Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie Outlook za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

W programie Outlook 2016 dla komputerów stacjonarnych ułatwienia dostępu są domyślnie włączone i współdziała on z funkcjami ułatwień dostępu systemu Windows. Oznacza to, że można korzystać ze skrótów klawiaturowych, czytnika zawartości ekranu, takiego jak Narrator lub program JAWS, oraz narzędzia Rozpoznawanie mowy Windows.

Funkcje, których chcesz używać, możesz wybrać za pomocą ustawień w Centrum ułatwień dostępu systemu Windows. Aby zapoznać się z ustawieniami ułatwień dostępu systemu Windows, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • Od 1 października 2017 r. tymczasowo wyłączono nawigowanie po tabelach za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu programu Outlook

W środkowej górnej części okna programu Outlook 2016 jest wyświetlana nazwa używanego konta e-mail. Kontrolki aplikacji, takie jak Minimalizuj i Zamknij, znajdują się w prawym górnym rogu. Konfigurowalny pasek narzędzi Szybki dostęp jest domyślnie wyświetlany w lewym górnym rogu ekranu. Zawiera on często używane polecenia, takie jak Wyślij/Odbierz dla wszystkich folderów, Odpowiedz i Prześlij dalej.

Pod tym paskiem narzędzi znajduje się zestaw kart wstążki, na przykład Narzędzia główne, Wysyłanie/odbieranie i Folder. Wybranie karty powoduje pojawienie się wstążki, która jest powiązana z tą kartą.

Na przykład po wybraniu karty Narzędzia główne w widoku poczty e-mail pojawi się odpowiednia wstążka. Na wstążce można wybierać różne elementy, takie jak Usuń, Odpowiedz i Prześlij dalej.

Widoki w programie Outlook zapewniają zestaw narzędzi do planowania i prac biurowych.

Poczta e-mail

Przy pierwszym użyciu program Outlook 2016 jest otwierany w widoku Skrzynka odbiorcza. Domyślnie Skrzynka odbiorcza zawiera trzy okienka: okienko folderów, listę wiadomości i okienko odczytu.

Można je dostosowywać na różne sposoby. Na przykład wstążka karty Widok zawiera opcje okienka odczytu: Okienko odczytu z prawej strony listy wiadomości, Okienko odczytu pod listą wiadomości i Okienko odczytu wyłączone.

Aby znaleźć więcej podobnych opcji, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Kalendarz

Aby przełączyć się do kalendarza, naciśnij klawisze Ctrl+2.

Przy pierwszym użyciu kalendarza widoczne są dwa okienka: okienko folderów i okienko kalendarza. Powyżej tych okienek znajduje się wstążka.

Aby poznać więcej opcji kalendarza, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Na karcie Narzędzia główne można skonfigurować wyświetlanie tylko dzisiejszego kalendarza albo przełączyć widoki w celu wyświetlania tygodnia lub miesiąca.

Aby poznać więcej opcji kalendarza, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Kontakty

Aby przełączyć się do listy kontaktów, naciśnij klawisze Ctrl+3.

Podczas pierwszego użycia kontaktów widoczne są dwa okienka: okienko Moje kontakty (z folderami dla każdego połączonego zestawu kontaktów, na przykład z organizacji, programu Skype dla firm i innych połączonych kont) i okienko Kontakty, w którym znajdują się nazwiska i informacje kontaktowe w porządku alfabetycznym. Powyżej tych okienek znajduje się wstążka.

Na karcie Narzędzia główne znajdują się polecenia do tworzenia kontaktów i zarządzania nimi.

Aby zapoznać się z opcjami kontaktów, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Zadania

Przy pierwszym użyciu widoku zadań pojawiają się dwa okienka. Po lewej stronie znajduje się okienko Moje zadania z listą elementów do wykonania, a po prawej stronie jest widoczne okienko zadań. U góry znajdują się następujące karty: Plik, Narzędzia główne, Wysyłanie/odbieranie, Folder, Widok i Powiedz mi.

