Dostosowywanie wydajności usługi Project Online

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

< Dodatkowa pomoc programu Project

Wraz z uruchomieniem Project Online kilka lat temu organizacje uzyskały możliwość korzystania z bogatego zestawu funkcji zarządzania portfelami projektów (PPM) w ramach przystępnej infrastruktury chmury naszych Office 365, firmy Microsoft.

Chociaż jedną z oczywistych zalet używania usługi opartej na chmurze jest brak konieczności zajmowania się wdrażaniem, instalacją i dostrajaniem sprzętu i oprogramowania, dostępne są pewne czynności, które możesz wykonać, aby Twoja organizacja korzystała z usługi Project Online w najbardziej optymalny sposób.

Usługa Project Online oferuje wiele ustawień konfiguracji i dostosowywania, ale dostosowywanie może mieć wpływ na wydajność. Ten artykuł zawiera informacje o wpływie niektórych z najczęściej używanych ustawień usługi Project Online na wydajność oraz wynikających z tego kompromisach. Dostępne w nim informacje pomogą Ci podjąć bardziej świadome decyzje związane z dostosowywaniem i konfigurowaniem usługi Project Online.

Ten artykuł jest częścią projektu Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla usługi Office 365.

Najważniejsze wskazówki dotyczące usług Office 365 i SharePoint Online

Jest wiele informacji wokół Planowanie sieci i dostosowywanie wydajności dla Usługi SharePoint Online i Office 365. Te informacje dotyczą klientów Project Online i należy się skonsultować z oprócz następujących najważniejsze wskazówki dotyczące Project Online.

Konfiguracja i dostosowywanie usługi Project Online

Witryna Project Web App zawiera wiele elementów, które można konfigurować i dostosowywać — od ustawień administracyjnych do uprawnień i od ustawień współpracy do wyglądu i działania. Przyjrzyjmy się ustawieniom, które potencjalnie mogą mieć wpływ na ogólną wydajność witryny Project Web App.

Omówimy następujące zagadnienia:

 • Tryby uprawnień zabezpieczeń

 • Tworzenie niestandardowego typu projektu w przedsiębiorstwie

  • Konfiguracja witryny projektu

  • Mechanizmy synchronizacji między usługami Project Online i SharePoint Online

 • Synchronizowanie z usługą Active Directory puli zasobów

 • Dostosowywanie oraz wygląd i działanie interfejsu użytkownika

 • Strony szczegółów i przepływy pracy projektu

 • Dane OData i raportowanie

 • przydział Project Online

(Niektóre z tych informacji dotyczy Project Server 2013, a także Project Server 2016 ).

Tryby uprawnień: SharePoint lub Project

Z Project Online i Project Server 2013 możemy wprowadzona modelu nowych i uproszczone uprawnień o nazwie tryb uprawnień programu SharePoint, a nie w trybie starsze uprawnień programu Project. Porównanie obu trybów można znaleźć w witrynie Technet.

Nowe wystąpienia usługi Project Online są domyślnie obsługiwane w trybie uprawnień programu SharePoint. Jesteśmy pewni, że ten tryb odpowiada potrzebom zdecydowanej większości klientów. W tym trybie możesz zarządzać uwierzytelnianiem użytkowników za pomocą zwykłych grup i uprawnień programu SharePoint.

Tryb uprawnień programu Project oferuje wysoki stopień customizability, ale może ona pochodzić cenie pod względem wydajności. Jeśli tworzysz setki kategorie i intensywnie za pomocą dynamicznego uprawnień za pośrednictwem usługi podziału zasobów struktury (SPZ), mogą spowolnić przez użytkownika końcowego dla użytkowników, którzy mają dostęp do dużej ilości zawartości, na przykład Menedżerowie portfela i Administratorzy.

