Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak przejść w programie Skype dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja Skype dla firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype‘a dla firm

Za pomocą aplikacji Skype dla firm można planować i prowadzić spotkania online z nawet 250 uczestnikami. Dzięki niej można także dzwonić do współpracowników i wysyłać do nich wiadomości. Elementy interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm zmieniają się stosownie do wybranego elementu: kontaktów, konwersacji, rozmów telefonicznych lub spotkań.

Jeśli jesteś osobą z wadą wzroku lub jeśli masz ograniczoną mobilność, skonstruuj własny model interfejsu użytkownika programu Skype dla firm. Obszary i poszczególne elementy interfejsu użytkownika są opisane w poniższej tabeli.

Obszar

Widoczne elementy

Pierwszy wiersz: pasek menu lub spersonalizowana wiadomość

 • Jeśli używasz widoku domyślnego aplikacji, pole tekstowe Co się dzieje dzisiaj? jest widoczne w pierwszym rzędzie i zawiera spersonalizowany wpis.

 • Po zmianie widoku domyślnego tak, by pasek menu aplikacji był widoczny, pasek zostanie umieszczony w pierwszym rzędzie, a obok niego pojawi się pole tekstowe Co się dzieje dzisiaj?.

Drugi wiersz: informacje o tobie

 • Nazwa użytkownika

 • Menu Status. Wyświetla twój status: Dostępny, Zajęty, Nie przeszkadzać, albo inny.

 • Przyciski i pole tekstowe Ustaw swoją lokalizację. Pokazuje twoją lokalizację lub umożliwia ustawienie lokalizacji.

Trzeci wiersz: grupa tagów, które zmieniają elementy wyświetlane w głównym obszarze interfejsu użytkownika oraz przycisk opcji.

 • Karta Kontakty. Wyświetla informacje o twoich kontaktach.

 • Karta Pokoje czatów (jeśli jest dostępna na twoim koncie). Wyświetla informacje o pokojach czatów, do których należysz lub które obserwujesz.

 • Karta Konwersacje. Wyświetla informacje o twoich obecnych i przeszłych konwersacjach.

 • Karta Telefon. Wyświetla informacje o twojej poczcie głosowej i klawiaturę numeryczną do rozpoczynania rozmów telefonicznych (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie).

 • Karta Spotkania. Wyświetla informacje o nadchodzących spotkaniach.

 • Przycisk Opcje. Umożliwia uzyskanie dostępu do ustawień aplikacji.

 • Przycisk Pokaż menu. Włącza dostęp do poniższych przycisków i menu:

  • Menu Plik

  • Przycisk Rozpocznij spotkanie teraz

  • Menu Narzędzia

  • Menu Pomoc

  • Przełącznik Pokaż pasek menu. Wyświetla lub pokazuje pasek menu aplikacji w pierwszym wierszu interfejsu użytkownika.

Zmienna liczba wierszy: Informacja odpowiadająca wybranemu elementowi komunikacyjnemu

Po wybraniu karty Kontakty pojawią się następujące informacje:

 • Pole wyszukiwania Znajdź osobę. Wyszukuje osoby w organizacji lub w katalogu Skype dla firm (jeśli ta funkcja jest dostępna w organizacji).

 • Karta widoku Kontakty:

  • Karta Grupy. Grupuje i wyświetla kontakty — najpierw ulubione, potem grupy niestandardowe, a następnie pozostałe.

  • Karta Status. Grupuje i wyświetla kontakty według ich statusu — Dostępny lub Zaraz wracam itp.

  • Karta Relacje. Grupuje i wyświetla kontakty według ich relacji określającej poziom prywatności względem ciebie, na przykład Współpracownicy, Znajomi i rodzina czy Grupy robocze.

  • Karta Nowe. Wyświetla osoby, które dodały cię do listy kontaktów.

  • Przycisk Dodaj kontakt, Utwórz grupę i Dostosuj listę kontaktów. Dodaje kontakty, tworzy grupy i ustawia opcje wyświetlania.

 • Dane kontaktowe każdej osoby obejmują jej imię i nazwisko, status oraz możliwości urządzenia (takie jak Z obsługą wideo).

Po wybraniu karty Konwersacje pojawią się następujące informacje:

 • Karta Wszystkie konwersacje. Wyświetla informacje o twoich obecnych i wcześniejszych konwersacjach.

