Przejdź do głównej zawartości
Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Edytowanie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia SharePoint Online z klawiatury i czytnika ekranu Edytowanie niestandardowego widoku biblioteki dokumentów i określ wyświetlane informacje dotyczące elementów w tej bibliotece. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Umożliwia wybranie sposobu wyświetlania interakcję bibliotek dokumentów w SharePoint Online, a nawet były bardziej dostępne.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Microsoft 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Microsoft 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Tworzenie niestandardowego widoku biblioteki dokumentów

 1. Zaloguj się do konta Microsoft 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów.

  Porada: Biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online udostępniają dwa różne widoki: środowisko klasyczne i usługi SharePoint Online. W przypadku większości osób widokiem domyślnym jest środowisko usługi SharePoint Online. Jednak jeśli podczas nawigowania po bibliotece dokumentów usłyszysz „Przycisk Wypróbuj”, oznacza to, że używasz środowiska klasycznego. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, po usłyszeniu „Przycisk Wypróbuj” naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

 2. Aby wyświetlić biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online, naciskaj klawisz Tab do momentu odtworzenia komunikatu „Przycisk Wypróbuj”. Naciśnij klawisz Enter. Po zmianie widoku biblioteki dokumentów na środowisko usługi SharePoint Online i przeniesieniu fokusu z przycisku Wypróbuj na link Nowy, usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów i słowo „Nowy”.

  Porada: Jeśli nie słyszysz komunikatu „Przycisk Wypróbuj”, korzystasz już ze środowiska usługi SharePoint Online.

 3. Jeśli fokus nie jest ustawiony na przycisku Nowy, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę biblioteki i "Nowy".

 4. Naciśnij klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Opcje wyświetlania".

 5. Aby otworzyć menu, naciśnij klawisz Enter, a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Edytuj bieżący widok", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 6. Edytowanie widoku zostanie otwarta strona, z fokusem w polu Edytuj "Nazwa widoku". Wybierz odpowiednie opcje, które mają w widoku niestandardowym. Opcje są prezentowane w następujących grup. Przechodzenie między oraz wewnątrz grupy opcji przy użyciu klawisza Tab i Shift + Tab.

  • Nazwa: W polu Nazwa widoku wpisz nazwę dla tego widoku biblioteki dokumentów.

  • Kolumny: W tabeli, wybierz kolumny informacji, które mają być wyświetlane. Aby pokazać lub ukryć kolumny w widoku niestandardowym, zaznacz lub wyczyść pole wyboru dla kolumny. Nazwy kolumn znajdują się w kolejności, w jakiej będą wyświetlane w widoku niestandardowym, który można określić.

   Na przykład aby wyświetlić rozmiar pliku elementu z trzeciej kolumny w widoku niestandardowym, naciśnij klawisz Tab do momentu usłyszeć "Rozmiar pliku, pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć pole wyboru. Aby określić kolejność kolumn, naciśnij klawisz razy klawisz Tab, aby przejść do pola Pozycja od lewej i, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę, naciśnij klawisz strzałki.

  • Sortowanie: Aby określić kolejność wyświetlania elementów w widoku, można wybrać więcej niż dwie kolumny. Po przejściu do pola najpierw Sortuj według kolumny, możesz usłyszeć nazwę bieżącego zaznaczenia. Możesz zmienić zaznaczenia, naciskając klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół do momentu język, który chcesz słyszeć. Aby wybrać jedną z dwóch opcji (rosnąco lub malejąco), naciśnij klawisz Tab, porządek sortowania, a następnie wybierz kolejność sortowania, naciskając klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół aż usłyszysz jeden mają. Aby zaznaczyć pomocniczej kryteriów sortowania, naciśnij klawisz Tab po i powtórz tę procedurę dla pola następnie Sortuj według kolumny.

  • Filtrowanie — Aby utworzyć widok warunkowe:

   1. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pokaż wszystkie elementy w tym widoku", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Słyszysz: "Wybierz pozycję elementów tylko wtedy, gdy jest PRAWDA następujące".

   2. Aby przejść do opcji filtrowania, naciskaj klawisz Tab. Słyszysz "Kolumna pola kombi filtr" i bieżące zaznaczenie. Możesz zmienić zaznaczenia, naciskając klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół do momentu język, który chcesz słyszeć.

   3. Naciskaj klawisz Tab, gdy aby przejść do pola operator i wybierz wartość, naciskając klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz to odpowiedni.

   4. Naciskaj klawisz Tab do jeden raz, aby przejść do pola wartości, a następnie wpisz wartość do filtrowania.

   5. Aby skonfigurować drugiego warunku filtru, naciśnij klawisz Tab po, a następnie wybierz między oraz i lub operatorów, naciskając klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół. Następnie powtórz kroki od b do d. dla warunek filtru pomocniczą.

  • Widok tabelaryczny: Wybierz tę opcję, aby wyświetlić pola wyboru poszczególnych elementów, można wykonywać operacje zbiorcze na wiele zaznaczeń.

  • Grupuj według: Tworzenie grup i podgrup dla więcej niż dwie kolumny. Przejdź do pola najpierw Grupuj według kolumny i wybierz kolumnę do grupy, naciskając klawisz Strzałka w górę i Strzałka w dół, aż usłyszysz ten, który ma być. Aby wybrać jedną z opcji kolejność dwóch sortowania (rosnąco lub malejąco), naciśnij klawisz Tab po, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w górę i klawisz strzałki w dół do momentu język, który chcesz słyszeć. Aby skonfigurować drugiej kolumny, aby pogrupować według, naciśnij klawisz Tab po i powtórz tę procedurę dla pola następnie Grupuj według kolumny.

  • Sumy: Wyświetlanie sum kolumn stosowane elementów.

  • Styl: Wybierz odpowiedni dla danego widoku, na przykład tabeli podstawowej, szczegóły dokumentu biuletynu, cieniowaniem i okienko podglądu wygląd.

  • Foldery: Wybierz opcję Pokaż elementy w folderach lub w całym dokumencie (czyli hierarchii płaskiej bez folderów).

  • Limit elementów: Ograniczyć liczbę elementów, które znajdują się w widoku.

 7. Po wprowadzeniu zmian naciśnij klawisze Alt+O. Fokus powróci do biblioteki dokumentów z odzwierciedlonymi zmianami wprowadzonymi w widoku.

Zobacz też

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wybieranie kolumn do wyświetlenia w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Polecanie pliku lub folderu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Eksplorowanie i nawigowanie usługi SharePoint Online za pomocą czytnika ekranu

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×