Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji To-Do za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Aplikacja To-Do dla systemu iOS dla telefonu iPhone i tabletu iPad zawiera funkcje ułatwień dostępu, które upraszczają użytkownikom z ograniczoną sprawnością ruchową, niedowidzącym i innym osobom niepełnosprawnym tworzenie zadań i list zadań do wykonania. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach i funkcjach ułatwień dostępu dostępnych na określonej platformie, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji To-Do dla systemu iOS

Widok Mój dzień

Gdy otworzysz aplikację To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Mój dzień. W lewym górnym rogu widoku znajduje się przycisk Pasek boczny. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Sugestie.

Poniżej przycisków jest wyświetlane powiadomienie w dymku Sugestie, jeśli masz na przykład zadania, których termin upływa dzisiaj, lub które zostały do wykonania z wczoraj. Aby zaznaczyć zadania, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Przegląd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Jeśli nie ma żadnych powiadomień, wyświetlany jest wiersz nagłówka Mój dzień, którego nie można edytować. Bieżąca data jest wyświetlana poniżej nagłówka.

Pod datą znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wyświetlane są na nim zadania do wykonania w danym dniu. Aby poruszać się po liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja VoiceOver informuje o elementach na liście i o ich stanie. Aby oznaczyć element jako wykonany, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

W dolnej części widoku Mój dzień znajduje się przycisk Dodaj element do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Widok Sugestie

Aby przejść do widoku Sugestie, w widoku Mój dzień szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Sugestie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby poruszać się po liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja VoiceOver informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co można robić w widoku Sugestie, zobacz Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Pasek boczny

Aby przejść do widoku Pasek boczny, w widoku Mój dzień lub Lista zadań szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Pasek boczny, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Zwinięty pasek boczny”. Zostanie otwarte menu zawierające wszystkie Twoje listy zadań. Aby przejść do menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowa lista, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Lista zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

W lewym górnym rogu widoku listy znajduje się przycisk Pasek boczny. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Opcje listy.

Poniżej przycisków znajduje się wiersz nagłówka z wyświetloną nazwą listy.

Pod wierszem nagłówka znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wszystkie Twoje elementy do wykonania, czyli zadania, są wyświetlane na tej liście. Aby przechodzić między zadaniami, szybko przesuwaj w lewo lub prawo. Funkcja VoiceOver informuje o zadaniach i o ich stanie. Aby otworzyć szczegóły zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

W dolnej części widoku listy znajduje się przycisk Dodaj element do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Poniżej przedstawiono kilka gestów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji To-Do za pomocą dotyku:

 • Aby przechodzić między elementami i punktami orientacyjnymi na ekranie lub na liście, przesuwaj w prawo lub w lewo jednym palcem.

 • Aby wybrać element lub akcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przejrzeć zawartość ekranu, umieść palec na ekranie i powoli go przeciągnij. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Gdy usłyszysz nazwę elementu, który chcesz wybrać, podnieś palec i naciśnij dwukrotnie.

 • Aby zamknąć okienko wyszukiwania i zamknąć tryb wyszukiwania w widoku Pasek boczny, szybko przesuń dwoma palcami kształt litery „z”.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacja To-Do dla systemu Android współdziała z funkcjami ułatwień dostępu na telefonie z systemem Android, takimi jak czytnik zawartości ekranu TalkBack i gest powiększania. Aby dowiedzieć się, jak ustawić preferencje i ułatwić korzystanie z aplikacji To-Do za pomocą wbudowanych funkcji ułatwień dostępu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji To-Do dla systemu Android

Widok Mój dzień

Gdy otworzysz aplikację To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Mój dzień. W lewym górnym rogu widoku znajduje się przycisk Pasek boczny. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Sugestie.

Poniżej przycisków jest wyświetlane powiadomienie w dymku Sugestie, jeśli masz na przykład zadania, których termin upływa dzisiaj, lub które zostały do wykonania z wczoraj. Aby zaznaczyć zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przegląd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Jeśli nie ma żadnych powiadomień, wyświetlany jest wiersz nagłówka Mój dzień, którego nie można edytować. Bieżąca data jest wyświetlana poniżej nagłówka.

Pod datą znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wyświetlane są na nim zadania do wykonania w danym dniu. Aby poruszać się po liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja TalkBack informuje o elementach na liście i o ich stanie. Aby oznaczyć element jako wykonany, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

U dołu po prawej stronie widoku Mój dzień znajduje się przycisk Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Widok Sugestie

Aby przejść do widoku Sugestie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Sugestie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby poruszać się po liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Funkcja TalkBack informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co można robić w widoku Sugestie, zobacz Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Pasek boczny

Aby przejść do widoku Pasek boczny, w widoku Mój dzień lub Lista zadań szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Pasek boczny, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu zawierające wszystkie Twoje listy zadań. Aby przejść do menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowa lista”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Lista zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

W lewym górnym rogu widoku listy znajduje się przycisk Pasek boczny. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Więcej opcji.

