Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Umożliwia PowerPoint z klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznaj układ programu PowerPoint

Podczas otwierania prezentacji PowerPoint lub utworzyć nową nazwę prezentacji jest wyśrodkowany w górnej części ekranu. Ponieważ jesteś w widoku normalnym, aplikacja określa, takie jak Minimalizuj i Zamknij znajdują się w prawym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi można dostosować i zawiera często używane polecenia, takich jak Zapisywanie, Cofanie, Ponowne wykonywanie i Rozpocząć od początku.

Poniżej paska narzędzi znajduje się zestaw kart wstążki, na przykład Narzędzia główne, Wstawianie, Projektowanie, Przejścia, Animacje, Pokaz slajdów i Widok. Wstążka znajduje się poniżej tego wiersza kart (czytnik zawartości ekranu JAWS nazywa ją dolną wstążką). Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład po wybraniu karty Wstawianie pojawi się odpowiednia wstążka. Umożliwia ona wstawianie do prezentacji różnych elementów, takich jak tabele, obrazy, kształty lub równania.

Pod wstążką są wyświetlane trzy okienka. Okienko Slajdy znajduje się po lewej stronie. Zawiera ono miniatury slajdów lub tekst znajdujący się na slajdach w prezentacji. Po prawej stronie znajduje się aktywny slajd, a pod nim — okienko Notatki. W prawym dolnym rogu ekranu znajdują się przyciski widoków i kontrolki powiększenia.

Te paski narzędzi, okienka i kontrolki będą wyświetlane do momentu przejścia do innego widoku.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przejść do w PowerPoint i przechodzenie między punktów orientacyjnych ekranu, naciśnij klawisz F6. Punktów orientacyjnych znajdują się w kolejności:

 • Aktywny slajd

 • Przyciski i kontrolki w prawym dolnym rogu

 • Górny pasek narzędzi i karty wstążki

 • Okienko Slajdy

Aby przechodzić cyklicznie między elementami ekranu bieżącego punktu orientacyjnego, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze strzałek, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Na przykład możesz przełączać się między polami tekstowymi aktywnego slajdu, naciskając klawisz Tab, lub przechodzić między miniaturami slajdów w okienku Slajdy za pomocą klawiszy Strzałka w dół i Strzałka w górę. Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Porada: Aby szybko przenieść fokus do pierwszego kształtu przestawnego, takiego jak pole tekstowe lub obraz, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+5. Aby następnie przechodzić między kształtami przestawnymi, naciśnij klawisz Tab. Aby powrócić do normalnej nawigacji, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint i Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint.

PowerPoint zawiera dostępne nazwy, które mogą być odczytywane przez czytniki ekranu podczas pracy w aplikacji. Za pomocą programu Narrator, czytnik ekranu wbudowany w systemie Windows lub z czytnika ekranu innych firm, takich jak JAWS. Aby uzyskać informacje na temat korzystania z czytnika ekranu PowerPoint zapoznaj się z podstawowych zadań w celu tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika ekranu.

Uwagi dotyczące programu PowerPoint

Aby ułatwić czytanie i zaznaczanie zawartości, możesz zwiększyć kontrast lub odwrócić kolory na komputerze, używając ustawień dużego kontrastu dostępnych w systemie Windows. Aby szybko rozpocząć korzystanie z motywu o dużym kontraście, naciśnij klawisze Alt+lewy Shift+Print Screen, a następnie naciśnij klawisz Enter w celu aktywowania tego motywu.

System Windows zawiera kilka motywów o dużym kontraście. Aby znaleźć ten, który najbardziej Ci odpowiada:

 1. Naciśnij klawisz logo Windows, a następnie w polu wyszukiwania wpisz „duży kontrast”. Czytnik zawartości ekranu wypowie komunikat: „Ustawienia dużego kontrastu, ustawienia systemowe”.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz „Okno ustawień, Duży kontrast, motyw”, a następnie nazwę obecnie wybranego motywu.

 3. Użyj klawiszy Strzałka w górę i Strzałka w dół, aby znaleźć odpowiedni dla Ciebie motyw o dużym kontraście.

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zastosuj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby aktywować wybrany motyw.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

PowerPoint dla systemu macOS zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają dla osób niepełnosprawnych, takich jak ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku i inne ograniczenia sprawności do pracy z prezentacjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień ułatwień dostępu i funkcje, które działają w urządzeniu dotyczą Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu PowerPoint dla komputerów Mac

Podczas otwierania prezentacji PowerPoint lub utworzyć nową nazwę prezentacji jest wyśrodkowany w górnej części ekranu. Kontrolki aplikacji, takich jak przyciski minimalizowania i zamykania, znajdują się w lewym górnym rogu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się obok nich w lewym górnym rogu ekranu. Ten pasek narzędzi można dostosować i zawiera często używanych poleceń, takich jak zapisywanie Cofnij i wykonaj ponownie. Przycisk opinii i pole tekstowe wyszukiwania w prezentacji są w prawym górnym rogu ekranu.

