Dostosowywanie wydajności usługi Office 365 przy użyciu planów bazowych i historii wydajności

Istnieje kilka prostych sposobów sprawdzenia wydajności połączenia między usługą Office 365 i Twoją firmą, które umożliwiają ustalenie ogólnego planu bazowego związanego z łącznością. Znajomość historii wydajności połączeń komputerów klienckich może pomóc we wczesnym wykrywaniu wyłaniających się problemów, w identyfikowaniu problemów i w ich przewidywaniu.

Jeśli nie masz doświadczenia w rozwiązywaniu problemów z wydajnością, z tego artykułu dowiesz się, jak rozważyć pewne typowe zagadnienia, na przykład: skąd wiadomo, że występujący problem jest problemem z wydajnością, a nie zdarzeniem związanym z usługą Office 365? Jak można zaplanować utrzymanie dobrej wydajności przez dłuższy czas? Jak można monitorować wydajność? Jeśli Twój zespół lub Twoi klienci zaobserwowali spadek wydajności podczas korzystania z usługi Office 365 i szukasz odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań, czytaj dalej.

Ważne: Czy właśnie teraz masz problemy z wydajnością między klientem a usługą Office 365? Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w temacie Plan rozwiązywania problemów z wydajnością usługi Office 365.

Kwestie dotyczące wydajności usługi Office 365

Usługa Office 365 działa w należącej do firmy Microsoft dedykowanej sieci o dużej dyspozycyjności, która jest stale monitorowana nie tylko przez zautomatyzowane procedury, ale przez rzeczywistych ludzi. Częścią procesu utrzymania chmury usługi Office 365 jest wbudowana funkcja dostosowywania wydajności i usprawniania wszystkich możliwych obszarów. Ponieważ klienci chmury usługi Office 365 muszą łączyć się przez Internet, prowadzone są również ciągłe prace mające na celu dostosowanie wydajności między poszczególnymi usługami Office 365. Poprawa wydajności w chmurze trwa tak naprawdę nieprzerwanie. Starając się utrzymać chmurę w dobrej kondycji i zapewnić jej szybkie działanie, zgromadziliśmy przez ten czas wiele doświadczeń. Jeśli występują problemy z wydajnością podczas nawiązywania połączenia z usługą Office 365 z Twojej lokalizacji, nie należy w takim przypadku od razu zgłaszać sprawy do pomocy technicznej i czekać na rozwiązanie problemu. Zamiast tego należy rozpocząć badanie problemu „od środka”. Oznacza to, że należy rozpocząć od własnej sieci i podążać w kierunku usługi Office 365. Przed otwarciem sprawy w dziale pomocy technicznej usługi Office 365 możesz zebrać dane i podjąć działania mające na celu zbadanie problemu, a może nawet jego rozwiązanie.

Ważne: Należy pamiętać o planowaniu i limitach pojemności w usłudze Office 365. Te informacje pomogą w rozwiązaniu problemów z wydajnością. Oto link do artykułu Opis usługi platformy Office 365. Jest to centrum informacji i dla wszystkich usług oferowanych w ramach usługi Office 365 są w nim dostępne linki prowadzące do ich osobnych opisów. Oznacza to, że jeśli na przykład chcesz sprawdzić standardowe ograniczenia dotyczące usługi SharePoint Online, możesz kliknąć pozycję Opis usługi SharePoint Online i odszukać sekcję poświęconą ograniczeniom tej usługi.

Rozpoczynając rozwiązywanie problemów, należy sobie uświadomić, że wydajność ma skalę ruchomą. Nie chodzi o osiągnięcie idealnej wartości i stałe jej utrzymywanie. Jeśli taki jest Twój cel, to sporadyczne zadania wymagające dużej przepustowości, takie jak zalogowanie się dużej liczby użytkowników czy wykonywanie migracji dużej ilości danych, mogą być dla Ciebie bardzo stresujące, więc przygotuj się na ich wpływ na wydajność. Należy mieć oczywiście pewne docelowe wartości wydajności, do których należy dążyć, ale wydajność jest zależna od wielu zmiennych, dlatego sama jest zmienna. Taka jest natura wydajności.

Rozwiązywanie problemów z wydajnością nie polega na dążeniu do konkretnych wartości docelowych i utrzymywaniu ich w nieskończoność. Polega ono na usprawnianiu istniejących działań z uwzględnieniem wszystkich zmiennych.

Jakie są symptomy problemu z wydajnością?

Najpierw musisz się upewnić, że to, z czym masz do czynienia, naprawdę jest problemem z wydajnością, a nie zdarzeniem związanym z usługą. Problem z wydajnością różni się od zdarzenia związanego z usługą Office 365. Dalej opisano, jak je od siebie odróżnić.

Jeśli występują problemy z usługą Office 365, jest to zdarzenie związane z usługą. W centrum administracyjnym usługi Office 365 są wyświetlane czerwone lub żółte ikony w obszarze Bieżąca kondycja. Może być też zauważalne obniżenie wydajności na klientach połączonych z usługą Office 365. Jeśli na przykład w obszarze Bieżąca kondycja jest wyświetlana czerwona ikona, a obok pozycji Exchange jest widoczna opcja Badanie, możesz w takiej sytuacji także odbierać wiele połączeń od osób z Twojej organizacji ze skargami na obniżenie wydajności obsługi skrzynek pocztowych korzystających z usługi Exchange Online. W takim przypadku można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że wydajność usługi Exchange Online właśnie stała się ofiarą problemów w ramach usługi.

