Drukowanie pliku PDF, złożony lub rozbarwienia dowodu publikacji

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Należy dokładnie dowód publikacji przed wysłaniem go do komercyjnym punkcie usług poligraficznych. Format, który możesz użyć dla sprawdzania, sprawdzania potencjalne układu, kolorów, zalewkowaniem może zależeć od typu naciśnij klawisz, którego używasz. Trzy najczęściej używane formaty są PDF, złożony i weryfikacja odstęp.

Omówić z komercyjnym punkcie usług poligraficznych najbardziej odpowiedni format sprawdzające publikacji i jakie problemy w publikacji potrzebujesz należy szukać, które są specyficzne dla prasie mogą używać.

Z jakiej metody sprawdzania należy skorzystać?

Im więcej metodę sprawdzania pasuje warunki drukarskiej, dokładniej będzie reprezentował ostateczne drukowanych materiałów.

Ponieważ najbardziej komercyjne punkty usług poligraficznych pracować z plikami PDF, plik PDF jest prawdopodobnie usługi najlepszym rozwiązaniem. Plik PDF gwarantuje, że podczas wyświetlania w trybie online lub drukowania zachowuje zamierzony format.

Komercyjne punkty usług poligraficznych niedziałające z plikami PDF może wymagać PostScript plików. Opcje sprawdzania są kompozytów i rozbarwień. Próbne są mniej dokładne niż Weryfikacja oparte na odstęp, powodującymi w komercyjnym punkcie usług poligraficznych. Oparte na odstęp wersje próbne są mniej dokładne niż wyboru naciśnij na początku wydruku, uruchom.

Największym wyzwaniem to problemów zaistniałych w rozbarwienia lub w dalszej części wyboru naciśnij zazwyczaj bardziej drogich rozwiązać problem niż wcześniej w próbne. Zapoznaj się z komercyjnym punkcie usług poligraficznych określenia, które z poniższych metod bardziej odpowiednia jest.

 • Drukowanie projektu wstępnego czarno-biały    Sprawdzanie układu, tekstu i ogólnych problemach kontrastu i jasności w złożonym Skala odcieni szarości. Jeżeli publikacji powoduje błąd języka PostScript, wydrukowany na drukarce biurowej PostScript, publikacji może też wygenerować błąd PostScript na druku komercyjnego imagesetter.

 • Drukowanie projektu wstępnego kolorów    Łączenie wszystkich kolorów, tekstu i grafiki na jednym arkuszu wydruku dla sprawdzania. Upewnij się, że jest zadowalające ogólnego projektu strony i ogólne zakres kolorów za pomocą złożony koloru RGB. Złożony koloru RGB jest zaufanego umożliwiające sprawdzenie dokładności kolorów, mory i odłowu problemów.

 • Drukowanie rozbarwień    Oddzielne składnika kolorów w publikacji i zidentyfikowanie w projekcie, który może powodować problemy dotyczące prasie. Podczas drukowania rozbarwień wydawcę jedna strona dla każdego koloru, który jest używany w publikacji. Rozbarwienia są wyświetlane w czerni i bieli, nawet jeśli wydruk na drukarce kolorowej, ponieważ służą one tylko do określenia sposobu rozłożenia kolorów. Rozbarwień najlepiej są tworzone przez usługę drukowania komercyjnego w końcowym wydruku na druku komercyjnego. Przejrzyj każdą stronę dokładnie w celu zweryfikowania problemy, które omówione z druku komercyjnego, takie jak te:

  • Kolory zostały poprawnie rozdzielone.

  • Obiekty są wyświetlane na płycie poprawne.

  • Kolory i obiekty wycinania, nadruk i przechwytywania poprawnie.

  • Spadu obiektów rozszerzanie poza stronę.

  • Brakuje bez grafiki.

  • Wszystkie czcionki i podstawianie czcionek drukowanie zgodnie z oczekiwaniami.

 1. Kliknij pozycję plik > Eksportuj >.

 2. Na liście Nazwa pliku wprowadź nazwę publikacji.

 3. Na liście Zapisz jako typ kliknij pozycję Plik PDF.

 4. Obok pozycji Optymalizuj kliknij pozycję Zmień.

 5. W oknie dialogowym Opcje publikowania kliknij odpowiednią pozycję na liście Określ sposób drukowania lub rozpowszechniania tej publikacji, która odpowiada potrzebom publikacji. Na przykład jeśli będzie dowód publikacji w trybie online, a jakość wydruku jest mniej ważne niż mały rozmiar pliku, kliknij pozycję Minimalny rozmiar. Jeśli chcesz drukować plik PDF w celu sprawdzania i jakość wydruku jest rozmiar pliku, kliknij pozycję Wydruk wysokiej jakości.

 6. Kliknij przycisk Zaawansowane, aby wyświetlić całe okno dialogowe, a następnie wybierz pozycję Ustawienia, które są potrzebne.

