Dostosowywanie witryny zespołu pod kątem przechowywania i udostępniania plików

Jeśli masz plan dla małych firm z kilkoma pracownikami, jednym z najlepszych sposobów na skonfigurowanie i umożliwienie udostępniania plików oraz współpracy online jest równoczesne korzystanie z usługi OneDrive dla Firm i witryny zespołu programu SharePoint. W przypadku subskrypcji usługi Office 365 jest dostępna klasyczna witryna zespołu. Zamiast korzystania z niej zalecamy utworzenie nowej witryny zespołu połączonej z grupą usługi Office 365. Jeśli chcesz używać czatu, możesz utworzyć taką witrynę przez utworzenie zespołu w usłudze Microsoft Teams. Aby uzyskać więcej informacji o usłudze Teams, zobacz Klip wideo: Co to jest usługa Microsoft Teams?. Jeśli nie chcesz korzystać z usługi Teams, możesz utworzyć witrynę zespołu na stronie głównej programu SharePoint.

Co to jest witryna zespołu programu SharePoint?

Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online

Poniżej przedstawiono kilka pomysłów oraz linków, które mogą pomóc w dostosowywaniu i organizowaniu witryny zespołu oraz w zarządzaniu nią.

Dodawanie i usuwanie bibliotek dokumentów oraz praca z nimi

Witryna zespołu zawiera już bibliotekę Dokumenty, z której możesz skorzystać od razu. Jeśli domyślna biblioteka Dokumenty jest niewystarczająca lub chcesz posegregować dokumenty według projektu, klienta czy tematu, dodaj więcej bibliotek do swojej witryny zespołu. Przemyśl, jak chcesz pogrupować pliki w swojej witrynie zespołu i jak chcesz nazwać biblioteki, aby ułatwić znajdowanie plików.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia bibliotek, zobacz Tworzenie biblioteki dokumentów w programie SharePoint.

Dowiedz się, jak edytować, usuwać, wyewidencjonować pliki i nie tylko. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Praca z plikami w bibliotece dokumentów.

Aby uzyskać informacje na temat tworzenia widoków bibliotek w celu uzyskania określonych danych, zobacz Tworzenie widoku niestandardowego biblioteki dokumentów.

Dodawanie i usuwanie list oraz praca z nimi w celu organizowania danych

Program SharePoint zawiera wiele szablonów list, które możesz dodać do swojej witryny, na przykład listę linków, kalendarz, kontakty czy zadania.

Aby dowiedzieć się, jak utworzyć listę, zobacz Tworzenie listy w programie SharePoint.

Aby usunąć niepotrzebne listy lub przywrócić usuniętą listę, zobacz Usuwanie listy w programie SharePoint.

Aby uzyskać informacje na temat powiększania list o nowe kolumny, zobacz Tworzenie kolumny listy programu SharePoint lub w bibliotece.

Aby wyświetlić określone dane z listy, zobacz Tworzenie i edytowanie widoków publicznych listy lub biblioteki.

Jeśli przechowujesz dużo danych i chcesz dowiedzieć się jak zarządzać limitami, zobacz Zarządzanie dużymi listami i bibliotekami w programie SharePoint.

Zobacz wideo dotyczące dodawania kalendarzy do witryny: Tworzenie kalendarza udostępnionego w usłudze Office 365.

Dostosowywanie strony głównej w witrynie zespołu

Aby zwiększyć widoczność danych w witrynie zespołu, możesz dostosować stronę główną, ułatwiając sobie i swoim pracownikom szybki dostęp do potrzebnych informacji. Na przykład możesz utworzyć linki do folderów pracowników w usłudze OneDrive dla Firm oraz linki do dokumentów, kontaktów, zadań, kalendarzy i notesów programu OneNote, gdzie są przechowywane plany spotkań i notatki.

Aby uzyskać informacje o dostosowywaniu wyglądu strony głównej, zobacz Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint.

Jeśli chcesz usprawnić nawigację po witrynie, zobacz Dostosowywanie nawigacji witryny programu SharePoint.

Aby dodać lub zaktualizować linki do ważnych stron na stronie głównej, zobacz Zmienianie listy linków na stronie głównej programu SharePoint Online.

Aby dodać obraz do strony głównej witryny zespołu, zobacz Dodawanie pliku obrazu lub zdjęcia do strony programu SharePoint.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dodać strony do swojej witryny, zobacz Dodawanie strony do witryny.

Aby uzyskać informacje o ustawieniach witryny zespołu, zobacz Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Tworzenie dodatkowych witryn do organizowania informacji o różnych klientach i zarządzania nimi

Niemal wszystkie informacje zamieszczane w witrynie zespołu są udostępniane wszystkim członkom grupy skojarzonej z witryną. Jeśli chcesz mieć osobną witrynę dla określonych klientów, możesz utworzyć dodatkowe witryny zespołu i zarządzać nimi za pomocą witryn centrum programu SharePoint. Tu znajdziesz więcej informacji.

Twórz dodatkowe witryny zespołu zgodnie z potrzebami. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online.

Aby ustawić ograniczenia odnośnie tego, kto może tworzyć nowe witryny, zobacz Zarządzanie tworzeniem witryn w usłudze SharePoint Online.

Witryny centrum umożliwiają dodawanie i kojarzenie witryn. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Co to jest witryna centrum programu SharePoint?.

Jeśli chcesz utworzyć witrynę centrum, zobacz Tworzenie witryny Centrum w usłudze SharePoint Online.

Aby dowiedzieć się, jak dodać witryny do witryny centrum, zobacz Kojarzenie witryny programu SharePoint z witryną centrum.

Udostępnianie plików zespołowi

Istotne jest nie tylko przechowywanie i organizowanie, ale także udostępnianie danych zespołowi i klientom zewnętrznym. Oto linki do tematów, które ułatwiają zarządzanie użytkownikami i udostępnianie danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat udostępniania plików zespołowi, zobacz Udostępnianie plików lub folderów programu SharePoint w usłudze Office 365.

Aby dowiedzieć się więcej o udostępnianiu poza zespołem, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zewnętrznym w środowisku usługi SharePoint Online.

Aby poznać wskazówki w pracy z użytkownikami zewnętrznymi, zobacz Zarządzanie udostępnianiem zawartości użytkownikom zewnętrznym w usłudze Office 365 Small Business.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przypisywaniu uprawnień do witryn, list, bibliotek i elementów, zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Zarządzanie użytkownikami i grupami

Podczas zarządzania witryną zespołu konieczne może być dodawanie lub usuwanie użytkowników. Oto informacje, które mogą być pomocne przy dodawaniu użytkowników i zarządzaniu nimi w witrynie zespołu.

Zobacz wideo dotyczące grup: Opis grup i zarządzanie nimi.

Aby dodać użytkowników do grupy usługi Office 365, zobacz Pojedyncze lub zbiorcze dodawanie użytkowników do usługi Office 365 — Pomoc dla administratorów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak obsługiwać żądania dostępu, zobacz Konfigurowanie żądań dostępu i zarządzanie nimi.

Aby zmienić i przypisać uprawnienia użytkownikom, zobacz Dostosowywanie uprawnień dostępu do witryny programu SharePoint.

Oto kolejne tematy, które mogą Cię zainteresować:

Tematy pokrewne

Konfigurowanie przechowywania i udostępniania plików w usłudze Office 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×