Aby otworzyć nowe zadanie, naciśnij klawisze Ctrl+N. Nowe zadanie zawiera pięć kart: Plik, Zadanie, Wstawianie, Formatowanie tekstu, Recenzja i Powiedz mi. Zawartość wstążki jak zwykle zależy od wybranej karty.

Na przykład na karcie Zadanie można zapisywać i zamykać oraz usuwać zadania, a także przesyłać je dalej.

Pod wstążką można określić temat, datę rozpoczęcia, datę ukończenia, stan, procent wykonania i priorytet, a także zażądać wysłania przypomnienia dotyczącego danego zadania.

Aby poznać więcej opcji zadań, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

 • Aby nawigować w programie Outlook dla usługi Office 365 w systemie Windows, naciskaj klawisz Tab (do przodu) lub klawisze Shift+Tab (do tyłu).

 • Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter.

 • Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter.

 • Aby wyjść z menu lub trybu, naciśnij klawisz Esc.

Aby uzyskać więcej opcji nawigacji przeczytaj skróty klawiaturowe w programie Outlook.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w widoku Poczta w programie Outlook

Skróty klawiaturowe ułatwiające nawigowanie w kalendarzu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Program Outlook 2016 dla komputerów Mac dla usługi Office 365 korzysta z funkcji ułatwień dostępu wbudowanych w system Mac OS, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z plikami. Podczas pracy z programem Outlook 2016 dla komputerów Mac dla usługi Office 365 można używać skrótów klawiaturowych, funkcji VoiceOver i narzędzi mowy. Aby zapoznać się z informacjami na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu Outlook dla komputerów Mac

Po otwarciu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac w górnej części ekranu pojawi się menu programu Outlook, którego elementy będą widoczne po menu Apple. Poniżej na środku znajduje się nazwa bieżącego widoku lub folderu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się po lewej stronie ekranu. Zawiera często używane polecenia, takie jak Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie. W tym samym wierszu po prawej stronie ekranu znajduje się pole Wyszukaj i ikona opcji udostępniania.

Poniżej nich znajduje się menu Pomóż ulepszyć pakiet Office.

Pod tym wierszem znajdziesz zestaw kart wstążki, takich jak Narzędzia główne czy Organizowanie. Pod kartami widać wstążkę. Po wybraniu karty zostanie wyświetlona wstążka konkretnej karty. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład wybranie karty Narzędzia spowoduje wyświetlenie wstążki, która umożliwia dodawanie kont lub importowanie danych.

Pod wstążką znajdują się elementy zależne od tego, co jest obecnie wybrane (folder lub widok). Jeśli na przykład jest wyświetlana Skrzynka odbiorcza, widok zawiera listę wiadomości do odczytania i okienko podglądu, w którym widoczna jest zawartość zaznaczonej wiadomości. Jeśli wyświetlany jest widok Kontakty, po lewej stronie znajdziesz okienko z kategoriami kontaktów, w okienku pośrodku pojawi się lista z kontaktów w tej kategorii, a w kolejnym okienku po lewej stronie zobaczysz szczegóły wybranego kontaktu.

U dołu ekranu, pod tym głównym obszarem, znajduje się pasek nawigacyjny zawierający następujące widoki: Poczta, Kalendarz, Kontakty lub Zadania.

Nawigowanie w programie Outlook

 • Aby przejść do wstążki, naciśnij klawisz F6. Jeśli klawisz F6 nie działa, naciśnij klawisz Tab. (Jeśli coś edytujesz, może być konieczne wcześniejsze naciśnięcie klawiszy Command+W).

 • Aby przechodzić między kartami, użyj klawiszy strzałek.

 • Z poziomu karty wstążki, której chcesz użyć (na przykład Narzędzia główne), ponownie naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszego polecenia na wstążce.

 • Aby przechodzić między poleceniami na wstążce, użyj klawiszy Strzałka w lewo i Strzałka w prawo.

 • Aby otworzyć menu, takie jak Czcionka lub Selektor kolorów wyróżnienia, naciśnij klawisz Strzałka w dół. (Aby otworzyć menu w funkcji VoiceOver, naciśnij klawisze VO+Shift+M).

