk" lub "Usuń przycisk wszystkie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przechwycić obraz dodatkowe, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dodaj obraz przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Przenoszenie w widoku galerii, aby wyeksportować do widoku, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby powrócić do widoku galerii, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji Office Lens

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Office Lens TalkBack, wbudowane Android czytnik Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

W tym temacie

Nawigowanie w obrębie widoków i elementów ekranu

Office Lens zawiera następujące główne widoki: Przechwytywanie, Galeria i Zapisz. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz widoków i elementów ekranu:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo przenieść fokus do elementów ekranu.

 • Przesuwając jednym palcem po ekranie Eksplorowanie elementów na ekranie.

 • Gdy fokus znajduje się nad przyciskiem, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję.

Przechwytywanie widoku

Po otwarciu Office Lens po raz pierwszy, zostanie otwarty w widoku Przechwytywanie. Widok Przechwytywanie pozwala na przechwytywanie obrazu lub importowanie istniejącego obrazu w bibliotece za pomocą przycisków w dolnej części ekranu.

Można modyfikować ustawienia kamery, na przykład Flash, korzystając z paska narzędzi u góry. Można też zaznaczyć tryb przechwytywania (tablica, dokument, wizytówka lub zdjęcie) na Wstążce u dołu.

Widok galerii

Widok galerii zawiera przechwycony obraz. Można edytować obrazu, na przykład, przycinania i obracając go na pasku narzędzi u góry ekranu. Przechwycone wiele obrazów, widok Określa bieżący obraz z licznik i pozwala na korzystanie z paska narzędzi, aby usunąć niepotrzebne obrazy.

Można ukryć elementów ekranu i eksplorowanie obraz bez elementy rozpraszające uwagę. Aby zapisać obraz lub wykonać dodatkowe obrazy, użyj przycisków w dolnej części ekranu.

Eksportowanie do wyświetlania

Po aktywowaniu przycisku Zapisz obraz w widoku galerii zostanie otwarty widok zapisać. Można wybrać z listy aplikacji do przechowywania obrazu.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z widoku Przechwytywanie widoku galerii, należy przechwycić obraz, importowanie istniejącego obrazu w bibliotece lub otworzyć wcześniej przechwycony obraz:

 • W widoku Przechwytywanie, szybko przesuń w lewo lub prawo dopiero po usłyszeć "Przycisk Importuj", "Przycisk Przechwyć" lub "Naciśnij dwukrotnie, aby wyświetlić obrazy wykonanymi", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Jeśli przechwycić obraz lub Otwórz uprzednio przechwycony obraz widoku galerii zostanie otwarty bezpośrednio.

 • Jeśli chcesz zaimportować istniejącego obrazu, zostanie otwarty widok biblioteki ostatnie. Przeglądanie widoku, przesuwając szybko i dwukrotne naciśnięcie aż znajdziesz odpowiedni obraz. Naciśnij dwukrotnie ekran zaznacz obraz i otworzyć widoku galerii.

Aby powrócić z widoku galerii wrócić do widoku Przechwytywanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby anulować, edytowanie i usuwanie wszystkich obecnie przechwycone obrazy, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Nawiguj w górę przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Usuń", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przechwycić obraz dodatkowe, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Sporządzanie przycisk więcej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby przenieść z widoku galerii do Zapisz widok, szybko przesuń w lewo lub prawo aż usłyszysz "Zapisz obraz przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby wrócić do widoku galerii, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Wrócić", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji Office Lens

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Za pomocą Office Lens Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows można eksplorować i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawigowanie w obrębie widoków i elementów ekranu

Office Lens zawiera następujące główne widoki: Przechwytywanie, Galeria i Zapisywanie. Aby przejść za pośrednictwem i wewnątrz widoków i elementów ekranu:

 • Szybko przesuń w lewo lub w prawo przenieść fokus do elementów ekranu.

 • Przesuwając jednym palcem po ekranie Eksplorowanie elementów na ekranie.

 • Gdy fokus znajduje się nad przyciskiem, naciśnij dwukrotnie ekran, aby wykonać akcję.

Przechwytywanie widoku

Po otwarciu Office Lens po raz pierwszy, zostanie otwarty w widoku Przechwytywanie. Widok Przechwytywanie pozwala na przechwytywanie obrazu przy użyciu przycisku u dołu.

Można modyfikować ustawienia kamery, takich jak Flash tryb i kamerę w tryb (tablica, dokument, wizytówka lub zdjęcie) za pomocą paska narzędzi po prawej stronie.

Można uzyskać dostęp do różnych ustawień i importowanie istniejących obrazów za pomocą przycisku Menu w prawym dolnym rogu. Jeśli masz już przechwycony obraz, można wyświetlić go za pomocą przycisku Wyświetlanie poprzedniej obrazów w prawym górnym rogu.

Widok galerii

Widok galerii zawiera przechwycony obraz. Można edytować obrazu, na przykład, przycinania i dodawanie podpisu na pasku narzędzi u góry ekranu. Widok Określa bieżący obraz z licznik i pozwala na korzystanie z paska narzędzi, aby usunąć niepotrzebne obrazy.

Aby zapisać obraz lub wykonać dodatkowe obrazy, przyciski na pasku narzędzi u dołu ekranu.

Eksportowanie do wyświetlania

Po aktywowaniu przycisku Zapisz w widoku galerii zostanie wyświetlona Zapisz widok. Możesz zmodyfikować konto używane do eksportowania i wybierz z listy aplikacji do przechowywania obrazu.

Przechodzenie między widokami

Aby przenieść z widoku Przechwytywanie widoku galerii, należy przechwycić obraz, otwórz uprzednio przechwycony obraz lub wybierz istniejący obraz z biblioteki:

 • Aby przechwycić obraz lub Otwórz wcześniej przechwycony obraz, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż zostanie usłyszeć "Przycisk Przechwyć" lub "Widoku obrazy przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty w widoku galerii.

 • Aby zaznaczyć istniejący obraz, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Przycisk Menu", naciśnij dwukrotnie ekran, szybko przesuń w lewo lub w prawo do momentu słyszysz "Importowanie przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Przeglądanie biblioteki, przesuwając szybko i dwukrotne, aby wybrać odpowiedni obraz. Po aktywowaniu przycisk Gotowe, zostanie otwarty w widoku galerii.

Zwrócić widoku galerii wrócić do widoku Przechwytywanie, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Wykonać więcej przycisk Pasek aplikacji" lub "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Aby przenieść z widoku galerii do Zapisz widok, szybko przesuń w lewo lub prawo aż usłyszysz "Zapisz przycisk Pasek aplikacji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby powrócić do widoku galerii, szybko przesuń w lewo lub w prawo, dopóki usłyszeć "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu w aplikacji Office Lens

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×