Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Drukowanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych i stron notatek w prezentacji za pomocą PowerPoint z klawiatury i czytnika ekranu. Przetestowano przy użyciu programu Narrator, JAWS i NVDA, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie prezentacji

Niezależnie od tego, czy chcesz drukować slajdy, materiały informacyjne, czy strony notatek prezentacji, tutaj znajdziesz potrzebne informacje. Wykonanie poniższych kroków umożliwia dostosowanie zadania drukowania do Twoich potrzeb:

 1. Aby przejść do ramki wydruku, naciśnij klawisze Ctrl + P. PowerPoint miejsca, w których fokusu na przycisk Drukuj i słyszysz "przycisk Drukuj."

 2. Aby określić liczbę kopii do wydrukowania, można albo nacisnąć klawisz Tab, aby przejść do pola pokrętła kopii lub naciśnij klawisze Alt + P, N. Słyszysz "Kopii, pole pokrętła edycji." (Programu Narrator, możesz usłyszeć "Kopii edycji.") W ze strzałkami kopii wpisz liczbę kopii do wydrukowania.

 3. Aby wybrać drukarkę, można albo nacisnąć klawisz Tab, aby przejść do formantu drukarki lub naciśnij klawisze Alt + P, I. Słyszysz nazwę wybranej drukarki. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół do poruszania się na liście drukarek. (Programu Narrator słyszysz "Drukarki," Liczba wybranej drukarki i całkowitą liczbę drukarek dostępne.)

 4. Jeśli nie słyszysz nazwy odpowiedniej drukarki, za pomocą klawisza Strzałka w dół poruszaj się po liście wszystkich dostępnych drukarek. Pod listą dostępnych drukarek znajduje się link Dodaj drukarkę oraz opcja Drukuj do pliku.

  • Aby otworzyć okno dialogowe Znajdowanie: Drukarki, naciśnij klawisz Enter, a następnie użyj klawisza Tab do nawigacji.

  • Aby zaznaczyć pozycję Drukuj do pliku, naciśnij klawisz Spacja. Po wybraniu przycisku Drukuj zostanie otwarte okno dialogowe Eksploratora plików, w którym należy określić nazwę pliku.

 5. Za pomocą klawisza Tab przejdź do grupy Ustawienia. Wybierz ustawienia, których chcesz użyć. Poniższa lista zawiera linki do szczegółowych informacji dotyczących każdej z tych opcji, które znajdują się w dalszej części tego tematu:

  Domyślnie w programie PowerPoint slajdy prezentacji są drukowane na całych stronach (jeden slajd na stronie) przy użyciu domyślnych ustawień drukarki. Aby wydrukować z bieżącymi ustawieniami, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz P.

Ustawienia wydruku

W grupie Ustawienia możesz określić ustawienia kilku opcji drukowania:

Wybieranie slajdów do wydrukowania

Aby wydrukować bieżący slajd lub określonego zestawu slajdów, naciśnij klawisze Alt + P, A, aby zaznaczyć opcję Drukuj wszystkie slajdy. Słyszysz: "Drukuj wszystkie slajdy." Aby wybrać inną opcję, w górę i w dół klawisze strzałek, aby wybrać jedną z następujących opcji:

 • Drukowanie zaznaczenia. Słyszysz "Drukuj zaznaczenie". Ta opcja jest wyświetlana tylko, jeśli użytkownik wybrał zestawu slajdów.

 • Drukowanie bieżącego slajdu. Słyszysz "Drukuj bieżący slajd." Ta opcja umożliwia drukowanie tylko bieżący slajd.

 • Niestandardowy zakres. Program PowerPoint powoduje umieszczenie fokusu w polu tekstowym Slajdy. Słyszysz "Niestandardowy zakres". Wpisz zakres slajdów do wydrukowania, na przykład, 10 do 12 lub 1,2,5.

Porada: Jeśli masz jakiekolwiek ukryte slajdy, opcja Drukuj ukryte slajdy będzie aktywna, co można wydrukować ukryte slajdy, jeśli chcesz. Słyszysz "Drukuj ukryte slajdy."

Po wybraniu opcji naciśnij klawisz Enter, aby zamknąć pole kombi.

Drukowanie wielu slajdów na stronie

Aby wydrukować więcej niż jeden slajd na stronie, naciśnij klawisze Alt + P, h Słyszysz "slajdy na całych stronach."

