Dowiedz się więcej o udostępnianiu subskrypcji usługi Office 365 Home

Jeśli masz kupioną usługę Office 365 Home, możesz udostępnić korzyści z subskrypcji nawet pięciu osobom w gospodarstwie domowym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Udostępnianie subskrypcji usługi Office 365 Home.

Często zadawane pytania na temat udostępniania

Komu mogę udostępnić moją subskrypcję usługi Office 365 Home?

Możesz udostępnić korzyści z subskrypcji nawet pięciu osobom w gospodarstwie domowym (co daje łącznie 6 osób korzystających z Twojej subskrypcji). Te osoby mogą należeć do Twojej rodziny Microsoft lub być spoza niej, a każda osoba może zainstalować pakiet Office na wszystkich swoich urządzeniach i zalogować się do pakietu Office na pięciu urządzeniach jednocześnie.

Jaka jest różnica między członkiem rodziny Microsoft a osobą spoza mojej rodziny Microsoft?

Funkcja rodziny Microsoft świetnie nadaje się dla dorosłych, którzy chcą utworzyć bezpieczniejsze środowisko online dla dzieci. Jeśli jednak nie potrzebujesz tych funkcji, możesz łatwo udostępniać korzyści członkom rodziny bez uwzględniania ich w swojej rodzinie Microsoft.

Jako dorosły z rodziny Microsoft można wykonywać następujące czynności:

  • Tworzenie kalendarza rodziny

  • Zabezpieczanie dzieci w sieci Web

  • Umożliwianie dorosłym sprawdzanie kondycji urządzeń innych osób z rodziny

  • Ustawianie limitu czasu na ekranie

  • Upewnianie się, że dzieci widzą tylko odpowiednie dla ich wieku treści w Sklepie Microsoft w trybie online

Aby uzyskać więcej informacji o zaletach tworzenia rodziny Microsoft, zobacz Rodzina firmy Microsoft — często zadawane pytania.

Aby uzyskać informacji na temat konfigurowania rodziny Microsoft, zobacz Dodawanie członków rodziny Microsoft.

Dlaczego pakiet Office został automatycznie udostępniony mojej rodzinie?

Od 2 października 2018 dzielenie się z rodziną korzyściami z używania usługi Office 365 Home stało się jeszcze prostsze dzięki automatycznemu udostępnianiu tej usługi. Wysyłanie zaproszenia i oczekiwanie na jego akceptację jest teraz wykonywane za Ciebie. Wszyscy członkowie rodziny, łącznie z Tobą, otrzymują wiadomość e-mail po udostępnieniu subskrypcji. Udostępnianiem można zarządzać później poprzez konto Microsoft na stronie udostępniania.

Jeśli udostępniam korzyści osobom spoza mojej rodziny Microsoft, to czy pakiet Office będzie udostępniany też rodzinie Microsoft?

Jeśli udostępniono korzyści osobom spoza Twojej rodziny Microsoft i nadal masz dostępne udziały, pakiet Office będzie udostępniany także Twojej rodzinie Microsoft, począwszy od osób, które najdłużej należały do Twojej rodziny Microsoft.

W swojej rodzinie Microsoft możesz mieć maksymalnie dwadzieścia osób, ale subskrypcję usługi Office 365 Home można udostępnić maksymalnie pięciu członkom rodziny.

Jak rozpocząć udostępnianie usługi Office 365?

Zaloguj się do swojego konta usługi Microsoft na stronie udostępniania i wybierz pozycję Zacznij udostępniać. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Udostępnianie subskrypcji usługi Office 365 Home.

Czy osoby, z którymi dzielę subskrypcje mogą wyświetlać moje pliki? Czy mogę wyświetlać ich pliki?

Nie. Pliki zawsze pozostają prywatne. Ta opcja uwzględnia również dzieci z rodziny Microsoft.

Usługa Office 365 została kupiona. Dlaczego nie została automatycznie udostępniona mojej rodzinie Microsoft?