Poniżej przycisków znajduje się wiersz nagłówka z wyświetloną nazwą listy.

Pod wierszem nagłówka znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wszystkie Twoje elementy do wykonania, czyli zadania, są wyświetlane na tej liście. Aby przechodzić między zadaniami, szybko przesuwaj w lewo lub prawo. Funkcja TalkBack informuje o zadaniach i o ich stanie. Aby otworzyć szczegóły zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

W dolnej części widoku listy znajduje się przycisk Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Poniżej przedstawiono kilka gestów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji To-Do za pomocą dotyku:

 • Aby przechodzić między elementami i punktami orientacyjnymi na ekranie lub na liście, przesuwaj w prawo lub w lewo jednym palcem.

 • Aby wybrać element lub akcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby otworzyć globalne menu kontekstowe dla opcji funkcji TalkBack, najpierw szybko przesuń od góry ekranu w dół, a następnie w prawo.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Aplikacja To-Do dla systemu Windows 10 współdziała z funkcjami ułatwień dostępu na telefonie Windows Phone, takimi jak czytnik zawartości ekranu Narrator i Lupa.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Opis układu aplikacji To-Do dla systemu Windows 10

Widok Mój dzień

Gdy otworzysz aplikację To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Mój dzień. W lewym górnym rogu widoku znajduje się przycisk Nawigacja. W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Sugestie.

Poniżej przycisków jest wyświetlane powiadomienie w dymku Sugestie, jeśli masz na przykład zadania, których termin upływa dzisiaj, lub które zostały do wykonania z dnia poprzedniego. Aby zaznaczyć zadania, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Przegląd”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Jeśli nie ma żadnych powiadomień, wyświetlany jest wiersz nagłówka Mój dzień, którego nie można edytować. Bieżąca data jest wyświetlana poniżej nagłówka.

Pod datą znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wyświetlane są na nim zadania do wykonania w danym dniu. Aby poruszać się po liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Narrator informuje o elementach na liście i o ich stanie. Aby oznaczyć element jako wykonany, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

U dołu po prawej stronie widoku Mój dzień znajduje się przycisk Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Widok Sugestie

Aby przejść do widoku Sugestie szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Sugestie, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby poruszać się po liście sugestii, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Narrator informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co można robić w widoku Sugestie, zobacz Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Pasek boczny

Aby przejść do widoku Pasek boczny, w widoku Mój dzień lub Lista zadań szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Nawigacja, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu zawierające wszystkie Twoje listy. Aby przejść do menu, szybko przesuń w lewo lub w prawo. Aby wybrać listę, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dodać nową listę, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowa lista, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Lista zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w widoku Pasek boczny szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

W lewym górnym rogu widoku listy znajduje się przycisk Nawigacja.

Poniżej tego przycisku po lewej stronie znajduje się wiersz nagłówka, w którym jest wyświetlana nazwa listy, obok niej po prawej stronie znajduje się przycisk Sortowanie, a dalej przycisk Edytuj listę.

Pod wierszem nagłówka znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wszystkie Twoje elementy do wykonania, czyli zadania, są wyświetlane na tej liście. Aby przechodzić między zadaniami, szybko przesuwaj w lewo lub prawo. Narrator informuje o zadaniach i o ich stanie. Aby otworzyć szczegóły zadania, naciśnij dwukrotnie ekran. Aby oznaczyć zadanie jako wykonane, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nieukończony element do wykonania, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

W dolnej części widoku listy znajduje się przycisk Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, naciśnij dwukrotnie ekran.

Nawigowanie za pomocą dotyku

Poniżej przedstawiono kilka gestów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji To-Do za pomocą dotyku:

 • Aby przechodzić między elementami i punktami orientacyjnymi na ekranie lub na liście, przesuwaj w prawo lub w lewo jednym palcem.

 • Aby wybrać akcję, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby szybko edytować zadanie, naciśnij trzykrotnie ekran w celu zaznaczenia zadania. Gdy zadania zostanie zaznaczone, naciśnij dwukrotnie ekran dwoma palcami. Zostanie otwarte menu kontekstowe. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo w obszarze menu, aż usłyszysz nazwę opcji, którą chcesz wybrać, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby przejrzeć zawartość ekranu, umieść palec na ekranie i powoli go przeciągnij. Po przejściu do elementu Narrator odczytuje jego nazwę. Gdy usłyszysz nazwę elementu, który chcesz wybrać, podnieś palec i naciśnij dwukrotnie.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Aplikacja To-Do dla sieci Web współdziała z przeglądarką oraz funkcjami ułatwień dostępu na urządzeniu, takimi jak czytnik zawartości ekranu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji To-Do dla sieci Web zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja To-Do dla sieci Web działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji To-Do dla sieci Web.