 • Karta Nieodebrane konwersacje. Wyświetla nieodebrane konwersacje.

 • Karta Rozmowy. Wyświetla historię rozmów.

 • Każda Twoja konwersacja lub każde połączenie z historii połączeń.

Po wybraniu karty Telefon wyświetlają się następujące informacje (jeśli opcja jest włączona na twoim koncie):

 • Pole wyszukiwania Znajdź osobę lub wybierz numer. Umożliwia wyszukanie osoby w organizacji lub wpisanie numeru telefonu do wybrania.

 • Przycisk Klawiatury numerycznej. Umożliwia wpisanie numeru telefonu lub ponowne wybranie ostatniego numeru telefonu i rozpoczęcie rozmowy.

 • Menu Wyświetl opcje poczty głosowej. Wyświetla menu, które zawiera następujące polecenia: Zadzwoń na pocztę głosową, Zmień powitania oraz Ustaw pocztę głosową.

 • Każda z twoich wiadomości na poczcie głosowej.

Po wybraniu karty Spotkania pojawią się następujące informacje:

 • Przycisk Rozpocznij spotkanie teraz. Rozpoczyna spotkanie.

 • Wszystkie spotkania zgrupowane według zaplanowanej daty.

Ostatni wiersz: Informacje o urządzeniu podstawowym

Menu Wybierz urządzenie podstawowe. Wyświetla informacje audio i wideo o urządzeniu podstawowym.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Poniżej przedstawiono niektóre często używane skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm:

 • Aby wyświetlić lub ukryć pasek menu aplikacji w górnym wierszu interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm, naciśnij klawisz Alt. Aby otworzyć dowolne menu przy wyświetlonym pasku menu, bezpośrednio po naciśnięciu klawisza Alt naciśnij literę wyróżnioną w nazwie menu (często jest to jego pierwsza litera). Aby następnie otworzyć dowolny element z tego menu, naciśnij literę wyróżnioną w nazwie elementu menu (często jest to jego pierwsza litera). Aby na przykład otworzyć element menu Opcje z menu Narzędzia, naciśnij klawisze Alt+T+O.

 • Aby przejść do kolejnego elementu interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm, naciśnij klawisz Tab. Aby wrócić do poprzedniego, naciśnij klawisz Shift+Tab. Do przechodzenia między poszczególnymi elementami należy używać klawiszy strzałek.

 • Aby rozpocząć komunikację dowolnego typu z osobą z kontaktów, wybierz tę osobę i naciśnij klawisz Enter. Pojawi się oddzielne okno komunikacji.

Aby uzyskać więcej informacji o skrótach klawiaturowych w aplikacji Skype dla firm, przejdź do tematu Skróty klawiaturowe w aplikacji Skype dla firm.

Informacje specjalne dotyczące aplikacji Skype dla firm

Zmienianie rozmiaru tekstu wiadomości błyskawicznych

Aby zmienić rozmiar tekstu wyświetlanego w konwersacjach, wykonaj poniższe czynności:

 • W oknie konwersacji wybierz przycisk Więcej opcji.

 • Wybierz element menu Rozmiar wyświetlania tekstu wiadomości błyskawicznych.

 • Wybierz rozmiar tekstu, który ma być używany do wyświetlania.

  Uwaga: Spowoduje to zmianę rozmiaru czcionki tekstu na ekranie, ale nie zmianę rozmiaru tekstu wysyłanej wiadomości.

Regulacja głośności czytnika zawartości ekranu po rozpoczęciu lub odebraniu połączenia

Jeśli na komputerze jest zainstalowany sterownik audio z funkcją Dolby, przy korzystaniu z czytnika zawartości ekranu możesz stwierdzić, że głośność dźwięku czytnika maleje po rozpoczęciu połączenia w programie Skype dla firm. Jest to znany problem, który jest w trakcie rozwiązywania w systemie Windows 10 dla wszystkich producentów urządzeń audio. Do momentu jego usunięcia można go ominąć na jeden z dwóch sposobów:

 • Podłącz zewnętrzne głośniki USB. Głośniki podłączone przez inne złącze niż USB nadal korzystają z wbudowanego sterownika audio urządzenia z funkcją Dolby. Zamiast używać wbudowanych głośników urządzenia lub głośników podłączanych do gniazda słuchawek, podłącz do urządzenia zewnętrzne głośniki USB.

