Dodawanie nagłówków i stopek do prezentacji

Edytowanie nagłówków i stopek

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

W przypadku problemów z formatowaniem dotyczących wyglądu, rozmiaru lub położenia nagłówków i stopek, najlepiej edytować wzorzec slajdów.

Zmienianie stopki

  1. Kliknij pozycję WIDOK > Normalny i kliknij slajd, który chcesz zmienić. Aby zaznaczyć więcej niż jeden slajd, kliknij pierwszy slajd, który chcesz zmienić, a następnie, przytrzymując wciśnięty klawisz Ctrl, klikaj pozostałe slajdy.

  2. Kliknij pozycję WSTAWIANIE > Nagłówek i stopka.

  3. Kliknij kartę Slajd, wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie kliknij przycisk Zastosuj, aby zastosować zmiany do wybranych slajdów, lub kliknij przycisk Zastosuj do wszystkich, aby zastosować zmiany do wszystkich slajdów.

    Aby usunąć stopkę ze slajdu tytułowego, zaznacz pole wyboru Nie pokazuj na slajdzie tytułowym.

Chcesz wiedzieć więcej?

Praca z wzorcami materiałów informacyjnych

Drukowanie slajdów, notatek i materiałów informacyjnych

Dostosowywanie prezentacji przy użyciu wzorców slajdów

Zastosowałam nagłówki i stopki w tej prezentacji, ale jest kilka elementów, które chcę zmienić.

Powiększę, aby uzyskać bliższy widok.

Na slajdzie tytułowym jest wyświetlana data, ale jest ona podzielona na dwa wiersze. Chcę, aby znajdowała się w jednym wierszu.

Mój kolejny problem to tekst stopki na pozostałych slajdach: jasnozielony kolor czcionki trudno dostrzec.

Z powrotem pomniejszę widok.

W przypadku tego typu problemów z formatowaniem, związanych z wyglądem, rozmiarem lub położeniem nagłówków i stopek, najlepiej edytować wzorzec slajdów.

Aby otworzyć wzorzec slajdów, kliknę pozycję Widok > Wzorzec slajdów.

Miniaturka wzorca slajdów znajduje się na samej górze. We wzorcu slajdów wprowadzam zmiany, które chcę zastosować do wszystkich slajdów.

Mogę też wprowadzić zmiany w konkretnych układach — na dowolnych slajdach znajdujących się pod wzorcem slajdów.

Jeden z problemów dotyczących formatowania to data na slajdzie tytułowym. Wybrałam układ wzorca slajdu tytułowego.

Powiększę nieco widok.

Dla wybranego formatu daty jej symbol zastępczy jest zbyt mały.

Tak wygląda data na slajdzie tytułowym — widać, że przechodzi do drugiego wiersza.

Nie widać tego w widoku wzorca slajdów w tym układzie — w tym widoku widać tylko domyślny format daty, który mieści się w jednym wierszu.

Muszę więc powiększyć symbol zastępczy daty.

Wybiorę go, wskażę narożny uchwyt zmiany rozmiaru,

kliknę kursorem z dwukierunkową strzałką i przeciągnę go w dół, aby wydłużyć ten symbol zastępczy.

Dłuższy format daty powinien teraz zmieścić się w jednym wierszu. Za chwilę to sprawdzę.

Aby zmienić kolor tekstu stopki, kliknę wzorzec slajdów.

Ta zmiana będzie dotyczyć wszystkich odpowiednich układów.

Stopka wyświetlana we wzorcu slajdów zawiera tekst i datę.

Data jest wyświetlana we wzorcu slajdów mimo wybrania opcji niepokazywania jej na slajdach.

Najpierw nacisnę klawisz CTRL i kliknę, aby wybrać oba symbole zastępcze stopki.

Następnie wybiorę pozycję Narzędzia główne > Kolor czcionki i zmienię kolor czcionki na ciemnoniebieski.

Kliknę też przycisk Pogrubienie, aby wyłączyć format pogrubienia.

Wyśrodkuję też symbol zastępczy stopki. W tym celu wybiorę go i w obszarze Narzędzia do rysowania kliknę kartę Formatowanie, a następnie kliknę pozycję Wyrównaj obiekty.

Upewnię się, czy jest wybrana opcja Wyrównaj względem slajdu i kliknę pozycję Wyrównaj do środka w poziomie.

Aby wyśrodkować tekst w symbolu zastępczym, pozostawię to pole zaznaczone, kliknę kartę Narzędzia główne i kliknę przycisk Do środka.

Kliknę przycisk Normalny, aby sprawdzić rezultat tych zmian na slajdach.

Tekst stopki jest teraz wyśrodkowany, a kolor zielony został zastąpiony kolorem niebieskim.

Na slajdzie tytułowym data mieści się w jednym wierszu, ale tekst stopki, adres internetowy, przesunął się w dół.

Stało się tak dlatego, że wyśrodkowałam tekst w symbolu zastępczym stopki we wzorcu slajdów.

Spowodowało do wyśrodkowanie tego tekstu na wszystkich slajdach, w tym na slajdzie tytułowym.

Wybierając ten symbol zastępczy, traktowałam go z założeniem, że ma orientację poziomą, i tekst został wyśrodkowany.

Powrócę do wzorca slajdów, wybierając pozycję Widok > Wzorzec slajdów, aby poprawić slajd tytułowy.

Jest wybrany układ wzorca slajdu tytułowego.

Układ ten umożliwia mi naprawienie problemu. Wybiorę w nim symbol zastępczy stopki.

Kliknę kartę Narzędzia główne i przycisk Wyrównaj do lewej, aby przesunąć tekst stopki z powrotem w górę (traktuję przycisk Wyrównaj do lewej z założeniem, że to pole ma orientację poziomą).

Ta zmiana zostanie zastosowana tylko do tego układu.

Kliknę przycisk Normalny, aby przełączyć z powrotem do tego widoku. Tekst stopki jest teraz prawidłowo umieszczony na slajdzie tytułowym.

Dzięki wprowadzeniu zmian formatowania i układu za pomocą wzorca slajdów

i poszczególnych opcji w oknie dialogowym Nagłówek i stopka

nagłówki i stopki są w pełni zgodne z moimi oczekiwaniami.

Więcej informacji podano w podsumowaniu tego kursu. Najlepiej samodzielnie poeksperymentować z dostępnymi opcjami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×