Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Analiza użycia platformy Microsoft 365 udostępnia pulpit nawigacyjny w usłudze Power BI zapewniający więcej informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z usługi Office 365. Pulpit nawigacyjny stanowi punkt wyjścia do interakcji z danymi dotyczącymi użycia. Raporty można dostosować w celu uzyskiwania bardziej spersonalizowanych analiz.

Program Power BI Desktop pozwala na dalsze dostosowanie raportów przez łączenie ich z innymi źródłami danych w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o firmie.

Dostosowywanie raportów w przeglądarce

Dwa poniższe przykłady pokazują sposób modyfikowania istniejących wizualizacji oraz tworzenia nowych wizualizacji.

Modyfikowanie istniejącej wizualizacji

W tym przykładzie pokazano, jak zmodyfikować raport Przegląd wdrażania.

 1. W górnej części pulpitu nawigacyjnego w obszarze Opis wdrażania wskaż kartę Przegląd wdrażania, a następnie kliknij ją.

 2. W górnym obszarze nawigacji kliknij pozycję Edytuj raport.

  Kliknij pozycję Edytuj raport w prawym górnym obszarze nawigacji
 3. U góry po prawej stronie kliknij pozycję Duplikuj tę stronę.

  Wybierz pozycję Duplikuj tę stronę
 4. U góry po prawej stronie raportu kliknij pasek tytułu wykresu Przegląd wdrażania.

 5. W obszarze Wizualizacje z prawej strony kliknij pozycję X po prawej stronie kolumny Użytkownicy korzystający 1. raz, aby ją usunąć.

 6. W prawej górnej części wizualizacji Przegląd wdrażania kliknij ikonę Przypnij element wizualny, a w oknie dialogowym kliknij pozycję Przypnij > Istniejący pulpit nawigacyjny.

 7. W górnej części przeglądarki w obszarze linków do stron nadrzędnych kliknij link Wdrażanie usługi Office 365, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego.

 8. Jeśli zostanie wyświetlony monit o zapisanie zmian w raporcie, kliknij pozycję Nie zapisuj.

 9. Przewiń do dołu pulpitu nawigacyjnego, aby zlokalizować zapisaną wizualizację.

 10. Przeciągnij ją do góry pulpitu nawigacyjnego.

 11. Opcjonalnie można usunąć oryginalną kartę Przegląd wdrażania, klikając wielokropek w prawej górnej części karty, a następnie wybierając pozycję Usuń.

Tworzenie nowej wizualizacji

W poniższym przykładzie pokazano, jak utworzyć nową wizualizację do comiesięcznego śledzenia nowych użytkowników usługi Yammer.

 1. W obszarze Komunikacja pulpitu nawigacyjnego kliknij kartę Yammer — wszyscy aktywni użytkownicy, a w górnym obszarze nawigacji kliknij pozycję Edytuj raport.

 2. U dołu kliknij ikonę Nowa strona Przycisk Dodaj stronę w usłudze Power BI , aby utworzyć nową stronę.

 3. W obszarze Wizualizacje z prawej strony kliknij pozycję Skumulowany wykres kolumnowy (górny wiersz, druga od lewej).

  Wybierz pozycję Skumulowany wykres słupkowy w obszarze Wizualizacje w usłudze Power BI
 4. Kliknij prawy dolny róg tej wizualizacji, a następnie przeciągnij, aby ją powiększyć.

 5. W obszarze Pola po prawej stronie rozwiń tabelę Kalendarz.

 6. Przeciągnij pozycję Nazwa miesiąca do obszaru pól bezpośrednio poniżej nagłówka w obszarze Wizualizacje.

 7. W obszarze Pola po prawej stronie rozwiń tabelę Użycie produktu w dzierżawie.

 8. Przeciągnij pozycję Użytkownicy korzystający 1. raz do obszaru pól bezpośrednio poniżej nagłówka Wartość.

  Zrzut ekranu przedstawiający dostosowane wartości wizualizacji
 9. Przeciągnij pozycję Produkt do obszaru Filtry bezpośrednio poniżej nagłówka Filtry na poziomie elementu wizualnego.

 10. W wyświetlonym obszarze Typ filtru zaznacz pole wyboru Yammer.

 11. Tuż poniżej listy wizualizacji kliknij ikonę Format. Ikona formatowania w wizualizacjach usługi Power BI

 12. Rozwiń tytuł i zmień wartość w pozycji Tekst tytułu na Nowi użytkownicy usługi Yammer według miesięcy.

 13. Zmień wartość w pozycji Rozmiar tekstu na 12.

 14. W prawej górnej części wizualizacji kliknij ikonę Przypnij element wizualny, a w oknie dialogowym kliknij pozycję Przypnij > Istniejący pulpit nawigacyjny.