Uwaga: Przełączanie między tryb uprawnień programu SharePoint i tryb uprawnień programu Project Server usuwa wszystkie ustawienia związane z zabezpieczeniami. Po przejściu w tryb uprawnień programu SharePoint do klasyczny tryb uprawnień programu Project Server, należy ręcznie skonfigurować strukturę uprawnień zabezpieczeń w programie Project Server 2013 i 2016 serwera projektu. Przełączanie z tryb uprawnień programu Project Server z powrotem do tryb uprawnień programu SharePoint usuwa informacji o zabezpieczeniach uprawnienia z programu Project Server 2013 i programu Project Server 2016.

Zalecenie:   

Jeśli to możliwe, zachowaj domyślny tryb uprawnień programu SharePoint, aby uzyskać lepszą ogólną wydajność. Jeśli musisz używać trybu uprawnień programu Project, ogranicz liczbę dostosowań do niezbędnego minimum.

Tworzenie niestandardowego typu projektu w przedsiębiorstwie

Typ projektu w przedsiębiorstwie (typ projektu w Przedsiębiorstwie) reprezentuje opakowanie, która obejmuje fazy, etapy jednego przepływu pracy i stron szczegółów projektu (strony szczegółów projektu).

EPTs pozwala również na definiowanie:

 • Konfiguracja witryny projektu

 • Mechanizmy synchronizacji między usługami Project Online i SharePoint Online

Konfiguracja witryny projektu

Witryny projektów są oparte na podstawowych funkcjonalnościach programu SharePoint. Tworzenie witryn projektów nie jest procesem prostym, a określenie, czy i kiedy organizacja może potrzebować witryn projektów, może być dużym krokiem w kierunku poprawy ogólnego komfortu pracy użytkownika końcowego.

Wiele organizacji za pomocą Project Online do gromadzenia i ocenić propozycjami projektu przed podjęciem decyzji projektów na. Jeśli witryny projektu są ustawione automatyczne tworzenie publikacji projektu po raz pierwszy, wszystkie propozycje projektu, nawet te, których nie wprowadzaj wycinania, przejść do witryny projektu. Te niepotrzebne witryny będą musiały można ręcznie wyczyścić później.

Lepszym rozwiązaniem, jeśli zdecydujesz się korzystać z witryn projektów albo jest przez użytkownika wybrania momentu utworzenia witryny współpracy lub jeszcze lepiej — umożliwienie jej automatycznego utworzenia przez przepływ pracy, gdy propozycja projektu osiągnie określony punkt decyzyjny.

SharePoint Online obecnie limity Liczba podwitryn, które można utworzyć dla każdego zbioru witryn. Zaakceptuj pozwala na zdefiniowanie zbioru witryn, którego do tworzenia nowych witryn projektów w. Dzięki temu będzie można utworzyć witrynę projektu dla każdego projektu może obejmować ich wielu zbiorów witryn.

Witryny projektów w różnych zbiorach witryn programu PWA

Na przykład jeśli musisz z działem INFORMATYCZNYM dedykowane zbioru witryn można skonfigurować Projektach Zaakceptuj do tworzenia witryn projektu poza https://contoso.sharepoint.com/sites/IT.

Lokalizacja tworzenie witryny projektu

Zalecenie:   

Jeśli organizacja korzysta z witryny projektu, wybierz opcję, aby utworzyć je na żądanie, a nie automatycznie. Spowoduje to przyspiesza pierwszego uruchomienia publikowania i pozwala uniknąć tworzenia niepotrzebne witryn i zawartości.

Dla każdego Zaakceptuj możesz skonfigurować tę opcję, według:

 1. W ustawienia aplikacji Project Web App kliknij Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 2. Wybierz pozycję Zaakceptuj, do której należy zmienić ustawienie.

 3. Na stronie Ustawienia Zaakceptuj w sekcji Witryny projektu wybierz pozycję Zezwalaj użytkownikom na wybieranie.

Opcje tworzenia witryny projektu

Tworzenie witryny projektu w ich zbioru witryn, Zaakceptuj. Zachowaj liczbę witryn projektów w zbiorze witryn poniżej limity dotycząceusługi SharePoint Online.

