Edytowanie dokumentu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Edytowanie dokumentu w bibliotece dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W usłudze SharePoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, edytować dokumenty w bibliotece dokumentów.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z usługi SharePoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że usługa SharePoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do usługi SharePoint Online.

Edytowanie dokumentu

 1. Zaloguj się do konta usługi Office 365 Twojej organizacji, uruchom aplikację SharePoint, a następnie otwórz bibliotekę dokumentów. Fokus znajdzie się na pozycji menu Nowy. Sprawdź, jak zacząć pracę.

  Uwaga: Jeśli jest wyświetlony widok aplikacjiSharePoint Online, w okienku nawigacji zostaje wyświetlony link Wróć do klasycznego programu SharePoint, a podczas wyświetlania biblioteki słychać komunikat „Centrum dokumentów”. Jeśli nie jest wyświetlony widok aplikacji SharePoint Online, zostaje wyświetlony przycisk Sprawdź. Aby wyświetlić widok aplikacji SharePoint Online, za pomocą klawisza Tab przejdź do tego przycisku, a następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat „Centrum dokumentów”, a następnie nazwę swojej biblioteki. Fokus zostanie przeniesiony na przycisk Nowy na pasku menu i usłyszysz nazwę biblioteki dokumentów, a następnie komunikat „Nowy”.

 2. Jeśli fokus nie znajduje się na przycisku Nowy, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę biblioteki i komunikat „Nowy. Utwórz nowy folder lub dokument pakietu Office w tej lokalizacji”.

 3. Przejdź klawiszem Tab do nagłówków kolumn biblioteki. Usłyszysz komunikat „Nagłówki kolumn. Używaj menu, aby sortować, filtrować lub grupować według kolumn”. (W Narratorze możesz usłyszeć komunikat „Tabela. Nazwa. Zmodyfikowane. Zmodyfikowane przez”, a następnie nazwy elementów w bibliotece).

 4. Naciskaj klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz nazwę dokumentu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Dokument można edytować w programie Word lub, jeśli wolisz, w aplikacji Word Online w przeglądarce. Naciśnij klawisz Enter, a następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego elementu.

  • Jeśli chcesz edytować w programie Word, poczekaj, aż usłyszysz komunikat „Edytuj w programie Word. Korzystaj ze wszystkich funkcji programu Microsoft Word”.

  • W przypadku edytowania w przeglądarce poczekaj na komunikat „Edytuj w przeglądarce. Wprowadź szybkie zmiany bezpośrednio tutaj przy użyciu aplikacji Word Online”.

 6. Naciśnij klawisz Enter. Fokus zostanie przeniesiony do obszaru edytowania dokumentu.

 7. Przeprowadź edycję dokumentu.

 8. Aby zamknąć, naciśnij klawisze Alt+F, X. Usłyszysz komunikat „Opuszczanie menu. Okno dialogowe programu Internet Explorer. Czy chcesz zamknąć wszystkie karty, czy bieżącą kartę?”.

 9. Naciśnij klawisz strzałki w prawo. Usłyszysz komunikat „Przycisk Zamknij bieżącą kartę; Aby aktywować, naciśnij klawisz spacji”.

 10. Naciśnij klawisz Enter. Dokument jest zapisywany automatycznie. Fokus wraca do biblioteki.

Zobacz też

Przekazywanie plików do biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów w usłudze SharePoint Online za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w usłudze SharePoint Online

Wprowadzenie do korzystania z czytnika zawartości ekranu w usłudze SharePoint Online z nowoczesną biblioteką dokumentów

Funkcje ułatwień dostępu w usłudze SharePoint Online

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×