Pod tym wierszem jest karty wstążki. Zawiera karty, takie jak dla użytkowników domowych, Wstawianieprojektu, przejścia, animacje, Pokaz slajdów, Przeglądanie i widoku. Wstążka znajduje się poniżej wiersza kart. Po wybraniu karty pojawi się specyficzne dla karty wstążki. Wstążka każdej zawiera polecenia zorganizowane w grupy. Na przykład wybierz kartę Wstawianie, możesz wybrać różne elementy na Wstążce, takich jak tabele, obrazy lub kształty, aby wstawić do prezentacji. Po prawej w wierszu kart istnieje przycisk Udostępnij i przycisk rozwijania/zwijania na Wstążce.

Pod wstążką dostępne są trzy okienka. Okienko miniatur jest po lewej stronie. Zawiera z miniaturami slajdów lub tekstu na slajdach. Po prawej stronie okienko miniatur istnieje okienka slajdu z aktywnego slajdu. Jest obszaru głównej zawartości miejsce, w którym możesz edytować i dodawanie zawartości do slajdów. W okienku slajdów jest okienka notatek.

Otwarte okienko komentarze znajduje się obok obszaru okienko slajdu po skrajnej prawej stronie ekranu.

U dołu ekranu, jest pasek tym stanu elementów takich przyciski widoku i kontrolki powiększenia.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Aby przejść do w PowerPoint i przechodzenie między punktów orientacyjnych ekranu, naciśnij klawisz F6. Punktów orientacyjnych znajdują się w kolejności:

 • Okienko slajdu

 • Przyciski i kontrolek w prawym dolnym rogu na pasku stanu

 • Karty Wstążki

 • Okienko miniatur

Aby przejść elementów ekranu w bieżącym doniosłej, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przełączać się między elementów ekranu w bieżącym doniosłej, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab (wstecz).

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz SPACJA.

 • Przejdź w menu lub list, naciskaj klawisze strzałek i Utwórz zaznaczenie, naciśnij klawisz SPACJA. Na przykład użyj i klawisze strzałek, aby przechodzić między slajdami w okienku miniatur w górę.

 • Aby przenieść między opcjami na Wstążce, naciśnij klawisz Tab.

 • Aby przełączać się między pola tekstowe aktywnego slajdu, naciśnij klawisze Caps lock + Strzałka w lewo lub w prawo.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

PowerPoint zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają dla osób niepełnosprawnych, takich jak ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku i inne ograniczenia sprawności do pracy z prezentacjami. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień ułatwień dostępu i funkcje, które działają w urządzeniu dotyczą Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Poznawanie programu PowerPoint dla systemu iOS układu

Podczas otwierania prezentacji PowerPoint lub utworzyć nową nazwę prezentacji jest wyśrodkowany w górnej części ekranu.

Pod nazwą prezentacji jest narzędzi z następujących przycisków od lewej do prawej: Zapisz i zamknij plik, polecenie Cofnij, Pokaż Wstążkę, uruchamianie pokazu slajdów od tego slajdu, wyszukiwanie i udostępnianie.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku plik zostanie otwarte menu Plik zawierający elementów i przyciski, takich jak Zapisz kopię, Drukowanie i Właściwości.

Poniżej paska narzędzi jest obszaru zawartości slajdu głównego obszaru roboczego tak. Dzięki niemu jednego slajdu można edytować. Jest to miejsce, w którym można dodawać lub modyfikować zawartość na slajdzie.

Poniżej kanwy slajdów jest pasek, który zawiera liczbę bieżącego slajdu i łącznej liczby slajdów w prezentacji po lewej stronie ekranu. Po prawej stronie jest przycisk notatki.

Poniżej ten pasek jest okienka miniatur, gdy wszystkie slajdy w prezentacji są wyświetlane jako miniatury. Tutaj można wybrać slajd do edycji. W prawej części okienka miniatur jest przycisk Nowy slajd.

