Dostosowywanie witryny zespołu usługi Office 365 pod kątem przechowywania i udostępniania plików

Współautorzy: Tom Werner Diane Faigel
Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2017 r.

Jeśli masz małą firmę z kilkoma pracownikami, jednym z najlepszych sposobów na skonfigurowanie udostępniania plików i współpracy online jest równoczesne korzystanie z usługi OneDrive dla Firm i witryny zespołu usługi Office 365. Następnie dostosuj witrynę zespołu usługi Office 365, aby móc korzystać z nowych funkcji przechowywania i współpracy.

W tym samouczku udostępniamy szczegółowe instrukcje, które ułatwią Ci dostosowanie witryny zespołu usługi Office 365 i udostępnianie plików osobom spoza Twojej firmy. Możesz wykonać wszystkie czynności lub wybrać tylko te, które Cię interesują.

Jeśli wykonasz wszystkie czynności po kolei, zaczniesz pracę od podstawowej strony głównej witryny zespołu usługi Office 365, która wygląda tak:

Obraz podstawowej witryny zespołu

Możesz również dostosować ją tak, aby wyglądała podobnie do tej — z linkami do folderów udostępnionych usługi OneDrive dla Firm i podwitryną:

Zrzut ekranu przedstawiający dostosowaną witrynę zespołu wraz z podwitryną

Krok 1. Dostosuj magazyn plików w witrynie zespołu usługi Office 365

Szacowany czas wykonania: 15–20 min

W tym kroku pokażemy, jak dodać więcej bibliotek dokumentów do witryny zespołu usługi Office 365, aby umożliwić organizowanie plików. Następnie pokażemy, jak dodać listę kontaktów, którą możesz połączyć ze swoją listą kontaktów w programie Outlook. Obie te funkcje są bardzo popularne w witrynach zespołów.

Dodawanie kolejnych bibliotek dokumentów do witryny zespołu

Twoja witryna zespołu usługi Office 365 zawiera już bibliotekę Dokumenty, której możesz zacząć używać od razu. Jeśli domyślna biblioteka Dokumenty stanie się niewystarczająca, łatwo można dodać do witryny zespołu kolejne kontenery magazynowania. Najpierw poświęć trochę czasu na przemyślenie, jak chcesz pogrupować pliki w Twojej witrynie zespołu usługi Office 365 i jak chcesz nazwać kontenery magazynowania, aby ułatwić znajdowanie plików. Jeśli masz dużo informacji do uporządkowania, pewne wskazówki możesz znaleźć w temacie Planowanie zawartości witryny zespołu.

Poniżej pokazano, jak można utworzyć więcej bibliotek dokumentów z nazwami specyficznymi dla Twojej firmy.

 1. Przejdź do swojej witryny zespołu usługi Office 365. Na stronie głównej usługi Office 365 wybierz pozycję Witryny > Witryna zespołu.

 2. Na stronie głównej witryny zespołu wybierz kafelek Dodaj listy, biblioteki i inne aplikacje.

  Aby dodać do witryny nowy kontener magazynu, wybierz kafelek Dodaj listy, biblioteki i inne aplikacje.

 3. Na stronie Twoje aplikacje wybierz pozycję Biblioteka dokumentów.

  Aby dodać nowy kontener magazynu dokumentów, na stronie Twoje aplikacje wybierz kafelek Dokumenty.

 4. Wpisz nazwę nowej biblioteki dokumentów, a następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wpisywanie nazwy biblioteki dokumentów, a następnie wybieranie pozycji Utwórz.

  Twoja nowa biblioteka dokumentów zostanie wyświetlona w menu nawigacji po lewej stronie w obszarze Ostatnie.

  Nowo dodana biblioteka dokumentów jest wyświetlana po prawej stronie w obszarze Ostatnie.

 5. Aby dodać więcej kontenerów magazynu dokumentów, wybierz ponownie pozycję dodaj aplikację > Biblioteka dokumentów.

 6. Aby usunąć bibliotekę dokumentów, umieść wskaźnik myszy na kafelku biblioteki, wybierz przycisk Więcej(. . .), a następnie wybierz pozycję Usuń.

  Aby zmienić nazwę biblioteki dokumentów lub ją usunąć, kliknij wielokropek.

 7. Aby zmienić nazwę biblioteki dokumentów, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Nazwa listy, opis i nawigacja. W polu Nazwa wpisz nową nazwę i wybierz pozycję Zapisz. Wybierz pozycję Zawartość witryny, aby można było kontynuować dodawanie bibliotek dokumentów.

