Dowiedz się, jak przejść programu Microsoft Planner przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak przejść programu Microsoft Planner przy użyciu funkcje ułatwień dostępu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Microsoft Planner zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym przykład ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym korzystanie z aplikacji. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień ułatwień dostępu i funkcje, które są specyficzne dla platformy zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji Planner zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Planner działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Planner.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji Planner, przejdź na stronę Organizowanie pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Planner.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Planner

Podobnie do innych aplikacji usługi Office 365, Planner to aplikacja internetowa, której można używać w przeglądarce internetowej.

Jako punkty orientacyjne w modelu umysłowym mogą posłużyć główne obszary widoku aplikacji Planner, opisane w poniższej tabeli, oraz niektóre typowe elementy.

Punkty orientacyjne dotyczące interfejsu użytkownika aplikacji Planner, które ułatwiają utworzenie modelu umysłowego widoku aplikacji

Obszar interfejsu użytkownika

Elementy układu aplikacji Planner

Na górze z lewej: linki nawigacyjne usługi Office 365

 • Link Uruchamianie aplikacji

 • Link Office 365

 • Link Planner

Na górze z prawej: informacje dotyczące usługi Office 365

 • Okienko Powiadomienia

 • Okienko Ustawienia

 • Okienko Pomoc, które zawiera również pole wyszukiwania Powiedz mi, co chcesz zrobić

 • Okienko Konto

Z lewej: okienko nawigacji aplikacji Planner

 • Przycisk Nowy plan. Tworzy plan i nową tablicę planu, a także dodaje plan do listy Wszystkie plany.

 • Link Centrum programu Planner. Zawiera karty z omówieniem dla każdego ulubionego planu. Karty te przedstawiają ogólny stan planu i liczbę zadań w danym planie. Centrum zawiera również link do każdego z planów, dzięki czemu można spojrzeć na wykonywaną pracę z szerszej perspektywy.

 • Link Moje zadania. Zawiera wszystkie poszczególne zadania pogrupowane według postępu lub planu.

 • Lista Ulubione plany. Zwijana lista ulubionych planów.

 • Lista Wszystkie plany. Zwijana lista wszystkich planów.

 • Przycisk Zwiń/rozwiń to menu. Zwija lub rozwija okienko nawigacji.

Z prawej strony okienka nawigacji (obszar zawartości): plany aplikacji Planner

Elementy w planach:

 • Link Tablica. Prowadzi do tablicy planu zawierającej zasobniki pokrewnych zadań i przycisk Dodaj nowy zasobnik. (Aby dowiedzieć się więcej na temat elementów interfejsu użytkownika w zasobnikach zadań, przejdź do następnego wiersza tej tabeli).

 • Przycisk Wykresy. Automatycznie tworzy i aktualizuje wykresy, które zawierają informacje o ogólnym stanie planu i postępie osiągniętym przez każdą osobę (członka) pracującą nad zadaniami dotyczącymi danego planu.

 • Link Notes. Prowadzi do notesu dla danego planu w aplikacji OneNote.

 • Link Konwersacje. Prowadzi do konwersacji dotyczących planu w programie Outlook.

 • Link Kalendarz. Prowadzi do kalendarza dla danego planu w programie Outlook.

 • Link Członkowie. Prowadzi do danych kontaktowych członków planu w programie Outlook.

Z prawej strony okienka nawigacji (obszar zawartości): zasobniki zadań aplikacji Planner

Elementy w zasobnikach zadań:

 • Tytuł zasobnika

 • Wszystkie zadania zasobnika, w tym szczegółowe informacje, takie jak osoba, do której przypisane jest zadanie, oraz data ukończenia zadania

Wybierz pojedyncze zadanie z zasobnika i naciśnij klawisz Enter, aby je otworzyć. Umożliwi to wykonanie następujących czynności:

 • Zmienianie zasobnika, do którego należy zadanie.

 • Aktualizowanie stanu zadania.

 • Określanie daty rozpoczęcia i daty ukończenia zadania.