Co można synchronizować?

Project Online działa w oparciu o SharePoint Online uruchamiania w tym samym sposobem Project Server u góry SharePoint Server. W wyniku mamy synchronizowania pewne elementy znajdujące się między dwoma systemów. Te synchronizacji może zająć dużo czasu, a w zależności od Twoja firma wymaga może być czasem niepotrzebne. Ten artykuł opisuje wszystkich tych różnych synchronizacji systemów pomagające zdecydować, które z nich należy i które z nich można bezpiecznie wyłączyć. Niektóre z tych ustawień są już domyślnie wyłączone.

W poniższych sekcjach omówimy:

 • Synchronizowanie uprawnień witryny projektu

 • Synchronizowanie listy zadań programu SharePoint za dla projektów w przedsiębiorstwie

Synchronizowanie uprawnień użytkownika

Witryny projektów są obszary robocze miejsce, w którym zespołów projektu można współpracować, przekazywanie dokumentów i podnieść problemów. Podczas synchronizacji uprawnień użytkownika jest włączona, gdy osoba otrzymuje uprawnienia do projektu, odpowiadające im uprawnienia do witryn projektu zostaną zaktualizowane.

Ta synchronizacja jest przeprowadzana każdorazowo po opublikowaniu projektu. Kosztem wygody synchronizacji jest wydajność, czyli im więcej użytkowników i witryn musi zostać zsynchronizowanych, tym wolniejsze działanie, zwłaszcza w przypadku publikowania zbiorczego, importowania lub tworzenia wielu projektów (z witrynami projektów) bądź aktualizowania członkostw w grupach wymagających ponownej synchronizacji uprawnień witryny projektu.

Dla każdego Zaakceptuj można określić, jeśli jest włączona synchronizacja uprawnienia użytkownika.

Uwaga: I f witryn projektów są tworzone w innym zbiorze witryn niż miejsce, w którym znajduje się witryny aplikacji Project Web App (na przykład https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa to miejsce, w którym znajduje się aplikacji Project Web App i Zaakceptuj jest tworzenie witryn projektów w https:// contoso.sharepoint.com/sites/IT), synchronizację uprawnień użytkownika nie jest obsługiwane.

Zalecenie:   

Zdecydowanie zaleca się wyłączenie opcji synchronizacji uprawnień witryny projektu, jeśli wdrożenie spełnia następujące warunki:

 • Duża liczba zasobów (>1000)

 • Duża liczba projektów, które wymagają witryny projektu (>1000)

 • Duża liczba zasobów, którym należy udzielić dostępu do większości witryn projektu

 • Witryny projektów są tworzone spoza domyślnego zbioru witryn (synchronizacja jest wyłączona)

Oto kilka opcji do rozważenia w przypadku zarządzania uprawnieniami witryny projektu:

 • Jeśli rotacja w zespołach projektów jest niewielka, rozważ wyłączenie synchronizowanie uprawnień witryny projektu, aby zwiększyć wydajność publikowania projektu i stron szczegółów projektu. Następnie trzeba ręcznie udzielić lub usunąć uprawnienia do witryn projektu, gdy ktoś przyłączenie się lub opuszczenie zespołu projektu.

 • Jeśli dostęp musi mieć przyznany dla wszystkich użytkowników w programie PWA i mapowania z istniejących uprawnień grupy, należy rozważyć skonfigurowanie witryny projektu dziedziczenie po witrynie nadrzędnej programu PWA.

 • Jeśli dostęp do witryny jest zgodny z konkretnymi rolami, utwórz co najmniej jedną grupę mapującą te role (jeśli masz włączoną synchronizację grupy, prawdopodobnie możesz użyć tych samych grup) i udziel tym grupom dostępu do witryny projektu.

Dla każdego Zaakceptuj można włączyć synchronizacji Permisssions użytkownika przez:

 1. W ustawienia aplikacji Project Web App kliknij Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 2. Wybierz pozycję Zaakceptuj, do której należy zmienić ustawienie.

