Dowiedz się, jak przejść przy użyciu funkcje ułatwień dostępu w programie Visio

Dowiedz się, jak przejść przy użyciu funkcje ułatwień dostępu w programie Visio

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Program Visio 2016 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z plikami. Oznacza to, że z programu Visio 2016 możesz korzystać przy użyciu skrótów klawiaturowych i czytnika zawartości ekranu. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Visio.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu programu Visio 2016

W programie Visio 2016 nazwa otwartego lub nowo utworzonego diagramu jest wyśrodkowana w górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj czy Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewej górnej części ekranu. Pasek ten jest konfigurowalny i zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie.

Pod paskiem narzędzi znajdują się karty wstążki, takie jak Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie, Dane, Proces, Recenzja czy Widok. Wstążka znajduje się pod rzędem kart. Wybranie danej karty spowoduje pojawienie się wstążki powiązanej z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka, która umożliwia wstawianie do diagramu różnych elementów, takich jak obrazy, wykresy czy objaśnienia.

Pod wstążką są wyświetlane dwa okienka. Po lewej stronie znajduje się okienko Kształty. Zawiera ono menu Więcej kształtów, które udostępnia wszystkie kształty wstępnie zdefiniowane w programie Visio i podzielone na kategorie, takie jak Inżynierskie i Schemat blokowy. Okienko Kształty zawiera również pole wyszukiwania kształtów. Po prawej stronie jest wyświetlany aktywny diagram. W lewym dolnym rogu ekranu jest widoczny przycisk Rejestrowanie makra. W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski Widok i kontrolki Powiększenie.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby nawigować w programie Visio 2016 i cyklicznie przełączać się między punktami orientacyjnymi ekranu, naciskaj klawisz F6. Poniżej wymieniono kolejno punkty orientacyjne:

 • Przyciski i kontrolki w lewym dolnym rogu i prawym dolnym rogu

 • Górny pasek narzędzi i karty wstążki

 • Aktywny diagram (w przypadku korzystania z programu JAWS)

 • Okienko Kształty

Porada: Aby przejść do aktywnego diagramu przy użyciu Narratora, naciskaj klawisz F6, aż dotrzesz do okienka Kształty, a następnie naciśnij klawisz Tab.

Aby przechodzić cyklicznie między elementami ekranu bieżącego punktu orientacyjnego, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałek, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Na przykład możesz przełączać się między elementami aktywnego diagramu, naciskając klawisz Tab. Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Porada: Aby nawigować w obrębie okienka Kształty za pomocą Narratora, naciskaj klawisze Caps Lock+Strzałka w prawo lub Caps Lock+ Strzałka w lewo.

Program Visio 2016 zawiera nazwy z ułatwieniami dostępu, które mogą być odczytywane przez czytniki zawartości ekranu podczas korzystania z aplikacji. Jeśli diagram został utworzony przy użyciu szablonu programu Visio 2016 lub diagramu przykładowego, kolejność nawigacji została zdefiniowana, dzięki czemu użytkownicy czytnika zawartości ekranu mogą łatwiej poznać przepływ diagramów. Czytniki zawartości ekranu odczytują również punkty początkowe i końcowe dla łączników.

Szczególne uwarunkowania dotyczące programu Visio 2016

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na komputerze, używając ustawień dużego kontrastu dostępnych w systemie Windows. Aby szybko rozpocząć korzystanie z motywu o dużym kontraście, naciśnij klawisze Alt+lewy Shift+Print Screen, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu aktywowania tego motywu.

System Windows zawiera kilka motywów o dużym kontraście. Aby znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 1. Naciśnij klawisz logo Windows, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „duży kontrast”. Czytnik zawartości ekranu wypowie komunikat: „Ustawienia dużego kontrastu, ustawienia systemowe”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Okno ustawień, Duży kontrast, motyw”, a następnie nazwę obecnie wybranego motywu.

 3. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiedni dla Ciebie motyw o dużym kontraście.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby aktywować wybrany motyw.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Tworzenie diagramu programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie diagramów programu Visio za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Visio

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Zapewnianie ułatwień dostępu w diagramie programu Visio

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×