Dostosowywanie nawigacji witryny programu SharePoint

Dostosowywanie nawigacji witryny programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli już jako właściciel witryny lub mieć uprawnienia do witryny SharePoint edytowania, możesz dostosować nawigacji dla witryny, aby przekazać użytkownikom szybki dostęp do witryn i stron. Można dodawać, edytowanie lub usuwanie łącza z menu po lewej stronie w witrynie zespołu (nazywanej również menu Szybkie uruchamianie), górnym menu komunikacji witryn lub witryny Centrum lub na pasku nawigacyjnym witryny Centrum, który pojawia się we wszystkich witrynach skojarzone z witryny Centrum.

Uwagi: 

 • Jeśli witryny został dostosowany przez właściciela, menu po lewej stronie lub w górnym menu mogą nie być dostępne.

 • W SharePoint można tylko dostosować menu po lewej stronie w witrynie zespołu w tej chwili, o ile nie są w trybie klasycznym.

 • Potrzebujesz właściciela lub Edytuj uprawnienia, aby wprowadzić zmiany w nawigacji witryny.

 • W programie SharePoint Server 2010 można dostosować górny pasek łączy nawigacji w witrynie.

Wybierz swoją wersję SharePoint poniżej kroki Dostosowywanie nawigacji w witrynie SharePoint.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które korzystają z opcji udostępniania kierowanego w usłudze Office 365. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie.

  Nawigacji z lewej strony programu SharePoint

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Umieść wskaźnik na miejsce w menu, w którym chcesz dodać łącze, a następnie kliknij przycisk +.

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza wprowadź adres i nazwę wyświetlaną łącza.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 4. Jeśli chcesz, Dodawanie strony do menu na liście stron witryny, wybierz z menu po lewej stronie strony, zaznacz stronę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij ... albo obok strony na liście lub w górnym pasku nawigacyjnym.

  Dodawanie łącza do menu po lewej stronie

  Kliknij przycisk Dodaj do nawigacji.

  Dodawanie opcji nawigacji z listy stron

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: Ostatnio używane elementy są automatycznie obsługiwane przez SharePoint. Nie można dodać łącza do menu ostatnie.

 1. Kliknij przycisk Edytuj po prawej stronie górnym menu.

  Menu górnym witryny komunikacji

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Umieść wskaźnik na miejsce w menu, w którym chcesz dodać łącze, a następnie kliknij przycisk +.

  Górnym menu Edycja programu SharePoint

 3. W oknie dialogowym Dodawanie łącza w polu adres wprowadź adres URL dla łącza, które chcesz dodać.

  Aby dodać łącze do strony w menu po lewej stronie, wykonaj następujące kroki:

  1. Przejdź do strony, na której chcesz dodać łącze do.

  2. Skopiuj adres URL z paska adresu.

  3. Wklej adres URL w polu adres

 4. W polu Nazwa wyświetlana wpisz tekst wyświetlany łącza. To jest tekst, który pojawi się w menu.

  Następnie kliknij przycisk OK.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz edytować.

 3. Kliknij pozycję Edytuj.

  Edytowanie łącza w menu po lewej stronie

 4. Po zakończeniu edycji łącza, kliknij przycisk OK.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz przenieść.

 3. Kliknij przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

  Przenoszenie łącza w górę lub w dół w menu po lewej stronie

 4. Powtórz te czynności, aż łącze znajduje się w wybranym miejscu.

 5. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Uwaga: You can't drag and drop items to reorder them in menus.

Spowoduje to utworzenie wcięcia łącze w obszarze inne łącze. Możesz dodać maksymalnie 2 poziomów łączy sub menu po lewej stronie w witrynie zespołu, górnym menu witryn komunikacji lub na pasku nawigacyjnym witryny Centrum. Dodając łącza sub, Utwórz łącze miejsce, w którym ma być wyświetlana, a następnie był łącze sub przedstawiony powyżej.

Menu po lewej stronie

Poziomy nawigacji po lewej stronie

Menu górne

Poziomy górny obszar nawigacji
 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które mają być łączem sub.