 • Aby wybrać polecenie, naciśnij klawisz Spacja.

 • Naciśnij klawisz Esc, aby zakończyć korzystanie z tego.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Outlook dla systemu iOS zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z plikami. Oznacza to, że można korzystać ze skrótów klawiaturowych, funkcji VoiceOver (wbudowanego czytnika zawartości ekranu urządzeń z systemem iOS), dyktowania i innych funkcji, takich jak kontrast kolorów, które można skonfigurować na urządzeniu z systemem iOS. Aby zapoznać się z informacjami na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Outlook dla systemu iOS

Po uruchomieniu aplikacji Outlook dla systemu iOS zostanie otwarta skrzynka odbiorcza poczty e-mail. Górny wiersz skrzynki odbiorczej zawiera przyciski Pokaż okienko nawigacji i Wyszukaj po lewej stronie, nagłówek „Skrzynka odbiorcza” w środku i przycisk Napisz po prawej stronie. Poniżej znajduje się wiersz filtrów wiadomości e-mail, a pod nim pionowa lista wiadomości e-mail.

U dołu ekranu jest wyświetlana wstążka aplikacji Outlook. Aby przechodzić do różnych obszarów, używaj kart:

 • Poczta — umożliwia przejście do skrzynki odbiorczej.

 • Kalendarz — umożliwia przejście do widoku kalendarza.

 • Pliki — służy do przeglądania plików, również tych przechowywanych w usłudze OneDrive.

 • Kontakty — umożliwia przejście do widoku Kontakty, w którym są wyświetlane Twoje kontakty.

 • Ustawienia — zawiera ustawienia aplikacji Outlook, które można zmienić.

Wybieranie ustawień w aplikacji Outlook dla systemu iOS

Aby zmienić ustawienia aplikacji, przenieś fokus na kartę Ustawienia na wstążce u dołu ekranu i naciśnij dwukrotnie. Zostanie wyświetlone okno Ustawienia.

Szybko przesuń w prawo, aby przejść w dół ustawień. Szybko przesuń w lewo, aby przejść w górę ustawień. Aby otworzyć usłyszane ustawienie, naciśnij dwukrotnie.

Dostępne są następujące ustawienia:

 • Pomoc i opinie — otwiera ekran, który umożliwia znalezienie tematów pomocy, skontaktowanie się z działem obsługi klienta lub przekazanie opinii firmie Microsoft.

 • Konta — zawiera opcje umożliwiające zarządzanie dodanymi do aplikacji kontami e-mail. Aby dodać nowe konto e-mail, przesuwaj palcem, aż usłyszysz „Dodaj konto”, a następnie naciśnij dwukrotnie.

  Poniżej listy kont znajduje się nagłówek Poczta oraz ustawienia dotyczące poczty e-mail, a po nich nagłówek Kalendarz z ustawieniami sekcji kalendarza w aplikacji.

 • Więcej — udostępnia ustawienia umożliwiające zaproszenie innych osób do korzystania z aplikacji Outlook lub znalezienie dodatkowych aplikacji firmy Microsoft dla systemu iOS.

Ustawienia poczty

Opcje poczty możesz ustawić, naciskając dwukrotnie dowolny z następujących przycisków:

 • Powiadomienia. Zmienianie ustawień, takich jak na przykład wiadomości e-mail, o których otrzymujesz powiadomienia, dźwięk powiadomień itd.

 • Domyślne. Ustawianie domyślnego konta e-mail używanego w aplikacji Outlook.

 • Podpis. Konfigurowanie podpisów dla różnych kont e-mail.

 • Opcje szybkiego przesuwania. Zmienianie akcji wykonywanych przez aplikację Outlook po szybkim przesunięciu w prawo i w lewo.

 • Priorytetowa skrzynka odbiorcza. Włączanie i wyłączanie Priorytetowej skrzynki odbiorczej. Domyślnie jest ona włączona, co powoduje, że aplikacja Outlook inteligentnie umieszcza wiadomości e-mail o najwyższym priorytecie na liście Priorytet skrzynki odbiorczej.