Pulpit nawigacyjny kondycji usługi Office 365 ze wszystkimi obciążeniami pracą w kolorze zielonym, z wyjątkiem programu Exchange, w przypadku którego pokazano informację o przywróceniu usługi.

Na tym etapie administrator usługi Office 365 (czyli Ty) powinien sprawdzać często obszar Bieżąca kondycja oraz przeglądać informacje dostępne po kliknięciu linku Wyświetl szczegóły i historię, aby na bieżąco śledzić wykonywane przez nas konserwacje systemu. Zadaniem pulpitu nawigacyjnego Bieżąca kondycja jest informowanie Ciebie na bieżąco o zmianach i problemach występujących w usłudze. Notatki i objaśnienia wymieniane w historii kondycji między administratorami mają pomóc Ci w ocenie istotności problemu i informować Cię o postępach wykonywanych prac.

Obraz pulpitu nawigacyjnego kondycji usługi Office 365 z wyjaśnieniem, że usługa Exchange Online została przywrócona, i z informacjami, dlaczego tak się stało.

Problem z wydajnością nie jest zdarzeniem związanym z usługą, chociaż zdarzenia mogą zmniejszyć wydajność. Symptomy problemu z wydajnością są następujące:

 • Problem z wydajnością występuje niezależnie od stanu usługi raportowanego w centrum administracyjnym usługi Office 365 w obszarze Bieżąca kondycja.

 • Zachowanie, które zwykle przebiegało względnie bezproblemowo, trwa długo lub nigdy się nie kończy.

 • Problem można także odtworzyć lub co najmniej przewidzieć jego wystąpienie po wykonaniu odpowiedniej sekwencji czynności.

 • Jeśli problem występuje sporadycznie, nadal można zaobserwować wzorzec jego występowania. Na przykład około godziny 10.00 użytkownicy zaczynają zgłaszać niemożność uzyskania niezawodnego dostępu do usługi Office 365, po czym takie zgłoszenia ustają około południa.

Czy nie brzmi to znajomo, a czasami zbyt znajomo? Gdy już wiesz, że chodzi o problem z wydajnością, pytanie brzmi „Co zrobić dalej?”. Pozostała część tego artykułu pomaga właśnie odpowiedzieć na to pytanie.

Jak zdefiniować i przetestować problem z wydajnością

Występowanie problemów z wydajnością jest często rozłożone w czasie, dlatego zdefiniowanie rzeczywistego problemu może być trudne. Aby odnieść sukces, musisz utworzyć dobry opis problemu, znać kontekst jego występowania, a następnie opracować powtarzalną instrukcję testowania. W przeciwnym razie możesz ponieść porażkę, mimo że nie popełnisz żadnego błędu. Dlaczego? Poniżej przedstawiono kilka przykładów opisów problemów, które nie zapewniają wystarczającej ilości informacji:

 • Przełączanie się z mojej Skrzynki odbiorczej do Kalendarza zajmowało chwilę, a teraz mogę sobie w tym czasie zrobić kawy. Czy możesz zrobić, żeby działało jak wcześniej?

 • Przekazywanie moich plików do usługi SharePoint Online trwa wieki. Dlaczego przekazywanie jest tak wolne po południu, a w innych porach dnia odbywa się o wiele szybciej? Czy nie może być tak szybko przez cały dzień?

W powyższych opisach problemów widać istnienie kilku dużych wyzwań. W szczególności jest tu sporo niejednoznaczności, na przykład:

 • Nie zostało wyjaśnione, jak przełączanie się między Skrzynką odbiorczą i Kalendarzem odbywało się na laptopie.

 • Gdy użytkownik mówi „Czy nie może być tak szybko przez cały dzień?”, co ma na myśli, mówiąc „szybko”?

 • Jak długo trwają „wieki”? Czy to jest kilka sekund lub minut, czy użytkownik może iść zjeść lunch, a zadanie zakończy się dopiero dziesięć minut po jego powrocie?

W takich przypadkach nie bierze się pod uwagę, że administrator lub osoba próbująca rozwiązać problem mogą nie wiedzieć o wielu szczegółach, które nie zostały uwzględnione w takich opisach. Brakuje na przykład informacji, takich jak kiedy problem zaczął się pojawiać, że użytkownik pracuje w domu i tylko sporadycznie obserwuje powolne przełączanie w sieci domowej, że ma na lokalnym kliencie uruchomionych kilka innych aplikacji korzystających intensywnie z pamięci RAM lub że ma stary system operacyjny bądź od dawna nie dokonywał jego aktualizacji.