 3. Kliknij opcję Utwórz łącze podrzędne.

  Rozpoczynanie łącze sub łącze w menu po lewej stronie

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Zostanie przeniesiony wcięciami łączy z poniższego nowe łącze.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok pozycji łącze podrzędne, które chcesz promować na łącze podstawowe.

 3. Kliknij łącze sub Podwyższ poziom.

  Promowanie sub łącza do łącze podstawowe

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Niektóre łącza, na przykład Kosza są łącza systemowych i nie można usunąć.

 1. Kliknij przycisk Edytuj w dolnej części menu po lewej stronie w witrynie zespołu lub z prawej strony menu górnego w witrynie komunikacji.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz, edytować, mogą nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 2. Kliknij wielokropek (...) obok łącza, które chcesz usunąć.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwaga: Nie można usunąć link Kosz w tej chwili.

  Usuwanie łącza z menu po lewej stronie

 4. Po dostosowaniu nawigacji, kliknij przycisk Zapisz lub, aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Anuluj.

Jeśli masz uprawnienia administratora lub właściciela, możesz wyłączyć menu po lewej stronie witryny zespołu.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Na niektórych stronach może być konieczne kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny w prawym górnym menu.

 2. W obszarze wygląd i działanie na stronie Ustawienia witryny, kliknij przycisk Elementy nawigacji.

  Elementy nawigacyjne w menu Ustawienia witryny
 3. Zaznacz lub wyczyść ustawienie Włącz pasek Szybkie uruchamianie, aby wyłączyć lub włączyć, a następnie kliknij przycisk OK.

  Wyczyść pole wyboru menu Szybkie uruchamianie

Uwaga: Po wyłączeniu panelu szybkiego uruchamiania mogą być nadal widoczne Kosz i przycisk Edytuj.

Jeśli został włączony funkcję publikowania w witrynie obsługi Klasyczny SharePoint, menu po lewej stronie będzie wyświetlana łącza do obsługi nowoczesny list i bibliotek, po dodaniu ich do witryny obsługi klasyczny oprócz elementów z magazynu terminów. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Włączanie zarządzane nawigacji dla witryny w programie SharePoint i Włączanie funkcji publikowania.

Edytowanie łącza w SharePoint Server 2016 lub SharePoint Server 2013

Aby rozpocząć pracę, edytowania łączy w witrynie, kliknij jedną z opcji Edytuj łącza na stronie.

Przycisk Edytuj łącza

1. na zmienianie łączy na górnym pasku łączy, kliknij pozycję Edytuj łącza z prawej strony menu.

2. Aby zmienić łącza w menu po lewej stronie (nazywane także pasek Szybkie uruchamianie), kliknij przycisk Edytuj łącza poniżej menu.

Uwaga: Jeśli nie widzisz Edytuj łącza, być może nie ma uprawnień do Dostosowywanie nawigacji w witrynie. Musi mieć co najmniej uprawnienia Zarządzanie listami. Skontaktuj się z właścicielem witryny albo aby uzyskać uprawnienia do siebie wprowadź odpowiednie zmiany, lub te zmiany zostały wprowadzone dla Ciebie.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję zawartość witryny.

 2. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, w którym chcesz dodać łącze.

 3. Kliknij aplikację, którą chcesz dodać, a następnie przeciągnij go w miejsce, w którym ma się znaleźć na pasku Szybkie uruchamianie lub górny pasek łączy.

  Przeciąganie aplikacji do obszaru nawigacji

 4. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Aby dodać łącze do innej witryny, wpisz adres URL.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, w którym chcesz dodać łącze.

 2. Kliknij przycisk + łącze.

 3. Wprowadź nazwę wyświetlaną łącze i lokalizacji docelowej, upewniając się, że możesz umieścić http://.

 4. Kliknij przycisk OK, aby dodać nowe łącze do Szybkie uruchamianie lub górny pasek łączy.

 5. Kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Uwaga: Nie można zmienić ani usunąć Kosz.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku łączy Szybkie uruchamianie lub w górę w zależności od tego, gdzie chcesz edytować łącze.

