Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w programie OneNote za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

OneNote zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym przykład ograniczoną sprawność ruchową lub niedowidzącym do pracy z notesów, sekcji i stron. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień ułatwień dostępu i funkcje, które są specyficzne dla platformy zobacz Konfigurowanie urządzenia do pracy z ułatwień dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu OneNote

Ponieważ program OneNote jest oparty na chmurze, tego samego notesu możesz używać na wszystkich swoich urządzeniach. Program OneNote automatycznie synchronizuje zawartość.

Po otwarciu programu OneNote zostanie otwarty tytuł strony notesu. Na przykład po otwarciu programu OneNote po raz pierwszy usłyszysz „Tytuł. OneNote: jedno miejsce na wszystkie Twoje notatki”.

OneNote oferuje trzy widoki: widok Normalny, widoku pełnej strony i widok Zadokuj do pulpitu. Zadokuj do pulpitu jest podobny do widoku Normalny, ale zadokowanego po jednej stronie ekranu. Aby uzyskać więcej informacji na temat widoku pełnej strony zobacz Używanie widoku pełnoekranowego.

W widoku normalnym. OneNote ma górny pasek, który zawiera karty wstążki. Jak większości Office produktów, w każdej z kart wstążki zostanie wyświetlona Wstążka powiązane z nim polecenia. Aby uzyskać listę skrótów klawiaturowych, których możesz otworzyć każdej z kart wstążki zobacz Przechodzenie za pomocą klawiatury.

Poniżej paska górnego znajdują się dwa okienka: okienko strony i okienko nawigacji. Strona zawiera jeden lub więcej bloków zawartości, w których można wprowadzać notatki.

Nawigowanie przy użyciu klawiatury

Za pomocą OneNote za pomocą skrótów klawiaturowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows.

 • Aby przechodzić między okienkami nawigacji, menu i obszarem zawartości, naciskaj klawisz F6.

 • Aby poruszać się w obszarze zawartości, użyj klawiszy strzałek.

  Uwaga: W głównym bloku zawartości programu OneNote nie używaj klawisza Tab do nawigowania. Naciśnięcie klawisza Tab w tym okienku powoduje wcięcie zawartości.

 • Aby przechodzić między przyciskami i pozycjami menu, naciśnij klawisz Tab, a aby je aktywować, naciśnij spację.

Karty wstążki w programie OneNote to: Plik, Narzędzia główne, Wstawianie, Rysowanie, Historia, Recenzja, Widok i Narzędzia edukacyjne. Inne karty specjalne, takie jak karta Układ dla tabel, są wyświetlane tylko w razie potrzeby.

W poniższej tabeli przedstawiono skróty, które umożliwiają otwieranie poszczególnych kart wstążki:

Aby otworzyć tę kartę

Skrót klawiaturowy

Narzędzia główne

Alt+H

Wstawianie

Alt+N

Rysowanie

Alt+D

Historia

Alt+S

Recenzja

Alt+R

Widok

Alt+W

Narzędzia edukacyjne

Y2

Funkcje specjalne na potrzeby korzystania z programu OneNote

Korzystanie z trybu pełnoekranowego

Tryb pełnoekranowy OneNote umożliwia nawiązywanie prostszy widok strony. Ułatwia i czytnik ekranu poruszanie się po stronie.

 1. Aby przenieść na pasek menu głównej karcie na stronie OneNote, naciśnij klawisz Alt, aż usłyszysz obecnie wybraną kartę.

 2. Na pasku menu karty głównej naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Tryby pełnoekranowe, zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Zostanie otwarte podmenu. Usłyszysz komunikat: „Przycisk Rysowanie na pełnym ekranie”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Korzystasz od teraz z trybu pełnoekranowego. Fokus znajduje się w obszarze głównej zawartości.

 3. Aby opuścić tryb pełnoekranowy, naciśnij klawisz Alt. Usłyszysz pierwszy element na pasku narzędzi. Następnie naciskaj klawisz Tab do momentu usłyszenia komunikatu: „Przycisk Zakończ rysowanie na pełnym ekranie”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie rozmiaru tekstu

Możesz zmienić rozmiar tekstu pasków tytułu, menu, okien komunikatów, nazw palet, ikon i etykietek narzędzi bez regulowania rozdzielczości ekranu. 