 • Wyłącz funkcję Dolby sterownika audio. Aby wyłączyć funkcję Dolby, wykonaj następujące kroki:

  1. W systemie Windows 10 przejdź do sekcji Panel sterowania i otwórz obszar Dźwięk.

  2. W oknie dialogowym Ustawienia dźwięku wybierz kartę Odtwarzanie i wybierz urządzenie audio.

  3. Kliknij przycisk Właściwości, a następnie w oknie dialogowym Właściwości wybierz kartę Dolby i wyłącz opcję Dolby. Kliknij przycisk OK.

  4. W oknie dialogowym Dźwięk kliknij przycisk OK.

Włączanie trybu dalekopisu (TTY) w usłudze Skype dla firm

Jeśli używasz dalekopisu, włącz tryb TTY w aplikacji Skype dla firm, wykonując następujące czynności:

 1. Na pasku menu kliknij kolejno pozycje Narzędzia > Opcje lub kliknij przycisk Opcje.

 2. Wybierz kartę Telefony, a następnie w obszarze Dostępność telefonu zaznacz pole wyboru Włącz tryb dalekopisu.

 3. Kliknij przycisk OK.

Używanie usługi Skype dla firm z rozpoznawaniem mowy

Narzędzia do rozpoznawania mowy są przydatne dla osób z ograniczeniami ruchowymi, które muszą używać poleceń głosowych (zamiast klawiatury i myszy) do obsługi produktów firmy Microsoft, na przykład aplikacji Skype dla firm.

Możesz korzystać z narzędzi do rozpoznawania mowy innych firm albo używać funkcji Rozpoznawanie mowy dostępnej w systemie operacyjnym Windows. Aby włączyć rozpoznawanie mowy na komputerze, zobacz temat Korzystanie z rozpoznawania mowy..

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w Skypie dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu przy użyciu czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm na komputerze Mac zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznawanie układu Skype‘a dla firm dla komputerów Mac

Za pomocą aplikacji Skype dla firm, można planować i prowadzić spotkania online z nawet 250 uczestnikami. Dzięki niej można także dzwonić do współpracowników i wysyłać do nich wiadomości. Elementy interfejsu użytkownika aplikacji Skype dla firm zmieniają się stosownie do wybranego elementu: konwersacji, spotkań, rozmów telefonicznych lub kontaktów.

Jeśli jesteś osobą z wadą wzroku lub jeśli masz ograniczoną mobilność, skonstruuj własny model interfejsu użytkownika programu Skype dla firm. Obszary i poszczególne elementy interfejsu użytkownika są opisane w poniższej tabeli.

Obszar

Widoczne elementy

Pierwsza kolumna: grupa nawigacji głównej

 • Przycisk podręczny Mój profil:

  • Modyfikowanie informacji o swojej dostępności

  • Tworzenie spersonalizowanych komunikatów o stanie

 • Karta Czaty

 • Karta Spotkania

 • Karta Rozmowy

 • Karta Kontakty

Druga kolumna: okienku, które zawiera listę elementów związanych z każdego elementu w grupie Nawigacja główna

 • Czaty:

  • Pole Wyszukaj czaty

  • Lista wiadomości błyskawicznych

 • Spotkania:

  • Lista najbliższych spotkań

 • Rozmowy:

  • Opcja Wszystkie rozmowy

  • Opcja Rozmowy nieodebrane

  • Zapisane rozmowy (jeśli istnieją)

  • Opcja Poczta głosowa (w zależności od ustawień)

 • Kontakty zawierają:

  • Opcja Wszystkie kontakty, którym masz:

   • Pole Wyszukaj kontakty

   • Ulubione grupy kontaktów

   • Inne kontakty grupy kontaktów

  • Opcja Nowe kontakty (w przypadku osób, które nie są na liście kontaktów, ale została dodana jako kontakt)

Trzecia kolumna: okno zawierające szczegóły elementu wybranego w drugiej kolumnie.

 • Zawiera szczegóły dotyczące rozmowy i kontaktów, na przykład dziennik rozmów lub wizytówki.

 • Przewiduje dołączania do spotkania zaznaczonego przycisku.

 • Zawiera konsolę wybierania numerów w celu połączenia.

Domyślnie Skype dla firm na komputerze Mac zaczyna się z wybraną kartą kontaktów.