 • Porządkowanie Poczty według wątków. Tę opcję można włączyć lub wyłączyć. Gdy jest ona włączona, aplikacja Outlook porządkuje wiadomości według wątków tematu.

 • Liczba znaczków. Określanie, czy aplikacja Outlook ma pokazywać nieprzeczytaną pocztę tylko w Priorytetowej skrzynce odbiorczej czy we wszystkich wiadomościach e-mail.

Na każdej stronie Ustawienia przesuń w dół, aby usłyszeć opcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych kontrolek, aby zmienić ich ustawienia. Po zakończeniu zmieniania ustawień na stronie przenieś fokus na przycisk Wstecz w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij dwukrotnie. Powtarzaj stosownie do potrzeb, aby wrócić na stronę Ustawienia.

Ustawienia kalendarza

Opcje kalendarza możesz ustawić, naciskając dwukrotnie przycisk. Możesz zmienić ustawienia, takie jak na przykład domyślny okres powiadamiania o zdarzeniach, dźwięk powiadomień itd.

 • Powiadomienia. Zmienianie ustawień, takich jak na przykład domyślny okres powiadamiania o zdarzeniach, dźwięk powiadomień itd.

 • Domyślne. Wskazywanie domyślnie wyświetlanego kalendarza.

 • Początek tygodnia. Określanie dnia, który ma być używany jako początek tygodnia w kalendarzu.

 • Aplikacje kalendarza. Połącz inne aplikacje kalendarza, aby ich zdarzenia były wyświetlane w aplikacji Outlook. Po wybraniu tego przycisku zostanie wyświetlona lista dostępnych aplikacji kalendarza, takich jak Evernote lub Facebook. Aby je usłyszeć, przesuń w dół lub szybko przesuń w prawo. Aby dodać aplikację, przesuwaj lub szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Połącz”, a następnie naciśnij dwukrotnie. Aby połączyć aplikację, postępuj zgodnie z instrukcjami.

Na każdej stronie Ustawienia przesuń w dół, aby usłyszeć opcje, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi poszczególnych kontrolek, aby zmienić ich ustawienia. Po zakończeniu zmieniania ustawień na stronie przenieś fokus na przycisk Wstecz w lewym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij dwukrotnie. Powtarzaj stosownie do potrzeb, aby wrócić na stronę Ustawienia.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Aplikacja Outlook dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z plikami. Można korzystać ze skrótów klawiaturowych, funkcji Talkback (wbudowanego czytnika zawartości ekranu urządzeń z systemem Android), dyktowania i innych funkcji, takich jak kontrast kolorów, które można skonfigurować na urządzeniu z systemem Android. Aby zapoznać się z informacjami na temat ustawień i funkcji ułatwień dostępu na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Outlook dla systemu Android

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Outlook dla systemu Android zostanie wyświetlony nagłówek u góry, główna zawartość na środku oraz pasek menu u dołu ekranu. Po lewej stronie nagłówka aplikacji Outlook jest wyświetlany przycisk Otwórz menu nawigacji oraz nazwa bieżącego widoku, na przykład Skrzynka odbiorcza lub Pliki. Po prawej stronie nagłówka aplikacji Outlook znajdują się polecenia Wyszukaj i Ustawienia.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Outlook jest wyświetlany widok Skrzynka odbiorcza.

U dołu ekranu znajduje się pasek menu z następującymi czterema poleceniami:

 • Poczta — umożliwia przejście do skrzynki odbiorczej.

 • Kalendarz — umożliwia przejście do widoku kalendarza.

 • Pliki — umożliwia przejście do widoku Pliki, gdzie można przeglądać m.in. pliki z kont e-mail czy te przechowywane w usłudze OneDrive.

 • Kontakty — umożliwia przejście do widoku Kontakty, w którym są wyświetlane Twoje kontakty.

Między nagłówkiem u góry i paskiem menu u dołu znajduje się główna zawartość ekranu: skrzynka odbiorcza poczty e-mail, kalendarz oraz lista plików lub kontaktów.

Ustawienia aplikacji Outlook dla systemu Android

Aby odpowiednio skonfigurować aplikację Outlook, skorzystaj z obszaru Ustawienia.