U dołu ekranu jest pasek menu kontekstowych. Przyciski na pasku menu kontekstowych zmieniają się w zależności od wybranej obszaru głównej zawartości (na przykład całego slajdu, tabeli lub pola tekstowego na slajdzie). Domyślnie zawiera następujące elementy skoncentrować się na cały slajd: tabeli układu, Wstaw komentarz, wstawianie obrazów, kształtów, Rysuj pole tekstowe, Wstaw obraz z kamery, Cofnij Pokaż Wstążkę, a ukrycie klawiatury.

Dwukrotne naciśnięcie przycisku Pokaż Wstążkę zostanie wyświetlona na pasku menu karty. Zawiera następujące elementy i przyciski od lewej do prawej: listy menu karty, powiedz mi, cofanie i ponowne wykonywanie czynności i ukrywanie wstążki.

Lista menu kontekstowych karty domyślnie zawiera następujących kartach:

 • Narzędzia główne

 • Wstawianie

 • Rysowanie

 • Projektowanie

 • Przejścia

 • Animacje

 • Pokaz slajdów

 • Recenzja

W zależności od wybranej obszaru głównej zawartości nowe karty pojawiające się. Na przykład gdy fokus znajduje się w tabeli, karta tabeli jest wyświetlana na liście. Dwukrotne naciśnięcie elementów listy menu zostanie otwarte nowe opcje edycji.

Nawigowanie za dotyku

 • Nawigowanie w PowerPoint i przechodzenie między elementami ekranu, szybko przesuń w lewo lub w prawo, przesuwając jednym palcem.

 • Eksplorowanie zawartości ekranu, przeciągnij palcem po ekranie.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe (Jeśli to możliwe), naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenia lub opcji, za pomocą wyszukiwania Powiedz mi.

 1. W widoku edycji prezentacji szybko przesuń w lewo lub w prawo, przesuwając jednym palcem dopiero po usłyszeć "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz nazwy bieżącej karty.

 2. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Powiedz mi co chcesz zrobić", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "edytuje pole tekstowe, powiedz mi, co chcesz zrobić".

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz szukany wyraz, na przykład Punktory lub tabeli. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 4. Przeglądanie wyników wyszukiwania, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz polecenia lub opcji ma.

 5. Aby zaznaczyć polecenia lub opcji, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Program PowerPoint dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z prezentacjami. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu aplikacji PowerPoint dla systemu Android

Widok do czytania

Podczas otwierania prezentacji PowerPoint dla systemu Android lub utworzyć nowy plik zostanie otwarty w widoku do czytania. Nazwa prezentacji jest wyśrodkowany w górnej części ekranu.

Poniżej nazwy prezentacji jest narzędzi, takich jak przełączniki i przyciski, takie jak przyciski plik i nowy slajd. Dwukrotne naciśnięcie przycisku plik zostanie otwarte menu Plik, które zawiera przyciski, takie jak ustawienia, Nowy, Otwórz, Zapisz jako i Drukuj.

Pod paskiem narzędzi można znaleźć obszaru głównej zawartości miejsce, w którym są wyświetlane slajdy. Przeciągnij jednym palcem w tym obszarze, aby usłyszeć numery slajdów. Wybierz slajd, aby go zaznaczyć. Naciśnij dwukrotnie slajd, a słyszysz: "Przycisk Edytuj". Naciśnij dwukrotnie ekran, i wprowadź widoku do edycji.

Widok do edycji

W widoku do edycji nazwę prezentacji jest wyśrodkowany w górnej części ekranu.

Pod nazwą prezentacji jest pasek narzędzi z następującymi elementami z lewej lub prawej: tworzenie kopii przełącznik, więcej przycisk Opcje, Znajdź przełącznikiem, przycisk notatki, przycisk prezentowania i przycisk Cofnij.

Poniżej paska narzędzi jest pojedynczy slajd można edytować obszar zawartości slajdu. W tym miejscu na przykład dodaniem tekstu lub obrazów do slajdu.

Poniżej obszaru zawartości slajdów, w dolnej części ekranu jest pasek menu kontekstowych. Przyciski na pasku menu kontekstowych zmieniają się w zależności od wybranej obszaru głównej zawartości (na przykład całego slajdu, tabeli lub pola tekstowego na slajdzie). Domyślnie zawiera następujące elementy skoncentrować się na całego slajdu:

 • Powiedz mi

 • Układ

 • Nowy komentarz

 • Tabela

 • Zdjęcia

 • Menu kształtów

 • Pole tekstowe

 • Aparat

 • Cofanie

 • Przełącz więcej opcji

Dwukrotne naciśnięcie Przełącz więcej opcji powoduje otwarcie lub ukrywa pasek menu karty, która zawiera następujące elementy z od lewej do prawej:

