Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, edytować niestandardowy widok biblioteki dokumentów oraz określić informacje wyświetlane na temat danych elementów w tej bibliotece. Możesz wybrać sposób wyświetlania bibliotek dokumentów oraz sposób interakcji z nimi w usłudze SharePoint Online, a nawet ułatwić do nich dostęp.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie niestandardowego widoku biblioteki dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. Jeśli fokus nie znajduje się na przycisku Nowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę biblioteki i „Nowy, Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz „Menu Widok” oraz nazwę wybranego widoku, na przykład „Wszystkie dokumenty”.

 5. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisz Enter, a następnie klawisz Strzałka w dół. Gdy usłyszysz „Zarządzaj widokami”, naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarta strona Ustawienia biblioteki dokumentów, a fokus zostanie przeniesiony na pierwszy link w obszarze Ustawienia ogólne. Usłyszysz „Nazwa listy, Opis i nawigacja”. Pod obszarem Ustawienia ogólne znajdują się ustawienia kolumny, a dalej — opcje widoków.

 6. Aby przejść do ustawień Widoki, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Wszystkie dokumenty, Link”. Jest to pierwszy widok domyślny na liście widoków. Widoki niestandardowe są wymienione w dalszej kolejności. Jeśli nie zdefiniowano żadnych widoków niestandardowych, usłyszysz „Utwórz widok. Link”. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 7. Za pomocą klawisza Tab przejdź do odpowiedniego widoku i naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Edytuj widok” i nazwę widoku. Fokus znajdzie się w polu Nazwa widoku.

 8. Na stronie Edytowanie widoku wybierz odpowiednie opcje dla widoku niestandardowego. Opcje są pogrupowane w następujący sposób:

  • Nazwa. W polu Nazwa widoku wpisz nazwę dla danego widoku biblioteki dokumentów.

  • Kolumny. W tabeli wybierz kolumny lub informacje, które mają być wyświetlane. Aby pokazać lub ukryć kolumny w widoku niestandardowym, zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok danej kolumny. Nazwy kolumn są widoczne w kolejności, w jakiej zostaną wyświetlone w widoku niestandardowym. Kolejność tę możesz określić. Na przykład aby wyświetlić rozmiar pliku danego elementu w trzeciej kolumnie widoku niestandardowego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Rozmiar pliku, Pole wyboru”. Aby zaznaczyć pole wyboru, naciśnij klawisz Spacja. Aby określić kolejność kolumn, przejdź za pomocą klawisza Tab do pola Położenie od lewej i zwiększ lub zmniejsz liczbę do wartości 3, naciskając klawisz strzałki.

  • Sortowanie. Aby określić kolejność wyświetlania elementów w widoku, zaznacz maksymalnie dwie kolumny. Gdy za pomocą klawisza Tab przejdziesz do pola Najpierw sortuj według kolumny, usłyszysz nazwę bieżącego zaznaczenia. Aby wybrać jedną z dwóch opcji kolejności sortowania (rosnąco lub malejąco), zaznacz kolumnę, według której chcesz sortować, a następnie naciśnij klawisz Tab. Powtórz te czynności dla pola Następnie sortuj według kolumny.

  • Filtr. Umożliwia utworzenie widoku warunkowego. Wybierz opcję Pokaż elementy tylko wtedy, gdy następujące stwierdzenie jest prawdą, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz "Pole kombi Kolumna do filtrowania" i bieżące zaznaczenie. Zaznacz kolumnę. Za pomocą klawisza Tab przejdź do pola operatora i wybierz wartość, na przykład „Jest równa”. Korzystając z klawisza Tab, przejdź do pola wartości, a następnie wpisz wartość, według której chcesz filtrować. Naciskaj klawisz Tab, aż przejdziesz do opcji I bądź Lub, a następnie wybierz operator dla następnego warunku. Za pomocą klawisza Tab przejdź do następnego zestawu warunków filtrowania i powtórz powyższe czynności.

  • Widok tabelaryczny. Wybierz tę opcję, aby wyświetlić pola wyboru według poszczególnych elementów w celu wykonywania operacji zbiorowych na wielu zaznaczonych elementach.

  • Grupuj według. Umożliwia tworzenie grup i podgrup dla maksymalnie dwóch kolumn. Dla pola Najpierw grupuj według kolumny wybierz kolumnę, a następnie wybierz jedną z dwóch opcji kolejności sortowania (rosnąco lub malejąco). Powtórz te czynności dla pola Następnie grupuj według kolumny.

  • Sumy. Umożliwia wyświetlanie sum dla odpowiednich kolumn elementów.

  • Styl. Umożliwia wybranie odpowiedniego wyglądu widoku, na przykład Tabela podstawowa, Szczegóły dokumentu, Biuletyn, Cieniowany i Okienko podglądu.

  • Foldery. Umożliwia wybranie, czy elementy mają być wyświetlane w folderach czy wszystkie jednocześnie (czyli w hierarchii płaskiej bez folderów).

  • Limit elementów. Umożliwia ograniczenie liczby elementów wyświetlanych w widoku.

 9. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisze Alt+O. Fokus powróci do biblioteki dokumentów z odzwierciedlonymi zmianami wprowadzonymi w widoku.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Polecanie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×