Dostosowywanie uprawnień witryny programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Grupy programu SharePoint jest to zbiór użytkowników, którzy mają ten sam zestaw uprawnień do witryn i zawartości. Wolisz niż jednoczesne przypisywanie uprawnień jedną osobę, umożliwia grup wygodnie przypisać ten sam poziom uprawnień do wielu osób jednocześnie.

Uwaga: Aby wykonać poniższe czynności, należy poziom uprawnień, który obejmuje uprawnienia do Tworzenie grup i Zarządzanie uprawnieniami. Na poziomie Pełna kontrola obejmuje zarówno. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Co chcesz zrobić?

 1. W witrynie sieci Web lub witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.
  Otworzy się strona uprawnień.

 3. Na karcie Uprawnienia kliknij przycisk Utwórz grupę.

 4. Na stronie Tworzenie grupy w polach Nazwa i informacje o autorze wpisz nazwę i opis danej grupy programu SharePoint.

 5. W oknie dialogowym właściciela grupy pola, jednego właściciela danej grupy zabezpieczeń.

 6. W sekcji Ustawienia grupy określ, kto może wyświetlać i edytować członkostwo w tej grupie.

 7. W sekcji Żądania członkostwa wybierz ustawienia wymagane przy żądaniach dołączenia do grupy lub jej opuszczenia. Możesz określić adres e-mail, na który powinny być wysyłane wnioski.

 8. W sekcji Nadawanie grupie uprawnień dla tej witryny wybierz poziom uprawnień dla grupy.

 9. Kliknij przycisk Utwórz.

W każdej chwili możesz dodawać użytkowników do grupy.

 1. W witrynie sieci Web lub witrynie zespołu kliknij pozycję Udostępnij
  Zrzut ekranu przedstawiający przyciski kontroli w witrynie zespołu. Przycisk Udostępnij został zakreślony. .

 2. Domyślnie wiadomości Zapraszanie osób do edycji lub Zaproś osoby są wyświetlane okno dialogowe Udostępnianie, które zostanie wyświetlone. Stanowi to zaproszenie użytkowników, którzy zostali dodani do dołączenia do grupy Członkowie programu SharePoint. Aby wybrać inną grupę i poziom uprawnień, kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie wybierz inny program SharePoint grupy lub poziomu uprawnień w obszarze Wybieranie grupy lub poziomu uprawnień.
  Dodawanie członka do grupy okna dialogowego

  1. W polu Wprowadź nazwy, adresy e-mail lub wszyscy wprowadź nazwę lub adres e-mail użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać. Gdy nazwa pojawi się w oknie potwierdzenia poniżej swój wpis, wybierz nazwę, aby dodać ją do pola tekstowego.

  2. Jeśli chcesz dodać więcej nazw, powtórz te kroki.

  3. (Opcjonalnie) Wpisz spersonalizowaną wiadomość do wysłania do nowych użytkowników w polu Dołącz wiadomość osobistą do tego zaproszenia.

  4. Kliknij przycisk Udostępnij.

 1. W witrynie sieci Web lub witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na stronie Osoby i grupy na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę grupy, z której chcesz usunąć użytkowników.

 4. Zaznacz pola wyboru obok użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Akcje i pozycję Usuń użytkowników z grupy.

 5. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

 1. W witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Na karcie Uprawnienia kliknij pozycję Udzielanie uprawnień.

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie wpisz nazwę grupy programu SharePoint, której chcesz przyznać dostęp.

 5. Domyślnie okno dialogowe Udostępnianie wyświetla wiadomości Zapraszanie osób do edycji lub Zaproś osoby z uprawnieniami można edytować. Dzięki temu uprawnienia w grupie Członkowie programu SharePoint. Aby wybrać inny poziom uprawnień, kliknij pozycję Pokaż opcje, a następnie wybierz inny program SharePoint grupy lub poziomu uprawnień w obszarze Wybierz poziom uprawnień lub Wybierz pozycję grupy lub poziomu uprawnień. Pola listy rozwijanej jest wyświetlana grup i pojedynczych poziomów uprawnień, takich jak edytować lub Pokaż tylko.

 6. Kliknij pozycję Udostępnij.

Przestroga: Zalecamy, aby nie usuwać żadnych domyślnych grup programu SharePoint, ponieważ może to spowodować niestabilność systemu. Należy usuwać tylko samodzielnie utworzone grupy, które nie są już potrzebne.

 1. W witrynie zespołu lub witrynie sieci Web kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Osoby i grupy.

 3. Na pasku Szybkie uruchamianie kliknij nazwę grupy programu SharePoint, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Ustawienia grupy.

 5. U dołu strony Zmienianie ustawień grupy kliknij pozycję Usuń.

 6. W oknie potwierdzenia kliknij przycisk OK.

Po dostosowaniu istniejącego lub utworzeniu nowego poziomu uprawnień można przypisać go grupom lub użytkownikom.

 1. W witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycjęUstawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Uprawnienia witryny.

 3. Zaznacz pole wyboru obok użytkownika lub grupy, którym chcesz przypisać nowy poziom uprawnień.

 4. Na karcie Uprawnienia kliknij pozycję Edytuj uprawnienia użytkownika.

 5. Na stronie Edytowanie uprawnień zaznacz pole wyboru obok nazwy nowego poziomu uprawnień. Jeśli wybierzesz wielu różnych poziomów uprawnień, poziom uprawnień przypisanych do grupy jest Unii poszczególne uprawnienia w różnych poziomów. Oznacza to, że jeśli jeden poziom obejmuje uprawnienia (A, B, C), a inne poziom obejmuje uprawnienia (C, D), nowy poziom grupy obejmuje uprawnienia (A, B, C, D).

 6. Kliknij przycisk OK.

 1. W swojej witrynie lub witrynie zespołu kliknij pozycję Ustawienia Mała ikona koła zębatego Ustawienia, która zajęła miejsce pozycji Ustawienia witryny. , a następnie pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny w obszarze Użytkownicy i uprawnienia kliknij pozycję Administratorzy zbioru witryn.

 3. W polu Administratorzy zbioru witryn wykonaj jedną z poniższych czynności:

  1. Aby dodać administratora zbioru witryn, wpisz nazwę lub alias użytkownika osoby, którą chcesz dodać.

  2. Aby zmienić administratora zbioru witryn, kliknij symbol X obok nazwy danej osoby i wprowadź nową nazwę.

  3. Aby usunąć administratora zbioru witryn, kliknij symbol X obok nazwy danej osoby.

 4. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Link Administratorzy zbioru witryn jest wyświetlany tylko dla administratorów zbiorów witryn, administratorów usługi SharePoint Online oraz administratorów globalnych. Nie jest widoczny dla właścicieli witryn.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×