 • Lista menu tabulatory

 • Powiedz mi

 • Cofanie

 • Wykonywanie ponownie

 • Przełącz więcej opcji

Lista menu kontekstowych karty domyślnie zawiera następujących kartach:

 • Narzędzia główne

 • Wstawianie

 • Rysowanie

 • Projektowanie

 • Przejścia

 • Animacje

 • Pokaz slajdów

 • Recenzja

 • Widok

W zależności od wybranej obszaru głównej zawartości nowe karty pojawiające się. Na przykład gdy fokus znajduje się w tabeli, karta tabeli jest wyświetlana na liście. Dwukrotne naciśnięcie elementów listy menu zostanie otwarte nowe opcje edycji.

Nawigowanie za pomocą dotyku

 • Aby przejść do w PowerPoint dla systemu Android i przechodzenie między elementami ekranu, szybko przesuń w lewo lub w prawo.

 • Eksplorowanie zawartości ekranu, przeciągnij palcem po ekranie.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby otworzyć menu kontekstowe (Jeśli to możliwe), naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami.

 • Aby wyjść z menu, widoku lub okno dialogowe, szybko przesuń w dół to left.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenia lub opcji, za pomocą wyszukiwania Powiedz mi.

 1. W widoku edycji prezentacji szybko przesuń w lewo lub w prawo, przesuwając jednym palcem dopiero po usłyszeć "Powiedz mi, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Powiedz mi co chcesz okno do edycji."

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Przedstawiający < język > klawiatura."

 3. Używanie klawiatury ekranowej wpisz szukany wyraz, na przykład Punktory lub tabeli. Na liście wyników wyszukiwania jest aktualizowana w trakcie pisania.

 4. Przeglądanie wyników wyszukiwania, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz polecenia lub opcji ma.

  Niektóre polecenia i opcje może być podmenu z dodatkowymi opcjami. TalkBack informuje o ich jako "< wynik wyszukiwania > menu, naciśnij dwukrotnie, aby aktywować." Aby otworzyć menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby zaznaczyć polecenia lub opcji, naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Aplikacja PowerPoint Mobile zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z prezentacjami.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu aplikacji PowerPoint Mobile

Po otwarciu aplikacji PowerPoint Mobile w prawym górnym rogu widoku otwierającego znajduje się przycisk konta użytkownika. Pod tym przyciskiem znajduje się wiersz nagłówka PowerPoint. Poniżej wiersza nagłówka znajdują się przyciski Nowy i Przeglądaj. Pod tymi przyciskami w obszarze głównej zawartości znajduje się lista prezentacji, nad którymi ostatnio pracowano.

Widok do czytania

Otwarcie prezentacji aplikacji PowerPoint Mobile lub rozpoczęcie pracy nad nową prezentacją powoduje jej otwarcie w widoku Do czytania. Nazwa prezentacji jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Pod nazwą po lewej stronie znajduje się przycisk Plik. Z prawej strony tego przycisku znajdują się następujące przyciski: Prezentuj, Nowy slajd, Udostępnij i Cofnij.

Wszystkie slajdy w prezentacji są wyświetlane jako miniatury poniżej przycisków.

Widok do edycji

Aby przejść z widoku Do czytania do widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran na slajdzie, który chcesz edytować. Usłyszysz komunikat: „Niestandardowy”. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Menu kontekstowe, przycisk Edytuj”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarty widok Do edycji. Usłyszysz komunikat: „Okienko slajdu”. Fokus znajduje się w obszarze głównej zawartości.

Nazwa prezentacji jest wyświetlana w środkowej górnej części ekranu. Pod nazwą po lewej stronie znajduje się przycisk Wstecz. Z prawej strony tego przycisku znajdują się następujące przyciski: Znajdź, Notatki, Prezentuj i Cofnij.

Pod tymi przyciskami znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Tutaj jest wyświetlany wybrany slajd.

Poniżej głównego obszaru zawartości jest wyświetlane okienko Notatki, jeśli zostało aktywowane.

Poniżej okienka Notatki lub głównego obszaru zawartości znajduje się kontekstowy pasek narzędzi Szybki dostęp. Są na nim wyświetlane przyciski związane z obszarem lub elementem, który jest obecnie zaznaczony na slajdzie w obszarze głównej zawartości. Przycisk Więcej opcji znajduje się po prawej stronie paska narzędzi. Dwukrotne naciśnięcie tego przycisku powoduje otwarcie menu głównego poniżej głównego obszaru zawartości.

