Dostosowywanie uruchamiania programu Excel

Excel dla Office 365, Excel 2019, Excel 2016, Excel 2013, Excel 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przed uruchomieniem programu Microsoft Office Excel można określić, że w programie Excel ma zostać automatycznie otwarty określony skoroszyt, szablon skoroszytu lub szablon arkusza z ustawieniami niestandardowymi. Jeśli ta funkcja nie będzie już potrzebna, można wyłączyć otwieranie określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel.

Jeśli skoroszyt otwierany podczas uruchamiania programu Excel zawiera automatyczne makra, takie jak Auto_Open, zostaną one uruchomione podczas otwierania skoroszytu. W razie potrzeby można wyłączyć automatyczne uruchamianie tych makr podczas uruchamiania programu Excel.

Porady: 

Automatycznie rozpocząć od pustego skoroszytu programu Excel

W programie Excel 2013 i w nowszych wersjach programu Excel domyślnie przedstawiający ekran startowy z ostatnio używane skoroszyty, lokalizacji i szablony po uruchomieniu. Zamiast tego ekranu pominięciem Utwórz pusty skoroszyt można zmienić to ustawienie. Aby to zrobić:

 1. Kliknij plik > Opcje.

 2. W obszarze Ogólne, a następnie w obszarze Opcje uruchamiania, check pole obok Ekran startowy podczas uruchamiania tej aplikacji.

 3. Kliknij przycisk OK.

Automatyczne otwieranie określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Aby automatycznie otwierać określony skoroszyt podczas uruchamiania programu Excel, można umieścić ten skoroszyt w folderze XLStart lub użyć alternatywny folder startowy oprócz folderu XLStart.

Zlokalizuj XLStart folder

Dowolny skoroszytu, szablon lub plik obszaru roboczego, który zostanie umieszczony w folderze XLStart jest automatycznie otwierany przy uruchomieniu programu Excel. Aby sprawdzić ścieżkę do folderu XLStart, sprawdź ustawienia Centrum zaufania. Aby to zrobić:

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje.

 2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Excel kliknij pozycję Ustawienia centrum zaufania.

 3. Kliknij pozycję Zaufane lokalizacje, a następnie sprawdź ścieżkę do folderu XLStart na liście zaufanych lokalizacji.

Używanie alternatywnego folderu startowego

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

 2. W obszarze Ogólne w polu Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w wpisz pełną ścieżkę do folderu, którego chcesz użyć jako alternatywnego folderu startowego.

  Ponieważ program Excel będzie próbował otworzyć wszystkie pliki w alternatywnym folderze startowym, należy określić folder zawierający tylko takie pliki, które mogą być otwierane w programie Excel.

Uwaga: Jeśli skoroszyt o tej samej nazwie znajduje się zarówno w folderze XLStart, jak i w alternatywnym folderze startowym, zostanie otwarty plik znajdujący się w folderze XLStart.

Wyłączanie otwierania określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Zależnie od tego, jakie jest położenie skoroszytu otwieranego automatycznie podczas uruchamiania programu Excel, należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby wyłączyć otwieranie tego skoroszytu.

 • Jeśli skoroszyt znajduje się w folderze XLStart, usuń go z tego folderu.

 • Jeśli skoroszyt znajduje się w alternatywnym folderze startowym, wykonaj następujące czynności:

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji o lokalizacji folderu Autostart zobacz Lokalizowanie folderu XLStart.

  1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Zaawansowane.

  2. W obszarze Ogólne wyczyść zawartość pola Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W Eksploratorze Windows usuń wszelkie ikony, które służą do uruchamiania programu Excel i automatycznego otwierania skoroszytu z alternatywnego folderu startowego.

   Porada: Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy daną ikonę, kliknąć polecenie Właściwości i usunąć wszelkie odwołania do skoroszytu na karcie Skrót.

Automatyczne otwieranie szablonu skoroszytu lub szablonu arkusza podczas uruchamiania programu Excel

Często używane ustawienia skoroszytu można zapisać w szablonie skoroszytu, a następnie automatycznie otwierać ten szablon za każdym razem podczas uruchamiania programu Excel.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby użyć szablonu skoroszytu, utwórz skoroszyt zawierający arkusze, domyślny tekst (na przykład nagłówki stron oraz etykiety kolumn i wierszy), formuły, makra, style i inne elementy formatowania, których chcesz używać w nowych skoroszytach opartych na tym szablonie skoroszytu.

