Dowiedz się, jak korzystać z szablonu Moje przepływów pieniężnych z programem Excel 2016

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Z programem Excel 2016 można analizować różnych typów danych z różnych różnych źródeł i wiele różnych powodów. W tym artykule można dowiedzieć się, jak za pomocą wbudowanych szablonów Moje przepływów pieniężnych w programie Excel 2016 Zarządzanie pieniędzy, które można uzyskać, jak dużo wydatków i wykrycie wydatków.

Za pomocą tego szablonu Moje przepływów pieniężnych

Szablon Moje przepływów pieniężnych jest prosty przykład zastosowania programu Excel 2016 i analizowania, modelu i prezentowanie danych do Ciebie interesujące użyteczny sposób. Szablon to doskonały sposób, aby zapoznać się z funkcjami analizy danych w programie Excel 2016 i pokazano, jak wbudowanych szablonów w programie Excel może ułatwić analizy danych.

W tym artykule możesz dowiedzieć się, jak wykonanie następujących czynności w programie Excel 2016:

 1. Wykonywanie Modelowanie danych, za pomocą funkcje wbudowane modelowania programu Excel.

 2. Umieszczanie niektórych funkcji analizy czasowej programu Excel do pracy.

 3. Dowiedz się, jak został utworzony szablon Moje przepływów pieniężnych, za pomocą zaawansowanych obliczeń o nazwie miary używaną w skoroszytach także.

Otwórz szablon Moje przepływów pieniężnych

Aby otworzyć szablon Moje przepływów pieniężnych, zaznacz Nowy > przewodnika funkcji analizy biznesowej.

Szablon przepływów pieniężnych

Jeśli nie widzisz tego szablonu, użyj pola wyszukiwania i wpisz przewodnika funkcji analizy biznesowej, a następnie wybierz przycisk lupy, aby rozpocząć wyszukiwanie (lub kliknij klawisz Enter). Zostanie wyświetlony szablon Moje przepływów pieniężnych.

Po otwarciu szablonu pojawi się pierwszy tabulator skoroszytu, tytuł, Uruchom. Wybierz przycisk Umożliwia wprowadzenie , aby rozpocząć.

Przepływy pieniężne — rozpoczynanie pracy

Karta Moje przepływów pieniężnych skoroszytu jest zaznaczone, przedstawiający raportu przepływów pieniężnych dla wybranego roku. Ten wykres przepływów pieniężnych wyświetla porównanie przepływów pieniężnych roku w bieżącym roku (zaznaczone przy użyciu przycisków w prawym górnym rogu skoroszytu) i poprzedni rok. To jest traktowany jako obliczeń analizy czasowej . Możesz wybrać inny rok, używając przycisków w prawym górnym rogu arkusza. Zwróć uwagę, jak wykres słupkowy zmienia się po zaznaczeniu inny rok.

Fragmentator roku dla przepływów pieniężnych

Wprowadzanie danych przepływu gotówkowego

Jest interesujące wyświetlić dane przykładowe został uwzględniony w szablonie, ale jest o wiele bardziej interesujące swoich danych. Aby wprowadzić własne liczby - czy liczb rzeczywistych lub po prostu eksperymentowanie z szablonu oswój się wcześniej działania — wybierz kartę Arkusz Danych przykładowych Zwróć uwagę, SPRÓBUJ IT instrukcje z prawej strony tabeli, które umożliwiają uzyskanie informacji i przycisk, aby wprowadzić dane przykładowe.

Wprowadzanie przykładowych danych

Po wybraniu Dodaj nowy wiersz przykładowyszablon wyróżni nowego wiersza u dołu tabeli, a następnie wypełnia cztery kolumny z następującymi informacjami:

 • Typ transakcji - tej pierwszej kolumny jest przychód lub koszt. Korzystając z tych dwóch kategorii, wykresu na arkuszu Moje przepływów pieniężnych spójne umożliwia porównanie dochodu wydatków. W tym przykładzie premii jest dochód.

 • Data — jest to data transakcji. Szablon zostanie wstawiony automatycznie 2015-4-1, ale można stosować niezależnie od danych, możesz wybrać. Wykres w arkuszu Moje przepływów pieniężnych grupuje przychody i wydatki według miesiąca i roku, na podstawie wartości w tej kolumnie.