Wyświetlanie konwersacji w oddzielnych oknach

Domyślnie Skype dla firm na komputerze Mac zawiera wiadomości błyskawicznych wszystkie konwersacje kontaktu w innego okienka w tym samym oknie. Możesz zarządzać konwersacje, gdy znajdują się w osobnym oknie. Możesz zmienić ustawienie w preferencjach.

 1. Aby przejść do Preferencje, podczas gdy w Skype dla firm naciśnij klawisze Command +, (przecinek).

 2. Podczas otwierania Skype dla firmpreferencji po raz pierwszy, na karcie Ogólne jest zaznaczone domyślnie. Słyszysz: "Ogólne zaznaczone, przycisk".

  Porada: Aby przechodzić między karty, naciśnij klawisz Tab. Aby wybrać kartę, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. W razie potrzeby naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pokaż konwersacje w osobnych oknach, zaznaczone pole wyboru". Aby wybrać opcję, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Włączenie lub wyłączenie dźwięków przychodzących wiadomości i połączeń

Efekty dźwiękowe dla wiadomości przychodzących Cię powiadamiać o nowych wiadomości błyskawicznych lub połączenia przychodzącego. Powiadomienia o połączeniach i wiadomościach są domyślnie. Możesz zmienić ustawienia w oknie Preferencje.

 1. Aby przejść do Preferencje, podczas gdy w Skype dla firm naciśnij klawisze Command +, (przecinek).

 2. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo lub klawisz Tab, aż usłyszysz: "Powiadomienia, przycisk". Naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w lewo lub w prawo lub klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz żądaną opcję:

  • "Odtwórz dźwięki związane z rozmowami" Aby przełączyć dźwięki dla połączenia lub wyłączyć.

  • "Odtwórz dźwięki związane z wiadomości" Aby przełączyć dźwięki dla wiadomości lub wyłączanie.

  • "Przestań powiadomienia podczas udostępniania ekranów" Aby przełączyć i wyłączać powiadomienia podczas udostępniania ekranu.

  Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji, naciśnij klawisz SPACJA.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Z funkcją VoiceOver włączone upewnij się, że szybkie nawigacji jest włączona, zbyt. Klawisze Control i opcja są nazywane "VoiceOver klawiszy" lub "Klawisze Control + Option." Aby wprowadzić polecenia funkcji VoiceOver, naciśnij i przytrzymaj klawisze Control + Option, wraz z jednego lub więcej kluczy.

 • Aby poruszać się po oknie głównym, naciskaj klawisze Control+Option+klawisze strzałek.

 • Aby wchodzić w interakcje z elementami, naciskaj klawisze Control+Option+Shift+strzałka w dół.

 • Aby zaznaczać elementy i usuwać ich zaznaczenie, naciskaj klawisze Control+Option+spacja.

 • Aby zamknąć element, naciśnij klawisze Control+Option+Shift+strzałka w górę.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisz strzałki w górę lub strzałki w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Aby zamknąć menu lub listę, naciśnij klawisz Esc.

 • Aby uzyskać dostęp do paska menu, naciśnij klawisze Control+Option+M. Usłyszysz: „Pasek menu, Apple”.”

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

Używanie selektora elementów funkcji VoiceOver

Po programie Skype dla firm, można również łatwo poruszać się za pomocą selektora elementów funkcji VoiceOver. Aby aktywować selektora elementów, naciśnij klawisze Control+Option+I. Usłyszysz: „Menu selektora elementów”. Następnie użyj klawiszy strzałek, aby poruszać się po menu, odsłuchując komunikaty dotyczące treści.

Przechodzenie do preferencji programu Skype dla firm

Aby otworzyć Preferencje, naciśnij klawisze Command +, (przecinek). Słyszysz: "Preferencje" i nazwy bieżącej karty. Poruszanie okna, aby usłyszeć opcji za pomocą Control + opcja + klawisz strzałki lub klawisz Tab. Zaznacz lub usuń zaznaczenie opcji, naciśnij klawisz SPACJA. Aby zamknąć Preferencje, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu przy użyciu czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm na iPhone'a i iPada zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Po uruchomieniu aplikacji Skype dla firm na iPhonie lub iPadzie zobaczysz następujące elementy interfejsu:

Uwaga:  Zawartość wyświetlana w aplikacji Skype dla firm zależy od ostatniej aktywności. Elementy widoczne na twoim urządzeniu mogą być inne.

