Drukowanie linii siatki w arkuszu

Drukowanie linii siatki w arkuszu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślnie linie siatki nie są widoczne w wydrukowanym arkuszu lub skoroszycie programu Microsoft Excel. W tym artykule wyjaśniono, jak pokazać linie siatki w drukowanych arkuszach.

 1. Zaznacz arkusze do wydrukowania.

  Jak zaznaczyć arkusze

  Aby zaznaczyć

  Wykonaj te czynności

  Pojedynczy arkusz

  Kliknij kartę arkusza.

  Kliknij kartę arkusza

  Jeśli danej karty nie widać, kliknij przycisk przewijania kart, aby ją wyświetlić, a następnie kliknij odpowiednią kartę.

  Kliknij strzałki przewijania kart

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz zaznaczyć.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL i klikaj karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Kliknij prawym przyciskiem myszy kartę arkusza, a następnie kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze w menu skrótów.

  Porada    Gdy zaznaczonych jest wiele arkuszy, na pasku tytułu u góry arkusza pojawia się napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, należy kliknąć dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli żaden niezaznaczony arkusz nie jest widoczny, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy kartę zaznaczonego arkusza, a następnie kliknąć polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Opcje arkusza w obszarze Linie siatki zaznacz pole wyboru Drukuj.

  Grupa Opcje arkusza na karcie Układ strony

  Uwaga: Jeśli pola wyboru w grupie Opcje arkusza są wyszarzone, może to oznaczać, że w arkuszu jest zaznaczony wykres, obraz albo inny obiekt. Po anulowaniu tego zaznaczenia będzie można używać tych pól wyboru.

 3. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Skrót klawiaturowy     Można też nacisnąć klawisze Ctrl+P.

 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Następne kroki

Po zaznaczeniu pola wyboru Drukuj, można wykonać następujące czynności:

 • Podgląd linie siatki    — aby zobaczyć, jak linie siatki zostaną wydrukowane, naciśnij klawisze Ctrl + F2, aby otworzyć kartę plik, który jest wyświetlany podgląd drukowanego arkusza. Drukowanie linii siatki tylko wokół rzeczywistych danych w arkuszu. Jeśli chcesz również drukowanie linii siatki wokół puste komórki, należy ustawić obszar wydruku uwzględnienie tych komórkach. Lub można użyć zamiast tego obramowania wokół komórek. Aby dowiedzieć się więcej o tych opcjach, zobacz Definiowanie lub czyszczenie obszaru wydruku w arkuszu lub Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

 • Rozwiązywanie problemów drukowania z liniami siatki    — Jeśli linie siatki nie są wyświetlane podczas drukowania arkusza, lub jeśli nie mogą one wyświetlane w oknie Podgląd wydruku sprawdź, czy nie jest zaznaczone pole wyboru Jakość robocza. Pole wyboru Jakość robocza pojawi się na karcie Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony. Dla skrótu otworzyć okno dialogowe Ustawienia strony naciśnij klawisze Alt + P, S, P.

  Karta Arkusz w oknie dialogowym Ustawienia strony

  Jeśli nadal nie są drukowane linie siatki pomyślnie, czasami może występować problem ze sterownika drukarki. W takim przypadku możesz spróbować pobieranie najnowszych sterowników z witryny producenta drukarki. Ostatecznym można zastosować obramowania wokół komórek, które chcesz wydrukować. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Obramowanie Zastosuj lub usuwanie komórek w arkuszu.

Zobacz też

Pokazywanie i ukrywanie linii siatki w arkuszu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×