Dostosuj wiadomość e-mail w aplikacji Outlook w sieci Web

Dostosuj nową wiadomość e-mail w Outlook w sieci Web przy użyciu wielu opcji, które udostępnia Outlook. Niezależnie od tego,jaką wiadomość piszesz — biznesową lub osobistą — , zawsze możesz znaleźć sposób na nadanie swojej wiadomości unikatowego stylu.

Aby rozpocząć pisanie nowej wiadomości, Zaloguj się do Outlook w sieci web , a następnie wybierz Nowy. Możesz dodać załącznik lub obraz (zdjęcie, teksturę lub grafiki), zmienić czcionkę, wstawić listę, tabelę, podpis i inne. Możesz też przypisać poziom ważności dla swojej wiadomości.

Wybieranie używanej wersji w celu skorzystania z odpowiednich instrukcji

Instrukcje różnią się nieco w zależności od tego, czy korzystasz z nowej aplikacji Outlook w sieci Web. Wybierz wersję aplikacji Outlook w sieci Web, którą używasz, aby zobaczyć odpowiednie kroki.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Aplikacja Outlook w sieci Web w wersji beta

Zobacz Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web.

JEŚLI TWOJA SKRZYNKA POCZTOWA WYGLĄDA TAK...

Outlook w sieci Web

Zobacz Instrukcje dotyczące klasycznego środowiska aplikacji Outlook w sieci Web.

Uwaga: Jeśli Twoja organizacja umieściła swoje logo na pasku narzędzi, możesz zobaczyć coś nieco innego niż pokazano powyżej.

Instrukcje dotyczące nowej aplikacji Outlook w sieci Web

Możesz ustawić poziom ważności wiadomości, aby adresaci mogli zobaczyć wskaźnik w swoich skrzynkach odbiorczych, zanim ją otworzą. Ustawianie poziomu ważności pozwala również adresatom sortować ich wiadomości według ważności.

Aby zmienić ważność wiadomości, wybierz trzy kropki u góry nowej wiadomości, którą piszesz Więcej akcji , a następnie wybierz Ustaw ważność. Możesz wybrać Wysoka, Normalna lub Niska.

 1. Wybierz ikonę Dołącz Dołącz u dołu okna wiadomości e-mail.

 2. Wybierz Przeglądaj ten komputer, Przeglądaj lokalizacje w chmurze lub Przeglądaj wiadomości e-mail.

 3. W zależności od wybranej opcji, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Komputer:Przejdź do lokalizacji odpowiedniego pliku, wybierz plik, a następnie wybierz Otwórz.

  • Plik w chmurze: Wybierz plik, który chcesz dołączyć, wybierz Dalej, a następnie wybierz Udostępnij jako link lub Dołącz jako kopię.

  • Wiadomość email:Wybierz wiadomość, którą chcesz dołączyć, a następnie wybierz Dalej.

Jeśli chcesz dodać obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, możesz dodać obraz w tekście.

 1. Wybierz Wstaw obrazy w tekście Wstaw obrazy w tekście obok przycisku Wyślij u dołu okna wiadomości e-mail.

 2. Przejdź do lokalizacji pliku obrazu na komputerze, wybierz plik i wybierz Otwórz.

Emotikony, nazywane także emoji, są grafikami przekazującymi emocje. Możesz dodać wiele emotikonów do wiadomości. Możesz również wybrać z popularnych GIFów aby dodać je do wiadomości.

 • Aby wstawić emotikon, wybierz ikonę Emoji Wybierz tę ikonę, aby dodać emotikon w wiadomości e-mail w dolnej części wiadomości e-mail, przewiń do Popularne emoji, a następnie wybierz emotikon.

 • Aby wstawić plik GIF, wybierz ikonę Emoji Wybierz tę ikonę, aby dodać emotikon w wiadomości e-mail w dolnej części wiadomości e-mail, przewiń do Popularne pliki GIF, a następnie wybierz plik GIF.

Uwaga: Nie wszystkie programy poczty e-mail wyświetlają emotikony w ten sam sposób. Emotikon, który jest kolorowy na jednym kliencie może zostać przekształcony w jego symbole na innym. Na przykład Wybierz tę ikonę, aby dodać emotikon w wiadomości e-mail może być widoczny dla adresata wiadomości jako:-).

Czasem warto nieco uatrakcyjnić wiadomość przez zmianę koloru, stylu i czcionki tekstu.