 3. Na stronie Ustawienia Zaakceptuj w sekcji Synchronizuj wybierz pozycję Synchronizuj uprawnień użytkownika.

Synchronizowanie uprawnień użytkownika

Synchronizowanie listy zadań programu SharePoint za dla projektów w przedsiębiorstwie

Listy zadań programu SharePoint synchronizacja jest wyłączona domyślnie przyspieszyć publikowania projektu. Dzięki temu, szybkości przejścia między strony szczegółów projektów. Użytkownicy korzystania z listy zadań i jego wizualizacja osi czasu w witrynie projektu, możesz włączyć tę funkcję i sprawdź, czy rozsądne jest wpływ na wydajność publikowania projektu.

Uwaga: I f witryn projektów są tworzone w innym zbiorze witryn niż miejsce, w którym znajduje się witryny aplikacji Project Web App (na przykład https://contoso.sharepoint.com/sites/pwa to miejsce, w którym znajduje się aplikacji Project Web App i Zaakceptuj jest tworzenie witryn projektów w https:// contoso.sharepoint.com/sites/IT) synchronizowanie listy zadań programu SharePoint nie jest obsługiwane.

Zalecenia   

Synchronizowanie listy programu SharePoint zadania którą opcja jest przeznaczona do za pomocą małych projektów planów. Jeśli projekt ma dużą liczbą zadań, synchronizowanie ich na publikowanie zajmie trochę czasu, podczas każdego zadania powinien być zaktualizowane pojedynczo. Na przykład wystarczy kilka minut, aby zsynchronizować planu 500 zadań projektu z listą zadań programu SharePoint. Mimo że zadaniu kolejki znajduje się w oddzielnym korelacji i czy nie blok zapisywanie i edytowanie projektu planowanie, zaleca się nie włączenie opcji listy zadań programu SharePoint synchronizacji. Zaleca się tylko synchronizację projektu zawierającego zadania mniej niż 250.

Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Włączaj tylko listy zadań programu SharePoint synchronizacji Jeśli użytkownicy potrzebują funkcji dla każdego typ projektu w Przedsiębiorstwie. Aby skonfigurować tę opcję:

 1. W ustawienia aplikacji Project Web App kliknij Typu projektu w przedsiębiorstwie.

 2. Wybierz pozycję Zaakceptuj, do której należy zmienić ustawienie.

 3. Na stronie Ustawienia Zaakceptuj w sekcji Synchronizuj wybierz z Listy zadań programu SharePoint synchronizacji.

Synchronizowanie listy zadań programu SharePoint

Synchronizowanie puli zasobów z usługą Active Directory

Sama synchronizacja puli zasobów usługi Active Directory nie powoduje szczególnych problemów z wydajnością i pozwala na zaimportowanie wielu tysięcy zasobów do wystąpienia aplikacji Project Web App w ciągu kilku minut. Dalsze oddziaływanie tej synchronizacji na inne części systemu może jednak silnie wpływać na wydajność. Podstawowym procesem, który trzeba śledzić, jest opisana wcześniej synchronizacja uprawnień do zasobów. Jeśli rotacja członków grup usługi Active Directory jest duża i wymaga częstej synchronizacji puli zasobów, monitoruj jej potencjalne dalsze oddziaływanie na pokrewne zadania synchronizacji.

Zalecenie:   

Ogranicz synchronizowania usługi Active Directory do grup zasobów, które rzeczywiście potrzebujesz za pomocą systemu i monitorowanie potencjalnych problemów związanych z uprawnieniami po synchronizacji dużych grup. (Aby skonfigurować Active Directory synchronizacji puli zasobów przedsiębiorstwa, Project Web App ustawienia, kliknij przycisk Synchronizacja puli zasobów w usłudze Active Directory.