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz komunikat: „Okno startowe. Pole wyszukiwania, edycja”.

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło „Powiększanie tekstu”. Usłyszysz komunikat: „Powiększanie lub pomniejszanie tekstu i innych elementów”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Okna Ustawienia. Ekran jeden, niestandardowe”.

 3. W oknie Ustawienia, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyświetlanie Zaawansowane ustawienia hiperłącze". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Zaawansowane okno ustawień."

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zaawansowane zmiany rozmiaru lub tekstu i innych elementów hiperłącze". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wyświetlanie okien, łącza głównym w Panelu sterowania."

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "element pulpitu, pasków tytułu, pole kombi do edycji, zwinięte." Aby rozwinąć listy pola kombi, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz dół i w górę klawisze strzałek, aby przenieść na liście. Po usłyszeniu odpowiednią opcję, którą chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Rozmiar czcionki" następuje bieżący rozmiar czcionki. Aby rozwinąć listy pola kombi, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz dół i w górę klawisze strzałek, aby przenieść na liście. Po usłyszeniu odpowiednią opcję, którą chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zaznaczona pozycja wyboru pogrubienie." Jeśli chcesz, aby wyświetlane czcionką pogrubioną tekstu, naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Checked".

 8. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Zastosuj." Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

OneNote dla komputerów Mac na Office 365 zapewnia funkcje ułatwień dostępu, które usprawniają rozległa funkcje, które są zbudowane macOS. Ten temat zawiera omówienie tych funkcji, w tym porady dotyczące nawigacji przy użyciu tylko klawiatury.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak używać wbudowanych funkcji ułatwień dostępu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak używać programu OneNote, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Mac OS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

 • W tym temacie założono, że dostęp za pomocą klawiatury w trybie pełnoekranowym oraz funkcja VoiceOver są włączone i że znasz polecenie funkcji VO (naciśnij klawisze Control+Opcja).

W tym temacie

Opis układu programu OneNote

Po otwarciu programu OneNote dla komputerów Mac w górnej części ekranu zostanie wyświetlone menu programu OneNote, którego elementy będą widoczne po menu Apple. Nazwa dokumentu będzie wyświetlana na środku poniżej tego menu. Domyślnie pasek narzędzi Szybki dostęp znajduje się po lewej stronie ekranu. Ten pasek narzędzi zawiera często używane polecenia, takie jak Cofnij i Powtórz. W tym samym wierszu po prawej stronie ekranu znajdują się powiadomienia i ikona opcji udostępniania. Poniżej nich umieszczone jest menu Pomóż ulepszyć pakiet Office.

Pod tym wierszem znajdziesz zestaw kart wstążki, takich jak Wstawianie czy Widok. Pod kartami widać wstążkę. Po wybraniu karty pojawi się odpowiednia wstążka. Każda wstążka zawiera pogrupowane polecenia. Na przykład karta Wstawianie przełącza do wstążki, która umożliwia wybieranie różnych elementów, takich jak tabele czy obrazy, i wstawianie ich do dokumentu.

Nawigowanie w programie OneNote przy użyciu klawiatury

 • Aby przejść do lokalizacji, w której można otworzyć inne notesy lub utworzyć nowy notes, naciśnij klawisze Command+O.

 • Aby uzyskać listę otwartych notesów, naciśnij klawisze Control+G.

 • Aby wyszukać notesy, naciśnij klawisze VO+F.

Nawigowanie w notesie programu OneNote

 • Aby przełączyć się między sekcjami notesu, naciśnij klawisze Command+Shift+{ lub }.

 • Aby przełączyć się między stronami w sekcji, wykonaj następujące czynności:

  1. Aby przenieść fokus na listę stron, naciśnij klawisze Command+Control+G.

  2. Aby wybrać poprzednią bądź następną stronę w sekcji, naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół albo klawisze Command+PageUp lub PageDown.

