Drukowanie wykresu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz wydrukować wykresu w Excel 2013 lub Excel 2016, można użyć opcji drukowania, na karcie plik. Menu ustawień umożliwia określenie dokładnie element, który chcesz wydrukować ze skoroszytu.

 1. Kliknij wykres w skoroszycie.

 2. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

  Porada: Za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl + P, aby otworzyć opcję Drukuj.

 3. Kliknij menu rozwijane drukarki, a następnie wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

  W menu rozwijanym Drukarka określ drukarkę, której chcesz używać.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

  Porada: Opcja Ustawienia służy do identyfikowania określonego elementu, który chcesz wydrukować. Kliknij menu rozwijane Ustawienia i kliknij pozycję Drukuj zaznaczony wykres, aby wydrukować tylko na wykresie lub kliknij pozycję Drukuj cały skoroszyt do wydrukowania całego skoroszytu.

  W menu rozwijanym Ustawienia określ, co ma być drukowane.

Tematy pokrewne

Tworzenie wykresu od początku do końca

Dopasuj do jednej strony

Drukowanie wykresu z arkusza danych

 1. Kliknij arkusz zawierający wykres, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Widok w grupie Widoki skoroszytu kliknij Układ strony lub Podgląd podziału stron.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Aby przenieść wykres, przeciągnij go w preferowanym lokalizacji na stronie, którą chcesz wydrukować.

 4. Aby zmienić rozmiar wykresu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij wykres, a następnie przeciągnij uchwyty zmiany rozmiaru, aby uzyskać odpowiedni rozmiar.

  • Na karcie Formatowanie w grupie Rozmiar wprowadź rozmiar w polu Wysokość kształtu i Szerokość kształtu.

   Grupa Format

 5. Jeśli arkusz zawiera więcej niż jeden wykres, można wydrukować wykresów na jednej stronie, zmniejszając rozmiar wykresów.

 6. Kliknij arkusz kalkulacyjny.

 7. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

  W obszarze Drukujaktywne arkusze jest zaznaczone domyślnie.

  Można kliknąć przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak wykres będzie wyglądał na drukowanej stronie.

Domyślnie w arkuszu nie są drukowane linie siatki komórek. Aby wydrukować arkusz z liniami siatki komórek wyświetlane, zobacz Drukowanie z lub bez linii siatki komórek.

Jeden wykres bez danych arkusza na każdej stronie można wydrukować.

 1. Kliknij wykres, który chcesz wydrukować.

  Jeśli wykres znajduje się na osobne arkusz wykresu, kliknij kartę arkusza wykresu.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj.

  Domyślnie Zaznaczonej jest zaznaczone w obszarze Drukuj.

  Można kliknąć przycisk Podgląd, aby zobaczyć, jak wykres będzie wyglądał na drukowanej stronie.

Uwaga: Nie mogę przeskalować wykresu, przed rozpoczęciem drukowania. Zamiast tego możesz przenieść i rozmiar obszaru wykresu na wykresie, aby dopasować jest stosownie do potrzeb. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Przenoszenie lub zmienianie rozmiaru wykresu.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Na karcie Strona określanie orientacji, rozmiar papieru, jakość wydruku i numer strony na pierwszej stronie.

   Uwaga: Nie można dostosowywać, skalowania wykresu.

Aby szybko określić orientację drukowanych stron na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij pozycję Orientacja, a następnie kliknij Pionowa lub Pozioma.

 1. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Marginesy.

  Obraz Wstążki programu Excel

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby użyć wstępnie zdefiniowanych marginesów, kliknij odpowiednią opcję marginesu.

  • Aby określić niestandardowe marginesy strony, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie w górnej, dolnej, lewej i prawej wprowadź odpowiednie rozmiary marginesów.

  • Aby ustawić marginesy nagłówka i stopki, kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie wprowadź nowy rozmiar marginesu w polach Nagłówek i Stopka. Zmiana ustawienia marginesów nagłówka lub stopki powoduje zmianę odległości od górnej krawędzi papieru do nagłówka lub od dolnej krawędzi papieru do stopki.

   Uwaga: Ustawienia nagłówka i stopki powinny być mniejsze od ustawień marginesu górnego i dolnego i nie mniejsze niż minimalne marginesy drukarki.

  • Aby zobaczyć, jak rozmiary marginesów wpłyną na wydrukowanym arkuszu, kliknij pozycję Podgląd wydruku. Aby dostosować marginesy w podglądzie wydruku, kliknij przycisk Pokaż marginesy, a następnie przeciągnij czarne uchwyty marginesów po obu stronach i u góry strony.

Uwaga: Nie można wyśrodkować stronę poziomo lub pionowo, w przypadku wykresów.

 1. Kliknij wykres, który chcesz wydrukować.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Na karcie Wykres w obszarze jakość wydruku zaznacz pole wyboru Jakość robocza i pole wyboru Drukuj w czerni i bieli.

  Aby zobaczyć efekt ustawienia jakość wydruku, które możesz wybrać, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×