Przejdź do głównej zawartości

Dowiedz się, jak nawigować w aplikacji Kontakty za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Aplikacja Kontakty w usłudze Office 365 oferuje funkcje ułatwień dostępu, które pomagają osobom niepełnosprawnym w korzystaniu z niej. Na przykład czytniki zawartości ekranu umożliwiają osobom niewidomym lub niedowidzącym odsłuchanie informacji dotyczących interfejsu użytkownika (UI).

Wiele funkcji ułatwień dostępu jest wbudowanych w komputerze lub na urządzeniu. Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach ułatwień dostępu, zobacz Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365.

W tym temacie

Opis układu aplikacji Kontakty

Aplikacja Kontakty ułatwia zarządzanie informacjami kontaktowymi. Podobnie do innych aplikacji usługi Office 365, aplikacja Kontakty to aplikacja internetowa, której można używać w przeglądarce internetowej. Możesz otworzyć aplikację Kontakty, wybierając jej kafelek w obszarze Uruchamianie aplikacji Office 365. Aby przechodzić między elementami aplikacji, używaj klawiszy Tab i Shift+Tab.

 • Okienko nawigacji

  Po otwarciu aplikacji Kontakty fokus znajduje się w grupie Proponowane osoby w okienku nawigacji po lewej stronie. Naciśnij klawisze Shift+Tab, aby przejść do pola wyszukiwania w celu wyszukania osoby. Naciskaj klawisz Tab, aby przeglądać grupy w okienku, takie jak Twoje kontakty, Katalog i Grupy, do których należysz (jeśli takie istnieją). Po wybraniu jednego z elementów na liście nawigacji zawartość okienka głównego zmieni się, aby odzwierciedlić ten wybór.

  U dołu okienka nawigacji znajdują się przyciski Poczta e-mail i Kalendarz (aplikacja Outlook w sieci Web) oraz przyciski dla aplikacji Kontakty, której używasz, i aplikacji Zadania.

  Ponownie naciśnij klawisz Tab, a fokus zostanie przeniesiony do baneru w górnej części głównego okienka aplikacji Kontakty.

 • Okienko główne

  Zawartość okienka głównego zmienia się zgodnie z elementem wybranym w okienku nawigacji.

  Górny pasek okienka głównego zawiera przyciski Nowe (kontakt, lista kontaktów lub grupa) i Zarządzaj (importowanie i eksportowanie). Mogą tam także znajdować się inne opcje, takie jak Edytuj ulubione, która jest wyświetlana po wybraniu pozycji Proponowane osoby w okienku nawigacji i która pozwala na dodanie czyjegoś nazwiska do ulubionych.

Nawigowanie w aplikacji Kontakty za pomocą skrótów klawiaturowych

Ponieważ aplikacja Kontakty działa w przeglądarce sieci Web, skróty klawiaturowe obsługiwane w przeglądarce są również dostępne w aplikacji Kontakty. Jednak jeśli dana przeglądarka nie obsługuje skrótów klawiaturowych, można używać klawisza Tab, aby przejść do przodu, i klawiszy Shift+Tab, aby przejść wstecz.

W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe umożliwiające nawigowanie po interfejsie użytkownika aplikacji Kontakty. Lista obejmuje skróty dostępne w większości przeglądarek oraz te, które są specyficzne dla aplikacji Kontakty.

Uwagi

 • Podczas korzystania z aplikacji Kontakty zalecamy używanie programu Internet Explorer jako przeglądarki sieci Web. Zapewnia to dostęp do skrótów klawiaturowych obsługiwanych w programie Internet Explorer.

 • Skróty klawiaturowe zawarte w tabeli dotyczą amerykańskiego układu klawiatury. W innych układach klawiatury klawisze mogą nie odpowiadać dokładnie klawiszom w układzie amerykańskim.

 • W przypadku skrótów wymagających jednoczesnego naciśnięcia co najmniej dwóch klawiszy nazwy klawiszy rozdzielono znakiem plus (+).

Czynność

Skrót klawiaturowy

Przejście do następnego obszaru, przycisku, linku lub opcji w oknie dialogowym albo zamknięcie menu.

Na przykład możesz przejść z jednego łącza lub przycisku nawigacyjnego do następnego i przejść do następnego obszaru informacji podczas wyświetlania, dodawania lub edytowania kontaktu. Na przykład Zamknij menu grupy . Przechodzenie do następnej opcji w oknie dialogowym łącza .

Tab

Przejście do poprzedniego obszaru, przycisku lub linku

Shift+Tab

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Przejście do następnego kontaktu na liście kontaktów lub przejście do poprzedniego kontaktu

 • Zaznaczenie dodatkowych kontaktów przy zaznaczonym kontakcie

 • Przechodzenie między opcjami w menu i wybieranie ich

Klawisze strzałek

Zaznaczenie lub wyczyszczenie opcji w oknie dialogowym lub pola wyboru kontaktu na liście kontaktów

Spacja

Wyczyszczenie wszystkich zaznaczeń na stronie i odświeżenie tej strony w przeglądarce sieci Web

F5

Aktywowanie przycisku lub linku albo otwarcie menu

Na przykład aby zapisać dane podczas dodawania lub edytowania informacji kontaktowych, użyj klawisza Tab, aby wybrać przycisk Zapisz, a następnie naciśnij klawisz Enter. Z kolei podczas dodawania kontaktu do grupy, użyj klawisza Tab, aby wybrać przycisk Zastosuj w menu Grupy, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Enter

Dodawanie nowego kontaktu

Ctrl+N

Edytowanie zaznaczonego kontaktu

Ctrl+E

Zapisanie zmian w informacjach kontaktowych

Ctrl+S lub Ctrl+Enter

Otwarcie menu Grupy, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Użyj klawiszy strzałek, aby przechodzić między opcjami w menu i wybierać je.

g

Otwarcie okna dialogowego Linki, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Użyj klawisza Tab, aby przechodzić między opcjami w oknie dialogowym i wybierać je.

l

Otwarcie okna dialogowego Usuwanie, gdy kontakt jest zaznaczony

Porada: Aby usunąć zaznaczony kontakt, naciśnij klawisz Tab w celu przejścia do przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Delete

Zamknięcie okna dialogowego

Esc

Przejście do pola Wyszukaj.

/

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×