Kiedy użytkownicy zgłaszają problem z wydajnością, należy zebrać jak najwięcej informacji. Zbieranie informacji jest częścią procesu nazywanego określaniem zakresu problemu lub jego badaniem. Poniżej zamieszczono podstawową listę określania zakresu, której można użyć do zbierania informacji o problemie z wydajnością. Ta lista nie jest wyczerpująca, ale jest dobrym punktem wyjścia do utworzenia swojej:

 • Którego dnia wystąpił problem i jaka to była pora dnia lub nocy?

 • Jakiego rodzaju klient był używany i jak był on połączony z siecią biznesową (VPN, przewodowo, bezprzewodowo)?

 • Czy użytkownik pracował zdalnie, czy w biurze?

 • Czy użytkownik próbował wykonywać te same czynności na innym komputerze i zaobserwował to samo zachowanie?

 • Czy użytkownik mógłby wykonać kroki, które poprzedzają wystąpienie problemu, i zapisać wykonywane czynności.

 • Jak duże jest zmniejszenie wydajności (w sekundach lub minutach)?

 • W jakim miejscu na świecie użytkownik się znajduje?

Niektóre z tych pytań są bardziej oczywiste od innych. Większość użytkowników zrozumie, że osoba próbująca rozwiązać problem powinna poznać dokładne czynności umożliwiające odtworzenie problemu. Jak inaczej można zarejestrować przyczynę wystąpienia problemu i przetestować, czy problem został rozwiązany? Mniej oczywiste zdają się być pytania typu „Jaka była data i godzina zaobserwowania problemu?” lub „W jakim miejscu na świecie użytkownik się znajduje?”. Są to informacje, które mogą być używane równocześnie. W zależności od tego, kiedy użytkownik pracował, kilkugodzinna różnica może oznaczać, że prace konserwacyjne części sieci firmowej już trwają. Jeśli na przykład firma korzysta z wdrożenia hybrydowego, takiego jak hybrydowa usługa wyszukiwania programu SharePoint, która umożliwia wysyłanie zapytań do indeksów wyszukiwania zarówno usługi SharePoint Online, jak i do lokalnego programu SharePoint Server 2013, w lokalnej farmie mogą być właśnie przeprowadzane aktualizacje. Jeśli Twoja firma przechowuje wszystkie dane w chmurze, prace konserwacyjne mogą obejmować dodawanie lub usuwanie sprzętu sieciowego, wprowadzanie aktualizacji obowiązujących w całej firmie lub wprowadzanie zmian na serwerze DNS bądź w infrastrukturze podstawowej.

Rozwiązywanie problemu z wydajnością przypomina nieco rozwiązywanie zagadki kryminalnej. Aby wysnuć wnioski z dowodów, musisz być dokładny i spostrzegawczy. Najpierw należy uzyskać dobry opis problemu, zbierając dowody. Opis powinien obejmować kontekst komputera, użytkownika, moment zaistnienia problemu z wydajnością i dokładne czynności, które doprowadziły do jego ujawnienia się. Opis problemu powinien znaleźć się na pierwszej stronie w Twoim notatniku. Przeglądając ponownie opis problemu po opracowaniu jego rozwiązania, ustalisz czynności umożliwiające przetestowanie i wykazanie, że podjęte działania rozwiązały problem. Jest to bardzo istotna kwestia umożliwiająca stwierdzenie, kiedy Twoja praca została zakończona.

Czy wiesz, jaki był poziom wydajności, gdy nie było z nią problemów?

Prawdopodobnie nikt tego nie wie. Nikt nie zapisywał konkretnych liczb. Oznacza to, że nikt nie będzie w stanie odpowiedzieć na proste pytanie „Ile mniej więcej sekund zajmowało wyświetlenie Skrzynki odbiorczej w usłudze Office 365?” lub „Jak długo zajmowało spotkanie kierownictwa w usłudze Lync Online?”, a jest to typowy scenariusz dla wielu firm.

Brakuje tutaj planu bazowego wydajności.

Plany bazowe zapewniają kontekst dla wydajności. W zależności od potrzeb firmy, plany bazowe powinny być tworzone od czasu do czasu lub często. Jeśli pracujesz w dużej firmie, Twój zespół operacyjny mógł już utworzyć plany bazowe dla środowiska lokalnego. Na przykład jeśli poprawki są instalowane na wszystkich serwerach programu Exchange w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca, a na serwerach programu SharePoint w każdy trzeci poniedziałek, Twój zespół operacyjny prawdopodobnie ma listę zadań i scenariuszy, które są uruchamiane po wprowadzeniu poprawek, aby upewnić się, że krytyczne funkcje działają. Może to być na przykład otwarcie Skrzynki odbiorczej, kliknięcie polecenia Wyślij/Odbierz i upewnienie się, że foldery są zaktualizowane, lub przejrzenie strony głównej witryny w programie SharePoint, przejście na stronę wyszukiwania przedsiębiorstwa i wykonanie wyszukiwania, które zwróci wyniki.

Jeśli aplikacje działają w usłudze Office 365, niektóre z najważniejszych podstawowych planów bazowych, które można wykonać, polegają na zmierzeniu czasu (w milisekundach) od klienta w Twojej sieci do punktu wyjściowego, czyli punktu, w którym dane opuszczają Twoją sieć i wychodzą do usługi Office 365. Poniżej przedstawiono kilka pomocnych planów bazowych, które możesz przejrzeć i zapisać:

 • Zidentyfikuj urządzenia znajdujące się między klientem i punktem wyjściowym, na przykład serwer proxy.

