Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Skróty klawiaturowe (klawisze skrótów) można dostosowywać, przypisując je do poleceń, makr, czcionek, stylów lub często używanych symboli. Skróty klawiaturowe można również usuwać. Skróty klawiaturowe można przypisać lub usunąć, używając samej klawiatury albo za pomocą myszy.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu samej klawiatury

 1. Naciśnij klawisze ALT+F, T w celu otwarcia okna dialogowego Opcje programu Word.

 2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 3. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Dostosuj u dołu okna dialogowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie Wstążki i skrótów klawiaturowych

 4. W polu Kategorie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 5. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pola Polecenia.

 6. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ zaznacz nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. Naciśnij wielokrotnie klawisz TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Naciśnij nowy klawisz skrótu.

  2. Naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać — na przykład naciśnij klawisz CTRL i jakiś inny klawisz.

  3. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury.

  4. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  5. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  6. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Przypisz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciśnij wielokrotnie klawisze SHIFT+TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Bieżące klawisze.

  4. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  5. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 1. Naciśnij klawisze ALT+F, I w celu otwarcia okna dialogowego Opcje programu Word.

 2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ, aby zaznaczyć pozycję Dostosowywanie.

 3. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Dostosuj u dołu okna dialogowego, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie w obszarze Opcje programu Word

 4. W polu Kategorie naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 5. Naciśnij klawisz TAB, aby przejść do pola Polecenia.

 6. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ zaznacz nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. Naciśnij wielokrotnie klawisz TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Naciśnij nowy klawisz skrótu.

  2. Naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać — na przykład naciśnij klawisz CTRL i jakiś inny klawisz.

  3. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury.

  4. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  5. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  6. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Przypisz, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia pola Zapisz zmiany w.

  2. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby wyróżnić nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany w skrótach klawiaturowych, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

  3. Naciśnij wielokrotnie klawisze SHIFT+TAB do momentu umieszczenia kursora w polu Bieżące klawisze.

  4. Naciśnij klawisz STRZAŁKA W DÓŁ lub STRZAŁKA W GÓRĘ, aby zaznaczyć skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  5. Naciskaj klawisz TAB do momentu zaznaczenia przycisku Usuń, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

Przypisywanie lub usuwanie skrótów klawiaturowych przy użyciu myszy

 1. Kliknij pozycję Plik > Opcje > Dostosowywanie Wstążki.

 2. U dołu okienka Dostosuj Wstążkę i skróty klawiaturowe kliknij przycisk Dostosuj.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie Wstążki i skrótów klawiaturowych

 3. W polu Zapisz zmiany w kliknij nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany dotyczące skrótów klawiaturowych.

 4. W polu Kategorie kliknij kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 5. W polu Polecenia kliknij nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub innego elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Naciśnij na przykład klawisz CTRL oraz klawisz, którego chcesz użyć.

  2. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury.

  3. Kliknij przycisk Przypisz.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  2. Kliknij przycisk Usuń.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office > Opcje programu Word > Dostosuj.

 2. U dołu okienka Dostosuj Wstążkę i skróty klawiaturowe kliknij przycisk Dostosuj.

  Przycisk Dostosuj w okienku Dostosowywanie w obszarze Opcje programu Word

 3. W polu Zapisz zmiany w kliknij nazwę bieżącego dokumentu lub szablonu, w którym chcesz zapisać zmiany dotyczące skrótów klawiaturowych.

 4. W polu Kategorie kliknij kategorię zawierającą polecenie lub inny element, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

 5. W polu Polecenia kliknij nazwę polecenia lub innego elementu, do którego chcesz przypisać skrót klawiaturowy lub z którego chcesz usunąć skrót klawiaturowy.

  Wszystkie skróty klawiaturowe, które są obecnie przypisane do tego polecenia lub innego elementu, zostaną wyświetlone w polu Bieżące klawisze lub pod polem z etykietą Aktualnie przypisany do.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Przypisywanie skrótu klawiaturowego

  Skróty klawiaturowe należy rozpoczynać od klawisza CTRL lub klawisza funkcji.

  1. W polu Naciśnij nowy klawisz skrótu naciśnij kombinację klawiszy, którą chcesz przypisać. Naciśnij na przykład klawisz CTRL oraz klawisz, którego chcesz użyć.

  2. Spójrz na tekst po etykiecie Bieżące klawisze (lub Aktualnie przypisany do) i sprawdź, czy wybrana kombinacja klawiszy nie jest już przypisana do jakiegoś polecenia lub innego elementu. Jeśli ta kombinacja jest już przypisana, naciśnij inną.

   Tworzenie nowego skrótu klawiaturowego w oknie dialogowym Dostosowywanie klawiatury

   Ważne: Ponowne przypisanie kombinacji klawiszy spowoduje, że danej kombinacji nie będzie już można używać zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Na przykład naciśnięcie klawiszy CTRL+B powoduje pogrubienie zaznaczonego tekstu. Jeśli kombinacja klawiszy CTRL+B zostanie przypisana do nowego polecenia lub innego elementu, pogrubianie tekstu za pomocą klawiszy CTRL+B nie będzie możliwe do momentu przywrócenia oryginalnych przypisań skrótów klawiaturowych przez kliknięcie przycisku Resetuj wszystko u dołu okna dialogowego Dostosowywanie klawiatury.

  3. Kliknij przycisk Przypisz.

   Uwaga: W przypadku korzystania z klawiatury programowalnej kombinacja klawiszy CTRL+ALT+F8 może być już zarezerwowana do inicjowania programowania klawiatury.

  Usuwanie skrótu klawiaturowego

  1. W polu Bieżące klawisze kliknij skrót klawiaturowy, który chcesz usunąć.

  2. Kliknij przycisk Usuń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×