 1. Wybierz Pokaż opcje formatowania Pokaż opcje formatowania obok przycisku Wyślij u dołu okna wiadomości e-mail. Wstążka formatowania pojawi się.

 2. Wybierz Czcionka Czcionka i wybierz czcionkę, którą chcesz zapisać. Możesz również zmienić rozmiar czcionki, jej kolor, pogrubić ją lub podkreślić, zmienić na kursywę lub nawet wyróżnić część wiadomości e-mail.

Listy punktowane lub numerowane umożliwiają wyświetlanie kroków, czynności do wykonania lub głównych informacji zawartych w wiadomości e-mail.

 • Aby dodać listę punktowaną w wiadomości e-mail, wybierz Pokaż opcje formatowania Pokaż opcje formatowania obok przycisku Wyślij w dolnej części wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Punktory Punktatory .

 • Aby dodać listę numerowaną w wiadomości e-mail, wybierz pozycję Pokaż opcje formatowania Pokaż opcje formatowania obok przycisku Wyślij w dolnej części wiadomości e-mail, a następnie wybierz pozycję Numerowanie Numerowanie .

Wstaw tabelę w celu dodania ustrukturyzowanych informacji w wierszach i kolumnach w wiadomości e-mail.

 1. Utwórz nową wiadomość e-mail albo odpowiedz na istniejącą wiadomość.

 2. U dołu okienka nawigacji wybierz Ikona Outlook.com formatowania więcej opcji > Wstawianie tabeli .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Wstaw tabelę

 3. Przeciągnij kursor, aby uzyskać odpowiednią liczbę wierszy i kolumn w tabeli.

Tworzenie podpisu e-mail automatycznie umieszczanego na końcu wiadomości email

 1. U góry strony wybierz Ustawienia Ustawienia > Wyświetl wszystkie ustawienia programu Outlook.

 2. Wybierz Poczta > Redagowanie i odpowiedź.

 3. W polu tekstowym wpisz swój podpis wiadomości e-mail. Możesz zmienić czcionkę, rozmiar, kolor i wygląd podpisu z opcji dostępnych na wstążce u góry pola tekstowego.

 4. Jeśli chcesz dodać podpis w tylko nowych wiadomościach, zaznacz pole wyboru obok Automatycznie dodawaj mój podpis do nowych wiadomości. Jeśli chcesz dodać podpis do wiadomości, którą przekazujesz dalej lub na nią odpowiadasz, wybierz Automatycznie dodawaj mój podpis do wiadomości, które przesyłam dalej lub będących odpowiedziami. Jeśli preferujesz obie opcje, zaznacz obydwa pola wyboru.

 5. Wybierz Zapisz, po zakończeniu. Podpis e-mail będzie wyświetlany w nowych wiadomościach, tych będących odpowiedziami lub w obydwu, w zależności od dokonanego wyboru.

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Outlook w sieci Web

Możesz ustawić poziom ważności wiadomości, aby adresaci mogli zobaczyć wskaźnik w swoich skrzynkach odbiorczych, zanim ją otworzą. Ustawianie poziomu ważności pozwala również adresatom sortować ich wiadomości według ważności.

Aby zmienić ważności wiadomości, kliknij na ikonę trzemi kropkami u góry nowej wiadomości, którą piszesz Wybierz tę ikonę, aby ustawić poziom ważności wiadomości , a następnie wybierz Ustaw ważność. Możesz wybrać Wysoka, Normalna lub Niska.

 1. Wybierz ikonę Dołącz Kliknij tę ikonę, aby dołączyć plik do wiadomości u dołu okna wiadomości e-mail.

 2. Wybierz czy chcesz dołączyć plik ze swojego Komputera lub z Lokalizacji w chmurze.

 3. Przejdź do lokalizacji pliku i wybierzOtwórz.

 4. Jeśli chcesz udostępnić plik adresatom wiadomości e-mail, tak aby wszyscy mogli wspólnie nad nim pracować, kliknij strzałkę listy rozwijanej obok nazwy pliku i wybierz Wyślij do OneDrive — <your organization name>.

Jeśli chcesz dodać obraz, który jest wyświetlany w treści wiadomości e-mail, możesz dodać obraz w tekście.

 1. Wybierz Wstaw obrazy w tekście Wybierz tę ikonę, aby dodać obraz do wiadomości e-mail obok przycisku Wyślij u dołu okna wiadomości e-mail.