 15. W górnej części przeglądarki w obszarze linków do stron nadrzędnych kliknij link Wdrażanie usługi Office 365, aby wrócić do pulpitu nawigacyjnego.

 16. Przewiń do dołu pulpitu nawigacyjnego, aby zlokalizować zapisaną wizualizację.

Dostosowywanie raportów w programie Power BI Desktop

Dla większości klientów możliwość modyfikowania raportów i wizualizacji wykresów w usłudze Power BI Web będzie wystarczająca. Niektórzy klienci mogą mieć jednak potrzebę połączenia tych danych z innymi źródłami danych w celu uzyskania bardziej rozbudowanych informacji kontekstowych o firmie. W takim przypadku mogą oni dostosowywać oraz tworzyć dodatkowe raporty przy użyciu programu Power BI Desktop. Program Power BI Desktop można pobrać bezpłatnie.

Używanie interfejsów API raportowania

Można rozpocząć od bezpośredniego połączenia z interfejsami API raportowania ODATA z usługi Office 365 obsługującej te raporty.

 1. Przejdź do pozycji Pobierz dane > Inne > Źródło strumieniowe ODATA > Połącz.

 2. W oknie adresu URL wprowadź https://reports.office.com/pbi/v1.0/<identyfikator_dzierżawy>

  Uwaga: Interfejsy API raportowania są w wersji Preview i mogą ulec zmianie do czasu wydania wersji produkcyjnej.

  Adres URL źródła danych OData dla programu Power BI Desktop
 3. Po wyświetleniu monitu wprowadź swoje poświadczenia administratora usługi Office 365 (organizacji lub szkoły), aby uwierzytelnić się w usłudze Office 365.

  Zobacz Często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowników, którzy mają dostęp do raportów pakietu zawartości wdrażania usługi Office 365.

 4. Po dokonaniu autoryzacji połączenia zostanie wyświetlone okno Nawigator zawierające zestawy danych dostępne pod kątem nawiązania połączenia.

  Zaznacz wszystkie i kliknij pozycję Załaduj.

  Spowoduje to pobranie danych do programu Power BI Desktop. Zapisz ten plik, a następnie możesz rozpocząć tworzenie wymaganych raportów.

  Zrzut ekranu przedstawiający wartości ODATA dostępne w interfejsie API raportowania

Korzystanie z szablonu analizy użycia platformy Microsoft 365

Możesz także użyć szablonu usługi Power BI, odpowiadającego raportom analizy użycia platformy Microsoft 365, jako punktu wyjścia do nawiązania połączenia z danymi. Zaletą korzystania z pliku pbit jest to, że zawiera on już parametry połączenia. Oprócz danych zwracanych przez schemat podstawowy skorzystać można dodatkowo ze wszystkich niestandardowych miar, które są tworzone, i użyć ich do dalszej rozbudowy.

Plik szablonu usługi Power BI można pobrać z Centrum pobierania Microsoft tutaj. Po pobraniu pliku szablonu usługi Power BI wykonaj następujące czynności, aby rozpocząć pracę:

 1. Otwórz plik pbit.

 2. W oknie dialogowym wprowadź wartość swojego identyfikatora dzierżawy.

  Wprowadź swój identyfikator dzierżawy, aby otworzyć plik pbit
 3. Wprowadź poświadczenia administratora, aby uwierzytelnić się w usłudze Office 365 po wyświetleniu monitu.

  Zobacz Często zadawane pytania, aby uzyskać więcej informacji na temat użytkowników, którzy mają dostęp do raportów analizy użycia platformy Microsoft 365.

  Po dokonaniu autoryzacji dane w pliku usługi Power BI zostaną odświeżone.

  Załadowanie danych może zająć trochę czasu, po jego zakończeniu możesz zapisać plik jako plik pbix i kontynuować dostosowywanie raportów lub dodać dodatkowe źródło danych do raportu.

 4. Zapoznaj się z dokumentacją Wprowadzenie do usługi Power BI, aby dowiedzieć się, jak tworzyć raporty, publikować je w usłudze Power BI i udostępniać w ramach organizacji. Wykonanie niniejszej procedury dostosowywania i udostępniania może wymagać dodatkowych licencji usługi Power BI. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz wskazówki dotyczące licencjonowania usługi Power BI.

Tematy pokrewne

Analiza użycia platformy Microsoft 365
Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365
Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365
Aktywny użytkownik w raportach użycia usługi Office 365
Rozwiązywanie problemów z analizą użycia platformy Microsoft 365
Model danych analizy użycia platformy Microsoft 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×