Drukowanie publikacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Użyj głównego programu Publisher jest przygotowanie wysokiej jakości drukowania publikacji. Te mogą być wydrukowany na drukarce biurowej lub wysyłany do usług kserograficznych lub komercyjnego punktu usług poligraficznych. Aby uzyskać informacje ułatwiające wybierz jedną z poniższych opcji zobacz drukowania: Wybieranie między pulpitu, usług kserograficznych lub drukowaniem komercyjnym.

Uwaga: W oknie podglądu mogą być wyświetlane w czerni i bieli nawet wtedy, gdy do publikacji zawiera inne kolory Jeśli wybrana drukarka nie obsługuje drukowanie w kolorze, czy wybrana drukarka obsługuje kolor i zaznaczone ustawienie złożone Skala odcieni szarości.

Gdzie jest polecenie drukowania?

W programie Publisher 2010 lub nowszym polecenia Drukuj znajduje się w widoku Backstage. Aby przejść do widoku Backstage, kliknij kartę plik w lewym górnym rogu programu Publisher Przycisk Plik . Oprócz drukowania widoku Backstage zawiera polecenia służące do zapisywania, otwieranie i zamykanie plików, a także informacje o bieżącej publikacji oraz udostępnianie publikacji i opcje programu Publisher.

Początek strony

Drukowanie podglądu wydruku i ustawienia

Widok Backstage do drukowania wygląda.

Przegląd ustawień drukowania w programie Publisher

Ustawienia drukowania są po lewej stronie i okienko podglądu jest po prawej stronie. Ustawienia po lewej stronie wpłynie na drukowanej publikacji, gdy ustawienia po prawej stronie dotyczą tylko widoku publikacji.

Uwaga: Niektóre z tych formantów są zależne od innych ustawień; na przykład kontrolkę koloru tylko będzie dostępna jeśli drukarka umożliwia drukowanie w kolorze, a suwak Przezroczystość przedniej i tylnej będą dostępne tylko w przypadku wybrania drukowanie na obu stronach arkusza papieru.

Za pomocą ustawień drukowania można skonfigurować następujące opcje.

Ustawienia drukowania w programie Publisher 2010

1

Drukowanie

Wprowadź liczbę kopii zadania drukowania, które chcesz wydrukować, a następnie naciśnij klawisz Drukowanie, aby wysłać zadanie do drukarki.

2

Drukarka

Oprócz wybranie z listy dostępnych drukarek, można również dodać nową drukarkę, uzyskiwać dostęp do Właściwości drukarki i drukowanie do pliku.

3

Ustawienia

Ustawienia sekcji zapewnia kontrolę nad:

 • Stron: Umożliwia wybranie określonych stron lub zakresów stron do wydrukowania.

 • Stron na arkusz: w tym miejscu można określić miejsce, w którym na arkuszu papieru publikacji zostaną wydrukowane i jak strony publikacji zostaną można określić w nowym oknie w arkuszach papieru.

 • Rozmiar papieru: Wybierz rozmiar i styl arkusza papieru, którego użyjesz do drukowania publikacji.

 • Jeden drukowania dwustronnego dwustronne dwóch: Wybierz, czy chcesz drukować po jednej lub obu stronach arkusza papieru, a które krawędź do użycia w przerzucanie papieru.

 • Kolor: Jeśli drukarka obsługuje koloru tego formantu umożliwia wybieranie kolorów lub drukowania w skali odcieni szarości.

 • Zapisz ustawienia z publikacją: Zaznaczenie tego pola wyboru zapisze odpowiednie opcje ustawień z danej publikacji.

Uwaga: W programie Publisher rozmiar strony odnosi się do obszaru roboczego publikacji. Rozmiar papieru lub arkusza, to rozmiar papieru używanego do drukowania. Arkusza papieru, mogą zawierać wiele stron, a dużej strony mogą być drukowane w wielu arkuszach.

Zmiany okienko podglądu w celu odzwierciedlenia zmian wprowadzonych w ustawień drukowania.

Podgląd wydruku w programie Publisher 2010

Również oferuje następujące funkcje.

1

Nawigacja w arkuszu

Przechodzenie między arkuszami publikacji.

2

Przyciski Wstecz i z przodu

Te przyciski są dostępne podczas drukowania na obu stronach arkusza papieru: kliknij, aby wyświetlić przedniej lub tylnej strony arkusza.

3

Zoom slider

Przesuń w lewo, aby pomniejszyć rysunek i przesuń w prawo w celu powiększenia publikacji.

4

Dopasuj do arkusza

Jeśli jest wyświetlana więcej niż jeden arkusz, kliknięcie tego przycisku spowoduje powiększenie wyświetlanie jeden arkusz.