Aby otworzyć galerię, w polu Slajdy na całych stronach naciśnij klawisz Enter. W górnym wierszu znajduje się sekcja Układ wydruku, a poniżej sekcja Materiały informacyjne. Za pomocą klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo wybierz jedną z następujących opcji układu wydruku:

 • Slajdy na całych stronach. Zaznacz tę opcję, aby wydrukować każdy slajd na osobnej stronie.

 • Strony notatek. Wybierz tę opcję, aby wydrukować notatki slajdów prelegenta albo jako materiałów informacyjnych dla publiczności. Słyszysz: "Strony notatek". Ta opcja wydrukuje jeden slajd na stronę z notatkami prelegenta wydrukowany znajdujących się pod nim.

  Pozostałe opcje w obszarze Układ wydruku, a także wszystkie opcje w obszarze Materiały informacyjne, umożliwiają drukowanie jedynie slajdów lub zawartości slajdów, bez notatek prelegenta.

 • Konspekt. Zaznacz tę opcję, aby wydrukować prezentację w formacie konspektu, który zawiera tylko tekst znajdujący się na slajdach z pominięciem obrazów.

Aby przejść do sekcji Materiały informacyjne, naciśnij klawisz Strzałka w dół, a następnie za pomocą klawisza Tab wybierz układ. Aby przejść do dodatkowych opcji układu wydruku, ponownie naciśnij klawisz Strzałka w dół. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz Enter.

Konfigurowanie drukowania jednostronnego lub dwustronnego

Aby ustawić Drukowanie jednostronne lub dwustronne, naciśnij klawisze Alt + P, D. Słyszysz "Drukuj jedną dwustronne". Na liście jednostronnych Drukuj wybierz żądaną opcję. (Ta opcja jest dostępna tylko jeśli drukarka obsługuje drukowanie dwustronne. Jeśli wybierzesz drukowanie dwustronne, słychać "Drukowanie na obu stronach.")

Konfigurowanie sortowania i zszywania

Opcja sortowania zostanie wyświetlony tylko, jeśli drukarka obsługuje taką funkcję. Aby ustawić sortowanie, naciśnij klawisze Alt + P, naciśnij klawisz C. dół i w górę klawisze strzałek, aby wybrać z posortowane (słyszysz "Posortowane.") lub ustawienie bez sortowania (słyszysz "Ustawienie bez sortowania"), a następnie naciśnij wprowadź. Ta opcja zostanie wyświetlony tylko, jeśli drukarka obsługuje sortowania.

Opcja takie zostanie wyświetlony tylko, jeśli drukarka obsługuje taką funkcję. Aby ustawić zszywanie, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pola kombi Zszywanie i naciśnij klawisz dół klawisze strzałek, aby wybrać jedną z opcji Brak zszywki, Jedna zszywka lub Dwie zszywki w górę.

Zmienianie orientacji strony

 1. Aby zmienić orientację, naciśnij klawisze Alt+P, a następnie klawisz R w celu otwarcia okna dialogowego Właściwości drukarki.

 2. Naciskaj klawisz Tab, aż zostanie wyświetlona karta Układ lub na karcie Paper\Quality, a jeśli to konieczne, użyj klawiszy Strzałka w lewo lub w prawo, aby przejść do karty Układ.

 3. Naciskaj klawisz Tab do raz do osiągnięcia polu Orientacja, a następnie wybierz pozycję Pionowa lub Pozioma.

 4. Za pomocą klawisza Tab przejdź do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie slajdów jako czarno-białych lub w skali odcieni szarości

W programie PowerPoint slajdy są wyświetlane i domyślnie drukowane w kolorze, jednak slajdy i materiały informacyjne często drukuje się jako czarno-białe lub w skali odcieni szarości. Całą prezentację — slajdy, konspekt, strony notatek oraz materiały informacyjne dla odbiorców prezentacji — możesz wydrukować w kolorze, w skali odcieni szarości lub tylko w czerni i bieli.

Aby wydrukować czarno-białej lub w skali odcieni szarości, naciśnij klawisze Alt + P, O, aby otworzyć pole kombi Kolor zostanie otwarty. Naciśnij klawisz dół, a następnie klawisze strzałek, aby wybrać odpowiednią opcję w górę zgodnie z poniższym opisem:

 • Kolor. Jeśli wybierzesz opcję Kolor, ale nie masz kolorowej drukarki, wydruk będzie podobny do wydruku w skali odcieni szarości, ale będzie innej jakości.

