Edytowanie zawartości komórki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz edytować zawartość komórki bezpośrednio w komórce. Można również edytować zawartość komórki przez wpisanie tekstu w pasek formuły.

Podczas edytowania zawartości komórki programu Excel działa w trybie edycji. Niektóre funkcje programu Excel działają inaczej lub są niedostępne w trybie edycji.

Gdy program Excel jest w trybie edycji, wyraz Edytowanie jest wyświetlana w lewym dolnym rogu okna programu Excel, jak pokazano na poniższej ilustracji.

Lower left corner of program window showing edit mode

Jak program Excel działają inaczej w trybie edycji?

W trybie edycji wiele poleceń są niedostępne. Na przykład w programie Excel w trybie edycji nie można zastosować formatowanie warunkowe lub zmienianie wyrównania zawartości komórki.

Ponadto klawiszy strzałek działają nieco inaczej, gdy program Excel jest w trybie edycji. Zamiast przenoszenia kursora między komórkami, w trybie edycji klawiszy strzałek poruszanie kursor w komórce.

Włączanie lub wyłączanie trybu edycji

Jeśli spróbujesz w trybie edycji i nic się nie dzieje, może być wyłączone. Można włączyć lub wyłączyć tryb edycji, zmieniając opcję programu Excel.

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  — LUB —

  W Excel 2007 tylko: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W obszarze Opcje edycji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby włączyć tryb edycji, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach.

  • Aby wyłączyć tryb edycji, wyczyść pole wyboru Zezwalaj na edytowanie bezpośrednio w komórkach.

Przejść do trybu edycji

Aby rozpocząć pracę w trybie edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij dwukrotnie komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować.

  Pozwala uruchomić tryb edycji, a kursor zostanie umieszczony w komórce w miejscu, który został kliknięty dwukrotnie. Zawartość komórki są także wyświetlane na pasku formuły.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie kliknij w dowolnym miejscu paska formuły.

  Pozwala uruchomić tryb edycji, a kursor zostanie umieszczony na pasku formuły w lokalizacji, która została kliknięta.

 • Kliknij komórkę zawierającą dane, które chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz F2.

  Pozwala uruchomić tryb edycji, a kursor zostanie umieszczony na końcu zawartości komórki.

Wstawianie, usuwanie i zamienianie zawartości komórki

 • Aby wstawić znaki, kliknij w komórce, w którym chcesz je wstawić, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby usunąć znaki, kliknij komórkę, w której chcesz usunąć i naciśnij klawisz BACKSPACE, lub zaznacz znaki i naciśnij klawisz DELETE.

 • Aby zamienić określone znaki, zaznacz je, a następnie wpisz nowe znaki.

 • Aby włączyć tryb zastępowania, w którym istniejące znaki są zastępowane przez nowe znaki podczas wpisywania, naciśnij klawisz INSERT.

  Uwaga: Tryb zastępowania można włączyć lub wyłączyć tylko wtedy, gdy jesteś w trybie edycji. Po włączeniu trybu zastępowania znaku na prawo od punktu wstawiania jest wyróżniona na pasku formuły, a zostanie on zastąpiony podczas wpisywania.

 • Aby rozpocząć nowy wiersz tekstu w określonym punkcie w komórce, kliknij w gdzie chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisze ALT + ENTER.

Anulowanie lub cofanie zmian

Przed naciśnięciem klawisza ENTER lub TAB i przed lub po naciśnięciu klawisza F2, można naciśnij klawisz ESC, aby anulować zmiany wprowadzone w zawartości komórki.

Po naciśnięciu klawisza ENTER lub TAB, możesz cofnąć wprowadzone zmiany, naciskając klawisze CTRL + Z lub klikając przycisk Cofnij Przycisk Cofnij na pasku Narzędzi Szybki dostęp.

Dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości komórki

Po zakończeniu edytowania zawartości komórki, można dostosować sposób, w jakiej są wyświetlane.