Dostosowywanie stron i widoków aplikacji PWA

Dostosowywanie stron

Platforma SharePoint, dzięki modułowej infrastrukturze składników Web Part i obsłudze niestandardowych stron, zapewnia doskonałe możliwości dostosowywania. Dodawanie logo, niestandardowych składników Web Part oraz nowych motywów może nie mieć istotnego wpływu na wydajność w przypadku infrastruktury lokalnej ze względu na korzyści wynikające z bliskości serwera, krótkich czasów oczekiwania i dostępności sieci szerokopasmowych. W przypadku usługi online wygląda to jednak inaczej.

Gdy przekazujesz logo lub grafikę o dużym rozmiarze pliku, działanie stron we wdrożeniu lokalnym może ulec niewielkiemu spowolnieniu, ale w przypadku wdrożenia online ma to bardzo duży wpływ na wydajność ładowania stron.

Ta sama zasada dotyczy podczas dodawania wielu składników Web Part do strony. Może to być kuszące mają niestandardowej strony przy użyciu wielu składników Web Part, ale chyba że użytkownicy muszą rzeczywiście wyświetlanie danych obok siebie, warto mieć osobne specjalistyczne strony niż w przypadku ją w jednym miejscu. Jeśli użytkownicy muszą tylko zawartość jeden składnik Web Part na stronie, nadal mają już czekać na stronie, aby załadować i wyświetlania danych dla wszystkich innych składników Web Part.

Zalecenie:   

Podczas dostosowywania stron traktuj swoją witrynę usługi Project Online jak zwykłą witrynę internetową i staraj się tworzyć możliwie najprostsze strony.

Dostosowywanie widoków

W tym przypadku również prostota stanowi klucz do poprawy wydajności ładowania stron. Organizacje mogą tworzyć widoki niestandardowe przy użyciu wielu stron aplikacji Project Web App, takich jak Centrum projektów, Centrum zasobów, Zadania i Grafiki.

Im więcej zawartości będzie wyświetlane, tym dłużej będzie trwać renderowanie strony. Czas ładowania każdej strony możesz skrócić o kilka sekund, jeśli zapewnisz użytkownikom większą liczbę prostych i sprofilowanych widoków zamiast kilku widoków typu „wszystko w jednym”.

W poniższych przykładach ładowanie drugiego widoku trwa średnio o 2 do 3 sekund krócej niż ładowanie pierwszego.

Zrzut ekranu przedstawiający dostosowany widok Centrum projektów.

Zrzut ekranu przedstawiający widok 	Centrum projektów.

Zalecenie:   

Konfigurując widoki, proponuj użytkownikom proste widoki specjalistyczne zamiast złożonego uniwersalnego widoku, w którym przez większość czasu będą ładowane niepotrzebne dane.

Ustawienia widoku użytkownika

Centrum projektów: W grupie przez zestawienia

Użytkownicy mogą konfigurować widoki renderowanie do nich, obejmujące dane pogrupowane według innego pola na różne sposoby. Gdy używasz Grupuj według, dane można rzutowane dla pól obsługiwanych agregacji (na przykład jako suma kosztów lub pola niestandardowego). Wykrywanie te wartości zagregowanych żądania usługi, aby załadować wszystkie wartości, aby wyświetlić sumę.

Przykład danych pogrupowane według pola i rzutowane dla pól agregacji.

Zalecenie:   

Jeśli użytkownik chce wyświetlić wartości rzutowanych, wyłącz opcję Zestawienie na Wstążce.

Opcja zestawienia

Centrum projektów: wykres Gantta

Części wykresowej widoku wykresu Gantta wyświetlanie każdego projektu w postaci paska sumarycznego wykresu Gantta.

Zalecenie:   

Jeśli użytkownik chce wyświetlić na wykresie Gantta, wyłącz opcję widoku Wykres Gantta na Wstążce.