 • Skala odcieni szarości. Jeśli nie masz kolorowej drukarki lub nie potrzebujesz kolorowego wydruku, zaznaczenie opcji Skala odcieni szarości spowoduje wydrukowanie wszystkich obiektów na stronie w odcieniach szarości. W skali odcieni szarości obiekty takie jak wykresy i tabele będą wyraźniejsze i ostrzejsze niż w przypadku wybrania opcji Kolor dla niekolorowej drukarki.

 • Wyłącznie czarno-białe. Ta opcja służy do wydruku slajdów w kolorze czarno-białym. Nie ma odcieni szarości. Z tego powodu niektóre obiekty w motywie projektu slajdu, takie jak uwypuklenia i cienie automatyczne, nie zostaną wydrukowane. Tekst zostanie wydrukowany w kolorze czarnym, nawet jeśli oryginalny kolor tekstu to szary.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Drukowanie slajdów, materiałów informacyjnych i stron notatek w prezentacji za pomocą PowerPoint dla systemu macOS przy użyciu klawiatury i VoiceOver, czytnik ekranu macOS wbudowane.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie prezentacji

Czy podczas drukowania slajdów, materiałów informacyjnych i notatek w prezentacji, możesz szybko wydrukować z ustawieniami domyślnymi lub użyć doskonałe wiele sposobów PowerPoint dla systemu macOS oferty, aby zoptymalizować drukowanie i wydruków.

 1. W prezentacji naciśnij klawisze Command+P. Usłyszysz komunikat: „Okienko Drukowanie, w oknie dialogowym, okno, <nazwa prezentacji>, <wybrana drukarka>”. Fokus znajdzie się na wybranej drukarce.

 2. Aby wybrać drukarkę, naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę drukarki, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Aby określić liczbę kopii do wydrukowania, naciśnij klawisz Tab. Wpisz liczbę kopii do wydrukowania.

 4. Domyślnie w programie PowerPoint slajdy prezentacji są drukowane na całych stronach (jeden slajd na stronie) przy użyciu domyślnych ustawień drukarki. Aby wydrukować z bieżącymi ustawieniami, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Drukuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Optymalizowanie drukowania

Domyślnie okno dialogowe Drukowanie zawiera tylko podstawowe opcje drukowania. Możesz łatwo uzyskać dostęp do ukrytych opcji drukowania i zoptymalizować drukowanie.

W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Pokaż szczegóły, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Zostanie udostępnionych więcej opcji drukowania.

Wybieranie pojedynczego slajdu do drukowania

Oszczędzaj papier i drukuj tylko slajdy, których potrzebujesz.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „Drukuj wszystkie slajdy”.

 2. Naciskaj klawisze Shift+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Pokazy niestandardowe, przycisk radiowy”, a następnie naciśnij klawisz Tab. Usłyszysz: „Edytowanie tekstu, pusty”.

 3. Wpisz numer slajdu, który chcesz wydrukować.

  Porada: Aby wydrukować obecnie wybrany slajd, naciskaj klawisze Shift+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Drukuj wybrane slajdy”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Wybieranie zakresu slajdów do drukowania

 1. Naciskaj klawisze Shift+Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat: „Drukuj zakresy slajdów”.

 2. Naciśnij klawisz Tab, a następnie wpisz numer pierwszego slajdu w zakresie.

 3. Naciśnij klawisz Tab ponownie, a następnie wpisz numer ostatniego slajdu w zakresie.

Drukowanie wielu slajdów na stronie

Możesz drukować wiele slajdów na jednej stronie jako pełne slajdy lub jako materiały informacyjne.

Drukowanie wielu pełnych slajdów na stronie

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint, PDE, przycisk menu podręcznego”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Układ”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Liczba stron na arkusz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Drukowanie materiałów informacyjnych

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Układ wydruku”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji materiałów informacyjnych, na przykład „Materiały informacyjne, cztery slajdy na stronę”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Konfigurowanie drukowania dwustronnego

Możesz drukować na obu stronach arkusza papieru, także po wybraniu opcji wydruku wielu slajdów na stronie.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez drukarkę i jest włączona w ustawieniach drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi drukarki lub skontaktuj się z działem informatycznym Twojej firmy w celu uzyskania pomocy.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Dwustronnie, niezaznaczone pole wyboru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Opcja Łączenie wzdłuż długiej krawędzi jest domyślnie włączona.

 2. Aby zmienić typ łączenia dla drukowania dwustronnego, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint, PDE, przycisk menu podręcznego”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Układ”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, dwustronnie”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 5. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Konfigurowanie sortowania

Jeśli chcesz wydrukować wiele kopii slajdów, możesz wybrać opcję wydruku jednej kopii slajdów przed wydrukowaniem pozostałych kopii.

