Drukowanie i podgląd wydruku

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W Office można wydrukować i przeglądać pliki z tej samej lokalizacji, klikając pozycję plik, a następnie Drukowanie (lub naciskając klawisze CTRL + P).

Aby zobaczyć, jak będzie wyglądać wydruk przed wysłaniem go do drukarki, przejdź do pliku > Drukowanie.

Porada: Możesz dodać Podgląd wydruku lub drukowanie przyciski do paska narzędzi Szybki dostęp, aby można było uzyskiwać do nich dostęp szybciej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Dodawanie poleceń do paska narzędzi Szybki dostęp.

Wybierz program z poniższej listy rozwijanej do wyświetlania informacji na temat drukowania i podglądu z programów.

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  • Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

  • Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

  • Aby wydrukować plik bez sprawdzania lub zmieniania właściwości drukarki, kliknij pozycję Szybkie drukowanie.

Zobacz też

Excel łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się podgląd pliku. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

  Uwaga: Jeśli nie wszystkich wierszy lub kolumn, które spodziewasz są wyświetlane w podglądzie wydruku jest możliwe, że masz niepoprawny obszaru wydruku zaznaczone. Zobacz Ustawianie lub czyszczenie obszaru wydruku w arkuszu.

 2. Aby powrócić do skoroszytu bez wydrukowaniem, kliknij pozycję Przycisk Wstecz .

Jeśli możesz już przystąpić do wydrukowania skoroszytu...

 1. Wybierz liczbę kopii.

 2. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak wydrukować tylko określone strony, zmiana orientacji strony lub drukowania dwustronnego.

 3. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

Zobacz też

 1. Kliknij pozycję Plik > Drukuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

   Aby powrócić do notesu i wprowadzić zmiany przed wydrukowaniem, kliknij przycisk Zamknij.

  • Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

Zobacz też

Outlook łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się podgląd wiadomości. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

  Uwaga: Podczas wyświetlania widoku wydruku, który zawiera zarówno ustawień drukarki, jak i Podgląd wydruku, za pomocą > plikuwydruku bieżącego okna może przejść do tła w oknie głównym programu Outlook. Można zminimalizować, w oknie głównym programu Outlook, aby przenieść w podglądzie wydruku na pierwszym planie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu zobacz problemy Podgląd wydruku w programie Outlook.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

 3. Wybierz liczbę kopii.

 4. Sprawdź w obszarze Ustawienia wybierz, czy wiadomość pojawi się w postaci tabeli lub Nota.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

 6. Kliknij pozycję Przycisk Wstecz , aby wrócić do dokumentu.

Zobacz też

PowerPoint łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się Podgląd prezentacji. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

 3. Aby powrócić do prezentacji bez drukowania kliknij pozycję Przycisk Wstecz .

Jeśli możesz już przystąpić do drukowania prezentacji...

 1. Wybierz liczbę kopii.

 2. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak drukowanie tylko niektórych slajdów, drukowanie wielu slajdów na stronie lub drukowania w skali odcieni szarości.

 3. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

Zobacz też

Project łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się Podgląd prezentacji. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

 3. Wybierz liczbę kopii.

 4. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak wydrukować tylko określone strony, zmiana orientacji strony lub drukowania dwustronnego.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

 6. Kliknij pozycję Przycisk Wstecz , aby wrócić do dokumentu.

Zobacz też

Publisher łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się Podgląd prezentacji. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

 3. Wybierz liczbę kopii.

 4. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak wydrukować tylko określone strony, zmiana orientacji strony lub drukowania dwustronnego.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

 6. Kliknij pozycję Przycisk Wstecz , aby wrócić do dokumentu.

Zobacz też

Visio łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się Podgląd prezentacji. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

 3. Wybierz liczbę kopii.

 4. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak wydrukować tylko określone strony, zmiana orientacji strony lub drukowania dwustronnego.

 5. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

 6. Kliknij pozycję Przycisk Wstecz , aby wrócić do dokumentu.

Zobacz też

Word łączy drukowania i podglądu w tym samym oknie.

 1. Kliknij plik > wydruku. Po prawej stronie pojawi się Podgląd prezentacji. Po lewej stronie pojawi się przycisk Drukuj i można konfigurować Ustawienia.

 2. Aby wyświetlić poszczególne strony, kliknij strzałkę w dolnej części okna podglądu. Jeśli tekst jest za mały, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby ustawić rozmiar.

  Podgląd strony i suwaki powiększenia w oknie drukowania i podglądu wydruku

  Porada: Jeśli chcesz wyświetlić podgląd kilku stron obok siebie, skorzystaj z suwaka powiększenia, aby pomniejszyć.

 3. Kliknij przycisk Przycisk Wstecz , aby wrócić do dokumentu bez drukowania go.

Jeśli możesz już przystąpić do drukowania dokumentu...

 1. Wybierz liczbę kopii.

 2. Sprawdź w obszarze Ustawienia, aby wybrać inne opcje drukowania, takie jak wydrukować tylko określone strony, zmiana orientacji strony lub drukowania dwustronnego.