  3. Aby przejść do pierwszej strony na liście, naciśnij klawisze Opcja+Home. Aby przejść do ostatniej strony na liście, naciśnij klawisze Opcja+End.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Program OneNote dla systemu iOS stosuje wbudowane w system iOS funkcje ułatwień dostępu w celu ułatwiania osobom niepełnosprawnym korzystania z aplikacji. Możesz na przykład używać wbudowanego czytnika zawartości ekranu systemu iOS, funkcji VoiceOver lub narzędzia Dyktowanie w celu wprowadzenia tekstu.

Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu działających na Twoim urządzeniu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365. Aby dowiedzieć się, jak używać programu OneNote, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu aplikacji OneNote dla systemu iOS

Aplikacja OneNote dla systemu iOS zawiera następujące widoki: widok Główny, listę Sekcje, listę Strony i kanwę.

W widoku głównym aplikacji OneNote dla systemu iOS znajduje się lista Twoich notesów programu OneNote. W tym widoku możesz również tworzyć nowe notesy. Na samej górze widoku głównego w lewym górnym rogu znajduje się przycisk ustawień, obok niego na środku — pole wyszukiwania, a w prawym górnym rogu — przycisk powiadomień. Poniżej górnego wiersza znajduje się link do ostatnich notatek oraz lista notesów. U dołu ekranu jest wyświetlany przycisk dodawania nowego notesu.

Aby przejść do strony notesu, najpierw przejdź do notesu w widoku głównym, następnie do sekcji notesu na liście Sekcje, a na koniec do strony notesu na liście Strony. Po otwarciu strony na liście Strony zostanie otwarta kanwa. Zazwyczaj kanwa zawiera tytuł strony, datę i co najmniej jeden blok zawartości.

Gdy otwierasz aplikację po raz pierwszy, jest ona otwierana w widoku głównym. Następnym razem otwiera się ona w widoku, w którym została przerwana praca.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Poniżej przedstawiono kilka gestów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji OneNote dla systemu iOS za pomocą dotyku:

 • Aby nawigować między elementami na ekranie, szybko przesuń w prawo (w celu przejścia do przodu na ekranie) lub w lewo (w celu przejścia wstecz).

 • Aby wybrać element lub akcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przejrzeć zawartość ekranu, umieść palec na ekranie i powoli go przeciągnij. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Gdy usłyszysz nazwę elementu, który chcesz wybrać, podnieś palec i naciśnij dwukrotnie.

 • Aby edytować, przenieść lub usunąć notes, sekcję lub stronę, najpierw umieść fokus na elemencie, a następnie szybko przesuń jednym palcem w górę lub w dół, aby przewinąć dostępne akcje.

 • Aby poruszać się po kanwie, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo. Podczas edytowania elementu kanwy, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami, aby wyświetlić menu kontekstowe.

 • Aby zamknąć okienko wyszukiwania i zamknąć tryb wyszukiwania, szybko przesuń dwoma palcami literę „z”.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Aplikacja OneNote dla systemu Android zawiera funkcje ułatwień dostępu, które ułatwiają osobom niepełnosprawnym, na przykład z ograniczoną sprawnością ruchową czy niedowidzącym, pracę z notesami, sekcjami i stronami. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak czytnik zawartości ekranu TalkBack lub ustawienia w zakresie dużego kontrastu kolorów, jest wbudowanych na urządzeniu. Aby dowiedzieć się, jak używać programu OneNote, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • Przed uruchomieniem aplikacji OneNote dla systemu Android upewnij się, że funkcja TalkBack jest włączona.

W tym temacie

Opis układu aplikacji OneNote dla systemu Android

Aplikacja OneNote dla systemu Android zawiera następujące widoki:

 • Widok Główny

 • Widok Sekcje

 • Lista Strony

 • Kanwa

W widoku głównym aplikacji OneNote dla systemu Android znajduje się lista Twoich notesów programu OneNote. W tym widoku możesz również tworzyć nowe notesy. Na samej górze widoku głównego w prawym górnym rogu znajduje się przycisk Więcej opcji, a z jego lewej strony przycisk Wyszukaj. Poniżej górnego wiersza znajduje się link do Twojego konta. Poniżej niego znajduje się link do ostatnich notatek oraz lista notesów. U dołu ekranu jest wyświetlany przycisk dodawania nowego notesu.

