Dowiedz się, jak przejść usługi OneDrive dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak przejść usługi OneDrive dla firm przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach. Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak rozpoznawania czytnika, powiększenie lub mowy ekranu są wbudowane do komputera. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji, zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

Aplikacja OneDrive jest wbudowany w systemie Windows 10 i jest wyświetlana jako folderu OneDrive z Eksploratora plików. Po logowanie się i konfigurowanie OneDrive dla FirmOneDrive nazwa folderu zawiera Office 365 nazwa organizacji, takiej jak OneDrive — Contoso lub OneDrive@Contoso.com.

Po otwarciu Eksploratora plików, OneDrive dla Firm folder zostanie wyświetlony w okienku nawigacji po lewej stronie. Po wybraniu folderu w Wyświetlanie elementów po prawej stronie, w której można przejść do folderów (jeśli istnieją) lub wybierz jest wyświetlana zawartość i otwieranie plików.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Jak OneDrive dla Firm są wyświetlane jako folder w swojej Eksploratora plików, możesz go otworzyć i nawigowanie w nim podobnie jak w dowolnym oknie Eksploratora plików.

Do nawigacji i przechodzenie między regionami i zawartość w Eksploratorze plików, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przełączać się między regiony, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu i Shift + Tab, aby przejść do tyłu.

 • Aby przeglądać menu lub listy, naciskaj klawisz Strzałka w dół lub Strzałka w górę.

 • Aby przejść o jeden poziom wyżej, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w górę. Aby przejść z powrotem, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w lewo.

 • Aby otworzyć element, naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Synchronizowanie usługi OneDrive dla firm za pomocą czytnika ekranu

Skróty klawiaturowe dla usługi OneDrive dla Firm w systemie Windows

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą OneDrive dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach. Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak rozpoznawania czytnika, powiększenie lub mowy ekranu są wbudowane do komputera. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji, zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

Możesz pobrać i zainstalować aplikację OneDrive ze sklepu App Store. Po ustawieniu za pomocą konta organizacji Aby nawiązać połączenie z OneDrive dla FirmOneDrive nazwa folderu zawiera Office 365 nazwa organizacji, takiej jak OneDrive — Contoso lub OneDrive@Contoso.com.

Po skonfigurowaniu OneDrive dla Firm wyświetleniu pytania, aby zaakceptować lokalizację domyślną lub wybierz inną lokalizację folderu OneDrive dla Firm na komputerze Mac. To, gdzie znaleźć usługi OneDrive dla Firm. Po prostu przejdź do folderu w programie Finder. Wybierz folder, w widoku wyszukiwania jest wyświetlana zawartość i można przejść dalej do folderów (jeśli istnieją), lub wybierz i otwieranie plików.

Jeśli aplikacja jest uruchomiony, możesz otworzyć folderu OneDrive dla Firm za pośrednictwem menu stan na pasku menu Mac. W tym miejscu masz jeszcze więcej opcji i ustawień do wyboru, takich jak preferencje, online wyświetlanie, wstrzymywanie lub wznawianie synchronizacji, problem raportowania i zamykanie (w przypadku należy zresetować).

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Jak OneDrive dla Firm są wyświetlane jako folder w programie Finder, możesz go otworzyć i nawigowanie w nim podobnie jak w dowolnym oknie Finder.

Aby uzyskać dostęp do OneDrive dla Firm za pośrednictwem menu stan na pasku menu, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przejść do pierwszego elementu w status menu, naciśnij klawisze Control + opcja + M + M. Aby przechodzić między elementów w status menu, naciśnij klawisz Strzałka w lewo lub Control + opcja + Strzałka w prawo.

 • Aby otworzyć menu lub wybierz element, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 • Aby przejść w status menu, naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 • Aby poruszać się elementów na liście, użyj klawiszy strzałek.

Zobacz też

Synchronizowanie usługi OneDrive dla Firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą OneDrive dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach. Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak rozpoznawania czytnika, powiększenie lub mowy ekranu są wbudowane na urządzeniu. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji, zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

Po otwarciu aplikacji OneDrive dla Firm na telefonie iPhone, zostanie otwarty w widoku pliki. Obok nagłówka w wierszu nagłówka dostępne są dwa przyciski w prawo: Dodawanie i wyszukiwania. Przycisk Dodaj powoduje otwarcie menu z opcjami w tym, na przykład Skanowanie, przekazywanie, zrobić zdjęcie lub klip wideo, Utwórz Folder, Utwórz przepływ, lub Utwórz Word dokument, PowerPoint prezentacji, lub Excel arkusza kalkulacyjnego w tej lokalizacji.