Opcja wykresu Gantta

Strony szczegółów i przepływy pracy projektu niestandardowego

Oprócz podanego powyżej zalecenia dotyczącego projektowania stron, szczególną cechą stron szczegółów projektu jest to, że mogą one wyzwalać ponowne obliczanie całego projektu i rozpoczynać akcje przepływu pracy. Z punktu widzenia wydajności obie te operacje mogą pochłaniać wiele zasobów i jest to zależne od dostosowań użytkownika.

Usługa Project Online i program Project Server mają dwa główne procesy aktualizacji dotyczące informacji o projekcie:

 • Aktualizacje wymagające planowania ponownego obliczania (zobacz listę poniżej)

 • Pola niezwiązane z harmonogramem, takie jak nazwa, opis i właściciel projektu.

Zalecamy, aby nie aktualizować obu typów danych na tej samej stronie szczegółów projektu. Pozwoli to uniknąć wyzwalania obu procesów aktualizacji w tym samym czasie.

Oto lista najbardziej typowych czynności, które wymagają ponownego obliczenia harmonogramu.

 • Zmiany kalendarza projektu

 • Zmiany w następujących polach daty:

  • Data początkowa

  • Data zakończenia

  • Data stanu

  • Data bieżąca

 • Zmiany w polach niestandardowych projektu

 • Jeśli projekt ma zależności dotyczące elementów dostarczanych

Drugim sposobem zwiększenia wydajności strony szczegółów projektu jest zmniejszenie liczby składników Web Part i pól niestandardowych wyświetlanych na każdej stronie szczegółów projektu. Jeśli Twoje procesy biznesowe wymagają częstego aktualizowania tego samego zestawu pól, utwórz dedykowaną stronę szczegółów projektu, która będzie zawierać tylko te pola. Pozwoli to skrócić ładowanie i zaoszczędzić dzięki temu czas. Wyświetlanie wszystkich pól niestandardowych za każdym razem powoduje dużo niepotrzebnego obciążenia.

Zalecenie:   

Twórz proste specjalistyczne strony szczegółów projektu i unikaj mieszania aktualizacji związanych z harmonogramem z aktualizacjami niezwiązanymi z harmonogramem.

Zbiorcze aktualizacje pól niestandardowych w przepływach pracy przy użyciu nowego interfejsu API usługi REST

Pojedyncze aktualizowanie wartości pól niestandardowych w przepływie pracy wymaga osobnego żądania do serwera przy użyciu akcji Ustaw pole projektu. Powoduje to obniżenie wydajności w przypadku jednoczesnej aktualizacji dużej liczby pól niestandardowych w sieci o dużych opóźnieniach i niskiej przepustowości.

Aby rozwiązać ten problem, jest CSOM metodę aktualizowania pola niestandardowe zbiorczo. Ta metoda wymaga kopii zapasowych w słowniku zawierającą nazwę i wartości wszystkich pól niestandardowych, które chcesz zaktualizować.

Interfejs API umożliwiający ustanawianie witryn projektów na żądanie

Każdy projekt może mieć własną dedykowaną witrynę programu SharePoint, w której członkowie zespołu mogą współpracować, udostępniać dokumenty i zgłaszać problemy. Te witryny mogą być tworzone automatycznie przy pierwszym publikowaniu lub ręcznie przez menedżera projektu w programie Project Pro lub przez administratora za pośrednictwem ustawień aplikacji Project Web App. Można je również po prostu wyłączyć.

Metoda CreateProjectSite('') umożliwia określenie, kiedy należy tworzyć swoje witryny projektu. To jest szczególnie przydatne w przypadku organizacji, którzy chcą tworzyć swoje witryny dopiero po osiągnie propozycja projektu, najpierw opublikować danego etapu w wstępnie zdefiniowanych przepływów pracy, a nie na. To znacznie zwiększa wydajność działania tworzenia projektu przez opóźnienia tworzenia witryny projektu.