 8. Po zakończeniu dodawania bibliotek dokumentów wybierz hiperlink Strona główna w górnej części strony, aby wrócić do strony głównej.

  Strona główna witryny zespołu będzie wyglądać mniej więcej tak jak poniższa — z linkami do nowej biblioteki dokumentów w obszarze nawigacji po lewej stronie. W naszym przykładzie dodaliśmy kontenery zatytułowane Plany, Pliki klientów, Projekty i Instrukcje.

  Linki do kontenerów magazynu znajdują się teraz w obszarze nawigacji po lewej stronie.

Dodawanie list w celu organizowania danych (kontaktów, zadań, zdarzeń kalendarza)

Witryna zespołu zawiera zestaw domyślnych aplikacji, które ułatwiają tworzenie nowych stron dla Twojej wewnętrznej witryny internetowej. Aplikacje działają bardzo podobnie do szablonów dokumentów w programie Word. Gdy dodajesz aplikację do witryny zespołu, tworzy ona stronę, na której musisz wprowadzić informacje w określonym formacie.

W tym kroku użyjemy aplikacji Kontakty, aby utworzyć stronę dla listy informacji kontaktowych, na przykład informacji kontaktowych dotyczących producentów, dostawców, klientów itd. Następnie połączymy listę z programem Outlook, aby kontakty były wyświetlane, gdy członkowie Twojego zespołu będą używać swoich kont e-mail usługi Office 365 w programie Outlook.

Zacznijmy od aplikacji Kontakty.

 1. Na stronie głównej witryny zespołu wybierz kafelek Dodaj listy, biblioteki i inne aplikacje.

  Wybieranie kafelka Dodaj listy, biblioteki i inne aplikacje

 2. Na stronie Twoje aplikacje wybierz pozycję Kontakty.

  Wybieranie aplikacji Kontakty

 3. Wpisz nazwę listy kontaktów, na przykład Producenci i dostawcy, a następnie wybierz pozycję Utwórz. Ta nazwa będzie widoczna w górnej części strony kontaktów i w obszarze nawigacji po lewej stronie.

 4. Na stronie Zawartość witryny wybierz swoją nową stronę. W tym przykładzie nosi ona nazwę Producenci i dostawcy.

 5. Wybierz pozycję + nowy element, aby dodać kontakt.

  Wybieranie pozycji Nowy w celu dodania kontaktu

 6. Wprowadź informacje dotyczące pierwszego kontaktu. Informacje możesz wprowadzić w niektórych lub we wszystkich polach. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

  Wprowadzanie informacji w formularzu kontaktu

  Domyślnie na stronie kontaktów są wyświetlane następujące pola: Nazwisko, Imię, Firma, Telefon służbowy, Telefon domowy oraz Adres e-mail. Po dodaniu kilku kontaktów strona wygląda tak.

  Zrzut ekranu przedstawiający wiele kontaktów dodanych na stronie

 7. Aby wyświetlać tę listę kontaktów z kontami e-mail usługi Office 365 w programie Outlook, w górnej części strony wybierz pozycję Listy > Połącz z programem Outlook.

  Wybieranie pozycji Połącz z programem Outlook w celu zsynchronizowania listy kontaktów z programem Outlook

 8. W oknach dialogowych zabezpieczeń wybierz dwukrotnie pozycję Zezwalaj, a następnie Tak. Mogą zostać wyświetlone dodatkowe monity zabezpieczeń z prośbą o wprowadzenie informacji logowania w usłudze Office 365 dotyczących Twojego konta e-mail. W takim przypadku wprowadź swój adres e-mail i hasło w usłudze Office 365.

 9. Wyświetlenie informacji kontaktowych z Twojej witryny zespołu w obszarze Inne kontakty w programie Outlook zajmuje 5–10 minut. W programie Outlook wybierz pozycję Wyślij i odbierz, aby go odświeżyć. Po wykonaniu tej czynności informacje kontaktowe zostaną wyświetlone w programie Outlook.

  Zrzut ekranu przedstawiający kontakty witryny zespołu, gdy są one wyświetlane w programie Outlook

  Pamiętaj, że kontakty wprowadzone w programie Outlook nie będą widoczne na liście kontaktów w witrynie zespołu.

  Gdy skonfigurujesz witrynę zespołu w celu nawiązania połączenia z programem Outlook, każda aktualizacja kontaktów w witrynie zespołu zostanie również przeprowadzona automatycznie w programie Outlook.

Wypróbuj inne aplikacje dostępne w witrynie zespołu. Na przykład za pomocą aplikacji Kalendarz możesz utworzyć stronę z kalendarzem do śledzenia ważnych wydarzeń. Możesz również użyć aplikacji Zadania, aby śledzić zadania projektu na osi czasu i zarządzać nimi. Jednak te aplikacje nie łączą się z programem Outlook.