Uwaga: Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy jest obsługiwana przez drukarkę i jest włączona w ustawieniach drukarki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz instrukcję obsługi drukarki lub skontaktuj się z działem informatycznym Twojej firmy w celu uzyskania pomocy.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „PowerPoint, PDE, przycisk menu podręcznego”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Obsługa papieru”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Wyłączone, sortuj strony”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zmienianie orientacji strony

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: „<Aktualna orientacja>, Orientacja”.

 2. Aby zmienić orientację, naciskaj klawisz Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo w celu wybrania innej opcji, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Drukowanie slajdów jako czarno-białych lub w skali odcieni szarości

Możesz wydrukować całą prezentację, slajdy, strony notatek oraz materiały informacyjne dla odbiorców prezentacji, w skali odcieni szarości lub tylko w czerni i bieli.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Kolor, format koloru wyjściowego”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Skala odcieni szarości” lub „Czarno-białe”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Drukowanie slajdów z notatkami prelegenta

Domyślnie slajdy są drukowane bez notatek prelegenta. Możesz szybko zmienić te ustawienia i udostępnić odbiorcom także te notatki.

 1. W oknie dialogowym Drukowanie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat „Slajdy, układ”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz komunikat „Notatki”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

Zobacz też

Wstawianie pliku audio lub wideo w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji VoiceOver — wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS — możesz szybko wydrukować w programie PowerPoint slajdy z telefonu iPhone na drukarce znajdującej się w pobliżu. Możesz również zmienić domyślne ustawienia drukowania w programie PowerPoint tak, aby na przykład wybrać slajdy do wydrukowania.

Uwagi: 

W tym temacie

Drukowanie prezentacji

Drukuj slajdy bezpośrednio z telefonu iPhone na drukarce obsługującej funkcję AirPrint. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji AirPrint i obsługujących ją drukarek, zobacz Drukowanie z telefonu iPhone, iPada lub iPoda touch na drukarce współpracującej z funkcją AirPrint.

 1. Upewnij się, że telefon iPhone i drukarka są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

 2. Przy otwartej prezentacji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Plik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu Plik.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „AirPrint”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Opcje drukarki, przycisk Anuluj”.

 5. Szybko przesuwaj, aż usłyszysz komunikat: „Drukarka. Wybierz drukarkę, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarta lista dostępnych drukarek obsługujących funkcję AirPrint.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę drukarki, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby wydrukować przy użyciu ustawień domyślnych, w menu Opcje drukarki szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wybieranie slajdów do wydrukowania

 1. W menu Opcje drukarki szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Zakres, przycisk Wszystkie strony”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Strony <numer pierwszego slajdu w bieżącym zakresie stron>–<numer ostatniego slajdu>”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Od strony <numer pierwszego slajdu w bieżącym zakresie stron>, element selektora, regulowane”.

 4. Aby zaznaczyć pierwszy slajd do wydrukowania, szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół, aż usłyszysz numer odpowiedniego slajdu.

 5. Aby zaznaczyć ostatni slajd do wydrukowania, szybko przesuń w prawo. Usłyszysz: „Do strony <numer ostatniego slajdu w bieżącym zakresie stron>, element selektora, regulowane”. Szybko przesuwaj jednym palcem w górę lub w dół, aż usłyszysz numer odpowiedniego slajdu.

 6. Aby powrócić do menu Opcje drukarki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Ustawienia drukarki, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Opcje drukarki, zakres, strony <nowy zakres>, przycisk”.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik szybkie drukowanie slajdów za pomocą telefonu.

Uwagi: 

Drukowanie prezentacji

Drukowanie slajdów bezpośrednio z telefonu z systemem Android na drukarce zgodne. Upewnij się, że Twój telefon i drukarki są podłączone do tej samej sieci Wi-Fi.

Uwagi: 

 • Te instrukcje dotyczą tylko drukarek, obsługiwany przez Android i Google Cloud Print. Aby sprawdzić, jeśli drukarka jest obsługiwana, przejdź do drukarki zawsze gotowe do chmury.

 • Drukowanie w sieci USB, Bluetooth i systemu Windows nie są obsługiwane w systemie Android. Google zaleca konfigurowania Cloud Print na komputerze PC podłączony do takiej drukarki. Drukowanie na drukarce takie bezpośrednio, musisz użyć aplikacji innej firmy.

 1. W widoku edycji, szybko przesuń w prawo lub lewo dopiero po usłyszeć "Przełącz niezaznaczone, Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do widoku miniatury.