 1. Aby zmienić ustawienia aplikacji Outlook, przenieś fokus na kartę Ustawienia wyświetlaną w prawym górnym rogu ekranu i naciśnij dwukrotnie.

 2. Aby usłyszeć, jakie ustawienia są dostępne, przesuń w dół ekranu. Aby przewinąć w dół zawartość ekranu, szybko przesuń w górę dwoma palcami. Aby przewinąć w górę zawartość ekranu, szybko przesuń w dół dwoma palcami. Aby otworzyć ustawienie, którego nazwa właśnie została wypowiedziana, i uzyskać więcej informacji o nim, naciśnij dwukrotnie. Aby włączyć lub wyłączyć wybrane ustawienie, przenieś fokus na przełącznik Wł/Wył i naciśnij dwukrotnie. Poniżej przedstawiono kilka dostępnych ustawień:

  • Pomoc i opinie — otwiera ekran, który umożliwia skontaktowanie się z pomocą techniczną, zaproponowanie funkcji, uzyskanie odpowiedzi na często zadawane pytania lub rozwiązanie problemu.

  • Konta — zawiera listę kont e-mail lub kont magazynu dodanych do aplikacji Outlook. Wybierz konto, aby zmienić jego ustawienia. Aby dodać nowe konto e-mail lub konto magazynu, przesuwaj palcem po ekranie, aż usłyszysz „Dodaj konto”, i naciśnij dwukrotnie.

  • Poczta — zawiera ustawienia poczty e-mail, które pozwalają skonfigurować m.in. powiadomienia, podpis, domyślne konto e-mail i opcje przesuwania.

  • Kalendarz — zawiera ustawienia dotyczące zdarzeń, które pozwalają skonfigurować powiadomienia, kalendarz domyślny i początek tygodnia w kalendarzu.

  • Preferencje — zawiera ustawienia ułatwień dostępu.

  • Więcej — zawiera polecenia, które umożliwiają zapraszanie innych osób do korzystania z aplikacji Outlook i eksplorowanie różnych aplikacji firmy Microsoft dla systemu Android.

 3. Po zakończeniu zmieniania ustawień przenieś fokus na przycisk Nawiguj w górę wyświetlany w lewym górnym rogu strony i naciśnij dwukrotnie.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Aplikacje Poczta programu Outlook i Kalendarz programu Outlook zawierają funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową lub niedowidzącym, czatowanie prywatnie lub w zespołach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Poczta Outlook

Po otwarciu aplikacji Poczta programu Outlook jest wyświetlana skrzynka odbiorcza poczty e-mail. Na skraju lewej strony górnego wiersza skrzynki odbiorczej znajduje się przycisk Nawigacja. Aby go rozwinąć, naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko nawigacji zawierające listę kont e-mail i ulubionych folderów aplikacji Poczta programu Outlook. W górnym wierszu, na środku ekranu, znajduje się również nagłówek „Skrzynka odbiorcza”, a po nim tekst dotyczący typu konta. Na skraju lewej strony znajduje się przycisk Filtruj.

Poniżej górnego wiersza jest wyświetlana lista wiadomości e-mail. Domyślnie najpierw są wyświetlane najnowsze wiadomości e-mail.

Pod listą wiadomości e-mail znajduje się pasek narzędzi z następującymi przyciskami:

 • Nowy — umożliwia utworzenie nowej wiadomości e-mail.

 • Zaznacz — umożliwia zaznaczenie poszczególnych lub wszystkich wiadomości e-mail.

 • Synchronizuj — pozwala aktualizować skrzynkę odbiorczą.

 • Wyszukaj — służy do wyszukiwania wiadomości e-mail.

 • Więcej opcji — umożliwia rozwijanie i zwijanie listy następujących opcji:

  • Odepnij od ekranu startowego i Przypnij do ekranu startowego — umożliwiają usuwanie i dodawanie skrótu aplikacji na ekranie startowym.

  • Zarządzaj kontami — służy do zmieniania ustawień kont lub dodawania nowych kont.