Krok 2. Dostosuj stronę główną witryny zespołu usługi Office 365

Szacowany czas wykonania: 30–40 min

Możesz dostosować stronę główną witryny zespołu, aby ułatwić sobie i Twoim pracownikom szybki dostęp do potrzebnych informacji. Na przykład możesz utworzyć linki do folderów pracowników w usłudze OneDrive dla Firm oraz linki do dokumentów, kontaktów, zadań, kalendarzy i notesów programu OneNote, gdzie są przechowywane plany spotkań i notatki.

W tym kroku pokażemy, jak utworzyć linki do ważnych stron i jak rozmieścić informacje w witrynie, aby były łatwo dostępne.

Przejdźmy zatem do rzeczy.

Usuwanie kafelków Wprowadzenie i kanału aktualności (3 min)

Teraz, gdy już umiemy korzystać z linków Wprowadzenie, usuniemy je ze strony głównej. Nie oznacza to, że nie będziemy mogli kontynuować dostosowywania witryny. Wszystkie funkcje dostosowywania witryny zespołu są wciąż dostępne w menu Edycja i w obszarze Ustawienia witryny.

 1. W górnej części strony głównej witryn zespołu wybierz pozycję Strona > Edytuj.

  Następnie kliknij pozycję Edytuj

 2. Wybierz pozycję Układ tekstu > Trzy kolumny z nagłówkiem i stopką. W ten sposób uzyskasz większość opcji układu strony.

  Ilustracja przedstawiająca wybieranie układu tekstu w projekcie strony głównej.

 3. Umieść wskaźnik myszy na polu Kanał informacyjny witryny i naciśnij klawisz Delete, aby je usunąć. Wybierz pozycję Usuń to, aby usunąć kafelki Wprowadzenie.

  Usuwanie kafelków Wprowadzenie

 4. W oknie Komunikat ze strony sieci Web wybierz pozycję OK.

  W komunikacie o usunięciu kafelków Wprowadzenie dla wszystkich osób kliknij przycisk OK.

  Teraz masz pustą stronę główną, którą możesz organizować i dostosowywać.

  Strona witryny zespołu zawierająca jedynie bibliotekę dokumentów.

Dodawanie wiadomości powitalnej do strony głównej (10 min)

 1. Jeśli nie jesteś w trybie edycji, wróć do niego. W górnej części strony głównej witryny zespołu wybierz pozycję Strona > Edytuj.

 2. W górnym polu wpisz wiadomość powitalną, na przykład Wewnętrzna witryna Contoso — Zapraszamy! Wybierz kartę Formatowanie tekstu, a następnie sformatuj tekst za pomocą kontrolek czcionki. (Jeśli pojawi się komunikat informujący o niemożności wyświetlenia składnika Web Part, zignoruj go).

  Wiadomość powitalną można sformatować za pomocą kontrolek czcionki u góry strony.

 3. Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

Przenoszenie kontenera magazynu dokumentów do lewej krawędzi strony (5 min)

 1. Wróć do trybu edycji. W górnej części strony głównej witryny zespołu wybierz pozycję Strona > Edytuj.

 2. Przeciągnij i upuść pole Dokumenty do lewej krawędzi strony. Uchwycenie pola nie jest łatwe, a jego przeniesienie może wymagać kilku prób. (Jeśli pojawi się komunikat informujący o niemożności wyświetlenia składnika Web Part, zignoruj go).

  Przenoszenie składnika Web Part Dokumenty

 3. Zmień tytuł biblioteki Dokumenty. Wybierz pozycję Edytuj składnik Web Part.

  Zmienianie tytułu biblioteki dokumentów

 4. W polu po prawej stronie ekranu rozwiń sekcję Wygląd. W polu Tytuł wpisz Dokumenty zespołu. Przewiń w dół i wybierz pozycję OK, aby zapisać.

  Zmienianie tytułu domyślnej biblioteki dokumentów na „Dokumenty zespołu”

Dodawanie linków do folderów pracowników w usłudze OneDrive dla Firm (10 min)

 1. Pozostając w trybie edycji, w pustym polu na środku strony głównej dodaj nagłówek dla linków do folderów Twoich pracowników w usłudze OneDrive dla Firm, na przykład Magazyn osobisty. Sformatuj tekst, używając menu w górnej części strony.

  Dodawanie tytułu dla linków osobistych w kolejnym polu.

