Eksplorator obszarów roboczych w programie SharePoint Workspace 2010 — informacje

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Obszary robocze programów SharePoint i Groove są wyświetlane w Eksploratorze Windows. Dodatkowo, oprócz okna zawierającego obecnie wybrane narzędzie, Eksplorator obszarów roboczych zawiera następujące części:

Okienko zawartość

Obszar narzędzie

Okienko uczestnicy

Okienko Rozmowa

Okienko Zawartość

W okienku Zawartość jest wyświetlana lista narzędzi w obszarze roboczym.

Aby wyświetlić lub ukryć okienko Zawartość, na karcie Widok zaznacz lub wyczyść pole wyboru Zawartość.

W obszarach roboczych programu Groove obok każdego narzędzia jest wyświetlana liczba określająca, ilu uczestników obszaru roboczego ma obecnie wybrane określone narzędzie. Aby wyświetlić okno stanu, wskaż narzędzie.

Karty narzędzi w obszarze roboczym określają liczbę uczestników, którzy obecnie mają wybrane określone narzędzie. Aby wyświetlić okno stanu, wskaż nazwę narzędzia.

Stan obecności dla narzędzia w obszarze roboczym programu Groove

Początek strony

Obszar narzędzia

Obszar narzędzia zawiera narzędzie wybrane w okienku Zawartość. Zależnie od narzędzia może być możliwe zmienianie układu tego obszaru przez wybieranie opcji na karcie Widok na wstążce. Aby na przykład wyświetlić opcje zmieniania układu, w dowolnym narzędziu Dyskusja lub Listy należy kliknąć pozycję Okienko odczytu na karcie Widok.

Aby wyświetlić większy obszar narzędzia, można otworzyć wybrane narzędzie w nowym oknie. Na karcie Widok należy kliknąć pozycję Nowe okno, a następnie kliknąć pozycję Wybrane narzędzie.

Początek strony

Okienko Uczestnicy

Okienko Uczestnicy zawiera listę nazw wszystkich uczestników obszaru roboczego i umożliwia wyświetlanie ich bieżący stan.

Aby wyświetlić lub ukryć okienko Uczestnicy, na karcie Widok zaznacz lub wyczyść pole wyboru Uczestnicy.

Aby posortować listę uczestników, na karcie Widok kliknij menu rozwijane Uczestnicy, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

 • Alfabetycznie Powoduje wyświetlenie listy uczestników uporządkowanej alfabetycznie według imion.

 • Stan Powoduje uporządkowanie listy uczestników według ich bieżącego stanu. Kategorie stanu mogą być następujące:

  • W obszarze roboczym Lista uczestników, którzy obecnie mają otwarty ten obszar roboczy.

  • Dostępny Lista dostępnych obecnie uczestników, którzy nie mają otwartego tego obszaru roboczego.

  • Niedostępny Lista niedostępnych uczestników.

  • Zawieszone. Wyświetla listę członków, których dane obszaru roboczego jest już synchronizowany. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Zarządzanie problemami z synchronizacją obszaru roboczego.

 • Stan weryfikacji Powoduje uporządkowanie uczestników według ich stanu weryfikacji kontaktu.

 • Rola Powoduje uporządkowanie uczestników według ich roli w obszarze roboczym.

Rozpoczynanie działań z uczestnikami obszarów roboczych

Niezależnie od ich statusu można rozpocząć nowych działań od osób na liście w okienku uczestnicy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Rozpoczynanie działań z kontaktami.

Początek strony

Okienko Rozmowa

Z uczestnikami obszaru roboczego można prowadzić rozmowy tekstowe w czasie rzeczywistym. Klikając przycisk Rozwiń, można rozwinąć lub zwinąć obszar rozmowy:

Ikona Rozwiń/Zwiń

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej funkcji zobacz rozmawianie w obszarze roboczym.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×