  • Ustawienia — pozwala zmieniać ustawienia, na przykład kolory aplikacji i odpowiedzi automatyczne.

Widok do czytania wiadomości e-mail

Po otwarciu wiadomości e-mail w górnej części ekranu są wyświetlane jej szczegóły, takie jak nadawca i temat. Pod szczegółami znajduje się treść wiadomości, która zajmuje większość miejsca na ekranie. Poniżej wiadomości znajduje się pasek narzędzi zawierający następujące przyciski:

 • Odpowiedz: umożliwia korzystanie z poleceń Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim oraz Prześlij dalej.

 • Usuń — pozwala usunąć wiadomość e-mail.

 • Nowsze — służy do przechodzenia do nowszych wiadomości e-mail.

 • Starsze — służy do przechodzenia do starszych wiadomości e-mail.

 • Więcej opcji — umożliwia rozwijanie i zwijanie listy następujących opcji:

  • Oznacz jako nieprzeczytane — pozwala oznaczyć wiadomość e-mail jako nieprzeczytaną w skrzynce odbiorczej.

  • Ustaw flagę i Wyczyść flagę — pozwala dodawać lub usuwać flagę.

  • Przenieś — służy do przenoszenia wiadomości e-mail do innego folderu.

  • Znajdź — umożliwia wyszukiwanie w poczcie e-mail.

  • Zapisz jako — umożliwia zapisanie kopii wiadomości e-mail.

Widok redagowania wiadomości e-mail

Podczas redagowania wiadomości e-mail pola adresata i tematu są wyświetlane w górnej części ekranu. Pod nimi znajduje się treść wiadomości, która zajmuje większość miejsca na ekranie. Poniżej wiadomości jest widoczny pasek narzędzi zawierający następujące przyciski:

 • Odrzuć — pozwala usunąć wersję roboczą.

 • Dołącz — pozwala dodać załączniki.

 • Wyślij — umożliwia wysłanie wiadomości e-mail.

 • Więcej opcji — umożliwia otwarcie wstążki w celu wyświetlenia opcji edytowania i recenzowania.

Nawigowanie za pomocą dotyku

 • Aby przechodzić między elementami będącymi punktami orientacyjnymi i nawigować po elementach umożliwiających wykonanie akcji oraz w ich obrębie, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

 • Aby przechodzić między elementami na listach opcji menu, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo.

 • Aby wybrać element z listy, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby rozwinąć zwiniętą listę menu lub zwinąć rozwinięte menu, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby wrócić do poprzedniego widoku, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Pasek nawigacyjny, przycisk Wstecz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie hiperlinku w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Outlook Web App zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają użytkownikom z ograniczoną sprawność ruchową, wady wzroku i inne ograniczenia sprawności Rozmowa prywatnie lub w zespołach. Oznacza to, że można używać funkcji ułatwień dostępu, wbudowanych urządzeniu lub na komputerze, na przykład z czytnika ekranu, kontrast kontrolki lub dyktowanie narzędzia do pracy z Outlook Web App. Aby uzyskać informacje o ustawienia ułatwień dostępu i funkcje w urządzeniu, skorzystaj z Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Ponadto Outlook Web App oferuje funkcję, która umożliwia zażądanie wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu z innymi osobami. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do żądania wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

Uwagi: 

 • W instrukcjach dotyczących widoku Poczta założono, że Okienko odczytu jest wyłączone.

 • W instrukcjach dotyczących widoku Kalendarz założono, że jest używany układ domyślny.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Użycie Outlook Web App, firma Microsoft zaleca używanie Microsoft Edge jako przeglądarki sieci web. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Pomoc Microsoft Edge. Ponieważ Outlook Web App działa w przeglądarce sieci web, skróty klawiaturowe różnią się od tych w programie komputerowym. Na przykład użyjesz Ctrl + F6 zamiast klawisza F6 umożliwiające przejście i polecenia. Ponadto popularnych skrótów, takich jak F1 (Pomoc) i Ctrl + O (Otwórz) zastosować w przeglądarce sieci web — Outlook Web App.

