Przejdź do głównej zawartości

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz wydrukować całe lub częściowe arkusze i całe skoroszyty, pojedynczo lub wiele jednocześnie. Możesz także jednocześnie wydrukować zaznaczenia kilku arkuszy. Jeśli dane, które chcesz wydrukować, znajdują się w tabeli programu Excel, możesz wydrukować tylko tabelę programu Excel.

Drukowanie części lub całości arkusza bądź całego skoroszytu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować część arkusza, kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

  • Aby wydrukować cały arkusz, kliknij arkusz lub kartę arkusza.

  • Aby wydrukować skoroszyt, kliknij jego dowolny arkusz.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Z menu Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 4. Ustawieniem domyślnym jest drukowanie wszystkich aktywnych arkuszy. Aby zmienić zakres drukowania, wybierz pozycję Pokaż szczegóły.

 5. Z menu rozwijanego Drukowanie wybierz opcję odpowiadającą treści, która ma być wydrukowana (Zaznaczenie, Aktywne arkusze lub Cały skoroszyt), a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować.

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz wybrać.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie, trzymając naciśnięty klawisz COMMAND, kliknij karty innych arkuszy, które chcesz wybrać.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę arkusza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze.

  Uwaga: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę zaznaczonego arkusza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Z menu Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 4. Wybierz pozycję Pokaż szczegóły.

 5. Z menu rozwijanego Drukowanie wybierz pozycję Aktywne arkusze, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie zaznaczeń z kilku arkuszy jednocześnie

 1. Na każdym arkuszu zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Wybierz pozycję Pokaż szczegóły.

 4. Z menu rozwijanegoDrukowanie wybierz pozycję Zaznaczenie, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Drukowanie kilku skoroszytów jednocześnie

Uwaga: Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 2. W przypadku plików sąsiadujących przytrzymaj naciśnięty klawisz SHIFT i zaznacz nazwy skoroszytów, które chcesz wydrukować. W przypadku plików niesąsiadujących przytrzymaj naciśnięty klawisz COMMAND i zaznacz nazwy skoroszytów, które chcesz wydrukować.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby aktywować tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Wybierz pozycję Pokaż szczegóły.

 4. Z menu rozwijanegoDrukowanie wybierz pozycję Zaznaczenie, a następnie wybierz pozycję Drukuj.

Inne opcje drukowania

 • Wybierz pozycję Pokaż szczegóły w oknie dialogowym Drukowanie, aby wydrukować dokument do pliku PDF, lub określ strony przeznaczone do drukowania, rozmiar papieru, orientację, układ i opcje obsługi papieru, marginesy oraz skalowanie.

 • Karta Układ strony na wstążce zawiera dodatkowe opcje ustawień strony i drukowania, takie jak orientacja strony i ustawienia określające, czy mają być drukowane linie siatki i nagłówki.

Zobacz też

Drukowanie nagłówków lub tytułów na każdej stronie

Drukowanie arkusza na jednej stronie

Zmienianie rozmiaru arkusza na potrzeby drukowania

Drukowanie części lub całości arkusza bądź całego skoroszytu

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby wydrukować część arkusza, kliknij arkusz i zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

  • Aby wydrukować cały arkusz, kliknij arkusz lub kartę arkusza.

  • Aby wydrukować skoroszyt, kliknij jego dowolny arkusz.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 4. Obok pozycji Drukuj kliknij opcję odpowiadającą co chcesz drukować (Zaznaczenie, Aktywne arkusze lub Cały skoroszyt ), a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie kilku arkuszy jednocześnie

 1. Zaznacz arkusze, które chcesz wydrukować.

  Elementy do zaznaczenia

  Czynności

  Co najmniej dwa przylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie, trzymając naciśnięty klawisz SHIFT, kliknij kartę ostatniego arkusza, który chcesz wybrać.

  Co najmniej dwa nieprzylegające arkusze

  Kliknij kartę pierwszego arkusza. Następnie przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij karty innych arkuszy, które chcesz zaznaczyć.

  Wszystkie arkusze w skoroszycie

  Przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę arkusza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Zaznacz wszystkie arkusze.

  Uwaga: Po zaznaczeniu wielu arkuszy na pasku tytułu u góry arkusza jest wyświetlany napis [Grupa]. Aby anulować zaznaczenie wielu arkuszy w skoroszycie, kliknij dowolny niezaznaczony arkusz. Jeśli nie widać żadnego niezaznaczonego arkusza, przytrzymaj naciśnięty klawisz CONTROL i kliknij kartę zaznaczonego arkusza, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Rozgrupuj arkusze.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Z menu podręcznego Drukarka wybierz odpowiednią drukarkę.

 4. Obok pozycji Drukuj kliknij pozycję Aktywne arkusze, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie zaznaczeń z kilku arkuszy jednocześnie

 1. Na każdym arkuszu zaznacz zakres danych, który chcesz wydrukować.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Obok pozycji Drukuj kliknij Zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie kilku skoroszytów jednocześnie

Uwaga: Pliki wszystkich skoroszytów, które chcesz wydrukować, muszą znajdować się w tym samym folderze.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Otwórz.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz CONTROL i kliknij nazwę skoroszytów, które chcesz wydrukować.

 3. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

Drukowanie tabeli programu Excel

 1. Aby aktywować tabelę, kliknij komórkę w tej tabeli.

 2. W menu Plik kliknij polecenie Drukuj.

 3. Obok pozycji Drukuj kliknij Zaznaczenie, a następnie kliknij przycisk Drukuj.

Porada: Karta Układ na Wstążce zawiera dodatkowe opcje ustawień strony i drukowania, takie jak orientacja strony i nagłówków i stopek.

Zobacz też

Drukowanie nagłówków lub tytułów na każdej stronie

Wyświetlanie podglądu stron przed drukowaniem

Drukowanie w orientacji poziomej

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×