 2. Pod dodanym nagłówkiem (na przykład Magazyn osobisty) utwórz listę nazw folderów Twoich pracowników w usłudze OneDrive dla Firm. Nazwy powinny ułatwiać identyfikację zawartości folderów. W następnym kroku utworzysz z nich linki.

  Wyświetlanie linków do magazynów użytkowników w usłudze OneDrive

 3. Wyróżnij nazwę folderu pracownika w usłudze OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję Wstawianie > Łącze > Z adresu.

  Wyróżnianie tekstu, a następnie klikanie pozycji Wstawianie, Link.

 4. Wprowadź adres URL folderu pracownika w usłudze OneDrive dla Firm, a następnie wybierz pozycję OK. Możesz utworzyć adres URL w następującym formacie: https://<firma>-my.sharepoint.com/personal/<użytkownik>_<firma>_com.

  Na przykład jeśli Twoja firma nosi nazwę Contoso, a pracownik w usłudze Office 365 ma identyfikator użytkownika Eleni, adres URL folderu użytkownika w usłudze OneDrive dla Firm ma postać https://contoso-my.sharepoint.com/personal/eleni_contoso_com.

  Wstawianie adresu URL do folderu usługi OneDrive.

 5. Po dodaniu linków dla wszystkich pracowników wybierz pozycję Strona > Zapisz.

  Wybierz pozycję Strona, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

Po wykonaniu tych czynności strona główna witryny zespołu będzie wyglądała mniej więcej tak jak na poniższej ilustracji — z dokumentami udostępnionymi z boku strony i linkami do folderów pracowników w usłudze OneDrive_for_Business na środku. W tym przykładzie dodaliśmy kilka kolejnych dokumentów do kontenera Dokumenty zespołu, dzięki czemu możesz zobaczyć, jak będzie wyglądać strona główna po dodaniu dokumentów.

Zmienianie tytułu witryny zespołu (10 min)

 1. Na stronie głównej witryny zespołu wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

  W prawym górnym rogu wybierz przycisk Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie wybierz pozycję Tytuł, opis i logo.

  W obszarze nagłówka Wygląd i działanie wybierz pozycję Tytuł, opis i logo.

 3. Na przykład zmień tytuł witryny zespołu, aby wyraźnie poinformować, że jest ona przeznaczona do użytku wewnętrznego. Jeśli chcesz, dodaj również logo i opis. (Opis jest wyświetlany w wewnętrznych wynikach wyszukiwania, co jest użyteczne tylko wtedy, gdy tworzysz wiele witryn zespołów). Wybierz pozycję OK.

  Na stronie Tytuł, opis i logo wprowadź informacje o nowej witrynie zespołu.

 4. Jeśli chcesz, aby nazwa hiperlinku w górnej części strony głównej różniła się od tytułu witryny zespołu, po powrocie na stronę główną witryny zespołu w polu tekstowym w górnej części strony wybierz pozycję Edytuj łącza i wpisz nową nazwę hiperlinku, na przykład Wewnętrzna witryna zespołu.

  Aby zmienić nazwę hiperlinku u góry strony głównej, wybierz pozycję Edytuj linki.

 5. Wybierz pozycję Zapisz, nawet jeśli wygląda ona na wygaszoną. Zmiana zostanie zapisana.

Teraz strona główna Twojej witryny zespołu wygląda mniej więcej tak jak na poniższej ilustracji — z niestandardowym tytułem (Witryna zespołu Contoso) i niestandardowym hiperlinkiem u góry (Wewnętrzna witryna zespołu).

Twoja strona wygląda teraz podobnie do tej.

Krok 3. Dodaj linki do ważnych stron witryny zespołu

Szacowany czas wykonania: 30–60 min

Dodając kolorowe kafelki lub ikony prowadzące do ważnych stron w Twojej witrynie, możesz nadać jej profesjonalny wygląd i ułatwić nawigację. Jeśli chcesz, możesz także połączyć ją z zewnętrznymi witrynami internetowymi. Tego rodzaju linki są nazywane wyróżnionymi linkami, ponieważ ikony lub kafelki przyciągają do nich uwagę.

Poniżej opisano, jak dodać wyróżnione linki do witryny zespołu.

Dodawanie obrazów do witryny (10–15 min)

Na potrzeby tego kroku przygotowaliśmy zestaw pięciu obrazów, których możesz użyć jako kafelków.

Ilustracja przedstawiająca obrazy do pobrania

 1. Pobierz obrazy na swój komputer.

 2. W witrynie zespołu w lewym okienku nawigacji wybierz pozycję Zawartość witryny. Następnie wybierz pozycję Elementy zawartości witryny.