  • Aby użyć szablonu arkusza, utwórz skoroszyt zawierający jeden arkusz. Do tego arkusza dołącz formatowanie, style, tekst i inne informacje, które mają być widoczne na wszystkich nowych arkuszach utworzonych na podstawie danego szablonu arkusza.

   Ustawienia, które można zapisać w szablonie skoroszytu lub arkusza

   • Formaty komórek i arkusza.

   • Formaty stron i ustawienia obszaru wydruku dla poszczególnych arkuszy.

   • Style komórek.

   • Liczba i typ arkuszy w skoroszycie.

   • Chronione i ukryte obszary skoroszytu. Można ukryć arkusze, wiersze i kolumny oraz uniemożliwić wprowadzanie zmian w komórkach arkuszy.

   • Teksty, które mają zostać powtórzone, takie jak nagłówki stron oraz etykiety wierszy i kolumn.

   • Dane, grafika, formuły, wykresy i inne informacje.

   • Ustawienia sprawdzania poprawności danych.

   • Makra, hiperlinki i kontrolki ActiveX na formularzach.

   • Opcje obliczania w arkuszach oraz opcje wyświetlania okna.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon.

 4. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz przechować szablon.

  • Aby utworzyć domyślny szablon skoroszytu lub domyślny szablon arkusza, wybierz XLStart folder lub alternatywnym folderze startowym. Aby sprawdzić ścieżkę do folderu Autostart, zobacz Lokalizowanie folderu XLStart.

  • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, upewnij się, że jest zaznaczony folder Szablony.

   Ścieżka to zazwyczaj: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

 5. W polu Nazwa pliku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć szablon skoroszytu domyślnego, wpisz Skoroszyt.

  • Aby utworzyć szablon arkusza domyślnego, wpisz Arkusz.

  • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, wpisz nazwę, której chcesz użyć.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Kliknij przycisk plik > Zamknij.

Blokowanie uruchamiania automatycznych makr podczas uruchamiania programu Excel

Automatyczne makra (na przykład Auto_Open), które zostały zarejestrowane w skoroszycie otwieranym podczas uruchamiania programu Excel będą automatycznie uruchamiane bezpośrednio po otwarciu skoroszytu.

 • Aby zapobiec automatycznemu uruchamianiu makr, podczas uruchamiania programu Excel należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznych makr, zobacz Uruchamianie makra.

Automatyczne otwieranie określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Aby automatycznie otwierać określony skoroszyt podczas uruchamiania programu Excel, można umieścić ten skoroszyt w folderze XLStart lub użyć alternatywny folder startowy oprócz folderu XLStart.

Umieszczanie skoroszytu w folderze XLStart

Dowolny skoroszyt, szablon lub plik obszaru roboczego umieszczony w folderze XLStart jest automatycznie otwierany podczas uruchamiania programu Excel. Folder XLStart jest tworzony podczas instalacji programu Excel i znajduje się zazwyczaj w jednym z następujących miejsc:

 • W systemie Windows Vista ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

  C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

 • W systemie Microsoft Windows XP ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

  C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  Porada: Dokładną ścieżkę do folderu XLStart można znaleźć w Centrum zaufania.

  Jak znaleźć folder XLStart

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij przycisk Opcje programu Excel.

  2. Kliknij pozycję Centrum zaufania, a następnie w obszarze Centrum zaufania programu Microsoft Office Excel kliknij pozycję Ustawienia centrum zaufania.

  3. Kliknij pozycję Zaufane lokalizacje, a następnie sprawdź ścieżkę do folderu XLStart na liście zaufanych lokalizacji.

Używanie alternatywnego folderu startowego

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

 2. W obszarze Ogólne w polu Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w wpisz pełną ścieżkę do folderu, którego chcesz użyć jako alternatywnego folderu startowego.

  Ponieważ program Excel będzie próbował otworzyć wszystkie pliki w alternatywnym folderze startowym, należy określić folder zawierający tylko takie pliki, które mogą być otwierane w programie Excel.

Uwaga: Jeśli skoroszyt o tej samej nazwie znajduje się zarówno w folderze XLStart, jak i w alternatywnym folderze startowym, zostanie otwarty plik znajdujący się w folderze XLStart.

Wyłączanie otwierania określonego skoroszytu podczas uruchamiania programu Excel

Zależnie od tego, jakie jest położenie skoroszytu otwieranego automatycznie podczas uruchamiania programu Excel, należy wykonać jedną z poniższych czynności, aby wyłączyć otwieranie tego skoroszytu.

 • Jeśli skoroszyt znajduje się w folderze XLStart, usuń go z tego folderu.

