Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Arkusze i skoroszyty można drukować w całości lub częściowo, pojedynczo lub wiele naraz. Jeśli dane, które mają zostać wydrukowane, są zawarte w tabeli programu Microsoft Excel, można wydrukować samą tabelę programu Excel.

Skoroszyt można wydrukować nie tylko na drukarce, ale i do pliku. Umożliwia to sporządzenie wydruku przy użyciu drukarki innego typu niż drukarka używana wcześniej do drukowania skoroszytu.

Przed rozpoczęciem drukowania

Przed rozpoczęciem drukowania w programie Excel pamiętaj, że jest wiele opcji pozwalających zoptymalizować środowisko wydruku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Drukowanie w programie Excel.

Ważne: Niektóre sposoby formatowania, takie jak kolory tekstu i cieniowanie komórki, mogą wyglądać dobrze na ekranie, ale przy drukowaniu na czarno-białej drukarce mogą dawać niespodziewane efekty. Można także drukować arkusz z liniami siatki, dzięki czemu dane, wiersze i kolumny są lepiej widoczne.

Drukowanie jednego lub kilku arkuszy naraz

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować. Dowiedz się jak.

 2. Kliknij pozycję Plik, kliknij pozycję Drukuj i naciśnij klawisze Ctrl+P.

 3. Kliknij przycisk Drukuj lub dostosuj Ustawienia przed kliknięciem przycisku Drukuj.

Drukowanie jednego lub kilku skoroszytów naraz

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Kliknij pozycję Plik, a następnie kliknij pozycję Otwórz.

 2. Przytrzymując klawisz Ctrl, klikaj nazwy skoroszytów, które chcesz wydrukować, a następnie kliknij pozycję Drukuj.

Drukowanie całego arkusza lub jego części

 1. Kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz odpowiednią opcję.

  W obszarze Ustawienia kliknij pozycję Drukuj cały skoroszyt
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

  Uwaga: Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Aby nie drukować jedynie zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszar wydruku. Dowiedz się więcej o ustawianiu lub czyszczeniu obszaru wydruku.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby uaktywnić tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj.

 3. W obszarze Ustawienia kliknij strzałkę obok pozycji Drukuj aktywne arkusze i wybierz opcję Drukuj zaznaczoną tabelę.

  Drukowanie zaznaczonej tabeli
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Kliknij pozycję Plik i kliknij pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 2. W obszarze Drukarka wybierz pozycję Drukuj do pliku.

  Opcja Drukuj do pliku
 3. Kliknij pozycję Drukuj.

 4. W oknie dialogowym Zapisywanie wydruku jako wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Plik jest zapisywany w folderze Dokumenty

Ważne: Jeśli zapisany plik zostanie wydrukowany na innej drukarce, podziały stron oraz odstępy czcionek mogą się zmienić.

Początek strony

Drukowanie fragmentu bądź całego arkusza lub skoroszytu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby wydrukować fragment arkusza, kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

  • Aby wydrukować cały arkusz, kliknij go.

  • Aby wydrukować skoroszyt, kliknij jeden z jego arkuszy.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij pozycję Drukuj lub naciśnij klawisze Ctrl+P.

 3. W obszarze Drukowanie wybierz opcję drukowania zaznaczonego fragmentu, aktywnego arkusza lub arkuszy albo całego skoroszytu.

  Uwaga: Jeśli arkusz ma zdefiniowane obszary wydruku, w programie Excel zostaną wydrukowane tylko te obszary. Aby nie drukować jedynie zdefiniowanego obszaru wydruku, zaznacz pole wyboru Ignoruj obszary wydruku. Dowiedz się więcej o ustawianiu lub czyszczeniu obszaru wydruku.

Porada: Aby szybko wydrukować dane lub przejrzeć wydruk przed drukowaniem, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Szybkie drukowanie lub Podgląd wydruku.

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować. Dowiedz się jak.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Drukuj.

Porada: Aby szybko wydrukować dane lub przejrzeć wydruk przed drukowaniem, kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij strzałkę obok polecenia Drukuj, a następnie kliknij polecenie Szybkie drukowanie lub Podgląd wydruku.

Drukowanie kilku skoroszytów jednocześnie

Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Otwórz.

 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Ctrl, a następnie wybierz poszczególne skoroszyty, które chcesz wydrukować.

 3. Na komputerze z uruchomionym systemem Windows Vista    

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy zaznaczenie, a następnie kliknij polecenie Drukuj.

   Na komputerze z uruchomionym systemem Microsoft Windows XP    

  • W oknie dialogowym Otwieranie kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby uaktywnić tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Drukuj.

 3. W obszarze Drukuj zaznacz opcję Tabela.

Drukowanie skoroszytu do pliku

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Drukuj > Drukuj.

 2. W polu Nazwa wybierz z listy rozwijanej drukarkę, za pomocą której chcesz wydrukować plik.

 3. Zaznacz pole wyboru Drukuj do pliku, a następnie kliknij przycisk OK.

  Drukowanie do pliku
 4. W oknie dialogowym Zapisywanie wydruku jako wprowadź nazwę pliku, a następnie kliknij przycisk OK. Plik jest zapisywany w folderze Dokumenty

Ważne: Jeśli zapisany plik zostanie wydrukowany na innej drukarce, podziały stron oraz odstępy czcionek mogą się zmienić.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×