 7. Kliknij przycisk OK.

 8. W oknie dialogowym Publikuj jako plik PDF lub XPS Jeśli chcesz otworzyć plik w programie Adobe Reader natychmiast po zapisaniu go, zaznacz pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu. Jeśli wybierzesz Prasa komercyjna w oknie dialogowym Opcje publikowania, pole wyboru Otwórz plik po opublikowaniu nie jest dostępna.

 9. Kliknij pozycję Opublikuj.

 10. Aby wydrukować publikację w programie Adobe Reader w menu plik, kliknij przycisk Drukuj, wybierz opcje drukowania, a następnie kliknij przycisk OK.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Na liście Nazwa drukarki kliknij drukarki lub naświetlarki, który ma.

 3. Kliknij kartę Szczegóły drukarki, kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę rozbarwień.

 4. Na liście Drukuj kolory jako wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Złożone Skala odcieni szarości, aby wydrukować projekt wstępny na drukarce czarno-biały.

  • Kliknij pozycję Projekt wstępny CMYK, aby wydrukować projekt wstępny na drukarce kolorowej CMYK lub narzędzi sprawdzających urządzenia.

  • Kliknij pozycję Projekt wstępny RGB, aby wydrukować projekt wstępny na drukarce kolorowej.

 5. Na liście rozdzielczość kliknij rozdzielczość, w którym chcesz wydrukować.

  Uwaga: Lista dostępnych rozdzielczości zależy od drukarki lub naświetlarki wybranego na liście Nazwa drukarki. Niektóre drukarki umożliwiają drukowanie tylko w jednej rozdzielczości.

 6. Kliknij kartę Ustawienia strony, a następnie wybierz odpowiednie opcje, które mają w obszarze wydruku, znaczniki drukarskie i spady.

 7. Kliknij kartę Grafika i czcionki, a następnie wybierz odpowiednie opcje w obszarze czcionek, obrazów i Przycinanie i próbkowanie obrazów.

 8. Kliknij przycisk OK.

 9. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować publikację, kliknij przycisk OK.

  • Aby zachować te ustawienia wydruku bez drukowania publikacji, kliknij przycisk Anuluj.

Uwagi: 

 • Znaczniki drukarskie, spadu znaczniki i spady drukowanie poza stronę. Aby wydrukować je, rozmiar papieru musi być większy niż rozmiar strony, którą zdefiniowano dla publikacji.

 • Opcje w obszarze wydruku są dostępne tylko wtedy, gdy drukowanie na drukarce PostScript.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 2. Na liście Nazwa drukarki kliknij drukarki lub naświetlarki, który ma.

  Uwaga: Jeśli nie masz drukarkę kolorową PostScript, możesz skonfigurować ogólnego Color PS dla drukowania komercyjnego sterownika drukarki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Instalowanie ogólnego Color PS dla drukowania komercyjnego sterownika drukarki.

 3. Kliknij kartę Szczegóły drukarki, kliknij pozycję Zaawansowane ustawienia drukarki, a następnie kliknij kartę rozbarwień.

 4. Na liście Drukuj kolory jako kliknij rozbarwień.

 5. Na liście te płyty wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Wszystkie zdefiniowane atramenty do drukowania w kolorach rozbarwianych i kolorach rozbarwianych drukarskiej dla każdego atramentu zdefiniowano w publikacji (menuNarzędzia, podmenu Narzędzia drukowania komercyjnego, polecenie Drukowanie w kolorze ).

  • Kliknij pozycję tylko używane atramenty, aby wydrukować płytę kolor dodatkowy lub proces dla każdego zdefiniowanego atramentu, który jest używany w publikacji.

  • Kliknij przycisk Konwertuj miejsca przetwarzania wydrukować tylko płyty w kolorach rozbarwianych i zamienić wszystkie zdefiniowane kolory dodatkowe na kolory rozbarwiane podczas drukowania.

 6. Aby zapobiec drukowaniu płyt programu Publisher dla nieużywanych kolorów rozbarwianych, zaznacz pole wyboru Nie drukuj pustych płyt.

 7. Na liście rozdzielczość kliknij rozdzielczość, w którym chcesz wydrukować.

  Uwaga: Lista dostępnych rozdzielczości zależy od drukarki lub naświetlarki wybranego na liście Nazwa drukarki. Niektóre drukarki umożliwiają drukowanie tylko w jednej rozdzielczości.

 8. Kliknij kartę Ustawienia strony, a następnie wybierz odpowiednie opcje, które mają w obszarze wydruku, znaczniki drukarskie i spady.

 9. Kliknij kartę Grafika i czcionki, a następnie wybierz odpowiednie opcje w obszarze czcionek, obrazów i Przycinanie i próbkowanie obrazów.

 10. Kliknij przycisk OK.

 11. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować publikację, kliknij przycisk OK.

  • Aby zachować te ustawienia wydruku bez drukowania publikacji, kliknij przycisk Anuluj.

Uwagi: 

 • Znaczniki drukarskie, spadu znaczniki i spady drukowanie poza stronę. Aby wydrukować je, rozmiar papieru musi być większy niż rozmiar strony, którą zdefiniowano dla publikacji.

 • Opcje w obszarze wydruku są dostępne tylko wtedy, gdy drukowanie na drukarce PostScript.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×