 3. W dalszej kolejności za pomocą Eksploratora Windows przekażemy obrazy do biblioteki Elementy zawartości witryny. Wybierz pozycję Przekaż > Zamiast tego możesz przekazać pliki przy użyciu Eksploratora Windows.

  Wybierz pozycję Zamiast tego możesz przekazać pliki przy użyciu Eksploratora Windows.
 4. W oknie dialogowym zabezpieczeń wybierz pozycję Zezwalaj.

 5. W Eksploratorze Windows przejdź do folderu, w którym zostały zapisane obrazy. Wybierz wszystkie pięć obrazów, a następnie przeciągnij je do swojej biblioteki Elementy zawartości witryny.

Teraz masz kilka obrazów, które możesz dodać do witryny.

Tworzenie listy adresów URL obrazów i linków (10–15 min)

Aby skojarzyć obrazy z linkami, musisz utworzyć listę lokalizacji (adresów URL) obu tych elementów. Łatwym sposobem wykonania tej czynności jest skopiowanie lokalizacji do programu Word lub Notatnik. Dzięki temu gdy później pojawi się monit dotyczący lokalizacji, będziesz mieć je pod ręką.

 1. Otwórz program Word lub Notatnik.

 2. Przejdź do biblioteki Elementy zawartości witryny. Umieść wskaźnik myszy na obrazie, wybierz wielokropek (...) obok każdego obrazu, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby go skopiować.

  Kopiowanie adresu URL obrazu.

 3. Wklej adres URL do programu Word lub Notatnik. Powtórz tę czynność dla wszystkich obrazów.

 4. Następnie w tym samym pliku programu Word lub Notatnik skopiuj i wklej wszystkie adresy URL stron w witrynie zespołu, do których chcesz utworzyć linki. Na przykład przejdź do strony Producenci i dostawcy, a następnie skopiuj jej adres URL. Na koniec powinna powstać lista adresów URL obrazów i odpowiadających im stron, z którymi chcesz się łączyć.

  Tabela zawierająca adresy URL obrazów i adresy URL stron

Mapowanie obrazów z linkami (10–15 min)

Na zakończenie tego kroku zostanie utworzony pojedynczy zestaw obrazów i linków, które razem stanowią jedną grupę wyróżnionych linków.

 1. Na stronie głównej witryny zespołu wybierz pozycję Zawartość witryny > dodaj aplikację. Przewiń w dół i wybierz pozycję Wyróżnione łącza.

 2. Na potrzeby tego przykładu nadaj linkom nazwę Najważniejsze zadania i wybierz pozycję Utwórz. Po zakończeniu pracy z tym samouczkiem na stronie głównej, na której umieściliśmy wyróżnione linki, pojawi się tytuł aplikacji wyróżnionych linków (Najważniejsze zadania).

 3. Wybierz bibliotekę Najważniejsze zadania. Strona będzie pusta. Wybierz pozycję Wszystkie wyróżnione łącza.

  Obraz przedstawiający aplikację Wyróżnione łącza.

 4. Wybierz pozycję + nowy element, aby dodać obraz i link. W tym miejscu jest potrzebna Twoja lista obrazów i linków utworzona w programie Word lub Notatnik.

 5. W polu Tytuł wpisz nazwę, która będzie wyświetlana na kafelku. Na przykład wpisz Producenci i dostawcy.

 6. Przejdź do pliku programu Word lub Notatnik i skopiuj adres URL obrazu, którego chcesz użyć dla biblioteki Producenci i dostawcy. Wklej go w polu Lokalizacja obrazu tła.

 7. Skopiuj adres URL strony, do której chcesz utworzyć link, a następnie wklej go w oknie dialogowym Lokalizacja łącza.

  Uzupełnianie informacji w celu utworzenia wyróżnionego linku

 8. W polu Zachowanie po uruchomieniu wybierz, czy po kliknięciu ikony chcesz uruchamiać nową kartę (opcja zalecana w przypadku linków prowadzących do zewnętrznych witryn internetowych), czy chcesz pozostać w bieżącym wystąpieniu przeglądarki (nawigacja w obrębie strony). Gdy skończysz, wybierz pozycję Zapisz.

 9. Powtarzaj te czynności, aż połączysz wszystkie obrazy i strony.

  Lista wyróżnionych linków

 10. Aby zobaczyć, jak wyglądają Twoje kafelki, wybierz pozycję Lista > Widok bieżący > Kafelki.

  Ilustracja przedstawiająca sposób wyświetlania kafelków.

