Przejdź do głównej zawartości

Edytowanie tytułów lub etykiet danych na wykresie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli wykres zawiera tytułów wykresu (ie. Nazwa wykresu) tytuły osi lub (tytuły wyświetlane na x, y i z osi wykresu) i etykiety danych (które podano jeszcze bardziej szczegółowe punkt danych na wykresie), możesz edytować te tytuły i etykiety.

Można również edytować tytuły i etykiety, które są zależne od danych w arkuszu, wykonaj bezpośrednio na wykresie i je poprawić wygląd za pomocą formatowania tekstu.

Należy zauważyć, że można edytować tytuły i etykiety danych, które są połączone z danych arkusza do odpowiednich komórek arkusza. Jeśli na przykład możesz zmienić tytuł w komórce z "Rocznego przychodu" do "Rocznego przychodu", że zmiany zostaną automatycznie wyświetlone w tytuły i etykiety danych na wykresie. Nie jednak będzie mógł korzystać z używającą formatowania tekstu po wprowadzeniu zmian z w komórce.

Podczas edytowania połączonych tytuł lub etykietę danych na wykresie (a nie w komórce), że tytuł lub etykietę danych nie jest już zostanie połączony do odpowiedniej komórki arkusza i wprowadzone zmiany nie są wyświetlane w sam arkusz (chociaż będą wyświetlane na t Wykres HE). Jednak można przywrócić łącza między tytułów lub etykiet danych i komórkach arkusza.

Po zakończeniu edycji tekstu, możesz przenieść etykiety danych do różnych miejscach stosownie do potrzeb.

Uwaga: Aby wprowadzić zmiany opisane poniżej, wykres musi już tytuły lub etykiety danych. Aby dowiedzieć się je dodać, zobacz Dodawanie lub usuwanie tytułów na wykresie i Dodawanie lub usuwanie danych etykiety na wykresie.

Co chcesz zrobić?

Edytowanie zawartości tytułu lub etykiety danych na wykresie

Edycja zawartości tytuł lub etykietę danych, który jest połączony z danymi w arkuszu

Przywrócić połączenie między tytuł lub etykietę danych i komórką arkusza

Zmienianie położenia etykiet danych

Edycja zawartości tytuł lub etykietę danych na wykresie

 1. Na wykresie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby edytować zawartość tytuł, kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz zmienić.

  • Aby edytować jego zawartość etykiety danych, kliknij dwa razy etykietę danych, którą chcesz zmienić.

   Pierwsze kliknięcie powoduje zaznaczenie etykiety danych w serii danych całego i drugie kliknięcie powoduje zaznaczenie pojedynczej etykiety danych.

 2. Kliknij ponownie, aby umieścić tytuł lub etykietę danych w trybie edycji, przeciągnij, aby zaznaczyć tekst, który chcesz zmienić, wpisz nowy tekst lub wartość.

  Aby wstawić podział wiersza, kliknij, aby umieścić kursor w miejsce, w którym chcesz wstawić podział wiersza, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 3. Po zakończeniu edycji kliknij poza pole tekstowe, w którym wprowadzono zmiany w tekście.

 4. Aby sformatować tekst w polu Etykieta danych lub tytuł, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij w polu Tytuł, a następnie zaznacz tekst, który chcesz sformatować.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, a następnie kliknij odpowiednie opcje formatowania.

   Możesz także użyć przycisków formatowania na wstążce (karta Narzędzia główne, grupa Czcionka). Aby sformatować cały tytuł, możesz go kliknąć prawym przyciskiem myszy, kliknąć polecenie Formatuj tytuł wykresu, a następnie wybrać odpowiednie opcje formatowania.

Uwaga: Rozmiar pola etykiet danych lub tytuł dostosowywany tak, aby rozmiar tekstu. Nie można zmieniać rozmiarów pole etykiety danych lub tytuł, a tekst może stać się obcięty, jeśli nie mieści się w maksymalny rozmiar. Aby zmieścić więcej tekstu, można użyć pola tekstowego. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie pola tekstowego do wykresu.