W tym temacie

Opis układu aplikacji To-Do dla sieci Web

Po lewej stronie ekranu znajduje się Pasek boczny, który jest wyświetlany we wszystkich widokach. Naciśnij klawisz Tab, aby poruszać się w obszarze Pasek boczny. Powyżej obszaru Pasek boczny znajduje się przycisk Zalogowano jako z nazwą i obrazem dla Twojego konta. Aby wyświetlić opcje logowania, naciśnij klawisz Enter. Po prawej stronie tego przycisku znajduje się przycisk Wyszukaj. Poniżej tych przycisków są wyświetlane wszystkie Twoje listy, łącznie z pozycją Mój dzień. Aby wybrać listę, naciśnij klawisz Enter. Poniżej list znajduje się przycisk Nowa lista.

Aby dowiedzieć się więcej na temat list, zobacz Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Mój dzień

Gdy otworzysz aplikację To-Do po raz pierwszy, zostanie wyświetlony widok Mój dzień po prawej stronie obszaru Pasek boczny.

Jeśli masz na przykład zadania, których termin upływa dzisiaj, lub które zostały do wykonania z wczoraj, zostanie wyświetlone powiadomienie w dymku Sugestie powyżej widoku Mój dzień. Aby zaznaczyć zadania, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Przegląd”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Jeśli nie ma żadnych powiadomień, wyświetlany jest wiersz nagłówka Mój dzień, którego nie można edytować. Bieżąca data jest wyświetlana poniżej nagłówka. W pewnej odległości po prawej stronie daty znajduje się przycisk Sugestie.

Pod datą znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wyświetlane są na nim elementy do wykonania, czyli zadania, w danym dniu. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu informuje o elementach na liście i o ich stanie. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, pole wyboru Oznaczone jako nieukończone”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby otworzyć widok Szczegóły dla zadania, naciśnij klawisz Spacja lub Enter.

Poniżej listy zadań znajduje się pole Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, wpisz treść zadania, następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Widok Sugestie

Aby przejść do widoku Sugestie, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dostęp do sugerowanych zadań do wykonania przy użyciu przycisku Sugestie”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby poruszać się po liście sugestii, naciskaj klawisz Tab. Twój czytnik zawartości ekranu informuje o stanie każdego elementu na liście. Aby uzyskać więcej informacji o tym, co można robić w widoku Sugestie, zobacz Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Widok Lista zadań

Aby przejść do widoku Lista zadań, w obszarze Pasek boczny naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz nazwę listy, którą chcesz edytować, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Po lewej stronie jest wyświetlany obszar Pasek boczny. Po prawej stronie znajduje się wiersz nagłówka Lista zadań. Po prawej stronie nagłówka znajdują się przyciski Sortuj zadania do wykonania i Opcje listy.

Pod datą znajduje się główny obszar zawartości, który zajmuje większość miejsca na ekranie. Wyświetlane są na nim elementy do wykonania na tej konkretnej liście. Aby poruszać się po liście, naciskaj klawisz Tab. Czytnik zawartości ekranu informuje o elementach na liście i o ich stanie. Aby oznaczyć element jako ukończony, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Niezaznaczone, pole wyboru Oznaczone jako nieukończone”, a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby otworzyć widok Szczegóły dla zadania, naciśnij klawisz Spacja lub Enter. Aby dowiedzieć się więcej na temat zadań, zobacz Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu.

Poniżej listy zadań znajduje się pole Dodaj zadanie do wykonania. Aby dodać element, wpisz treść zadania, następnie naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Dodaj, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Widok Szczegóły

Aby otworzyć widok Szczegóły dla zadania, w widoku Lista zadań lub w widoku Mój dzień naciśnij klawisz Enter, gdy zadanie będzie wybrane. Widok zostanie otwarty po prawej stronie ekranu. W tym widoku można na przykład możesz ustawić przypomnienie lub napisać notatki do zadania. Aby przechodzić między polami w widoku, naciskaj klawisz Tab lub klawisze Shift+Tab. Aby zamknąć widok Szczegóły, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Ukryj widok szczegółów, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Nawigowanie za pomocą klawiatury

Poniżej przedstawiono kilka skrótów, które przydają się podczas nawigowania po aplikacji To-Do za pomocą klawiatury:

 • Aby przechodzić między elementami i punktami orientacyjnymi na ekranie lub na liście, naciskaj klawisze Ctrl+F6, Tab lub Shift+Tab.

 • Aby poruszać się w obrębie list, naciskaj klawisze Tab, Shift+Tab lub klawisze strzałek w górę i w dół.

 • Aby wybrać element lub akcję, naciśnij klawisz Enter lub Spacja.

 • Aby wyjść z grupy opcji podręcznych, naciśnij klawisz Esc.

Zobacz też

Praca z listami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z zadaniami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Praca z sugestiami w aplikacji To-Do przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×