Dostosowywanie trackingu i kerningu

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dostosowywanie śledzenia

Aby zmienić odstępy między wszystkimi znakami tekstu, należy dostosować tracking. Tracking jest dostępny tylko podczas pracy z publikacją drukowaną.

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Odstępy między znakami.

 3. W obszarze Tracking wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dostosować tracking automatycznie, kliknij jedną ze wstępnie ustawionych opcji dla odstępów.

  • Aby dostosować tracking ręcznie, kliknij przycisk Niestandardowe, a następnie w polu o tę wartość wprowadź wartość procentową między 0,1% a 600%.

Dostosowywanie kerningu

Aby zmienić odstępy między dwoma konkretnymi znakami tekstu, należy dostosować kerning.

 1. Zaznacz dwa znaki, które chcesz zmienić.

 2. W menu Format kliknij polecenie Odstępy między znakami.

 3. Aby dostosować odstępy, w obszarze Kerning kliknij przycisk Rozwiń lub Kondensuj, a następnie w polu o tę wartość wprowadź wartość liczbową od 0 do 600 punktów.

Zmienianie rozmiaru punkt, w których automatyczne kerning

Program Publisher wartość domyślna stosuje kerning automatyczny dla tekstu pisanego czcionką o rozmiarze 14 punktów lub większą. Kerningu zwykle nie trzeba stosować dla tekstu pisanego czcionką o rozmiarze mniejszym od 12 punktów.

 1. W menu Format kliknij polecenie Odstępy między znakami.

 2. W polu Automatyczny kerning par znaków wpisz rozmiar od 0,5 do 999,9 punktu.

  W programie Publisher włączony zostanie kerning par znaków o rozmiarze czcionki takim samym lub większym od wpisanego.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×