Drukowanie raportu

W tym artykule wyjaśniono, jak wyświetlać podgląd raportu i jak drukować raport utworzony lub otwarty za pomocą programu Microsoft Office Access 2007. Przedstawiono też podstawowe informacje o używaniu okna dialogowego Ustawienia strony — narzędzia do ustawiania i zmieniania opcji drukowania, takich jak marginesy i liczba kolumn na drukowanej stronie.

Co chcesz zrobić?

Drukowanie raportu

Szybkie drukowanie całego raportu

Wyświetlanie podglądu raportu

Zmienianie ustawień strony

Drukowanie raportu

Aby wydrukować niektóre strony raportu, wybrać drukarkę lub zmienić opcje, takie jak marginesy czy kolumny, należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tej sekcji.

 1. W okienku nawigacji zaznacz raport, który chcesz wydrukować. Nie trzeba otwierać raportu, ale można to zrobić w celu sprawdzenia, czy nie występują w nim problemy, na przykład z układem, lub aby upewnić się, że zostaną wydrukowane bieżące dane.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Naciśnij klawisze CTRL+P.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.

 3. W oknie dialogowym ustaw lub zmień odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj, aby wydrukować raport.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij pole lub formant, na temat którego chcesz uzyskać pomoc.

Początek strony

Szybkie drukowanie całego raportu

Jeśli wiadomo, że raport zostanie wydrukowany poprawnie i można wydrukować wszystkie strony raportu bez potrzeby używania okna dialogowego Drukowanie czy poleceń na karcie Drukowanie, to można wydrukować raport bezpośrednio z poziomu paska narzędzi Szybki dostęp. W takim przypadku cały raport zostanie wydrukowany przy użyciu marginesów, nagłówków, stopek i orientacji (pionowej lub poziomej) określonych dla tego raportu. Postępując zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w tej sekcji, nie można zmienić żadnej z tych właściwości. Aby zmienić marginesy lub inne właściwości przed drukowaniem, zobacz sekcję Wyświetlanie podglądu raportu.

Szybkie drukowanie raportu

 1. W okienku nawigacji kliknij raport prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  — lub —

  Na pasku narzędzi Szybki dostęp kliknij przycisk Szybkie drukowanie Obraz przycisku .

  — lub —

  Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Szybkie drukowanie.

  Uwaga: Może się zdarzyć, że będzie trzeba dodać przycisk Szybkie drukowanie do paska narzędzi Szybki dostęp. W tym celu kliknij strzałkę w dół na końcu paska narzędzi i kliknij polecenie Szybkie drukowanie.

W programie Access zostaną wydrukowane wszystkie strony raportu.

Początek strony

Wyświetlanie podglądu raportu

W celu upewnienia się, że raport zostanie wydrukowany prawidłowo, należy użyć widoku Podgląd wydruku. Za pomocą widoku Podgląd wydruku można wyświetlać raporty utworzone w programie Office Access 2007, a także w poprzednich wersjach programu Access. Jeśli jest wyświetlany podgląd raportu utworzonego w poprzedniej wersji programu Access, to jest on widoczny w osobnym oknie, w którym są dostępne przyciski nawigacji między rekordami. W przypadku wyświetlania raportu utworzonego w programie Office Access 2007 przyciski nawigacji między rekordami są widoczne w domyślnej lokalizacji — u dołu okna programu Access.

Uruchamianie widoku Podgląd wydruku

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Podgląd wydruku Obraz przycisku .

  — lub —

  Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  — lub —

  Jeśli raport jest otwarty, kliknij kartę dokumentu raportu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Klikaj przyciski nawigacji między rekordami, aby poruszać się między stronami w raporcie.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisków nawigacji między rekordami, zobacz artykuł Sposoby znajdowania rekordów.

Wyświetlanie podglądu dwóch lub większej liczby stron

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, którego podgląd chcesz wyświetlić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  — lub —

  Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  — lub —

  Jeśli raport jest otwarty, kliknij kartę dokumentu raportu prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Podgląd kliknij przycisk Dwie strony, aby wyświetlić podgląd raportu z widocznymi dwoma stronami jednocześnie.

  — lub —

  W grupie Podgląd kliknij przycisk Więcej stron, a następnie wybierz opcję.

 3. Klikaj przyciski nawigacji między rekordami, aby poruszać się między stronami w raporcie.

 4. Aby przywrócić wyświetlanie podglądu pojedynczej strony, w grupie Podgląd kliknij przycisk Jedna strona.

Aby uzyskać więcej informacji o używaniu przycisków nawigacji między rekordami, zobacz artykuł Sposoby znajdowania rekordów.

Odświeżanie danych wyświetlanych w podglądzie

 • Na karcie Podgląd wydruku w grupie Dane kliknij przycisk Odśwież wszystko.

  Uwaga: Odświeżenie danych wyświetlanych w podglądzie powoduje przełączenie do podglądu pojedynczej strony.

Anulowanie widoku Podgląd wydruku

 • Na karcie Podgląd wydruku w grupie Zamknij podgląd kliknij przycisk Zamknij podgląd.

Początek strony

Zmienianie ustawień strony

Za pomocą okna dialogowego Ustawienia strony można zmieniać różne opcje wydruku, takie jak marginesy górne i dolne, a także to, czy są drukowane wyłącznie dane zawarte w raporcie. W programie Access istnieją dwa sposoby wyświetlania okna dialogowego Ustawienia strony. Można je uruchomić z poziomu okna dialogowego Drukowanie lub z poziomu karty Podgląd wydruku, która jest widoczna po uruchomieniu widoku Podgląd wydruku.

W instrukcjach przedstawionych w tej sekcji wyjaśniono, w jaki sposób wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony. Aby uzyskać pomoc na temat poleceń i opcji dostępnych w tym oknie dialogowym, kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij polecenie lub opcję.

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu okna dialogowego Drukowanie

 1. W okienku nawigacji zaznacz raport, który chcesz zmienić. Nie trzeba otwierać raportu, ale można to zrobić w celu sprawdzenia, czy nie występują w nim problemy, na przykład z układem, lub aby upewnić się, że zostaną wydrukowane bieżące dane.

 2. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy  Naciśnij klawisze CTRL+P.

  Zostanie wyświetlone okno dialogowe Drukowanie.

 3. Kliknij przycisk Ustawienia, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia strony.

 4. W tym oknie dialogowym ustaw lub zmień odpowiednie opcje.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij pole lub formant, na temat którego chcesz uzyskać pomoc.

Uruchamianie okna dialogowego Ustawienia strony z poziomu karty Podgląd wydruku

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

  Raport zostanie otwarty w widoku Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij przycisk Ustawienia strony znajdujący się w lewym lub prawym dolnym rogu grupy. Lokalizacja przycisku zależy od ustawień regionalnych i językowych systemu Windows.

 3. W tym oknie dialogowym ustaw lub zmień odpowiednie opcje.

  Aby uzyskać pomoc dotyczącą opcji, kliknij przycisk Pomoc, a następnie kliknij pole lub formant, na temat którego chcesz uzyskać pomoc.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×