 2. Przejdź do lokalizacji pliku obrazu na komputerze lub w usłudze OneDrive, a następnie wybierz Otwórz.

Przy przypadku obrazu w tekście w wiadomości e-mail, zaznacz obraz i kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić menu innych dostępnych opcji. Na przykład, wybierz Rozmiar, a następnie wybierz Mały, Dopasuj optymalnie lub Oryginalny aby dostosować rozmiar obrazu.

Emoji, nazywane także emotikonami, są grafikami przekazującymi emocje. Możesz dodać różnych emoji do swoich wiadomości.

Aby wstawić emoji, wybierz ikonę Emoji Wybierz tę ikonę, aby dodać emotikon w wiadomości e-mail obok przycisku Wyślij w dolnej części wiadomości e-mail, a następnie wybierz emoji.

Uwaga: Nie wszystkie programy poczty e-mail wyświetlają emoji w ten sam sposób. Emoji, które jest kolorowe w jednym programie poczty e-mail, może być przekształcone w jego symbole w innym. Na przykład, Wybierz tę ikonę, aby dodać emotikon w wiadomości e-mail może być widoczne dla adresata wiadomości jako:-).

Czasem warto nieco uatrakcyjnić wiadomość przez zmianę koloru, stylu i czcionki tekstu.

 1. Wybierz Opcje formatowania Wybierz tę ikonę, aby zmienić czcionkę, rozmiar, kolor i inne elementy obok przycisku Wyślij u dołu okna wiadomości e-mail. Zostaną wyświetlone opcje formatowania.

 2. Wybierz Czcionka, a następnie wybierz czcionkę, której chcesz użyć. Możesz również zmienić rozmiar czcionki, jej kolor, pogrubić ją lub podkreślić, zmienić ją na kursywę lub nawet wyróżnić część wiadomości e-mail. Zaznacz tekst, a następnie wybierz efekt, którego chcesz użyc z listy opcji formatowania.

Listy punktowane lub numerowane umożliwiają wyświetlanie kroków, czynności do wykonania lub głównych informacji zawartych w wiadomości e-mail.

 • Aby dodać listę punktowaną w wiadomości e-mail, wybierz Punktory Kliknij tutaj, aby dodać listę punktowaną w wiadomości e-mail .

 • Aby dodać listę numerowaną w wiadomości e-mail, wybierz Numerowanie Kliknij tę ikonę, aby dodać listę numerowaną w wiadomości e-mail .

Wstaw tabelę w celu dodania ustrukturyzowanych informacji w wierszach i kolumnach w wiadomości e-mail.

 1. Wybierz Więcej Rozwiń strzałkę, aby wyświetlić więcej opcji formatowania na końcu opcji formatowania, aby rozwinąć inne opcje.

 2. Wybierz Wstaw tabelę. Przeciągnij kursor, aby wybrać odpowiednią liczbę wierszy i kolumn, lub kliknij Wstaw tabelę, a następnie zamiast przeciągać, kliknij przycisk Wstaw tabelę, a w oknie dialogowym Wstawianie tabeli określ odpowiednią liczbę kolumn i wierszy i kliknij OK.

Tworzenie podpisu e-mail widocznego na końcu wiadomości email.

 1. Wybierz Ustawienia Ustawienia w prawym górnym rogu, a następnie wybierz Opcje > Poczta.

 2. W okienku opcji po lewej stronie w obszarze Układ wybierz Podpis wiadomości E-mail.

 3. Jeśli chcesz dodać podpis tylko w nowych wiadomościach, zaznacz pole wyboru obok Automatycznie dodawaj mój podpis do nowych wiadomości. Jeśli chcesz dodać podpis do wiadomości, które przekazujesz dalej lub na które odpowiadasz, wybierz Automatycznie dodawaj mój podpis do wiadomości, które przesyłam dalej lub będących odpowiedziami. Jeśli preferujesz obie opcje, zaznacz obydwa pola wyboru.

 4. W polu tekstowym wpisz swój podpis e-mail. Możesz zmienić czcionkę, rozmiar, kolor i wygląd podpisu z opcji dostępnych na wstążce u góry pola tekstowego. Możesz również dodać obraz.

 5. Wybierz Zapisz, po zakończeniu. Podpis e-mail będzie wyświetlany w nowych wiadomościach, tych będących odpowiedziami lub w obydwu, w zależności od dokonanego wyboru.

Zobacz też

Tworzenie i przesyłanie dalej wiadomości e-mail oraz odpowiadanie na nie w aplikacji Outlook w sieci Web

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×