  • Musisz znać swoje urządzenia, dzięki czemu będziesz mieć kontekst (adresy IP, typy urządzeń itp.) występujących problemów z wydajnością.

  • Serwery proxy są często punktami wyjściowymi. Korzystając z przeglądarki internetowej, można sprawdzić, jaki serwer proxy został ustawiony do użycia (i czy jakiś został ustawiony).

  • Dostępne są narzędzia innych producentów, za pomocą których można wykryć sieć i utworzyć jej mapę, ale najbezpieczniejszym sposobem poznania swoich urządzeń jest zwrócenie się o pomoc do członka zespołu obsługującego sieć.

 • Zidentyfikuj Twojego usługodawcę internetowego (ISP), zapisz jego informacje kontaktowe i zapytaj o liczbę istniejących linii oraz o przepustowość Twojej sieci.

 • Wewnątrz firmy zidentyfikuj zasoby urządzeń między klientem i punktem wyjściowym lub zidentyfikuj osobę kontaktową, z którą można porozmawiać o problemach dotyczących sieci w razie wystąpienia awarii.

Poniżej opisano niektóre plany bazowe, których proste testowanie za pomocą narzędzi może być przydatne:

 • Czas od klienta do punktu wyjściowego (w milisekundach)

 • Czas od punktu wyjściowego do usługi Office 365 (w milisekundach)

 • Geograficzna lokalizacja serwera, który rozpoznaje adresy URL dla usługi Office 365 podczas przeglądania Internetu

 • Szybkość rozpoznawania nazw DNS usługodawcy internetowego (w milisekundach), występowanie niespójności w nadchodzących pakietach (zakłócenia sieci), czasy przekazywania i pobierania (w milisekundach)

Jeśli nie wiesz, jak wykonać te czynności, zostały one opisane szczegółowo w tym artykule.

Co to jest plan bazowy?

Jeśli wystąpi awaria, na pewno to zauważysz, ale bez znajomości danych historycznych wydajności nie jest możliwe uzyskanie kontekstu, z którego wyniknie jak bardzo sytuacja może się pogorszyć i kiedy to może nastąpić. Więc bez planu bazowego nie masz kluczowej wskazówki umożliwiającej ułożenie układanki — obrazka na pudełku. Podczas rozwiązywania problemów z wydajnością potrzebujesz punktu porównania. Proste plany bazowe wydajności nie są trudne do opracowania. Takie zadanie można zaplanować do wykonania dla zespołu operacyjnego z Twojej firmy. Można na przykład założyć, że Twoje połączenie wygląda następująco:

Grafika z podstawową siecią pokazująca klienta, serwer proxy i chmurę usługi Office 365.

Zespół obsługujący sieć potwierdził, że połączenie z Internetem w firmie jest realizowane za pośrednictwem serwera proxy i że ten serwer obsługuje wszystkie żądania wysyłane przez klienta do chmury. W takim przypadku należy narysować uproszczoną wersję tego połączenia z uwzględnieniem wszystkich urządzeń pośredniczących. Następnie należy wstawić narzędzia, których można użyć do przetestowania wydajności między klientem, punktem wyjściowym (miejscem, w którym dane opuszczają sieć firmy i są przesyłane do Internetu) i chmurą usługi Office 365.

Podstawowa sieć: klient, serwer proxy, chmura i sugestie narzędzia PSPing, TraceTCP oraz dane śledzenia w sieci.

Opcje są wyświetlane jako Proste i Zaawansowane ze względu na ilość wiedzy potrzebnej do znalezienia danych dotyczących wydajności. Śledzenie sieci zajmie dużo czasu w porównaniu z uruchomieniem narzędzi wiersza polecenia, takich jak PsPing i TraceTCP. Wybrano te dwa narzędzia wiersza polecenia, ponieważ nie używają one pakietów ICMP, które zostają zablokowane przez usługę Office 365, oraz umożliwiają pomiar czasu (w milisekundach) wyjścia danych z klienta lub serwera proxy (jeśli masz do niego dostęp) i ich dotarcia do usługi Office 365. Czasy poszczególnych skoków z jednego komputera do innego zostaną zmierzone, a ich wartości będą stanowiły doskonałą podstawę planów bazowych! Równie ważną rzeczą jest to, że te narzędzia wiersza polecenia umożliwiają dodanie numeru portu do polecenia. Jest to przydatne, ponieważ usługa Office 365 komunikuje się przez port 443, który jest używany przez protokoły Secure Sockets Layer i Transport Layer Security (SSL i TLS). Narzędzia innych firm mogą w Twoim przypadku być lepszym rozwiązaniem. Firma Microsoft nie obsługuje wszystkich tych narzędzi, więc jeśli z jakiegoś powodu aplikacje PsPing i TraceTCP nie działają, skorzystaj z narzędzia do śledzenia sieci, takiego jak Netmon.