 2. W widoku miniatur, szybko przesuń w lewo do momentu słyszysz "Pliku, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Menu Plik".

 3. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okno dialogowe drukowania.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "listy rozwijanej," następuje obecnie wybranej drukarki lub "Zapisz jako plik PDF". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę opcji drukowania. Aby przełączać się między nimi, szybko przesuń w prawo. Gdy na drukarce chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 5. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, takie jak wybieranie liczby kopii i orientacji drukowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę opcji do wyboru, szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między nimi, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać jedną z nich.

 6. Po zakończeniu, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran, aby rozpocząć drukowanie.

  Po usłyszeniu "Okno programu PowerPoint" prezentacji został wydrukowany i zwraca fokusu do prezentacji w widoku miniatur.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można przy użyciu aplikacji PowerPoint dla systemu Windows Phone 10 szybko drukować slajdy z telefonu.

Uwagi: 

Drukowanie prezentacji

Drukuj slajdy bezpośrednio z telefonu z systemem Windows na drukarce Wi-Fi. Aby sprawdzić, czy drukarka jest obsługiwana, sprawdź listę podaną w tym artykule: Drukarki obsługiwane w systemie Windows 10 Mobile. Upewnij się, że telefon i drukarka są połączone z tą samą siecią Wi-Fi.

 1. W prezentacji, którą chcesz wydrukować, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Przycisk Plik”.

 2. Aby wybrać ten przycisk, naciśnij dwukrotnie ekran. Narrator poinformuje: „Okienko strony Backstage, przycisk Wstecz”.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przycisk Drukuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Jeśli po raz pierwszy drukujesz prezentację programu PowerPoint z telefonu, zostanie otwarte okno dialogowe z pytaniem o zgodę na połączenie się z usługą online, która przygotowuje plik do druku. Fokus znajdzie się na przycisku Zezwalaj, a Narrator poinformuje: „Okno Aby kontynuować, przycisk Zezwalaj”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby kontynuować drukowanie.

 5. Zostanie otwarte okno dialogowe drukarki i informuje o program Narrator: "Okno dialogowe Drukowanie." Szybko przesuń w prawo, aby przejść do pola wyboru drukarki. Informuje o program Narrator: "Drukarka, pole kombi". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę opcji drukowania. Aby przełączać się między nimi, szybko przesuń w prawo. Gdy na drukarce chcesz użyć, naciśnij dwukrotnie ekran, aby zaznaczyć.

 6. Aby wyświetlić dodatkowe opcje, takie jak wybieranie liczby kopii i orientacji drukowania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniej opcji. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę opcji do wyboru, szybko przesuwaj w prawo, aby przechodzić między nimi, i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać jedną z nich.

  Porada: Aby wybrać rozmiar papieru, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Więcej ustawień”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Następnie szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do pozycji Rozmiar papieru, a potem naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć listę opcji do wyboru. Aby przechodzić między nimi, szybko przesuwaj w prawo. Aby wybrać opcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Po zakończeniu wielokrotnie szybko przesuwaj w prawo, aż Narrator poinformuje: „Przycisk Drukuj”. Naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać ten przycisk i rozpocząć drukowanie. Narrator poinformuje: „Okno dialogowe Drukowanie”. Zadanie drukowania zostanie wysyłane do drukarki.

  Gdy usłyszysz: „Okno programu PowerPoint”, prezentacja będzie już wydrukowana i wrócisz do prezentacji w widoku do czytania.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Użyj PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu, aby wydrukować slajdy w prezentacji. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Drukowanie prezentacji z poziomu widoku do edycji lub Podgląd

 1. W prezentacji naciśnij klawisze logo Alt + Windows, F, P. Zostanie otwarte menu Drukuj.

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz opcji drukowania, a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, Microsoft PowerPoint Online". Celem jest łącze do pliku PDF do wydruku.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Plik PDF — Drukuj.

 4. Aby przenieść za pomocą opcji, naciśnij klawisz Tab. Rozwinięcie menu opcji, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół i wybierz go, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wydrukować, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Drukowanie prezentacji w widoku do czytania

 1. W prezentacji naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Edytuj prezentację."

 2. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Drukuj do pliku PDF", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, Microsoft PowerPoint Online". Celem jest łącze do pliku PDF do wydruku.

 3. Naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte okno dialogowe Plik PDF — Drukuj.

 4. Aby przenieść za pomocą opcji, naciśnij klawisz Tab. Rozwinięcie menu opcji, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół i wybierz go, naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby wydrukować, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Drukuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×