Aby przejść do strony notesu, najpierw przejdź do notesu w widoku głównym, następnie do sekcji notesu w widoku Sekcje, a na koniec do strony notesu na liście Strony. Po otwarciu strony notesu na liście Strony zostanie otwarta kanwa. Zazwyczaj kanwa zawiera tytuł strony, datę i co najmniej jeden blok zawartości.

Jeśli przedtem używano aplikacji, zostanie ona otwarta w widoku, w którym przerwano pracę.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Poniżej przedstawiono kilka gestów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji OneNote dla systemu Android za pomocą dotyku:

 • Aby nawigować między elementami na ekranie, szybko przesuń w prawo (w celu przejścia do przodu na ekranie) lub w lewo (w celu przejścia wstecz).

 • Aby wybrać element lub akcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przejrzeć zawartość ekranu, umieść palec na ekranie i powoli go przeciągnij. Po przejściu do elementu funkcja TalkBack odczytuje jego nazwę. Gdy usłyszysz nazwę elementu, który chcesz wybrać, podnieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran, aby wybrać element.

 • Aby skopiować, przenieść, lub usunąć sekcję albo stronę, najpierw umieść fokus na elemencie, a następnie naciśnij dwukrotnie i przytrzymaj w celu otwarcia menu kontekstowego. Szybko przesuwaj w prawo, aż znajdziesz opcję, której chcesz użyć. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu.

 • Aby poruszać się po kanwie, szybko przesuwaj jednym palcem w lewo lub w prawo.

 • Aby przejść wstecz z dowolnego widoku, szybko przesuń w dół, a potem w lewo. Jest to równoważne z naciśnięciem przycisku Wstecz.

Zobacz też

Organizowanie notesów, sekcji i stron w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Aplikacja OneNote dla systemu Windows 10 zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym pracę z notesami, sekcjami i stronami.

Wiele funkcji ułatwień dostępu, takich jak czytnik zawartości ekranu Narrator, Lupa lub ustawienia w zakresie dużego kontrastu kolorów, jest wbudowanych na komputerze lub na urządzeniu. Aby dowiedzieć się, jak używać programu OneNote, zobacz Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote.

Uwagi: 

W tym temacie

Opis układu programu OneNote dla systemu Windows 10

Po otwarciu aplikacji OneNote usłyszysz tytuł ostatnio otwieranego notesu.

Naciśnij klawisz F6, aby przejść do na górnym pasku. Słyszysz: "Na karcie Narzędzia główne". Górny pasek zawiera okienko nawigacji przycisk i na Wstążce karty (dla użytkowników domowych, WstawRysowanie i Widok ). Można również znaleźć inne opcje opisane w następnej sekcji.

Nawigowanie w programie OneNote dla systemu Windows 10 przy użyciu klawiatury

Klucze podstawowe nawigacji są F6 oraz klawisza Tab.

 • Przechodzenie między okienka nawigacji, menu i obszaru edycji za pomocą klawiatury, naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz ten, który ma być.

 • Aby przechodzić między przyciski i elementy menu, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz jeden i aktywować je, naciśnij klawisz Enter.

  Uwaga: W głównym okienko zawartość OneNote nie używaj klawisza Tab do nawigacji. W tym okienku naciśnięcie klawisza Tab powoduje, że wcięcia zawartości.

Po naciśnięciu klawisza F6 przewijanie punkty:

 • Karty wstążki: Narzędzia główne, wstawianie, rysowanie i Widok. Po przejściu do wstążki, naciskając klawisz F6 słyszysz nazwę zaznaczonej karty.

  Każda karta zostanie otwarta Wstążka poleceń, takich jak opcje edycji strony. Należy zauważyć, że Powiększenie poleceń na karcie Widok.

 • Okienko nawigacji notesu. Można usłyszeć "Ostatnie notatki, przycisk" lub nazwę jeden z notesów.

  Okienko nawigacji zawiera listę notesów oraz umożliwia otwieranie notesów lub tworzenie nowych. Dostępne są także ustawienia aplikacji i informacje o koncie użytkownika.