W tym temacie

Poznaj układ aplikacji Outlook w sieci Web

Układ Outlook Web App jest zgodny z wytycznymi międzynarodowe najnowsze informacje dotyczące nawigacji dostępne klawiatury. Jeśli używasz niektórych skróty klawiaturowe do czytnik ekranu, możesz korzystać adiustacji ARIA na stronie.

Układ widoku Poczta

Uwaga: W celu zapewnienia najlepszego środowiska użytkownika zalecamy wyłączenie okienka odczytu i wyświetlanie wiadomości e-mail jako Wiadomości, a nie jako Konwersacje. Aby wyłączyć okienko odczytu i widok Konwersacje, naciśnij klawisze Ctrl+Alt+A.

Po otwarciu poczty w Outlook Web App Widok główny jest wyświetlany jako pierwszy. Fokus znajduje się na liście wiadomości z najnowszych pocztą e-mail, zaznaczony.

Poziomy pasek nawigacyjny znajduje się u góry ekranu pod polem adresu URL. Zawiera on następujące przyciski: Uruchamianie aplikacji z lewej strony, a następnie przypięte aplikacje (jeśli są takie), Skype, Powiadomienia, Ustawienia, Pomoc i przyciski stanu użytkownika.

Poniżej paska nawigacyjnego znajduje się widok główny, podzielony na dwa obszary. Po lewej stronie jest okienko nawigacji, które zawiera pole wyszukiwania u góry i listę folderów poczty e-mail oraz grupy. U dołu okienka nawigacji znajdują się przyciski szybkiego dostępu do widoków Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania. Do przechodzenia między elementami w tym okienku służy klawisz Tab.

Obok okienka nawigacji po prawej znajduje się widok listy wiadomości, który zajmuje większość ekranu. Tutaj wymienione są wiadomości e-mail. Powyżej listy wiadomości widać karty Priorytetowe i Inne, przycisk Filtr, następne zdarzenie kalendarza i przycisk Plan.

Aby otworzyć wiadomość e-mail, na liście wiadomości naciśnij klawisze Caps Lock+Enter. Wiadomość e-mail zastąpi listę wiadomości na ekranie. Aby wejść w tryb skanowania i nawigować po otwartej wiadomości e-mail, naciśnij klawisze Caps Lock+Spacja. Gdy redagujesz wiadomość e-mail, okno redagowania poczty zastępuje listę wiadomości na ekranie.

Powyżej listy wiadomości, poniżej paska nawigacyjnego znajduje się pasek narzędzi. Po wybraniu na liście wiadomości e-mail jest wyświetlany pasek narzędzi z przyciskami do najczęściej wykonywanych zadań, takich jak tworzenie nowej wiadomości e-mail i odpowiadanie na wiadomość. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszego elementu na pasku narzędzi, a następnie użyj klawiszy strzałek w lewo lub w prawo do poruszania się po pasku narzędzi. Jeśli jeszcze nie wybrano wiadomości e-mail, pasek narzędzi zawiera tylko przycisk Nowy.

Uwaga: Aby otworzyć listę skrótów klawiaturowych Outlook Web App, naciśnij klawisz znak zapytania (?).

Układ widoku Kalendarz

Po otwarciu kalendarza w Outlook Web App słyszysz bieżącej daty oraz czy istnieją zdarzeń dla tego dnia. Słyszysz również całkowita liczba zdarzeń dla bieżącego miesiąca.

Poziomy pasek nawigacyjny znajduje się u góry ekranu pod polem adresu URL. Zawiera on następujące przyciski: Uruchamianie aplikacji z lewej strony, a następnie przypięte aplikacje (jeśli są takie), Skype, Powiadomienia, Ustawienia, Pomoc i przyciski stanu użytkownika.

Poniżej paska nawigacyjnego znajduje się widok główny, podzielony na trzy obszary. Po lewej stronie jest okienko nawigacji, które zawiera pole wyszukiwania u góry. Poniżej wyszukiwania znajduje się kompaktowy kalendarz miesięczny oraz lista innych kalendarzy i grup. U dołu znajdują się przyciski szybkiego dostępu do widoków Poczta, Kalendarz, Kontakty i Zadania. Do przechodzenia między elementami w tym okienku służy klawisz Tab.