 11. Aby w dowolnym momencie zmienić kolejność kafelków lub wprowadzić inne zmiany, wybierz pozycję Lista > Widok bieżący > Wszystkie wyróżnione łącza > Edytuj. Użyj kolumny Kolejność, aby określić kolejność kafelków. Wybierz pozycję Zatrzymaj, aby zapisać zmiany.

  Ustawianie kolejności kafelków za pomocą kolumny Kolejność.

Dodawanie wyróżnionych linków do strony głównej (3 min)

 1. Na stronie głównej witryny zespołu wybierz pozycję Edycja.

  Zrzut ekranu przedstawiający ikonę edytowania na stronie głównej witryny zespołu

 2. Umieść kursor na końcu wiadomości powitalnej, a następnie naciśnij klawisz Enter. Kursor nadal powinien być w tym samym polu.

 3. Wybierz pozycję Wstawianie > Składnik Web Part > Najważniejsze zadania > Dodaj.

  Zrzut ekranu przedstawiający sposób wstawiania składnika Web part Najważniejsze zadania

 4. W górnej części strony wybierz pozycję Zapisz. Gotowe!

  Twoja witryna zespołu będzie wyglądała tak jak na poniższej ilustracji.

  Wyróżnione linki w witrynie zespołu na stronie głównej

Gratulacje! Teraz wiesz, jak dodać kolorowe wyróżnione linki również do innych obszarów witryny zespołu.

Krok 4. Skonfiguruj podwitrynę do udostępniania plików klientom i partnerom

Szacowany czas wykonania: 15–20 min

Możesz skonfigurować podwitrynę zespołu, która przypomina prywatną witrynę internetową, na potrzeby udostępniania plików i współpracy z klientami spoza Twojej organizacji. Konfigurując podwitryny z unikatowymi uprawnieniami, możesz kontrolować, kto otrzyma zaproszenie, aby uzyskać dostęp do podwitryny, co zmniejsza ryzyko przypadkowego udostępnienia plików przeznaczonych dla jednego klienta innemu klientowi.

Załóżmy na przykład, że jesteś pośrednikiem w handlu nieruchomościami. Możesz utworzyć podwitrynę dla klienta i umieścić w niej zdjęcia nieruchomości, które będzie mógł przejrzeć ten klient. Żaden inny klient nie będzie mógł zobaczyć tej podwitryny.

Poniżej pokazano, jak tworzyć podwitryny do przechowywania plików klienta.

 1. W witrynie zespołu wybierz pozycję Zawartość witryny > + nowa podwitryna.

  Aby dodać nową podwitrynę, wybierz pozycję Zawartość witryny, a następnie wybierz pozycję „nowa podwitryna”.

 2. Na stronie Zawartość witryny > Nowa witryna programu SharePoint w polu Tytuł wpisz nazwę podwitryny. Klient będzie widział ten tytuł.

 3. W obszarze Adres witryny sieci Web w polu Nazwa adresu URL określ nazwę, która będzie wyświetlana w adresie URL podwitryny, na przykład nazwę firmy klienta. Klient będzie widział również ten adres.

  W polu Tytuł wpisz nazwę dla podwitryny. W polu Adres URL wpisz nazwę klienta, aby dodać ją do adresu URL witryny.

 4. W obszarze Wybieranie szablonu zaakceptuj ustawienia domyślne.

 5. W obszarze Uprawnienia użytkownika wybierz pozycję Użyj uprawnień unikatowych.

  Uwaga:  To najłatwiejsza opcja do użycia.

  Na stronie Nowa witryna programu SharePoint wybierz opcję Unikatowe uprawnienia.
 6. W obszarze Nawigacja wykonaj następujące czynności:

  • W obszarze Czy wyświetlać tę witrynę na pasku Szybkie uruchamianie witryny nadrzędnej wybierz pozycję Tak. Pasek Szybkie uruchamianie to okienko nawigacji po lewej stronie.

  • W obszarze Czy wyświetlać tę witrynę na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej wybierz pozycję Nie. Jeśli masz wiele podwitryn, lepiej, aby linki były wyświetlane w okienku nawigacji po lewej stronie, dzięki czemu nie będą gromadziły się w górnej części strony.

 7. W obszarze Dziedziczenie elementów nawigacyjnych wybierz pozycję Nie. Dzięki temu podwitryna nie będzie dziedziczyła nawigacji z witryny zespołu. Następnie wybierz pozycję Utwórz.

  Wybieranie opcji Tak i Nie, a następnie pozycji Utwórz.

 8. Na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie dodaj nazwiska członków zespołu, którzy będą współtworzyli tę podwitrynę, a następnie kliknij przycisk OK. (Na przykładowym zrzucie ekranu właścicielem witryny jest Klara Nowicka. Zamiast niej na tej stronie będzie wyświetlane Twoje imię i nazwisko).