 • Przycisk Wyszukaj. Można usłyszeć: "Wyszukiwania, przycisk".

  Wpisz tekst, który chcesz wyszukać, i naciśnij klawisz Enter.

 • Okienko nawigacji sekcji. Można usłyszeć nazwa jednej sekcji.

  Jest w nim wyświetlana lista sekcji i zawiera przycisk Nowa sekcja.

 • Okienko nawigacji między stronami. Można usłyszeć nazwę jednej ze stron w sekcji.

  Tutaj znajduje się lista stron i przycisk Nowa strona.

 • Kanwa strony. Można usłyszeć: "Program OneNote bieżącej strony, a zawartości blok." Jest to miejsce, w którym można edytować zawartości strony.

Nawigowanie za pomocą skrótów klawiaturowych

Aby uzyskać pełną listę skrótów klawiaturowych programu OneNote dla systemu Windows 10, zobacz Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10.

W poniższej tabeli wymieniono niektóre przydatne skróty klawiaturowe:

Czynność

Skrót klawiaturowy

Otwieranie okienka nawigacji po notesie

CTRL + G

Ustawianie fokusu na bieżącej sekcji na liście

Ctrl+Shift+G

Ustawianie fokusu na bieżącej stronie na liście

Kombinacja klawiszy Ctrl + Alt + G

Tworzenie nowej sekcji

CTRL + T

Tworzenie nowej strony

Kombinacja klawiszy CTRL + N

Ukrywanie okienka nawigacji

Widok programu OneNote dla systemu Windows 10 możesz uprościć przez ukrycie okienka nawigacji.

 1. Przejdź do przycisku Tryby pełnoekranowe, zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji Korzystanie z trybu pełnoekranowego, i naciśnij klawisz Enter.

 2. W podmenu Tryby pełnoekranowe naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Wyłączone, ukryj przycisk nawigacji”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Aby ponownie wyświetlić okienko nawigacji, przejdź do podmenu Tryby pełnoekranowe i naciskaj klawisz strzałki w dół do momentu usłyszenia komunikatu: „Włączone, ukryj przycisk nawigacji”. Następnie naciśnij klawisz Enter.

Korzystanie z trybu pełnoekranowego

W programie OneNote dla systemu Windows 10 możesz korzystać z trybu pełnoekranowego, aby uprościć widok strony. Nawigowanie po stronie jest dzięki temu łatwiejsze dla Ciebie i czytnika zawartości ekranu.

 1. Aby przenieść na pasek menu głównej karcie na stronie OneNote dla systemu Windows 10, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz obecnie wybraną kartę.

 2. Na pasku menu głównej karcie naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Pełne tryby ekranu przycisk zwinięte,", a następnie naciśnij klawisz Enter, aby otworzyć menu. Słyszysz: "Rysunek przycisk Pełny ekran." Naciśnij klawisz Enter, aby go zaznaczyć.

  Korzystasz od teraz z trybu pełnoekranowego. Fokus znajduje się w obszarze głównej zawartości.

 3. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, naciśnij klawisz Alt. Słyszysz pierwszy element na pasku narzędzi. Naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz: "Zamknięcie trybu pełnoekranowego rysunek przycisku." Naciśnij klawisz Enter.

Zmienianie rozmiaru tekstu

Możesz zmienić rozmiar tekstu pasków tytułu, menu, okien komunikatów, nazw palet, ikon i etykietek narzędzi bez regulowania rozdzielczości ekranu. 

 1. W dowolnym widoku naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz komunikat: „Okno startowe. Pole wyszukiwania, edycja”.

 2. W polu wyszukiwania wpisz hasło „Powiększanie tekstu”. Usłyszysz komunikat: „Powiększanie lub pomniejszanie tekstu i innych elementów”. Następnie naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz komunikat: „Okna Ustawienia. Ekran jeden, niestandardowe”.

 3. W oknie Ustawienia, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Wyświetlanie Zaawansowane ustawienia hiperłącze". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Zaawansowane okno ustawień."

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zaawansowane zmiany rozmiaru lub tekstu i innych elementów hiperłącze". Naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Wyświetlanie okien, łącza głównym w Panelu sterowania."