Obok okienka nawigacji, z prawej strony, znajduje się kalendarz na bieżący miesiąc, zajmujący większość ekranu. Do przechodzenia między zdarzeniami kalendarza służy klawisz Tab. Bieżący miesiąc i rok są widoczne powyżej kalendarza. Naciskaj klawisze Tab lub Shift+Tab, aż usłyszysz, że zostały odczytane. Ponadto dostępne są przyciski wybierania poprzedniego lub następnego miesiąca oraz selektor miesięcy.

W widoku planu wyświetlanym po prawej stronie są widoczne zdarzenia występujące w dniu wybranym w widoku kalendarza. Do przechodzenia między elementami w okienku służy klawisz Tab. Aby otworzyć zdarzenie, naciśnij klawisz Enter. Aby zamknąć zdarzenie, naciśnij klawisz Esc.

Nad widokiem planu dostępne są przyciski do zmieniania widoku w kalendarzu głównym. Dostępne są następujące opcje: Dzień, Tydzień roboczy, Tydzień, Miesiąc i Dzisiaj. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do bieżącego zaznaczenia, a następnie użyj klawiszy Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo do poruszania się po opcjach. Aby wybrać opcję, naciśnij klawisz Spacja.

Nad widokiem kalendarza i widokiem planu, poniżej paska nawigacyjnego, znajduje się pasek narzędzi. Zawiera on przyciski służące na przykład do tworzenia nowego zdarzenia kalendarza i udostępniania kalendarza. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszego elementu na pasku narzędzi, a następnie użyj klawiszy Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo do poruszania się po pasku narzędzi.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Aby przechodzić między elementami będącymi punktami orientacyjnymi, naciskaj klawisze Ctrl+F6 (do przodu) lub Shift+Ctrl+F6 (wstecz). Aby przechodzić między elementami umożliwiającymi wykonanie akcji i w ich obrębie, naciskaj klawisz Tab i odpowiednie klawisze strzałek. Aby przechodzić między elementami na listach opcji menu, naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół. Aby wybrać element z listy, naciśnij klawisz Enter lub Spacja. Aby rozwinąć zwiniętą listę menu, naciśnij klawisz Spacja. Aby zamknąć okno dialogowe lub przenieść fokus wstecz, naciśnij klawisz Esc. Aby otworzyć menu kontekstowe (o ile jest dostępne), naciśnij klawisze Shift+F10 lub klawisz menu kontekstowego.

Aby uzyskać dostęp do pola Microsoft EdgeWyszukaj, naciśnij klawisze Ctrl+F.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwagi dotyczące aplikacji Outlook Web app

W Outlook Web App możesz pozwolić discreetly kontaktów wiedzieć, że wolisz wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu.

Proszenie o wiadomości e-mail z ułatwieniami dostępu

Zawsze, gdy nadawca przy użyciu Outlook Web App dodaje jako adresata wiadomości e-mail, nadawca otrzyma powiadomienie wolisz zawartości z ułatwieniami dostępu oraz łącze do sprawdzania ułatwień dostępu. Jeśli moduł sprawdzania zostaną wykryte wszelkich problemów dotyczących ułatwień dostępu w wiadomości e-mail, problemy zostaną wyświetlone, wraz z instrukcje na temat rozwiązywania tych problemów.

 1. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wybierz strzałkę w dół, aby użyć okienka Ustawienia”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół.

 2. W okienku Ustawienia naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Poczta, link”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Ogólne”, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w prawo.

 4. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Ustawienia ułatwień dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, poproś nadawcę o wysyłanie zawartości z ułatwieniami dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: Aby wyłączyć tę funkcję, przejdź do ustawień ułatwień dostępu, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zaznaczone, poproś nadawcę o wysyłanie zawartości z ułatwieniami dostępu”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Zapisz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Formatowanie tekstu w wiadomości e-mail programu Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Tworzenie wiadomości e-mail programu Outlook z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×