  Akceptowanie ustawień domyślnych i wybieranie przycisku OK.

  Początkowa podwitryna będzie wyglądać podobnie do poniższej.

  Przykład wyglądu podstawowej podwitryny

 9. Wybierz pozycję Usuń to, aby usunąć kafelki Wprowadzenie. Jeśli udostępniasz klientom podwitrynę z kafelkami Wprowadzenie, może to ich zdezorientować.

 10. Teraz dostosuj podwitrynę klienta odpowiednio do potrzeb. Na przykład wybierz pozycję Edycja w górnej części strony, aby dodać wiadomość powitalną, a następnie przenieś bibliotekę dokumentów w taki sam sposób jak w przypadku witryny zespołu.

 11. Łatwym sposobem odróżnienia podwitryny klienta od Twojej witryny wewnętrznej jest zmiana motywu. Wybierz pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Zmień wygląd, aby wypróbować różne motywy dla podwitryny klienta.

  Wybieranie opcji Zmień wygląd

  Jeśli tworzysz wiele podwitryn klienta, przydatne może być zastosowanie innego motywu dla każdej z nich. Oto przykładowa podwitryna klienta zawierająca motyw, wiadomość powitalną i kilka dokumentów.

  Ilustracja przedstawiająca możliwy wygląd witryny po jej utworzeniu.

 12. Aby wrócić do strony głównej witryny zespołu, wybierz pozycję Witryny w górnej części strony podwitryny, a następnie wybierz pozycję Witryna zespołu. W Kroku 6. Podwyższ poziom witryny zespołu w celu zapewnienia szybkiego dostępu pokażemy, jak dodawać linki, aby powrót do witryny zespołu był łatwy dla Ciebie, ale niemożliwy dla Twoich klientów.

  Porada: W dowolnym momencie możesz usunąć podwitrynę i zacząć od nowa.

Teraz strona główna Twojej witryny zespołu może wyglądać podobnie do poniższej — z hiperlinkiem do podwitryny klienta po lewej stronie. Dzięki temu nawigowanie do niej jest łatwe dla wewnętrznych członków zespołu.

Po dodaniu podwitryny pojawia się ona w menu Szybkie uruchamianie w lewej części strony głównej witryny zespołu.

Udostępnianie plików klientowi w podwitrynie (5 min)

Jednym ze sposobów udostępniania pliku w podwitrynie jest utworzenie linku gościa do pliku, a następnie wysłanie tego linku do klienta. Tylko jedna osoba może uzyskać dostęp do pliku za pomocą linku gościa, a linki gości mogą być przesyłane dalej lub udostępniane innym osobom.

 1. Wybierz wielokropek ... obok pliku do udostępnienia, a następnie wybierz pozycję Udostępnij.

  Wybieranie wielokropka obok pliku do udostępnienia, a następnie wybieranie pozycji Udostępnij.

 2. Wybierz pozycję Uzyskaj link. Aby umożliwić klientowi edytowanie pliku, w obszarze Edycja wybierz pozycję Utwórz łącze.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby skopiować link gościa, a następnie wklej go do wiadomości e-mail lub innego pliku multimedialnego dla Twojego klienta.

  Klikanie prawym przyciskiem myszy w celu skopiowania linku gościa.

Gotowe!

Jeśli Twoi klienci mają konta Microsoft, możesz udostępnić im całą podwitrynę. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. W podwitrynie klienta, którą chcesz udostępnić, wybierz pozycję Udostępnij w górnej części strony.

  Wybieranie ikony Udostępnij w celu udostępnienia podwitryny klientowi

 2. Wpisz adresy e-mail osób, które mają mieć dostęp do podwitryny. Dołącz również swój adres, aby otrzymać kopię wiadomości e-mail na własny użytek. Kliknij pozycję Udostępnij, aby wysłać wiadomość.

  Wpisywanie adresów e-mail klientów, którzy mają otrzymać zaproszenie w celu uzyskania dostępu do podwitryny.

 3. Możesz przejść do swojej poczty e-mail, aby wyświetlić kopię wiadomości wysłanej do klientów. Będzie ona wyglądać mniej więcej tak — z linkiem do podwitryny klienta u dołu wiadomości e-mail.

  Przykładowa wiadomość e-mail do klientów zawierająca zaproszenie do odwiedzenia podwitryny klienta.

Gratulacje! Konfigurowanie udostępniania plików dla klientów zostało zakończone.