 5. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "element pulpitu, pasków tytułu, pole kombi do edycji, zwinięte." Aby rozwinąć listy pola kombi, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz dół i w górę klawisze strzałek, aby przenieść na liście. Po usłyszeniu odpowiednią opcję, którą chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Enter.

 6. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Rozmiar czcionki" następuje bieżący rozmiar czcionki. Aby rozwinąć listy pola kombi, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz dół i w górę klawisze strzałek, aby przenieść na liście. Po usłyszeniu odpowiednią opcję, którą chcesz zmodyfikować, naciśnij klawisz Enter.

 7. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Zaznaczona pozycja wyboru pogrubienie." Jeśli chcesz, aby wyświetlane czcionką pogrubioną tekstu, naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Checked".

 8. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Przycisk Zastosuj." Naciśnij klawisz Enter.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie OneNote dla systemu Windows 10

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce, dzięki czemu można jej używać na niemal każdym urządzeniu, na którym działa przeglądarka. Każda platforma urządzenia, na przykład systemy Windows, iOS, Mac i tak dalej, udostępnia wbudowane funkcje ułatwień dostępu, które mogą ułatwić korzystanie z programu OneNote. Możesz na przykład używać czytnika zawartości ekranu, lupy albo narzędzia do dyktowania. Te instrukcje są napisane dla komputerów z systemem Windows.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji OneNote Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja OneNote Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji OneNote Online.

W tym temacie

Opis układu aplikacji OneNote Online

W oknie OneNote Online z menu zawierające karty znajduje się na początku. Poniżej karty jest Wstążka narzędzia z różnych opcji w zależności od zaznaczonego kartę pod wstążką, po lewej stronie ekranu jest obszar okienka zawierające listy notesów, sekcji lista i Lista stron. Strony, w obszarze edytowania rozciągnąć ze środka ekranu Dosunięty do prawej krawędzi.

W aplikacji OneNote Online są używane następujące punkty orientacyjne:

 • Lista usług firmy Microsoft

 • Pasek menu

 • Lista Notesy

 • Edytowanie obszar (Kanwa)

Nawigowanie w aplikacji OneNote Online przy użyciu klawiatury

Możesz przejść z punktów orientacyjnych w OneNote Online, naciskając klawisze Ctrl + F6.

Aby nawigować po aplikacji OneNote Online i cyklicznie przechodzić między elementami na ekranie, naciskaj klawisz Tab (w celu przejścia dalej) lub klawisze Shift+Tab (w celu przejścia wstecz). Aby wybrać element, naciśnij klawisz Enter. Aby przeglądać w obrębie menu lub list, naciskaj klawisze Strzałka w górę lub Strzałka w dół, a następnie dokonaj wyboru, naciskając klawisz Enter. Aby zamknąć menu lub tryb, naciśnij klawisz Esc.

Aby przeglądać sekcji i stron w notesie przez Narratora, naciskaj SR klawiszy + klawisz strzałki w górę słyszysz: "Elementów". Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz: "Notesy." Umożliwia przechodzenie między listach sekcji i stron SR klawiszy + klawisz strzałki w prawo.

Używanie funkcji Powiedz mi

Aby szybko znaleźć polecenie, użyj funkcji Powiedz mi. Aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji Powiedz mi, obejrzyj ten klip wideo: Szybkie wykonywanie zadań za pomocą funkcji Powiedz mi, czytnika zawartości ekranu i klawiatury.

Aby znaleźć polecenie za pomocą funkcji Powiedz mi, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek, na którym wykonać akcję.

 2. Przeskocz do pola edycji Powiedz mi, naciskając klawisze Alt+Q.

 3. Wpisz odpowiednie polecenie. Na przykład wpisz „punktory”.

 4. Za pomocą klawisza strzałki w dół przejrzyj wyniki i naciśnij klawisz Enter, aby wybrać jeden z nich.

Zobacz też

Udostępnianie notesów i współpraca nad nimi w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wstawianie zawartości do notesów w programie OneNote za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji OneNote Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie OneNote

Tworzenie notesów programu OneNote z ułatwieniami dostępu

Pomoc techniczna dla osób niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×