Przewodnik Szybki start dla programu Project

Edytowanie projektu

Edytowanie projektu w programie Project

Tworzenie konspektu zadań w projekcie

Zwiększ lub zmniejsz wcięcie zadań, aby ukazać ich hierarchię. Zadanie z wcięciem staje się podzadaniem zadania znajdującego się nad nim, a to z kolei staje się zadaniem sumarycznym.

 1. Wybierz pozycję Widok > Widoki zadań > Wykres Gantta.

 2. Wybierz zadanie lub zadania w kolumnie Nazwa zadania, których wcięcie chcesz zwiększyć lub zmniejszyć.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz pozycję Zadanie > Harmonogram >Zwiększ wcięcie zadania Przycisk Zwiększ wcięcie zadania na wstążce. lub naciśnij klawisze Alt+Shift+strzałka w lewo, aby przekształcić zadanie w podzadanie.

  • Wybierz pozycję Zadanie > Harmonogram > Zmniejsz wcięcie zadania Przycisk Zmniejsz wcięcie zadania na wstążce. lub naciśnij klawisze Alt+Shift+strzałka w prawo, aby przenieść dane zadanie na poziom zadania znajdującego się nad nim.

Przy użyciu podzadań i zadań sumarycznych możesz m.in. pokazać fazy czy łatwo poruszać się po dużym projekcie.

Zrzut ekranu przedstawiający konspekt zadań w planie projektu.

Łączenie zadań w projekcie

Dwa dowolne zadania w projekcie możesz połączyć, aby ukazać ich wzajemną relację, czyli tak zwaną współzależność zadań. Po połączeniu zadań każda zmiana wprowadzona w jednym zadaniu będzie mieć wpływ na drugie.

 1. Wybierz pozycję Widok > Widoki zadań > Wykres Gantta.

 2. Przytrzymując naciśnięty klawisz Ctrl, zaznacz dwa zadania, które chcesz połączyć (w kolumnie Nazwa zadania).

 3. Wybierz pozycję Zadanie > Połącz zaznaczone zadania Przycisk Połącz zadania na karcie Zadanie na wstążce lub naciśnij klawisze Ctrl+F2.

Program Project obsługuje cztery rodzaje łączy zadań w celu ukazania różnych relacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat łączy zadań i planowania, zobacz Jak planowane są zadania w programie Project: od kulis.

Złożony zrzut ekranu przedstawiający zadania połączone w planie projektu i wykres Gantta.

Zmienianie widoku

 1. Wybierz kartę Widok.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz widok, którego chcesz użyć, w grupie Widoki zadań lub grupie Widoki zasobów.

  • Wybierz pozycję Wykres Gantta > Więcej widoków, aby zobaczyć wszystkie dostępne widoki, a następnie wybierz opcję z okna dialogowego Więcej widoków.

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego widoku projektu?

Złożony zrzut ekranu przedstawiający grupy Widoki zadań i Widoki zasobów na karcie Widok i plan projektu w widoku Kalendarz.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×