  Uwaga: Aby wydrukować tylko określone strony w programie Word kliknij pozycję Drukuj wszystkie strony. Z tego miejsca można wydrukować tylko na bieżącej stronie lub wybierz pozycję Wydruk niestandardowy i określ strony do drukowania, takie jak "1-3" lub "3-6, 10, 14".

 3. Gdy skończysz, kliknij przycisk Drukuj.

Uwaga: Jeśli na końcu dokumentu jest wyświetlany na stronie puste, dodatkowe, zobacz Usuwanie strony w programie Word.

Zobacz też

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukarką lub ze sterownikiem, zobacz:

W niektórych programów, takich jak Excel i Word na ekranie głównym wydruku zostanie wyświetlony podgląd wydruku. W innych programach, takich jak Access i OneNote kliknij pozycję przycisk Podgląd wydruku na ekranie głównym wydruku, aby uzyskać dostęp do widoku Podgląd wydruku.

Przycisk Podgląd wydruku

Obejrzyj klip wideo o drukowaniu w Office:

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Znajdują się w sekcjach poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat drukowania i podglądu z programów.

Wybierz program pakietu Office

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

   Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

  • Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

  • Aby wydrukować plik bez sprawdzania lub zmieniania właściwości drukarki, kliknij pozycję Szybkie drukowanie.

Aby uzyskać informacji na temat Wyświetlanie podglądu i drukowanie w Excel zobacz:

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  • Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

  • Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

Aby uzyskać informacje o drukowaniu w Outlook zobacz Drukowanie w programie Outlook.

Na karcie Drukowanie w pierwszej sekcji są automatycznie wyświetlane właściwości drukarki domyślnej, a w drugiej sekcji jest automatycznie wyświetlany podgląd prezentacji.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Aby powrócić do prezentacji i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

 2. Jeśli właściwości drukarki i prezentacja spełnia Twoje oczekiwania, kliknij pozycję Drukuj.

  Uwaga: Aby zmienić właściwości drukarki, pod jej nazwą kliknij pozycję Właściwości drukarki.

Na karcie Drukowanie w pierwszej sekcji są automatycznie wyświetlane właściwości drukarki domyślnej, a w drugiej sekcji jest automatycznie wyświetlany podgląd pliku.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

 2. Jeśli właściwości drukarki i plik spełnia Twoje oczekiwania, kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga: Aby zmienić właściwości drukarki, pod jej nazwą kliknij pozycję Właściwości drukarki.

Na karcie Drukowanie w pierwszej sekcji są automatycznie wyświetlane właściwości drukarki domyślnej, a w drugiej sekcji jest automatycznie wyświetlany podgląd publikacji.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Aby powrócić do publikacji i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

 2. Jeśli właściwości drukarki i publikacja spełnia Twoje oczekiwania, kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga: Aby zmienić właściwości drukarki, pod jej nazwą kliknij pozycję Właściwości drukarki.

Aby uzyskać więcej informacji specyficznych dla drukowania w programie Publisher, zobacz Drukowanie w programie Publisher.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wyświetlić podgląd pliku, kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  • Aby powrócić do pliku i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

  • Aby wydrukować plik i sprawdzić lub zmienić właściwości drukarki, kliknij pozycję Drukuj.

  • Aby wydrukować plik bez sprawdzania lub zmieniania właściwości drukarki, kliknij pozycję Szybkie drukowanie.

Na karcie Drukowanie w pierwszej sekcji są automatycznie wyświetlane właściwości drukarki domyślnej, a w drugiej sekcji jest automatycznie wyświetlany podgląd dokumentu.

 1. Kliknij kartę Plik, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

  Aby powrócić do dokumentu i wprowadzić zmiany przed drukowaniem, kliknij ponownie kartę Plik.

 2. Jeśli właściwości drukarki i dokument spełnia Twoje oczekiwania, kliknij pozycję Drukuj.

Uwaga: Aby zmienić właściwości drukarki, pod jej nazwą kliknij pozycję Właściwości drukarki.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukarką lub ze sterownikiem, zobacz:

Wybierz program z poniższej listy rozwijanej do wyświetlania informacji na temat drukowania i podglądu z programów.

Aby uzyskać informacje o drukowaniu w Office Excel 2007 zobacz Drukowanie w programie Excel 2007.

 1. W menu plik kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. W oknie dialogowym Podgląd wydruku i ustawienia, wybierz odpowiednie opcje, które mają przed drukowanie.

 1. Otwórz element, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok przycisku Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 3. Kliknij przyciski na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok przycisku Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. W menu plik kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na pasku narzędzi, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. W menu plik kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na pasku narzędzi, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. W menu plik wskaż polecenie Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na pasku narzędzi, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. W menu plik kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na pasku narzędzi, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskaż strzałkę obok przycisku Drukuj, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 2. Kliknij przyciski na Wstążce, który jest częścią interfejs użytkownika Microsoft Office Fluent, aby wyświetlić podgląd strony lub wprowadzić zmiany przed rozpoczęciem drukowania.

Rozwiązywanie problemów

Aby uzyskać informacje dotyczące rozwiązywania problemów z drukarką lub ze sterownikiem, zobacz:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×