Jeżeli w Twojej rodzinie Microsoft inna osoba również posiada subskrypcję usługi Office 365 Home, nie będzie ona udostępniona pozostałym członkom rodziny. Dzięki temu właściciele subskrypcji mogą wybrać, kto będzie udostępniał ich subskrypcję i zarządzał nią.

Dlaczego tylko niektórzy członkowie rodziny Microsoft mają dostęp do usługi Office 365?

Subskrypcja usługi Office 365 Home uprawnia do udostępniania jej nawet pięciu innym osobom w gospodarstwie domowym. Jeśli Twoja rodzina Microsoft składa się z więcej niż pięciu osób, musisz wybrać osoby, którym chcesz udostępnić swoje pięć subskrypcji. Ponadto nie będziesz mieć możliwości udostępniania osobie, która ma własną subskrypcję usługi Office 365 Home.

Jak wstrzymać udostępnianie usługi Office 365?

Procedura wstrzymywania udostępniania komuś z rodziny Microsoft lub spoza rodziny jest taka sama.

Zaloguj się do swojego konta Microsoft na stronie udostępniania i wybierz pozycję Zatrzymaj udostępnianie.

Jestem właścicielem subskrypcji usługi Office 365 Home. Co muszę wiedzieć?

Kto może zarządzać subskrypcją?

Tylko osoba, która jest właścicielem subskrypcji, może nią zarządzać. Zarządzanie obejmuje zapraszanie, udostępnianie subskrypcji i odwoływanie udostępniania subskrypcji. Przejdź do swojego konta Microsoft na stronie udostępniania, aby zarządzać udostępnianiem.

Co się stanie, jeśli zatrzymam udostępnianie subskrypcji Office 365 Home?

Wstrzymanie udostępniania subskrypcji innej osobie powoduje utratę przez nią wszelkich korzyści z subskrypcji usługi Office 365 Home, w tym dodatkowej przestrzeni dyskowej w usłudze OneDrive oraz możliwości korzystania z Twoich instalacji pakietu Office. Taka osoba nadal będzie mogła wyświetlać i drukować swoje pliki pakietu Office, ale utraci możliwość ich edytowania i tworzenia.

Co się stanie, jeśli opuszczę moją rodzinę Microsoft?

Jeśli posiadasz subskrypcję usługi Office 365 i opuścisz rodzinę Microsoft, wszyscy użytkownicy w obrębie rodziny, którym udostępniono usługę Office 365 Home, utracą dostęp. Możesz udostępnić im usługę jako osobom spoza rodziny.

Jeśli usługa Office 365 została Tobie udostępniona, a Ty opuszczasz rodzinę Microsoft, stracisz dostępu do tej subskrypcji. Jeśli osoba, która zarządza udostępnianiem posiada jeszcze dostępne licencje, może zaprosić Cię ponownie.

Inna osoba udostępniła mi usługę Office 365 Home. Co muszę wiedzieć?

Czy osoba, która jest udostępniła mi subskrypcję ma wgląd w moje pliki? Czy ja mam wgląd w ich pliki?

Nie. Pliki zawsze pozostają prywatne. Ta opcja uwzględnia również dzieci z rodziny Microsoft.

Dlaczego nie mogę już uzyskać dostępu do usługi Office 365?

Istnieje możliwość, że osoba, która udostępniła Ci swoją subskrypcję usługi Office 365 Home, zatrzymała jej udostępnianie. Aby upewnić się, skontaktuj się z tą osobą.

Co się stanie, gdy udostępnianie subskrypcji usługi Office 365 Home zostanie zatrzymane?

Gdy inna osoba zatrzyma udostępnianie Ci swojej subskrypcji, stracisz wszystkie korzyści z subskrypcji Office 365 Home, takie jak dodatkowe miejsce do magazynowania w usłudze OneDrive oraz możliwość korzystania z funkcji pakietu Office. Nadal można wyświetlać i drukować pliki pakietu Office, ale nie można ich edytować ani tworzyć nowych plików. Masz możliwość kontynuowania korzystania z usługi Office 365 Home, kupując własną subskrypcję.

Zobacz też

Udostępnianie subskrypcji usługi Office 365 Home

Potrzebujesz usługi Office 365 dla firm?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×