 • Twój profil, przycisk Spotkania, przycisk Telefon do wykonywania połączeń (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie) oraz przycisk Kontakty.

 • Pole Wyszukaj kontakty.

 • Nagłówek Nadchodzące (jeśli są jakieś nadchodzące spotkania).

 • Nagłówek Ostatnie z listą najnowszej historii komunikacji, w tym spotkań.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Nawigowanie za pomocą dotyku i funkcji VoiceOver.

 • Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń trzema palcami w odpowiednim kierunku.

 • Aby wybrać polecenie lub element interfejsu użytkownika, naciśnij go jednokrotnie.

 • Aby uaktywnić wybrane polecenie lub inny element interfejsu użytkownika, naciśnij go dwukrotnie.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie ekranu przy użyciu czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Aplikacja Skype dla firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, w pracy z aplikacją do organizowania spotkań i wysyłania wiadomości. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Po uruchomieniu aplikacji Skype dla firm na telefonie z Androidem zobaczysz następujące elementy interfejsu:

Uwaga:  Zawartość wyświetlana w aplikacji Skype dla firm zależy od ostatniej aktywności. Elementy widoczne na twoim urządzeniu mogą być inne.

 • Twój profil, przycisk Spotkania, przycisk Telefon do wykonywania połączeń (jeśli ta funkcja jest dostępna na twoim koncie) oraz przycisk Kontakty.

 • Pole Wyszukaj kontakty lub Wyszukaj w katalogu firmowym (w zależności od ustawień konta).

 • Nagłówek Nadchodzące (jeśli są jakieś nadchodzące spotkania).

 • Nagłówek Ostatnie z listą najnowszej historii komunikacji, w tym spotkań.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Nawigowanie za pomocą dotyku i funkcji TalkBack.

 • Aby przewinąć w górę, w dół, w lewo lub w prawo, szybko przesuń dwoma palcami w odpowiednim kierunku.

 • Aby wybrać polecenie lub element interfejsu użytkownika, naciśnij go jednokrotnie.

 • Aby uaktywnić wybrane polecenie lub inny element interfejsu użytkownika, naciśnij go dwukrotnie.

Zobacz też

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Udostępnianie prezentacji za pomocą funkcji TalkBack w aplikacji Skype dla firm na Androida

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zawiera funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym lub słabowidzącym korzystać z aplikacji do obsługi wiadomości.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z programu Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Outlook w sieci Web.

W tym temacie

Poznawanie układu Skype'a dla firm

Program Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web działa w aplikacji Outlook w sieci Web. Aby z niego korzystać, wybierz przycisk Skype, który znajduje się na tym samym pasku zadań co przycisk uruchamiania programu Office 365.

Po uruchomieniu aplikacji Skype dla firm, zobaczysz następujące elementy interfejsu:

 • Lista Kontakty. Aplikacja otwiera się z fokusem na liście Kontakty. Można wybrać kartę Wszystkie kontakty, aby zobaczyć pełną listę, lub wybrać kartę Dostępny, aby zobaczyć, kto jest aktualnie dostępny.

 • Pole Szukaj w Skypie umożliwia znalezienie danego kontaktu.

 • PrzyciskNowy czat umożliwia rozpoczęcie nowej sesji wiadomości błyskawicznych z osobą wybraną z kontaktów.

 • Otwarte konwersacje (jeżeli są).

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Nawigowanie w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web i korzystanie z elementów ekranowych za pomocą klawiatury.

 • Aby przejść przez poszczególne elementy w programie Skype dla firm w aplikacji Outlook w sieci Web, naciskaj klawisz Tab (przechodzenie w przód) lub klawisze Shift+Tab (przechodzenie w tył). Aby wybrać dany element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przejść od karty Wszystkie kontakty do listy Kontaktynaciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę pierwszego kontaktu.

 • Aby przeglądać nazwy kontaktów na liście Kontakty, naciśnij klawisz strzałki w dół lub klawisz strzałki w górę. Po najechaniu na dany kontakt usłyszysz nazwę lub adres e-mail oraz bieżący stan kontaktu. Aby rozpocząć konwersację z aktualnie wybranym kontaktem, naciśnij Enter.

 • Aby zamknąć program Skype dla firm, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Wysyłanie wiadomości błyskawicznej w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Organizowanie spotkań z ułatwieniami dostępu w programie Skype dla firm

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×