Poniżej nagłówka wiersza po prawej stronie, istnieje Widok listy i Widok miniatury przyciski umożliwiające wybranie sposobu wyświetlania folderów i plików.

Widok główny na środku ekranu przedstawia zawartość aktualnie wybranego widoku. Poniżej listy zawartości są przycisk wyszukiwania do wyszukiwania zawartości i przycisk Kosza otwierania Kosz.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski pięć otwieranych równoważne widoków:

 • Pliki zawiera pliki i foldery w swojej OneDrive dla Firm.

 • Ostatnio używane są wyświetlane najnowsze pliki w Twojej OneDrive dla Firm.

 • Udostępnione pokazuje plików udostępnionych przez inne osoby. Po otwarciu ten widok zostanie wyświetlona na karcie udostępnione, która zawiera pliki udostępnione Tobie. Aby znaleźć bardziej odpowiednie i interesujący zawartość, służy karta odnajdowania obok karty udostępnione. Na karcie odnajdowania można zawiera zarówno własnych dokumentów prywatnych i również wprowadzić udostępnionych przez inne osoby, na przykład OneDrive dla Firm lub w innych lokalizacjach Office 365 zawartości.

 • Witryny umożliwia dostęp do zawartości, które są dostępne w witrynach SharePoint Twojej organizacji.

 • Umożliwia mi wybierz, czy chcesz uzyskać dostęp do OneDrive lub OneDrive dla Firm, jeśli są dostępne. Można uzyskać dostęp do plików w trybie offline, Kosz, ustawienia, Pomoc i opcje wyrejestrowywania.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Do nawigacji i przechodzenie między elementami w OneDrive dla Firm, gesty:

 • Szybko przesuń w prawo, aby przejść do przodu i szybko przesuń w lewo, aby przejść do tyłu.

 • Aby zaznaczyć lub Otwórz element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Można również zapoznać się przez dotyk. Eksplorowanie, umieść palec na ekranie i przeciągnij go. Funkcja voiceOver informuje o elementy w miarę zbliżania się je. Aby zaznaczyć lub Otwórz element, podnieś palec po możesz usłyszeć element, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą OneDrive dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach. Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak rozpoznawania czytnika, powiększenie lub mowy ekranu są wbudowane na urządzeniu. Aby dowiedzieć się, jak korzystać z tych funkcji, zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

Po otwarciu aplikacji OneDrive dla Firm na telefonie z systemem Android, zostanie otwarty w widoku pliki. Na samej górze widoku jest wiersz nagłówka. Aby lewa krawędź nagłówka w wierszu nagłówka jest przycisk przełączania konta, że umożliwia, które można wybrać, czy chcesz uzyskać dostęp do konta OneDrive lub OneDrive dla Firm, jeśli oba są dostępne dla Ciebie. Daleko pracę z tym samym wierszu jest przycisk Wyszukaj otwartym polu tekstowym, który umożliwia wyszukiwanie zawartości.

Poniżej nagłówka wiersza jest przycisk Lista rozwijana sortowania plików i folderów w widoku przy użyciu różnych kryteriów. W prawo na tym samym wierszu jest przycisk Przełącz do widoku listy dla zawartością jako listy, a nawet bardziej po prawej stronie jest przycisk Przełącz do widoku Kafelki Pokazywanie zawartości jako kafelków.

W głównym widoku na środku ekranu są wyświetlane zawartości — pliki i foldery — w aktualnie wybrany widok.

Poniżej obszaru głównej zawartości jest przycisk Dodaj elementy. Za pomocą tego przycisku można uzyskać dostęp do menu Nowy z następujących opcji: Zrób zdjęcie, Skanowanie, Utwórz folder i Przekaż.

W dolnej części ekranu znajdują się następujące przyciski pięć otwieranych równoważne widoków:

 • Pliki zawiera pliki i foldery w swojej OneDrive dla Firm.

 • Ostatnio używane są wyświetlane najnowsze pliki w Twojej OneDrive dla Firm.

