Drukowanie w narzędziu Listy programu SharePoint Workspace 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Aby rozpocząć drukowanie, należy kliknąć kartę Plik i kliknąć pozycję Drukuj lub nacisnąć klawisze CTRL+P. W tym temacie opisano następujące operacje drukowania:

Drukowanie pojedynczego elementu

Drukowanie bieżącego widoku

Drukowanie wszystkich elementów

Drukowanie elementów na liście zewnętrznej

Drukowanie jednego elementu

 • Otwórz element, który chcesz wydrukować.

 • Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij ikonę drukarki.

 • Kliknij przycisk Drukuj w systemowym oknie dialogowym Drukowanie.

Początek strony

Drukowanie bieżącego widoku

 • Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij ikonę drukarki.

 • Kliknij pozycję Drukuj widok, a następnie kliknij przycisk OK.

 • Kliknij przycisk Drukuj w systemowym oknie dialogowym Drukowanie.

Początek strony

Drukowanie wszystkich elementów

Narzędzie Listy oferuje kilka metod drukowania wszystkich elementów. Można wydrukować każdy element na osobnej stronie, rozdzielić elementy pustymi wierszami albo nie stosować żadnego podziału.

 1. Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij ikonę drukarki.

 2. Kliknij pozycję Drukuj wszystkie elementy.

 3. Kliknij odpowiednią opcję drukowania wszystkich elementów, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Drukowanie elementów na liście zewnętrznej

W przypadku listy zewnętrznej w obszarze roboczym programu SharePoint można drukować jednocześnie tylko jeden element. Ponadto należy otworzyć element przed wydrukowaniem go.

 • Otwórz element, który chcesz wydrukować.

 • Kliknij kartę Plik, kliknij pozycję Drukuj, a następnie kliknij ikonę drukarki.

 • Kliknij przycisk Drukuj w systemowym oknie dialogowym Drukowanie.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×