 • Czasami komórki mogą być wyświetlane #. Dzieje się tak, gdy komórka zawiera liczby lub daty i szerokość kolumny jej nie można wyświetlić wszystkie znaki, które wymagają jej format. Załóżmy, że komórka w formacie daty, "mm-dd-yyyy" zawiera 2007-12-31. Jednak kolumny tylko jest wystarczająco szeroka, aby wyświetlić sześć znaków. Komórka będzie wyświetlana #. Aby wyświetlić całą zawartość komórki z jego bieżącym formacie, należy zwiększyć szerokość kolumny.

  Zmienianie szerokości kolumny

  1. Kliknij komórkę, dla której chcesz zmienić szerokość kolumny.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij pozycję Format.

   Grupa Komórki na karcie Narzędzia główne

  3. W obszarze Rozmiar komórki wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby dopasować cały tekst komórki, kliknij polecenie Autodopasowanie szerokości kolumn.

   • Aby określić większą szerokość kolumny, kliknij polecenie Szerokość kolumny, a następnie wpisz odpowiednią szerokość w polu Szerokość kolumn.

    Uwaga: Alternatywą dla zwiększania szerokości kolumny jest zmiana formatu tej kolumny lub nawet pojedynczej komórki. Można na przykład zmienić format daty, aby była wyświetlana jako tylko dzień i miesiąc (format „dd-mm”), czyli w postaci 31-12, lub przedstawić liczbę w formacie naukowym (wykładniczym), na przykład w postaci wartości 4E+08.

 • Jeśli istnieje wiele wierszy tekstu w komórce, część tekstu może nie zostać wyświetlona sposób, w jaki ma być. Aby wyświetlić wiele wierszy tekstu wewnątrz komórki, zawijanie tekstu.

  Uwaga: Gdy program Excel jest w trybie edycji, nie można zmienić wygląd tekstu był zawijany.

  Zawijanie tekstu w komórce

  1. Kliknij komórkę, której tekst ma być zawijany.

  2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Wyrównanie kliknij przycisk Zawijaj tekst.

   Obraz Wstążki programu Excel

   Uwaga: Jeśli tekst jest to jedno długie słowo, znaki nie zostaną zawinięte; można poszerzyć kolumnę lub Zmniejsz rozmiar czcionki, aby wyświetlić cały tekst. Jeśli nie będzie widoczny cały tekst w komórce po zawijania tekstu, może być konieczne dopasowanie wysokości wiersza.

   Na karcie Narzędzia główne w grupie komórki kliknij przycisk Format, a następnie w obszarze Rozmiar komórki kliknij pozycję Autodopasowanie wiersza.

Zamknij tryb edycji

Aby zakończyć pracę w trybie edycji, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Naciśnij klawisz ENTER.

  Program Excel zamyka tryb edycji i zaznacza komórkę bezpośrednio poniżej bieżącej komórki.

  Można również określić, że naciśnięcie klawisza ENTER Wybierz inny przylegającej komórki.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

   — LUB —

   W Excel 2007 tylko: kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij przycisk Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

  2. W obszarze Opcje edycji wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby wprowadzić zaznaczenia pozostaną w komórce, która edytowania, wyczyść pole wyboru po naciśnięciu klawisza Enter, przeniesienie zaznaczenia.

   • Aby kontrolować, zgodnie z kierunkiem zaznaczenia, zaznacz pole wyboru po naciśnięciu klawisza Enter, Przenieś zaznaczenie, kliknij strzałkę obok przycisku kierunek, a następnie z listy wybierz pozycję kierunek.

 • Naciśnij klawisz TAB.

  To zatrzymanie tryb edycji i zaznacza komórkę z prawej strony bieżącej komórki. Naciskając klawisze SHIFT + TAB zaznacza komórkę w lewo.

 • Kliknij pozycję innej komórki.

  Program Excel zamyka tryb edycji i zaznacza komórkę, która została kliknięta.

 • Naciśnij klawisz F2.

  Program Excel zamyka tryb edycji i pozostawia kursor tam, gdzie jest.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×