Plan bazowy można utworzyć przed godzinami pracy, później w czasie największego obciążenia i ponownie po pracy. Oznacza to, że w końcu możesz uzyskać strukturę folderów wyglądającą podobnie do poniższej:

Grafika z proponowanym sposobem organizowania danych dotyczących wydajności w folderach.

Należy również wybrać konwencję nazewnictwa plików. Oto kilka przykładów:

 • 09_lut_2015_9-00_Plan_bazowy_wydajności_Netmon_KlientDoPunktuWyjściowego_Normalna

 • 10_sty_2015_15-00_Plan_bazowy_wydajności_PsPing_KlientDoO365_ObejścieProxy_POWOLNA

 • 08_lut_2015_14-00_Plan_bazowy_wydajności_ZŁA_wydajnośc

 • 08_lut_2015_8-30_Plan_bazowy_wydajności_DOBRA_wydajnośc

Istnieje wiele różnych sposobów nazywania plików, ale dobrym pomysłem na początek jest użycie formatu <dateTime><what's happening in the test>. Trafne nazwy plików będą pomocne, gdy powrócisz do rozwiązywania problemów w późniejszym czasie. Będzie od razu widać, że 8 lutego utworzono dwa plany bazowe, z których jeden w warunkach dobrej wydajności, a drugi złej, więc można je porównać. Jest to bardzo pomocne przy rozwiązywaniu problemów.

Historyczne plany bazowe powinny być przechowywane w uporządkowany sposób. W tym przykładzie zastosowanie prostych metod umożliwiło uzyskanie trzech zestawów danych wyjściowych wiersza polecenia, a wyniki zostały zebrane w postaci zrzutów ekranu, ale zamiast nich mogą też być pliki zawierające przechwycone dane sieci. Użyj metody, która najbardziej Ci odpowiada. Zapisz swoje historyczne plany bazowe i odwołuj się do nich w momencie, w którym zauważysz zmiany w zachowaniu usług online.

Po co zbierać dane dotyczące wydajności podczas wdrożenia pilotażowego?

Nie ma lepszego czasu na rozpoczęcie tworzenia planów bazowych niż podczas wdrożenia pilotażowego usługi Office 365. W biurze może pracować tysiąc, sto tysięcy lub pięciu użytkowników, ale nawet przy ich niewielkiej liczbie możesz przeprowadzić testy pomiarów wahań wydajności. W dużej firmie reprezentacyjna próbka kilkuset użytkowników wdrożenia pilotażowego usługi Office 365 może być podstawą do oszacowania wpływu kilku tysięcy użytkowników. Dzięki temu będziesz znać miejsca, w których mogą wystąpić problemy, zanim one wystąpią.

W przypadku małej firmy, w której wszyscy użytkownicy korzystają z usługi w tym samym czasie i nie przeprowadza się wdrożenia pilotażowego, przechowuj dane pomiarów wydajności, aby zaprezentować je osobom, które mogą musieć rozwiązywać problemy z powolnie wykonywanymi operacjami. Na przykład kiedy nagle okaże się, że średniego rozmiaru grafika, którą kiedyś można było przekazać do Internetu bardzo szybko, teraz trwa tak długo, że możesz w tym czasie pójść na spacer.

Jak zbierać plany bazowe

W przypadku wszystkich planów rozwiązywania problemów należy zidentyfikować co najmniej następujące rzeczy:

 • Używany komputer kliencki (typ komputera lub urządzenia, adres IP i działania, które spowodowały problem)

 • Położenie geograficzne komputera klienckiego (na przykład: czy dany użytkownik łączy się z siecią przez sieć VPN, pracuje zdalnie lub w intranecie firmy)

 • Punkt wyjściowy używany przez komputer kliencki w Twojej sieci (punkt, w którym ruch opuszcza sieć Twojej firmy i trafia do usługodawcy internetowego lub Internetu)

Informacje dotyczące układu sieci możesz uzyskać od administratora sieci. Jeśli pracujesz w małej sieci, przyjrzyj się urządzeniom, dzięki którym łączysz się z Internetem, i skontaktuj się z usługodawcą internetowym, jeśli masz pytania dotyczące układu. Narysuj końcowy układ do własnego użytku.

W tej sekcji opisano proste narzędzia i metody wiersza polecenia oraz bardziej zaawansowane opcje narzędzi. Najpierw zostaną omówione proste metody. Jednak jeśli masz problemy z wydajnością już teraz, dobrym pomysłem będzie przejście do zaawansowanych metod i wypróbowanie przykładowego planu działań rozwiązywania problemów z wydajnością.

Metody proste

Korzystając z tych prostych metod, dowiesz się, jak wykonać i zrozumieć proste plany bazowe wydajności oraz jak je prawidłowo zapisać, aby móc skorzystać z zawartych w nich informacji o wydajności usługi Office 365. Poniżej zamieszczono bardzo prosty diagram; ten sam, który znajduje się na początku artykułu:

Podstawowa sieć: klient, serwer proxy, chmura i sugestie narzędzia PSPing, TraceTCP oraz dane śledzenia w sieci.