 • Kategoria — w tej kolumnie pozwala kategoryzowanie przychody i wydatki usługi. Istnieje już zastosowana jest kilka kategorii, które możesz wybrać. Można również utworzyć nową kategorię, zwłaszcza, jeśli chcesz uzyskać wiele kontroli premia, która jest zawsze i. Możesz wyświetlić przychody i wydatki według kategorii, więc wprowadzanie informacji w tej kategorii spójne pomoże upewnij się, że wszelkie dalszej analizy przechodzi sprawniej.

 • Kwota — jest to wielkość przychodów lub kosztów. Wprowadzanie liczb dodatnich w tej kolumnie (a nie przy użyciu liczb ujemnych wydatków, na przykład), ponieważ obliczenia skojarzone z modelem danych wie, jak prawidłowo obsługiwać przychody i wydatki według liczby dodatnie w tej kolumnie.

Wprowadzanie przykładowych danych w szablonie przepływów pieniężnych

Po wprowadzeniu danych, a firma Microsoft wrócić do wykresu i kliknij przycisk Aktualizuj teraz (który odświeża model danych), firma Microsoft, aby zobaczyć zmiany odzwierciedlone na wykresie przepływów pieniężnych. Z dodatkowego dochodu 1500 zł, dodane w instrukcjach SPRÓBUJ IT miesiąca kwietnia polega przed 38.94% w porównaniu z poprzedniego roku, obecności % 68.48 w poprzednim roku w dół.

Nowe dane powodują zmianę przepływów pieniężnych w kwietniu

Przy użyciu modelu danych programu Excel

Wykonując poprzednie kroki, aby wprowadzić dodatkowe przykładowych danych do skoroszytu Moje przepływów pieniężnych została właśnie interakcji z modelu danych programu Excel. Model danych jest zorganizowane zbiór elementów danych, które dotyczą między sobą w sposób strukturalnych i znormalizowanych. W modelu danych Moje przepływów pieniężnych istnieje wiele elementów danych (wpisów przepływów pieniężnych), powiązane ze sobą przez cztery kategorie strukturalnych i znormalizowanych, (typu transakcji, dane, kategoria, kwota).

Modele danych może być proste, takie jak ten model danych Moje przepływów pieniężnych, lub złożonych, takich jak bazy danych lub zbiór baz danych, które są zorganizowane zostać powiązane ze sobą w określony sposób. Modele danych nie musi być stałe lub utworzonych wyłącznie przez inżynierów bazy danych; modele danych można tworzyć na bieżąco w programie Excel z różnych źródeł, analizę danych stosownie do potrzeb.

Można także analizować modelu danych, przeglądając w części danych w szczególności sposoby, takie jak wykresy i inne wizualizacje. Można na przykład analizowanie tylko wydatki dla swojego przepływów pieniężnych oraz tylko dla roku kalendarzowego 2015 r. W ten sposób przeglądanych (analizowanie) podzbiór modelu danych, która spełnia kryteria i uzyskanie wniosków z tym, co widać. Podobnie jak modele danych, wizualizacji i analizy danych mogą być proste (takie jak: wykres ile I poświęconego na rachunku Internet w 2015) lub złożone.

Włącz dodatki do analizy danych

Excel 2016 zawiera zaawansowane modelowanie funkcję o nazwie Dodatku Power Pivotdanych. Aby włączyć dodatek Power Pivot i innych danych dodatki do analizy, zaznacz Plik > Opcje Aby wyświetlić okno Opcje programu Excel . W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Zaawansowane , a następnie przewiń w dół do sekcji danych , która jest w dolnej części okna przewijane. U dołu sekcji danych jest opcja dodatków włączyć analizy danych: Power Pivot, Power View i dodatku Power Map.

Okno Opcje programu Excel

Zaznacz pole wyboru, a następnie wybierz przycisk OK.

Po włączeniu dodatków z analizy danych w sekcji Narzędzia danych na wstążce danych pojawia się przycisk Zarządzaj modelem danych . Wybranie przycisku Zarządzaj modelem danych , zostanie wyświetlone okno modelowanie danych dodatku Power Pivot.