 • Ustawianie etykiet dla zadania.

 • Dodawanie opisu zadania lub listy kontrolnej.

 • Dołączanie pliku lub linku do niego.

 • Ustawianie obrazu podglądu dla zadania.

 • Publikowanie komentarza lub czytanie komentarzy innych osób.

 • Identyfikowanie przydziałów zadań.

Nawigowanie w aplikacji Planner za pomocą skrótów klawiaturowych

Ponieważ aplikacja Planner działa w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe obsługiwane w przeglądarce są również dostępne w aplikacji Planner. Jednak jeśli dana przeglądarka nie obsługuje skrótów klawiaturowych, można używać klawisza Tab, aby przejść do przodu, i klawiszy Shift+Tab, aby przejść wstecz.

W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe umożliwiające nawigowanie po interfejsie użytkownika aplikacji Planner. Lista obejmuje skróty dostępne w większości przeglądarek oraz te, które są specyficzne dla aplikacji Planner.

Uwagi

 • Jeśli używasz Planner, zaleca się użycie Microsoft Edge przeglądarki sieci web. Po wykonaniu, masz dostęp do skróty klawiaturowe dostępne w Microsoft Edge.

 • Skróty klawiaturowe zawarte w tabeli dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Skróty klawiaturowe w aplikacji Planner

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obszaru lub elementu

Na przykład przejście do następnego planu w lewym okienku nawigacji, przejście od jednego zasobnika zadań do następnego lub przejście od jednego elementu interfejsu użytkownika w zasobniku zadań do następnego.

Tab

Przejście do poprzedniego obszaru lub elementu

Shift+Tab

Aktywowanie elementu

Na przykład po wybraniu planu naciśnij klawisz Tab, aby przejść do linku Tablica, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć tablicę planu. Po wybraniu przycisku Nowy plan naciśnij klawisz Enter, aby utworzyć nowy plan. Inny przykład: aby zwinąć lub otworzyć listę Ulubione plany bądź Wszystkie plany, naciśnij klawisz Enter.

Enter

Zamknięcie menu, okna dialogowego lub trybu

Na przykład zamknięcie okna dialogowego Nowy plan lub okna dialogowego zawierającego szczegóły zadania.

Esc

Przejście do następnego lub poprzedniego zasobnika zadań na stronie Tablica

Klawisze strzałek

Przeniesienie wybranego zasobnika zadań o jedną pozycję w górę na stronie Tablica

Ctrl+strzałka w górę

Przeniesienie wybranego zasobnika zadań o jedną pozycję w dół na stronie Tablica

Ctrl+strzałka w dół

Po zaznaczeniu kolumny nagłówka — przeniesienie wybranej kolumny o jedną pozycję w lewo na stronie Tablica.

Uwaga: Skrót działa, gdy elementy na stronie są pogrupowane według zasobników.

Ctrl+strzałka w lewo

Po zaznaczeniu kolumny nagłówka — przeniesienie wybranej kolumny o jedną pozycję w prawo na stronie Tablica

Uwaga: Skrót działa, gdy elementy na stronie są pogrupowane według zasobników.

Ctrl+strzałka w prawo

Przewinięcie w dół, jeśli pasek przewijania jest wyświetlany w lewym okienku nawigacji. Natomiast jeśli okno dialogowe jest zbyt długie i nie mieści się na ekranie, powoduje przejście w dół okna dialogowego.

Strzałka w dół

Przewinięcie w górę, jeśli pasek przewijania jest wyświetlany w lewym okienku nawigacji. Natomiast jeśli okno dialogowe jest zbyt długie i nie mieści się na ekranie, powoduje przejście w górę okna dialogowego.

Strzałka w górę

Przejście o jedną stronę do tyłu w przeglądarce sieci Web

Alt+strzałka w lewo

Działanie takie samo jak w przypadku skrótu klawiaturowego Alt+strzałka w lewo

Backspace

Przejście o jedną stronę do przodu w przeglądarce sieci Web

Alt+strzałka w prawo

Zobacz też

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×