 • Udostępnione pokazuje plików udostępnionych przez inne osoby. Po otwarciu ten widok zostanie wyświetlona na karcie udostępnione, która zawiera pliki udostępnione Tobie. Aby znaleźć bardziej odpowiednie i interesujący zawartość, służy karta odnajdowania obok karty udostępnione. Na karcie odnajdowania można zawiera zarówno własnych dokumentów prywatnych i również wprowadzić udostępnionych przez inne osoby, na przykład OneDrive dla Firm lub w innych lokalizacjach Office 365 zawartości.

 • Witryny umożliwia dostęp do zawartości, które są dostępne w witrynach SharePoint Twojej organizacji.

 • Umożliwia mi dostęp do plików w trybie offline, ikonę Kosza, ustawienia, Pomoc i opcje wyrejestrowywania.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Do nawigacji i przechodzenie między elementami w OneDrive dla Firm, gesty:

 • Szybko przesuń w prawo, aby przejść do przodu i szybko przesuń w lewo, aby przejść do tyłu.

 • Aby zaznaczyć lub Otwórz element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby odświeżyć widok, szybko przesuń w dół dwoma palcami.

 • Aby odrzucić menu bez wybrania opcji, szybko przesuń w górę dwoma palcami.

Zobacz też

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą OneDrive dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

Po otwarciu aplikacji OneDrive dla Firm na usługi Windows Phone, zostanie otwarty w widoku wszystkie pliki. W lewym górnym rogu widoku jest przycisk Menu, co spowoduje otwarcie kont oraz menu Ustawienia. W tym menu można sprawdzić, którego konta OneDrive dla Firm jest obecnie używane. Zaznaczenie tego konta umożliwia sprawdzanie ilości przestrzeni dyskowej jest używana w Twojej OneDrive dla Firm. Można włączać i wyłączać powiadomienia o zawartości udostępnionych i zarządzać swoimi alertami wiadomości e-mail lub odsłuchiwanie warunków OneDrive dla Firm.

Użyj tego samego przycisku Menu, aby przejść do następujących widoków: wszystkie pliki, ostatnio używanych dokumentów, udostępnione, odnajdowania i witryn. Możesz nawet wybrać do wysłania tryb Offline, otwórz Kosz, lub kliknij pozycję Ustawienia kont, aby dodać lub usunąć konta.

Po prawej stronie Menu przycisk jest nagłówek z informacją, bieżący widok, takie jak wszystkie pliki. Daleko pracę z tym samym wierszu jest przycisk Wyszukaj otwartym polu tekstowym, który umożliwia wyszukiwanie zawartości.

Poniżej górny wiersz jest obszaru głównej zawartości zawierającą OneDrive dla Firm plików i folderów. W dolnej części widoku, poniżej wymienionych zawartość jest na pasku aplikacji, której znajduje się następujące przyciski akcji:

 • Przycisk Nowy powoduje otwarcie menu miejsce, w którym możesz dodać Nowy folder, Przekaż nowe elementy do OneDrive dla Firm lub zrobić zdjęcie lub film.

 • Przycisk Wybierz umożliwia zaznacz jeden lub więcej elementów w obszarze głównej zawartości. Po wybraniu, możesz udostępnić, usuwanie lub zachowania elementów w trybie offline. Możesz również wybrać do pobrania, przenoszenie, zmienianie nazwy lub przypiąć element do ekranu startowego telefonu.

 • Przycisk Udostępnij pozwala, na przykład zapraszanie osób do elementu OneDrive dla Firm, Kopiuj lub udostępnić łącze do elementu lub widoku, który został już udostępniony element z.

 • Przycisk Pokaż szczegóły spowoduje wyświetlenie dowolne informacje szczegółowe dostępne dla elementu, na przykład Typ elementu, gdy było ostatniej modyfikacji, nazwę i rozmiar elementu.

 • Przycisk więcej powoduje otwarcie menu z następujących opcji: Sortuj według, widoku miniaturyPrzypnij do menu Start i Odśwież.

Dostępne Akcje zależy od typu i liczba zaznaczonych elementów, aby wszystkie opcje mogą być niedostępne w ogóle czasu.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Do nawigacji i przechodzenie między elementami w OneDrive dla Firm, gesty:

 • Szybko przesuń w prawo, aby przejść do przodu i szybko przesuń w lewo, aby przejść do tyłu.