 2. Zmienianie nazwy: Kliknij bezpośrednio łącze, które chcesz zmienić i rozpocznij wpisywanie nowej nazwy. Kliknij obszar poza nazwą, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 3. Usuwanie: Kliknij przycisk X odpowiadające łącze go usunąć z poziomu panelu nawigacji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Zmiana nazwy łącza nie ma wpływu na adres strony lub adres URL, który odwołuje się łącze, tylko menu.

 1. Kliknij przycisk Edytuj łącza na pasku Szybkie uruchamianie lub górnej łączy w zależności od lokalizacji łącza, które chcesz przenieść.

 2. Zaznacz łącze, które chcesz przenieść, a następnie przeciągnij go w nowe miejsce w obszarze nawigacyjnym.

  Aby zwiększyć wcięcie lub utworzyć łącze sub, przeciągnij link w obszarze i nieco się po prawej stronie łącze, które ma być górny łącze.

 3. Powtórz te czynności dla każdego łącza, które chcesz przenieść.

 4. Po ukończeniu edytowania kliknij przycisk Zapisz.

  Zapisywanie zmian pasek Szybkie uruchamianie

Uwaga: Na głównym pasku Szybkie uruchamianie, można przeciągać elementy poza ostatnie. Jednak nie można przeciągać elementów do ostatnie.

Dla witryn w obszarze zbiory witryn, jeśli są włączone funkcje publikowania masz więcej opcji nawigacji do wyboru, łącznie z podwitryny i wyświetlanie samej nawigacji w nawigacji w witrynie nadrzędnej witryny (zwanych również dziedziczących nadrzędny nawigacji). Jeśli nie widzisz tych opcji, skontaktuj się z administratorem witryny.

 1. Miejsce, w którym chcesz zmienić ustawienia nawigacji po witrynie kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. Na stronie Ustawienia witryny kliknij pozycję Wygląd i działanie, a następnie kliknij Szybkie uruchamianie lub pasek łączy góry.

 3. Wybierz opcje na pasku Szybkie uruchamianie lub łącze do góry, na przykład pokazanie podwitryn lub w celu wyświetlenia samej nawigacji co w witrynie nadrzędnej (dziedziczą nadrzędny nawigacji).

Łącza, które są wyświetlane po lewej stronie witryny są nazywane łączami na pasku Szybkie uruchamianie. Domyślnie pasek Szybkie uruchamianie zawiera łącza do najnowszych elementów, a także ważne elementy, takie jak list i bibliotek. Łącza u góry, na górnej przyciskuPokaż zwykle podwitryn w witrynie.

Pasek Szybkie uruchamianie

Podczas tworzenia nowej listy lub biblioteki, nowe łącze jest wyświetlany automatycznie w obszarze ostatnie na Pasku Szybkie uruchamianie. Pięć najnowszych łącza są wyświetlane w sekcji ostatnie.

Łącze Ostatnie na pasku Szybkie uruchamianie umożliwia wyświetlenie ostatnio utworzonych stron, list i bibliotek

Uwaga: Po utworzeniu nowej strony nie są automatycznie wyświetlane na pasku Szybkie uruchamianie. Musisz utworzyć łącze do strony i Dodaj siebie.

Górny pasek łączy

Możesz również dostosowywanie łączy nawigacji na pasku górnym łączy witryny w celu zmiany wielkości liter, zmienianie kolejności lub dodać łącza do podwitryn, które użytkownicy odwiedzić najczęściej.

Górny obszar nawigacji witryny

Górny pasek łączy, składający się z szeregu kart u góry stron w witrynie, ułatwia użytkownikom witryny nawigację do innych witryn w zbiorze witryn. Górny pasek łączy jest również nazywany nawigacją globalną, ponieważ może być taki sam we wszystkich witrynach w zbiorze witryn. Podwitryny można jednak tak skonfigurować, aby górny pasek łączy witryny nadrzędnej nie był w nich wyświetlany. Dostępne dla Ciebie opcje konfigurowania górnego paska łączy różnią się w zależności od tego, czy Twój zbiór witryn ma włączone funkcje publikowania.