Dane OData i raportowanie

Raportowanie

W usłudze Project Online można szczegółowości czasu stopniowo danych raportowania — możesz też wybrać nigdy Jeśli nie potrzebujesz danych raportowania czasu stopniowo. Ta funkcja jest w pełni opisane w Konfiguruj zestawienie danych raportowania okresowych w usłudze Project Online. Wybierając odpowiednią opcję, która korzysta z co najmniej ilości danych, która spełnia Twoje potrzeby raportowania oznacza, że raporty wygeneruje szybszy, można używać różnych opcji raportowania podczas ma mniejszy zestaw danych i będzie można również korzystać ze szybsze publikowania projekty. Z listy opcji w kolejności większość korzyści wydajności są:

 • Nigdy nie

 • Okresy obrachunkowe

 • Miesięczny

 • Co tydzień

 • Dzienny

Okresy obrachunkowe przewaga duży nad Miesięczny w tym danych raportowania przeznaczonych tylko do określonych okresów obrachunkowych, dlatego miesięczną będzie zawierać dane na pełny czas trwania wszystkich projektów.

Przy użyciu usługi OData programu Project, można wyodrębnić informacji z usługi Project Online wystąpienie dla raportowania.

Zalecenie:   

Przechowywanie najmniejszą okresowe dane, które są zgodne z potrzeb firmy. Czy należy używać Dzienny mając przepływów pracy, które oczekiwanie na publikowanie do wykonania.

PowerBI

W przypadku małych ilości danych usługi Power BI można regularnie odczytać danych z usługi OData programu Project i pomagają różnych raportów dynamics. Przykładowy pakiet zawartości można znaleźć w tym miejscu.

W przypadku dużej ilości danych w usłudze Project Online, możesz nadal zabrać ze sobą w podzestawu danych jak spełnia PowerBI danych rozmiar limity konspektu w tym miejscu. Innym rozwiązaniem jest tworzenie raportów w oknie ruchomą, to znaczy filtrowania projektów, które są aktywne w ciągu ostatnich 30 dni lub wyświetlanie wydajność zasobu w przypadku następnych 6 miesięcy.

SQL Server Integration Services (SSIS)

Używanie SSIS, danych można wyodrębnić z usługi OData programu Project i pobrać swoich danych raportowania do bazy danych programu SQL server lokalnie lub na Microsoft Azure. Przykładowy pakiet SSIS usługi OData programu Project można znaleźć tutaj.

Zalecenie:   

Jeśli nadal będzie potrzebny narzucają konieczność wyodrębniania dużych ilości danych, rozważ użycie pakietu SQL Server Integration Services (SSIS) skopiuj swoich danych raportowania do bazy danych programu SQL server lokalnie lub na Microsoft Azure.

Gdy używasz SSIS, należy rozważyć następujące czynności:

Pełnej synchronizacji

Uzyskaj bieżącego migawkę danych raportowania, który Cię interesuje.

 1. Rekord bieżący daty/godziny jako czas synchronizacji

 2. Pobieranie danych z każdego punktu końcowego.

Zmiana synchronizacji

Sprawdź okresowo na bieżąco kopii.

 1. Rekord bieżący Data i godzina.

 2. Kwerendy końcowy identyfikator projektu z projektów.

 3. Usuwanie projektów lokalnych, której już nie istnieje identyfikator projektu.

 4. Każdy punkt końcowy według projektu kwerendy

  1. Kwerenda jednostki identyfikatorów.

  2. Usuwanie lokalne podmioty miejsce, w którym identyfikatory już nie istnieje.

  3. Kwerenda dotycząca mod_dates, która została zmieniona od czasu ostatniej synchronizacji.

Pola niestandardowe

Podczas pobierania danych z punkt końcowy OData, dodatkowe obliczenia jest wymagana podczas korzystania z niestandardowych pól, które są wyszukiwanie wielu wartości. Dodatkowe obliczenia nie zezwala na punkt końcowy OData, aby można było korzystać liczby optymalizacje.

Zalecenia   

Nie należy używać odnośnika wielowartościowego pola niestandardowe.