Uwagi: 

 • Na tym zrzucie ekranu znajduje się narzędzie TraceTCP, ponieważ jest to bardzo przydatna aplikacja umożliwiająca zarejestrowanie czasu (w milisekundach) przetwarzania żądania i liczby przeskoków w sieci, czyli połączeń z jednego komputera do następnego, przez które przechodzi żądanie, zanim trafi do celu. W narzędziu TraceTCP są również wyświetlane nazwy serwerów używanych podczas przeskoków, co może być przydatne dla osoby próbującej rozwiązać problem w Centrum pomocy technicznej usługi Microsoft Office 365.

 • Polecenia narzędzia TraceTCP mogą być bardzo proste, na przykład:

 • tracetcp.exe outlook.office365.com:443

 • Pamiętaj, aby w poleceniu uwzględnić numer portu!

 • Narzędzie TraceTCP jest dostępne do pobrania bezpłatnie, ale jest zależne od aplikacji Wincap. Wincap to narzędzie, które jest również używane i zainstalowane przez aplikację Netmon. Narzędzie Netmon jest również używane w przykładach w sekcji zaawansowanych metod.

W przypadku firmy mającej wiele biur należy również przechowywać zestawy danych z poszczególnych klientów z każdej z tych lokalizacji. Ten test mierzy opóźnienie, które w tym przypadku jest wartością liczbową opisującą czas, jaki upływa między wysłaniem z klienta żądania do usługi Office 365 i uzyskaniem z tej usługi odpowiedzi na to żądanie. Testowanie rozpoczyna się na kliencie wewnątrz Twojej domeny i polega na zmierzeniu czasu rundy z Twojej sieci, za pośrednictwem punktu wyjściowego, przez Internet, do usługi Office 365 i z powrotem.

Istnieje kilka sposobów na obsługę punktu wyjściowego. W tym przypadku jest to serwer proxy. Możesz przeprowadzić śledzenie z punktu 1 do punktu 2 i z punktu 2 do punktu 3, a następnie dodać liczby milisekund, aby uzyskać ostateczną całkowitą liczbę do krańca Twojej sieci. Możesz też skonfigurować połączenie w taki sposób, aby obejść serwer proxy dla adresów usługi Office 365. W większej sieci z zaporą, zwrotnym serwerem proxy lub kombinacją tych dwóch elementów może być konieczne utworzenie wyjątków na serwerze proxy, które umożliwią przekazywanie ruchu dla wielu adresów URL. Aby uzyskać listę punktów końcowych używanych przez usługę Office 365, zobacz Adresy URL i zakresy adresów IP usługi Office 365. W przypadku korzystania z uwierzytelniania serwera proxy rozpocznij testowanie wyjątków dla następujących elementów:

 • Porty 80 i 443

 • Protokoły TCP i HTTP

 • Połączenia wychodzące do następujących adresów URL:

 • *.microsoftonline.com

 • *.microsoftonline-p.com

 • *.sharepoint.com

 • *.outlook.com

 • *. lync.com

 • osub.microsoft.com

Wszyscy użytkownicy muszą mieć dostęp do tych adresów bez zakłóceń ze strony proxy i bez uwierzytelniania serwera proxy. W mniejszej sieci należy dodać te adresy do listy obejść serwera proxy w przeglądarce internetowej.

Aby dodać je do listy obejść serwera proxy, w programie Internet Explorer przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje internetowe > Połączenia > Ustawienia sieci LAN > Zaawansowane. Na karcie Zaawansowane znajdują się również ustawienia serwera proxy i jego portu. Aby uzyskać dostęp do przycisku Zaawansowane, może być konieczne klikniecie pola wyboru Użyj serwera proxy dla sieci LAN. Należy też się upewnić, że zaznaczono pole wyboru Nie używaj serwera proxy dla adresów lokalnych. Po kliknięciu przycisku Zaawansowane zostanie wyświetlone pole tekstowe, w którym można wprowadzać wyjątki. Wymienione powyżej adresy URL z symbolami wieloznacznymi rozdziel średnikami, na przykład:

*.microsoftonline.com; *.sharepoint.com

Po skonfigurowaniu obejścia serwera proxy powinno być możliwe użycie polecenia ping lub narzędzia PsPing w celu bezpośredniego uzyskania odpowiedzi z adresu URL usługi Office 365. Następnym krokiem jest przetestowanie polecenia ping z adresem outlook.office365.com. Można też użyć programu PsPing lub innego narzędzia umożliwiającego podanie numeru portu do polecenia (przykład dla narzędzia PsPing: portal.microsoftonline.com:443), aby wyświetlić średni czas rundy (w milisekundach).

Czas rundy (RTT) to wartość liczbowa wyrażająca, jak długo trwa wysłanie żądania HTTP do serwera, takiego jak outlook.office365.com, i uzyskanie na nie odpowiedzi potwierdzającej, że serwer zarejestrował żądanie. Czas rundy jest czasami oznaczany literami RTT. Wartość czasu rundy powinna być względnie mała.

Aby wykonać ten test, należy użyć programu PSPing lub innego narzędzia, które nie używa blokowanych przez usługę Office 365 pakietów ICMP.