Początek strony

Edycja zawartości tytuł lub etykietę danych, który jest połączony z danymi w arkuszu

 1. W arkuszu kliknij komórkę zawierającą tekst etykiety danych lub tytuł, który chcesz zmienić.

 2. Edytowanie istniejącej zawartości lub wpisz nowy tekst lub wartość, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Automatycznie wprowadzone zmiany są wyświetlane na wykresie.

Początek strony

Przywrócić połączenie między tytuł lub etykietę danych i komórką arkusza

Łącza między tytułów lub etykiet danych i odpowiednich komórek arkusza są przerywane podczas edytowania ich zawartość na wykresie. Aby automatycznie zaktualizować tytułów lub etykiet danych z zmiany wprowadzone w arkuszu, możesz przywrócić łącza między tytułów lub etykiet danych i odpowiednich komórek arkusza. Etykiet danych możesz przywrócić łącze jedną serię danych w czasie lub we wszystkich seriach danych w tym samym czasie.

W raportach w formie wykresu przestawnego poniższe procedury przywrócić łącza między etykietami danych i danymi źródłowymi (nie komórkami arkusza).

Odtworzyć łącza tytułu osi lub wykresu.

 1. Na wykresie kliknij tytuł wykresu lub osi, który chcesz utworzyć łącze do odpowiedniej komórki w arkuszu.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Możesz również wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Wpisz znak równości, nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik, na przykład =Arkusz1!F2

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Ustanów łącze do etykiety danych

Podczas dostosowywania zawartość etykiety danych na wykresie nie jest połączony z danymi w arkuszu. Po zresetowaniu tekst etykiety dla wszystkich etykiet w serii danych można przywrócić połączenie, lub możesz wpisać odwołanie do komórki, która zawiera dane, których chcesz utworzyć łącze do dla każdego punktu danych w czasie.

Początek strony

Resetuj tekst etykiety

 1. Na wykresie kliknij jeden raz lub dwa razy etykietę danych, którego chcesz utworzyć łącze do odpowiedniej komórki w arkuszu.

  Pierwsze kliknięcie powoduje zaznaczenie etykiety danych w serii danych całego i drugie kliknięcie powoduje zaznaczenie pojedynczej etykiety danych.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy etykietę danych, a następnie kliknij pozycję Formatowanie etykiety danych lub Formatowanie etykiet danych.

 3. Kliknij pozycję Opcje etykiety, jeśli nie jest zaznaczone, a następnie zaznacz pole wyboru Resetuj tekst etykiety.

Początek strony

Ponowne ustanawianie łącza do danych w arkuszu

 1. Na wykresie kliknij etykiety, którą chcesz utworzyć łącze do odpowiedniej komórki w arkuszu.

 2. W arkuszu kliknij pasek formuły, a następnie wpisz znak równości (=).

 3. Zaznacz komórkę arkusza zawierającą dane lub tekst, które mają być wyświetlane na wykresie.

  Możesz również wpisać odwołanie do komórki arkusza na pasku formuły. Wpisz znak równości, nazwę arkusza, a następnie wykrzyknik, na przykład =Arkusz1!F2

 4. Naciśnij klawisz ENTER.

Początek strony

Zmienianie położenia etykiet danych

Położenie określonej etykiety danych można zmienić przez jej przeciągnięcie. Etykiety danych można również umieszczać w pozycji standardowej względem ich znaczników danych. W zależności od typu wykresu można wybrać rozmaite opcje położenia.

 1. Na wykresie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmienić położenie wszystkie etykiety danych dla całej serii danych, kliknij raz etykietę danych, aby wybierz serię danych.

  • Aby zmienić położenie etykiety danych, kliknij tę etykietę danych, dwa razy, aby go zaznaczyć.

   Zostanie wyświetlony obszar Narzędzia wykresów zawierający karty Projektowanie, Układ i Formatowanie.

 2. Na karcie Układ w grupie Etykiety kliknij pozycję Etykiety danych, a następnie kliknij odpowiednią opcję.

  Obraz Wstążki programu Excel

  Aby użyć dodatkowych opcji etykiet danych, kliknij pozycję Więcej opcji etykiet danych, kliknij pozycję Opcje etykiet, jeśli nie jest zaznaczona, a następnie wybierz odpowiednie opcje.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office