 • Aby zaznaczyć lub Otwórz element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przewinąć w dół w obszarze głównej zawartości, szybko przesuń w górę dwoma palcami. Aby przewijać w górę, szybko przesuń w dół dwoma palcami.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe, gdy element, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

OneDrive dla Firm zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, takich jak ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym, przechowywanie i udostępnianie plików na urządzeniach.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznaj usługę OneDrive dla firm układu

OneDrive dla Firm działa w przeglądarce sieci web. W oknie przeglądarki nazwa OneDrive wyświetlana na pasku narzędzi, wraz z ikony uruchamiania aplikacji Office 365 zawierający Kafelki zawierających łącza do aplikacji Office Online, w tym Outlook, Excel Online, OneNote i usług firmy Microsoft i nie tylko. Pasek narzędzi zawiera również poleceń, aby otrzymywać powiadomienia, zarządzać ustawieniami Uzyskaj Pomoc i otwórz okienko kont, wyświetlanie i edytowanie informacji o profilu i konta i wylogowywanie się.

W obszarze paska narzędzi to pasek menu, która zawiera pole wyszukiwania po lewej stronie. Sortowanie i wyświetlanie opcji i polecenie informacje są po prawej stronie, w tym samym wierszu. Wybranie polecenia informacji zostanie otwarte okienko informacji po prawej stronie okna głównego OneDrive i zawiera szczegółowe informacje o dowolnego zaznaczonego folderu lub pliku.

Podczas pracy z folderów i plików, środkowa część zmiany paska menu zawiera polecenia, które są dostępne dla aktualnie zaznaczonego elementu. Na przykład w widoku zawierający foldery na pasku menu zawiera polecenia (od lewej do prawej) do tworzenia lub przekazywania nowych plików i folderów, tworzenie lub wyświetlanie swojego przepływów i synchronizację folderów usługi. Jeśli masz plik wybrany na pasku menu zawiera polecenia (od lewej do prawej), otwieranie, udostępnianie, kopiowanie łącza pobierania, usuwanie, przenoszenie i doboru nawet więcej poleceń.

W menu paska jest strukturą folderów i plików przechowywanych w swojej OneDrive dla Firm. Jeśli pracujesz z panoramiczny, takich jak komputer stacjonarny, masz lewym okienku zawierająca drzewa nawigacji, który zawiera następujące kategorie: pliki, ostatnieudostępnione i Kosz. Jeśli pracujesz z ekranem wąskie, wyświetlanie kategorii są dostępne w menu dodatkowych opcji na pasku narzędzi, a nie w okienku po lewej stronie. Widok okna głównego zawiera listę folderów i plików w wybranej kategorii. Po wybraniu folderu w głównym widoku tego folderu zostanie otwarty i wyświetla listę jego podfoldery i pliki.

Po wybraniu opcji Otwórz plik zostanie otwarty na bieżącej karcie w przeglądarce lub na karcie w przeglądarce osobnych (na przykład w Word Online lub Excel Online ).

Nawigowanie za pomocą klawiatury

OneDrive dla Firm działa w przeglądarce sieci web, więc nie używa klawiszy skrótu lub porady dotyczące klawiszy. Na przykład użycie znanych skrótów, takich jak Ctrl + P (Drukuj) i F1 (Pomoc), uruchomienie poleceń przeglądarki, a nie polecenia OneDrive dla Firm.

Aby przełączać się między regionów OneDrive dla Firm, naciśnij klawisz Tab, aby przejść do przodu i Shift + Tab, aby przejść do tyłu. Aby wybrać element, naciśnij klawisz SPACJA. Aby Przejdź w menu lub listy, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie, aby dokonać wyboru, naciśnij klawisz SPACJA. Aby wyjść z menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc.

Cykl klucza nawigacji kolejność jest:

 • Kontrolki przeglądarki internetowej

 • Pasek narzędzi OneDrive

 • Okienko drzewa nawigacji

 • Pasek menu

 • Zawartość okna głównego

Zobacz też

Skróty klawiaturowe dostępne w aplikacji OneDrive dla Firm w sieci Web

Podstawowe zadania za pomocą czytnika ekranu z usługą OneDrive dla firm

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×