U góry menu głównego znajduje się pasek menu. Nazwa bieżącej karty jest wyświetlana z lewej strony paska menu. Opcje karty są wyświetlane pod nazwą karty. Naciśnij dwukrotnie nazwę karty, aby otworzyć menu karty przedstawiające wszystkie dostępne karty. Na pasku menu po prawej stronie nazwy karty znajdują się następujące przyciski: Powiedz mi, Cofnij, Wykonaj ponownie i Więcej opcji (rozwinięte).

Aby przejść z widoku Do edycji do widoku Do czytania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „ Wyłączone, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą dotyku

 • Aby nawigować w aplikacji PowerPoint Mobile i przechodzić między elementami na ekranie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

 • Aby wybrać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przeglądać menu lub listę, szybko przesuń w lewo lub w prawo, a następnie w celu dokonania wyboru naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby zamknąć menu kontekstowe, szybko narysuj kształt litery „Z” dwoma palcami.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Umożliwia PowerPoint Online z klawiatury i czytnika ekranu Eksplorowanie i przechodzenie między widokami i przechodzenie między nimi. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Opis układu aplikacji PowerPoint Online

Podczas otwierania prezentacji PowerPoint Online lub utworzyć nowe poziomy pasek nawigacyjny jest u góry ekranu pod polem adresu URL. Przycisk Uruchamianie aplikacji w lewo na pasku nawigacyjnym. Po prawej stronie nazwę aplikacji, nazwę bieżącego użytkownika i ścieżkę do lokalizacji, w której jest przechowywany otwartej prezentacji są wyświetlane. Nazwa prezentacji jest wyśrodkowany na pasku nawigacyjnym. Po prawej stronie nazwy przycisk Udostępnij i nazwę bieżącego użytkownika są wyświetlane.

Poniżej paska nawigacyjnego jest zestaw karty wstążki, takich jak dla użytkowników domowych, Wstawianieprojektu, przejścia, animacje, Przeglądanie i widoku. Wstążka znajduje się poniżej wiersza kart (JAWS dzwoni go "dolnym wstążki"). Po wybraniu karty pojawi się specyficzne dla karty wstążki. Wstążka każdej zawiera polecenia zorganizowane w grupy. Na przykład wybierz kartę Wstawianie, możesz wybrać różne elementy na Wstążce, takich jak tabele, obrazy, kształty lub równania, aby wstawić do prezentacji.

Pod wstążką dostępne są trzy okienka. Okienko miniatur jest po lewej stronie. Zawiera z miniaturami slajdów lub tekstu na slajdach. Po prawej stronie jest okienko slajdu z aktywnego slajdu. Jest obszaru głównej zawartości miejsce, w którym edytowanie i dodawanie zawartości na slajdach. W okienku slajdów jest okienka notatek.

W dolnej części ekranu, jest pasek tym stanu elementów takich przyciski widoku i kontrolki powiększenia.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Aby przejść do w PowerPoint Online i przechodzenie między punktów orientacyjnych ekranu, naciśnij klawisze Ctrl + F6. Punktów orientacyjnych znajdują się w kolejności:

 • Okienko slajdu

 • Okienko komentarzy (jeśli jest otwarte)

 • Slajd okienko notatek (jeśli jest otwarte)

 • Pasek stanu

 • Górny pasek narzędzi

 • Wstążka

 • Okienko miniatur

Aby poruszać się w elementach ekranu bieżącej doniosłej, użyj następujących skrótów klawiaturowych:

 • Aby przełączać się między elementami ekranu, naciśnij klawisz (do przodu) klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab klucz (wstecz). Na przykład naciskaj klawisz Tab, aby przełączyć się między pola tekstowe aktywnego slajdu.

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przeglądać w menu lub list, naciskaj klawisze strzałek oraz, aby dokonać wyboru, naciśnij klawisz Enter. Na przykład naciśnij dół i klawisz strzałki, aby przechodzić między miniaturami slajdów w okienku miniatur w górę.

 • Aby szybko przeniesienie fokusu do wybranej karty na Wstążce, naciśnij klawisze logo Alt + Windows.

  Uwaga: Aby efektywnie używać skrótów klawiaturowych w menu wstążki, wyłącz tryb przeglądania. Aby wyłączyć tryb przeglądania, naciśnij SR klawiszy + spacja, aż usłyszysz: "Skanowanie poza".

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Umożliwienie dostępu dla osób niepełnosprawnych do prezentacji programu PowerPoint

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×