  • W systemie Windows Vista ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

   C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • W systemie Microsoft Windows XP ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

 • Jeśli skoroszyt znajduje się w alternatywnym folderze startowym, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , kliknij polecenie Opcje programu Excel, a następnie kliknij kategorię Zaawansowane.

  2. W obszarze Ogólne wyczyść zawartość pola Przy uruchomieniu otwórz wszystkie pliki w, a następnie kliknij przycisk OK.

  3. W Eksploratorze Windows usuń wszelkie ikony, które służą do uruchamiania programu Excel i automatycznego otwierania skoroszytu z alternatywnego folderu startowego.

   Porada: Można także kliknąć prawym przyciskiem myszy daną ikonę, kliknąć polecenie Właściwości i usunąć wszelkie odwołania do skoroszytu na karcie Skrót.

Automatyczne otwieranie szablonu skoroszytu lub szablonu arkusza podczas uruchamiania programu Excel

Często używane ustawienia skoroszytu można zapisać w szablonie skoroszytu, a następnie automatycznie otwierać ten szablon za każdym razem podczas uruchamiania programu Excel.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby użyć szablonu skoroszytu, utwórz skoroszyt zawierający arkusze, domyślny tekst (na przykład nagłówki stron oraz etykiety kolumn i wierszy), formuły, makra, style i inne elementy formatowania, których chcesz używać w nowych skoroszytach opartych na tym szablonie skoroszytu.

  • Aby użyć szablonu arkusza, utwórz skoroszyt zawierający jeden arkusz. Do tego arkusza dołącz formatowanie, style, tekst i inne informacje, które mają być widoczne na wszystkich nowych arkuszach utworzonych na podstawie danego szablonu arkusza.

   Ustawienia, które można zapisać w szablonie skoroszytu lub arkusza

   • Formaty komórek i arkusza.

   • Formaty stron i ustawienia obszaru wydruku dla poszczególnych arkuszy.

   • Style komórek.

   • Liczba i typ arkuszy w skoroszycie.

   • Chronione i ukryte obszary skoroszytu. Można ukryć arkusze, wiersze i kolumny oraz uniemożliwić wprowadzanie zmian w komórkach arkuszy.

   • Teksty, które mają zostać powtórzone, takie jak nagłówki stron oraz etykiety wierszy i kolumn.

   • Dane, grafika, formuły, wykresy i inne informacje.

   • Ustawienia sprawdzania poprawności danych.

   • Makra, hiperlinki i kontrolki ActiveX na formularzach.

   • Opcje obliczania w arkuszach oraz opcje wyświetlania okna.

 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.

 3. W polu Zapisz jako typ kliknij pozycję Szablon.

 4. W polu Zapisz w wybierz folder, w którym chcesz przechować szablon.

  • Aby utworzyć domyślny szablon skoroszytu lub domyślny szablon arkusza, wybierz folder XLStart lub inny folder startowy.

   • W systemie Windows Vista ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

    C:\Użytkownicy\nazwa_użytkownika\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart.

  • W systemie Microsoft Windows XP ścieżka do folderu XLStart jest zazwyczaj następująca:

   C:\Documents and Settings\nazwa_użytkownika\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart.

  • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, upewnij się, że jest zaznaczony folder Szablony.

   • W systemie Windows Vista ścieżka do folderu Szablony jest zazwyczaj następująca:

    C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates.

   • W systemie Microsoft Windows XP ścieżka do folderu Szablony jest zazwyczaj następująca:

    C:\Documents and Settings\<nazwa_użytkownika>\Application Data\Microsoft\Szablony.

 5. W polu Nazwa pliku wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć szablon skoroszytu domyślnego, wpisz Skoroszyt.

  • Aby utworzyć szablon arkusza domyślnego, wpisz Arkusz.

  • Aby utworzyć niestandardowy szablon skoroszytu lub arkusza, wpisz nazwę, której chcesz użyć.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

 7. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , a następnie kliknij polecenie Zamknij.

Blokowanie uruchamiania automatycznych makr podczas uruchamiania programu Excel

Automatyczne makra (na przykład Auto_Open), które zostały zarejestrowane w skoroszycie otwieranym podczas uruchamiania programu Excel będą automatycznie uruchamiane bezpośrednio po otwarciu skoroszytu.

 • Aby zapobiec automatycznemu uruchamianiu makr, podczas uruchamiania programu Excel należy przytrzymać wciśnięty klawisz SHIFT.

Porada: Aby uzyskać więcej informacji na temat automatycznych makr, zobacz Uruchamianie makra.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×