Jak za pomocą narzędzia PsPing uzyskać ogólny czas rundy (w milisekundach) bezpośrednio z adresu URL usługi Office 365

 1. Uruchom wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start.

  2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz cmd, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź, że wyświetlana akcja jest przez Ciebie akceptowana, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 2. Przejdź do folderu, w którym zainstalowano narzędzie (w tym przypadku PsPing), i przetestuj następujące adresy URL usługi Office 365:

  • psping portal.office.com:443

  • psping microsoft-my.sharepoint.com:443

  • psping outlook.office365.com:443

  • psping www.yammer.com:443

   Polecenie PSPing w czasie przejścia do adresu microsoft-my.sharepoint.com na porcie 443.

Pamiętaj o uwzględnieniu numeru portu 443. Pamiętaj też, że usługa Office 365 działa w zaszyfrowanym kanale. Jeśli przeprowadzisz testowanie za pomocą narzędzia PsPing bez podania numeru portu, Twoje żądanie nie powiedzie się. Po przetestowaniu polecenia ping względem adresów z krótkiej listy poszukaj średniego czasu (Average) w milisekundach (ms). To jest właśnie wartość, którą należy zanotować!

Grafika z ilustracją przedstawiającą klienta wysyłającego pakiety polecenia PSPing do serwera proxy z czasem przesyłania 2,8 milisekundy.

Jeśli nie wiesz, co to jest obejście serwera proxy, i wolisz wykonać poszczególne czynności pojedynczo, musisz najpierw dowiedzieć się, jaka jest nazwa serwera proxy. W programie Internet Explorer przejdź do pozycji Narzędzia > Opcje internetowe > Połączenia > Ustawienia sieci LAN > Zaawansowane. Adres serwera proxy jest wyświetlany na karcie Zaawansowane. Zbadaj ten serwer proxy za pomocą polecenia ping w wierszu polecenia w następujący sposób:

Badanie serwera proxy za pomocą polecenia ping w celu uzyskania wartości czasu rundy (w milisekundach) dla etapów 1 i 2

 1. Uruchom wiersz polecenia z podwyższonym poziomem uprawnień, wykonując następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start.

  2. W polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz cmd, a następnie naciśnij klawisze CTRL + SHIFT + ENTER.

  3. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Kontrola konta użytkownika, potwierdź, że wyświetlana akcja jest przez Ciebie akceptowana, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

 2. Wpisz polecenie ping <nazwa serwera proxy używanego przez przeglądarkę lub adres IP serwera proxy>, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Jeśli korzystasz z programu PsPing lub innego narzędzia, możesz go użyć zamiast polecenia ping.

  Polecenie może wyglądać podobnie do przedstawionych w tych przykładach:

  • ping naszeproxy.naszadomena.branza.firma.pl

  • ping 155.55.121.55

  • ping naszeproxy

  • psping naszeproxy.naszadomena.branza.firma.pl:80

  • psping 155.55.121.55:80

  • psping naszeproxy:80

 3. Po zakończeniu wysyłania pakietów testowych przez funkcję śledzenia zostanie wyświetlone małe podsumowanie z liczbą wyrażającą średni czas w milisekundach. Jest to szukana przez Ciebie wartość. Zrób zrzut ekranu wiersza polecenia i zapisz go zgodnie z wybraną konwencją nazewnictwa. Na tym etapie można również zanotować tę wartość na diagramie.

Można przyjąć, że śledzenie zostało wykonane wcześnie rano i klient szybko nawiązał połączenie z serwerem proxy (lub z innym serwerem pełniącym rolę punktu wyjściowego do Internetu). W takim przypadku liczby mogą wyglądać następująco:

Grafika pokazująca czas transmisji w obie strony z klienta do serwera proxy: 2,8 milisekundy.

Jeśli klient jest jednym z kilku komputerów mających dostęp do serwera proxy (lub serwera wyjściowego), można przeprowadzić następny etap testu, łącząc się zdalnie z takim komputerem i uruchamiając na nim wiersz polecenia z narzędziem PsPing testującym adres URL usługi Office 365. Jeśli nie masz dostępu do takiego komputera, możesz uzyskać dokładne liczby potrzebne do następnego etapu, korzystając z zasobów sieciowych. Jeśli nie jest to możliwe, uruchom narzędzie PsPing względem adresu URL usługi Office 365 i porównaj wyniki z czasem uzyskanym za pomocą narzędzia PsPing lub ping dla serwera proxy.

Na przykład jeśli czas z klienta do adresu URL usługi Office 365 wyniósł 51,84 ms, a z klienta do serwera proxy (lub serwera wyjściowego) 2,8 ms, to czas z punktu wyjściowego do usługi Office 365 wyniósł 49,04 ms. Podobnie, jeśli po badaniu narzędziem PsPing w godzinach największego obciążenia otrzymano wartości 12,25 ms z klienta do serwera proxy i 62,01 ms z klienta do adresu URL usługi Office 365, to wartość średnia dla wyjściowego serwera proxy do adresu URL usługi Office 365 wyniesie 49,76 ms.

Dodatkowa grafika przedstawiająca wynik działania polecenia ping (w milisekundach) dla połączenia z klienta do serwera proxy oraz z klienta do usługi Office 365 (co pozwala odjąć wartości).