5

Wyświetlanie wielu arkuszy

Jeśli publikacja będzie drukowana na kilku arkuszach papieru, służy ten przycisk, aby wyświetlić podgląd kilku arkuszy naraz.

6

Pokaż/Ukryj numery stron

Ten suwak pokazano kolejność stron nakładanych na arkuszach papieru. Jest to szczególnie przydatne podczas drukowania publikacji z więcej niż jedną stronę na arkuszu, takich jak karty z pozdrowieniami.

7

Pokazywanie i ukrywanie linijek

Wyświetlenie lub ukrycie linijki wysokość i szerokość zaznaczonego arkusza papieru. Jeśli zmienisz rozmiar papieru w obszarze Ustawienia linijek zostanie zmieniona.

8

Suwak przezroczystość widoku

f jest drukowana na dwóch stronach arkusza, ten suwak pozwoli widoczne po drugiej stronie arkusza, takich jak przytrzymując drukowanych papieru dla uproszczonej tabeli. Pozwala na upewnij się, że publikacja linii poprawnie po obu stronach arkusza papieru.

Początek strony

Drukowanie publikacji

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukuj Ustaw liczbę kopii do wydrukowania w kopie zadania drukowania.

 3. W sekcji drukarki upewnij się, że wybrana jest poprawna drukarka.

  W oknie podglądu będzie wyświetlana w czarno-białej, niezależnie od tego, czy do publikacji zawiera inne kolory, chyba że wybrano drukarkę kolorową.

 4. W sekcji Ustawienia:

  1. Upewnij się, że jest zaznaczona opcja prawidłowego zestawu stron lub sekcji.

  2. Wybierz format dla nakładające stron w arkuszu.

  3. Ustaw rozmiar papieru.

  4. Ustawianie, czy chcesz drukować po jednej stronie arkusza papieru lub oba, a podczas drukowania na obu stronach odwrócić arkusza papieru, na stronie krótki lub długi.

  5. Jeśli drukarka obsługuje drukowanie w kolorze, wybierz, czy chcesz wydrukować, kolor lub Skala odcieni szarości.

 5. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Drukuj Ustaw liczbę kopii do wydrukowania w kopie zadania drukowania.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

Początek strony

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij w polu tekstowym stron.

 3. W polu tekstowym wpisz numer strony na pierwszej stronie, którą chcesz wydrukować, należy wpisać łącznik, a następnie wpisz ostatniej strony zakresu, który chcesz wydrukować, na przykład: 2-4.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia kliknij w polu tekstowym stron.

 3. W polu tekstowym wpisz numer strony na pierwszej stronie, którą chcesz wydrukować, wpisz przecinek, a następnie wpisz następnej strony, którą chcesz wydrukować. Powtórz dla każdego numeru strony chcesz wydrukować, na przykład 2,4,6,8.

 4. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

Początek strony

Jeśli są drukowane etykiety lub wizytówki, opcją domyślną będzie wiele kopii na arkuszu. Spowoduje to wydrukowanie więcej niż jednej kopii każdej strony publikacji, z każdego zestawu stron w oddzielnych arkuszach papieru. Po wybraniu tej opcji, przycisk Opcje układu stał się dostępny, co pozwala dostosować prowadnice marginesów, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, który można umieścić na jednym arkuszu papieru. Na przykład jeśli publikacji wizytówka zawiera dwóch stron, to każda strona zawierająca różne wizytówki, a następnie zaznacz wiele kopii na arkuszu i 10 kopii, a następnie sumę 20 kopii — 10 kopii każdego z dwóch różnych wizytówek — będzie drukowane na dwóch arkuszach papieru, jeden arkusz dla każdej strony.

 1. Kliknij plik >wydruku.

 2. W sekcji Ustawienia wybierz wiele kopii na arkuszu, a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

  Uwagi: 

  • Jeśli klikniesz jedną stronę na arkusz, publikacji zostaną wydrukowane w środkowej części arkusza papieru.

  • Jeśli chcesz wydrukować jedną stronę publikacji na każdym arkuszu w określonym miejscu w arkuszu, kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu, kliknij przycisk Opcje układu, a następnie zmień położenie publikacji w arkuszu, dostosować opcje wiersza kolumny Opcje, a wartości odstęp w poziomie i w pionie w obszarze Więcej opcji drukowania. Ta opcja jest dostępna dla publikacji z rozmiarów stron, które są mniejsze niż rozmiary papieru, takie jak reklam, wizytówki, a karty z gratulacjami.