Krok 5. Skonfiguruj podwitrynę zespołu do przechowywania plików prywatnych

Aby skonfigurować podwitrynę, do której będziesz mieć dostęp tylko Ty i nikt z pozostałych członków zespołu, utwórz witrynę, wykonując procedurę opisaną w Kroku 4. Skonfiguruj podwitrynę do udostępniania plików na zewnątrz. Jednak na stronie Konfigurowanie grup w tej witrynie nie dodawaj żadnych członków zespołu. Jedynym wyświetlanym nazwiskiem powinno być Twoje (właściciela witryny) nazwisko.

Po przejściu do części poświęconej konfigurowaniu nawigacji na wszystkie pytania odpowiedz Nie. Dzięki temu członkowie Twojego zespołu nie będą widzieli linku do podwitryny na stronie głównej zespołu. Aby przejść do tej podwitryny w przyszłości, na ekranie uruchamiania aplikacji wybierz pozycję Witryny > Twoja podwitryna zespołu.

Jeśli chcesz dodać link do podwitryny na stronie głównej zespołu, aby uzyskać do niej łatwiejszy dostęp, wybierz pozycję Tak dla jednej z opcji nawigacji. Członkowie Twojego zespołu nie będą mogli uzyskać dostępu do podwitryny, ale musisz im powiedzieć, dlaczego link nie działa, gdy go wybierają.

Wybieranie przycisku Nie w celu ukrycia nawigacji do podwitryny.

Krok 6. Podwyższ poziom witryny zespołu w celu zapewnienia szybkiego dostępu

Szacowany czas wykonania: 10–15 min

Aby ułatwić sobie i Twoim pracownikom uzyskiwanie dostępu do witryny zespołu z dowolnego miejsca w usłudze Office 365, możesz dodać ją do ekranu uruchamiania aplikacji w postaci kafelka niestandardowego.

Możesz również dodać link do niej w nagłówku usługi Office 365. W dalszej części opiszemy, jak to zrobić. Jednak obie te lokalizacje są naprawdę przydatne w sytuacjach, gdy korzystasz z usługi OneDrive dla Firm lub innej aplikacji usługi Office 365 i chcesz przejść do witryny zespołu.

Dodawanie linku do witryny zespołu w nagłówku usługi Office 365

Twój link może mieć postać logo lub innego obrazu. Wystarczy, że będzie miał rozmiar 200 x 50 pikseli i nie będzie większy niż 10 KB. Własne logo możesz utworzyć przy użyciu programu Microsoft Paint, przycinając wykonaną migawkę, zmieniając jej rozmiar do 200 x 50 pikseli i zapisując plik w formacie JPEG. (Spowoduje to skompresowanie pliku do rozmiaru mniejszego niż 10 KB).

Dodawanie linku do witryny zespołu u góry każdej strony, aby użytkownicy mogli łatwo uzyskać do niej dostęp

 1. W witrynie zespołu skopiuj adres URL. (Adres URL ma format https://<nazwa_twojej_firmy>.sharepoint.com).

  Kopiowanie adresu URL witryny zespołu

 2. W górnej części strony wybierz ikonę uruchamiania aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 , a następnie wybierz pozycję Administrator.

  Element Uruchamianie aplikacji usługi Office 365 z wyróżnioną aplikacją Administrator.

 3. W portalu centrum administracyjne usługi Office 365 przy lewej krawędzi strony wybierz pozycję Profil firmy.

  Wybieranie pozycji Profil firmy

 4. Wybierz pozycję Motywy niestandardowe.

 5. W obszarze Logo niestandardowe przejdź do logo lub innego obrazu zapisanego na komputerze, który ma zostać użyty.

 6. W obszarze Adres URL logo obsługującego kliknięcia wklej adres URL witryny zespołu, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Wybieranie logo, wprowadzanie adresu URL witryny zespołu, a następnie wybieranie przycisku Zapisz.

  Teraz Twoje logo (lub obraz) będzie wyświetlane w górnej części każdej strony, nawet w aplikacji Poczta, a pozostali członkowie zespołu w Twojej firmie będą mogli je kliknąć, aby przejść do witryny zespołu.

  Obraz przedstawiający hiperlink do witryny zespołu

  biały znak

  Gratulacje! Ten samouczek krok po kroku dotyczący dostosowywania witryny zespołu został zakończony. Czy ten artykuł był przydatny? Zostaw komentarz w polu opinii u dołu tej strony. Skorzystamy z Twojej opinii, sprawdzając wszystkie kroki.

Oto kolejne tematy, które mogą Cię zainteresować:

Tematy pokrewne

Konfigurowanie przechowywania i udostępniania plików w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×