Podczas rozwiązywania problemów dane z takich zapisanych planów bazowych mogą się okazać bardzo interesujące. Na przykład jeśli stwierdzisz, że zazwyczaj opóźnienie z serwera proxy (lub punktu wyjściowego) do adresu URL usługi Office 365 wynosi od około 40 do 59 ms, a z klienta do serwera proxy (lub punktu wyjściowego) około od 3 do 7 ms (w zależności od intensywności ruchu sieciowego o danej porze dnia), to jeśli trzy ostatnie plany bazowe czasu opóźnienia z klienta do serwera proxy (lub wyjściowego) wykażą wartość 45 ms, będzie to z pewnością oznaczało wystąpienie jakiegoś problemu.

Metody zaawansowane

Jeśli naprawdę chcesz wiedzieć, co się dzieje z Twoimi żądaniami wysyłanymi przez Internet do usługi Office 365, musisz poznać sposoby śledzenia sieci. Nie ma znaczenia, których narzędzi będziesz używać do śledzenia. Mogą to być programy, takie jak: HTTPWatch, Netmon, Analizator wiadomości, Wireshark, Fiddler, Pulpit nawigacyjny programisty lub dowolne inne narzędzie umożliwiające przechwytywanie i filtrowanie ruchu sieciowego. W tej sekcji zauważysz, że lepiej jest uruchomić więcej niż jedno z tych narzędzi, ponieważ dzięki temu można uzyskać pełniejszy obraz problemu. Podczas przeprowadzania testów niektóre z tych narzędzi same działają jak serwery proxy. Do narzędzi użytych w tym artykule uzupełniającym, Plan rozwiązywania problemów z wydajnością usługi Office 365, należą Netmon 3.4, HTTPWatch i WireShark.

Wykonanie planu bazowego wydajności jest łatwiejszą częścią tej metody, a wiele czynności jest takich samych jak podczas rozwiązywania problemów z wydajnością. Bardziej zaawansowane metody tworzenia planów bazowych wydajności wymagają wykonania śledzenia sieci i zapisania ich wyników. W większości przykładów w tym artykule użyto usługi SharePoint Online (SPO), ale należy opracować listę typowych działań wykonywanych w różnych subskrybowanych usługach Office 365, które należy przetestować i zarejestrować. Oto przykład planu bazowego:

 • Lista planu bazowego dla usługi SPO — Krok 1. Przejdź na stronę główną witryny internetowej usługi SharePoint Online i przeprowadź śledzenie sieci. Zapisz wyniki śledzenia.

 • Lista planu bazowego dla usługi SPO — Krok 2. Wyszukaj termin (na przykład nazwę Twojej firmy) za pomocą wyszukiwania w przedsiębiorstwie i przeprowadź śledzenie sieci. Zapisz wyniki śledzenia.

 • Lista planu bazowego dla usługi SPO — Krok 3. Przekaż duży plik do biblioteki dokumentów usługi SharePoint Online i przeprowadź śledzenie sieci. Zapisz wyniki śledzenia.

 • Lista planu bazowego dla usługi SPO — Krok 4. Przejdź na stronę główną witryny internetowej usługi OneDrive i przeprowadź śledzenie sieci. Zapisz wyniki śledzenia.

Ta lista powinna zawierać najważniejsze typowe działania wykonywane przez użytkowników w usłudze SharePoint Online. Zwróć uwagę, że ostatni krok — śledzenie przejścia do usługi OneDrive dla Firm — tworzy porównanie między ładowaniem strony głównej usługi SharePoint Online (która jest często dostosowywana przez firmy) i strony głównej usługi OneDrive dla Firm (która jest rzadko dostosowana). Jest to podstawowy test diagnozujący powolne ładowanie witryny usługi SharePoint Online. Rekord z tymi różnicami można dodać do testów.

Wiele czynności podejmowanych podczas rozwiązywania problemów z wydajnością jest takich samych jak przy tworzeniu planu bazowego. Śledzenie sieci jest sprawą bardzo ważną, dlatego w następnej części zostanie opisany sposób, w jaki należy przeprowadzić istotne śledzenia.

Aby stawić czoła problemowi z wydajnością właśnie teraz, konieczne jest przeprowadzenie śledzenia w czasie, kiedy występuje problem z wydajnością. Musisz mieć dostęp do odpowiednich narzędzi umożliwiających zbieranie dzienników oraz musisz mieć plan działania, czyli listę działań, które trzeba podjąć w celu zebrania możliwie najistotniejszych informacji. Najpierw należy zarejestrować datę i godzinę testu, aby umożliwić zapisanie plików w folderze o nazwie uwzględniającej czas wykonania testu. Następnie należy skoncentrować się na samych krokach rozwiązywania problemu. Są to dokładne kroki podejmowane w celu przeprowadzenia testów. Nie zapomnij o podstawowej kwestii: jeśli problem dotyczy tylko programu Outlook, zarejestruj fakt, że problematyczne zachowanie występuje tylko w jednej usłudze Office 365. Zawężenie zakresu problemu pomoże skoncentrować się na czymś, co można naprawić.

Zobacz też

Zarządzanie punktami końcowymi usługi Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×