Przycisk Zarządzaj modelem danych na karcie wstążki Dane

Używanie analizy czasowej w programie Excel 2016 środkami

Szablon Moje przepływów pieniężnych korzysta kilka możliwości analizy czasu programu Excel 2016, takich jak porównania w ciągu roku wykazać wcześniej w tym artykule. Tych funkcji analizy czasu zostały wprowadzone jako miary , które zostały utworzone w modelu danych w szablonie. Aby wyświetlić te środki, kliknij przycisk Zarządzaj modelem danych na karcie danych , aby wyświetlić okno Dodatku Power Pivot . Pierwsza miara nosi nazwę Total przepływów pieniężnych.

Miary w dodatku Power Pivot

W szablonie Moje przepływów pieniężnych obliczeń w ciągu roku porównuje bieżący rok przepływów pieniężnych (będzie nazywamy go CYC teraz) do przepływów pieniężnych poprzedniego roku (PYC). Formuła do tworzenia obliczeń w ciągu roku jest następująca:

Year-Over-Year = (CYC-PYC)/PYC

Następujący okres analizy miary zostały uwzględnione w szablonie Moje przepływów pieniężnych:

 • TotalIncome:=CALCULATE(sum([AMOUNT]),'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Income")

  TotalIncome zawiera podsumowanie kolumnie Kwota , ale tylko zawiera wartości przy użyciu Typu transakcji podana jako Przychód.

 • TotalExpenses:=CALCULATE(sum([AMOUNT])*-1,'Sample'[TRANSACTION TYPE]="Expenses")

  TotalExpenses jest podobna do TotalIncomemiejsce, w którym jest określony Typ transakcji jako wydatków. Wynik jest następnie pomnożona przez -1, aby odzwierciedlała, że wyniki są koszty.

 • Total Cashflow:=[TotalIncome]+[TotalExpenses]

  Total Cashflow jest tworzona przez dodanie miary [TotalIncome]+[TotalExpenses] . Tworzenie go w ten sposób za pomocą miary jako elementy bloków konstrukcyjnych w obliczeniach, umożliwia przyszłych zmian w jeden z tych środków, aby automatycznie odzwierciedlane w Total Cashflow.

  Również Total Cashflow po włączeniu nam Tworzenie tabeli przestawnej z danymi przepływów pieniężnych. Dodawanie fragmentatora roku włączone abyśmy Zobacz przepływów pieniężnych danego roku (bieżący rok, na przykład). Aby można było utworzyć porównania w ciągu roku, możemy również potrzebne przepływów pieniężnych w poprzednim roku i ponadto wymagane przepływów pieniężnych roku poprzedniego przedstawiane podczas fragmentatora jest widoczna w bieżącym roku. Aby rozwiązać ten test, możemy utworzyć miary o nazwie PreviousYearCashflow.

 • PreviousYearCashflow:=CALCULATE([Total Cashflow],SAMEPERIODLASTYEAR('Calendar'[Date]))

  Obliczanie jest zaawansowanych funkcji; Funkcja Calculate zastąpić istniejący filtr nową nazwę, aby odebrać analitycznych problemów i do obsługi użytkowników potrzebuje.

  W PreviousYearCashflow miary możemy podsumowywanie Total Cashflow utworzone przed i masz nowym kontekście wymiar czasu, aby można było uzyskiwać dane, które spełnia. W szczególności: Jeśli Total Cashflow jest podzielona 2015, PreviousYearCashflow będzie zawierał danych 2014 r za pomocą funkcji SAMEPERIODLASTYEAR .

Składnia formuły używane w miary jest częścią zaawansowanych języku analitycznych języka DAX (Data Analysis Expressions). Więcej informacji na temat języka DAX można znaleźć w sekcji Tematy pokrewne poniżej.

Zobacz też

Pobieranie i Przekształć w programie Excel 2016

Wprowadzenie do programu pobrać i przekształcić w programie Excel 2016

Dodatek Power Pivot — omówienie i nauka

Data Analysis Expressions (DAX) w dodatku Power Pivot

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×