Umożliwia drukowanie etykiet, tabliczek lub wizytówki, najlepiej jest zazwyczaj drukowanie całą serię na jednym arkuszu papieru. Można to zrobić w programie Publisher z opcją wiele stron na arkusz na stronie wydruku. Po wybraniu tej opcji, przycisk Opcje układu stał się dostępny, co pozwala dostosować prowadnice marginesów, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, który można umieścić na jednym arkuszu papieru. Na przykład jeśli masz zestaw pocztówek 10 z innymi informacjami na każdym i zaznacz wiele stron na arkusz i jednej kopii, wszystkie strony dziesięć zostaną wydrukowane na jednym arkuszu papieru.

Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy rozmiar strony publikacji jest mniejszy niż publikacja została skonfigurowana do drukowania na arkusz.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. W sekcji Ustawienia wybierz wiele stron na arkusz, a następnie wybierz liczbę kopii.

 3. Kliknij przycisk Drukuj, aby wysłać publikację na drukarce.

Drukowanie jednego lub większej liczby kopii publikacji

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W obszarze kopie wprowadź liczbę kopii do wydrukowania.

 3. Wybierz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Drukowanie określonych stron publikacji

Możesz wybrać bieżącej strony, aby wydrukować stronę, którą właśnie oglądasz.

Drukowanie zakresu stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę publikacji i ustawień papieru.

 3. W obszarze zakres wydruku kliknij pozycję strony.

 4. W polu tekstowym wpisz numer strony na pierwszej stronie, którą chcesz wydrukować, należy wpisać łącznik, a następnie wpisz ostatniej strony zakresu, który chcesz wydrukować, na przykład 2 – 4.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

  Aby wydrukować tylko jedną stronę, wpisz tę samą liczbę w polach od i do.

Drukowanie pojedynczych stron

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. W oknie dialogowym Drukowanie kliknij kartę publikacji i ustawień papieru.

 3. W obszarze zakres wydruku kliknij pozycję strony.

 4. W polu tekstowym wpisz numer strony na pierwszej stronie, którą chcesz wydrukować, wpisz przecinek, a następnie wpisz następnej strony, którą chcesz wydrukować. Powtórz dla każdego numeru strony chcesz wydrukować, na przykład 2,4,6,8.

 5. Kliknij przycisk Drukuj.

Początek strony

Zmienianie liczby kopii, które są drukowane na jednym arkuszu papieru

Jeśli są drukowane etykiety lub wizytówki, opcją domyślną będzie wiele kopii na arkuszu. Po wybraniu tej opcji można dostosować prowadnice marginesów, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kopii publikacji, który można umieścić na jednym arkuszu papieru. Na przykład, jeśli publikacja wizytówka zawiera dwie strony — każda strona zawiera różne wizytówki — i zaznacz wiele kopii na arkuszu i trzy kopie, liczba kopii sześć — trzy kopie każdego z dwóch różnych wizytówek — będzie można wydrukować.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować, na przykład etykiety.

 2. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij jedną stronę na arkusz.

  • Kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu.

 • Jeśli klikniesz jedną stronę na arkusz, publikacji zostaną wydrukowane w środkowej części arkusza papieru.

 • Jeśli chcesz wydrukować jedną stronę publikacji na każdym arkuszu w określonym miejscu w arkuszu, kliknij pozycję wiele kopii na arkuszu, a następnie zmień położenie publikacji na arkuszu zmieniając opcje wiersza, kolumny opcje i poziomy i Odstęp w pionie wartości w obszarze Więcej opcji drukowania ta opcja jest dostępna dla publikacji rozmiarów stron, które są mniejsze niż rozmiary papieru, takie jak reklam, wizytówek i z gratulacjami karty.

 • Aby ułatwić wyrównywanie publikacji do konkretnego producenta produktu lub wydrukować wiele kopii publikacji na jednym arkuszu papieru, włączyć znaczniki przycięcia.

Zmienianie marginesów

Zmieniając marginesy i odstępy poziomego i pionowego, możesz zmienić liczbę kopii mieści się na jednym arkuszu papieru.

 1. Otwórz publikację, którą chcesz wydrukować.

 2. W menu plik kliknij polecenie Drukuj, a następnie kliknij kartę Ustawienia publikacji i papieru.

 3. W obszarze Więcej opcji drukowania wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zwiększyć liczbę kopii, które zmieszczą, zmniejszanie wartości w polach Margines boczny i Odstęp w poziomie. Również może być konieczne dopasowanie wartość w polu Odstęp w pionie.

  • Aby zmniejszyć liczbę kopii, które zmieszczą, zwiększanie wartości w polach Margines boczny, Odstęp w poziomie i Odstęp w pionie.

Po zmianie marginesów i odstępów, w oknie podglądu Wyświetla liczbę kopii mieści się na arkuszu papieru.

Porada: Jeśli chcesz wydrukować dla konkretnego producenta produktu — na przykład arkusz etykiet, spróbuj drukować w pustym arkuszu papieru, aby upewnić się, że publikacja będzie prawidłowo wyrównane produktu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×