Kwerenda OData

Istnieją ograniczenia liczby obiektów, które mogą zostać zwrócone w kwerendzie jeden usługi ProjectData. W wyniku kwerendy dużych ilości danych wymaga wielu żądania sieci web były wysyłane do usługi, dodając obciążenia sieci i opóźnienie dla każdego żądania.

W przypadku wystąpienia aplikacji Project Web App zawierającego dużą liczbę obiektów, takich jak projekty, przydziały i zadania, ogranicz zwracane dane, używając przynajmniej jednej z następujących metod. Jeśli nie ograniczysz zwracanych danych, zapytanie może przekroczyć domyślne limity i wpłynąć na wydajność serwera.

 • Aby ograniczyć dane, użyj opcji $filter lub $select.    Na przykład poniższe zapytanie umożliwia filtrowanie według daty rozpoczęcia projektu i zwraca tylko cztery pola uporządkowane według nazwy projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects?$filter=ProjectStartDate gt datetime'2012-01-01T00:00:00'&$orderby=ProjectName&$select=ProjectName,ProjectStartDate,ProjectFinishDate,ProjectCost
 • Pobierz kolekcję obiektów, używając skojarzenia.    Na przykład poniższe zapytanie wewnętrznie używa skojarzenia Projekt_Przydziały_Przydział_Projekt, aby pobrać wszystkie przydziały z określonego projektu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Projects(guid'263fc8d7-427c-e111-92fc-00155d3ba208')/Assignments
 • Wykonaj wielu kwerend, aby zwrócić jedną stronę w danym momencie, przy użyciu operatora $top i $skip operator w pętli.    Na przykład poniższa kwerenda otrzymuje problemów 11 do 20 dla wszystkich projektów w kolejności zasobu, który jest przypisana do problemu:

  http://ServerName/ProjectServerName/_api/ProjectData/Issues?$skip=10&$top=10&$orderby=AssignedToResource

Zalecenie:   

Spróbuj ograniczyć ilość danych możesz odpytujesz środowisko uruchomieniowe, używając filtrowania po stronie serwera.

Project Web App Przydział

Domyślnie Project Web App witryna zawiera limit 25 GB i jest limitem osobnym od limitu wszystkich danych przechowywanych w zbiorze witryn programu SharePoint , którym jest włączona aplikacji Project Web App. Zmniejsz głośność danych za pomocą raportowania opcji szczegółowości może pomóc w utrzymywanie w ramach przydziału.

Uwaga: Dla dużych klientów przydziału można zwiększyć, ale możemy również oczekiwaniami klientów mają być traktowane jako opcje szczegółowości raportowania, aby ograniczyć obrót danych. Aby zwiększyć przydziału, skontaktuj się z firmy Microsoft.

Wnioski

Project Online, takich jak dowolne usługi w chmurze uruchomiony w Internecie, wymaga określonego dostosowania zapewniającego najlepszą wydajność w porównaniu z poziomu wdrożenia lokalnego.

Mimo że nieustannie ulepszamy system w celu zwiększenia jego wydajności, istnieje kilka czynności, które możesz wykonać w tym samym czasie, aby zapewnić dobry poziom obsługi dla użytkowników końcowych.

Zalecenia końcowe:

 • Używaj trybu uprawnień programu SharePoint, jeśli to możliwe.

 • Włączaj tylko te funkcje, których będziesz rzeczywiście używać.

 • Utrzymuj możliwie najprostsze i najmniej skomplikowane strony, aby osiągać krótsze czasy ich ładowania.

 • Korzystaj z filtrowania po stronie serwera, aby eksportować dane źródeł strumieniowych OData do bazy danych programu SQL Server w celu uzyskania większej elastyczności raportowania.

 • Wybierz raportowania opcję szczegółowości, która korzysta z co najmniej ilości danych, która spełnia Twoje potrzeby raportowania.

Tematy pokrewne

Project Online: ograniczenia i limity związane z oprogramowaniem

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×