Oto przykład górny pasek łączy z witryny fikcyjny Contoso. Marketing, sprzedaży i Finanse są podwitryn Contoso witryna nadrzędna.

Górny pasek łączy

Czy masz niezbędne uprawnienia, aby skonfigurować nawigację?

Aby zarządzać nawigacją w witrynie, musisz mieć co najmniej takie uprawnienia, jakie są uzyskiwane po dodaniu do domyślnej grupy Projektanci programu SharePoint dla witryny. Niezbędne uprawnienia do skonfigurowania nawigacji na potrzeby witryny masz w przypadku, gdy w menu Akcje witryny Menu Akcje witryny znajduje się opcja Ustawienia witryny i na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie jest widoczne polecenie Nawigacja (w przypadku witryn nieprzeznaczonych do publikowania w obszarze Wygląd i działanie zamiast polecenia Nawigacja będą widoczne polecenia Szybkie uruchamianie i Górny pasek łączy.
Menu Ustawienia witryny dostępne w witrynie

Czy publikowanie jest włączone dla witryny?

Przed rozpoczęciem konfigurowania nawigacji na potrzeby witryny musisz ustalić, czy dla witryn w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania. Ważne jest, aby wiedzieć, czy dana witryna jest witryną publikowania, ponieważ opcje konfigurowania nawigacji na potrzeby witryny publikowania są bardziej rozbudowane niż opcje dostępne w przypadku witryny nieprzeznaczonej do publikowania.

W zależności od typu danej witryny na stronie Ustawienia witryny będą widoczne różne opcje nawigacji. Oto jak można szybko ustalić, z jakiego typu witryną pracujesz:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. Spójrz na listę łączy na stronie Ustawienia witryny w obszarze Wygląd i działanie.

  • Jeśli widać łącze Nawigacja, pracujesz z witryną publikowania i możesz skonfigurować witrynę na stronie Ustawienia nawigacji.
   Nawigacja

  • Jeśli widać łącza Górny pasek łączy i Szybkie uruchamianie, pracujesz z witryną nieprzeznaczoną do publikowania i masz bardziej ograniczony zestaw dostępnych opcji konfigurowania nawigacji.
   Wygląd i działanie

Nawigacja za pomocą łączy do stron nadrzędnych

Nie możesz skonfigurować nawigacji za pomocą łączy do stron nadrzędnych. Poniżej przedstawiono przykład nawigacji za pomocą łączy do stron nadrzędnych.
Łącza do stron nadrzędnych

Możesz tak skonfigurować górny pasek łączy, aby w witrynie był używany ten sam górny pasek łączy co w witrynie nadrzędnej. Innymi słowy podwitryna będzie dziedziczyć górny pasek łączy po witrynie nadrzędnej. Alternatywnie możesz tak skonfigurować górny pasek łączy w witrynie, aby był on w niej unikatowy.

Opcje i procedury dotyczące Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy różnią się w witrynach publikowania i witryny nieprzeznaczonej do publikowania. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz "Czy publikowanie jest włączone dla Twojej site?" w przed rozpoczęciem w tym artykule.

Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Podczas tworzenia nowej witryny w zbiorze witryn, dla którego nie są włączone funkcje publikowania, można zdecydować, czy witryna ma być uwzględniana na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej oraz czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. W efekcie są dostępne trzy różne opcje konfigurowania witryny:

 • Dziedziczona i uwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej i korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Nie można konfigurować górnego paska łączy na tym poziomie, jeśli nie zostanie wyłączone dziedziczenie po witrynie nadrzędnej.

 • Dziedziczona i nieuwzględniona w witrynie nadrzędnej     Witryna korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna, ale nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej. Nie można konfigurować górnego paska łączy na tym poziomie, jeśli nie zostanie wyłączone dziedziczenie po witrynie nadrzędnej.

 • Unikatowe     Witryna nie jest uwzględniana jako karta na górnym pasku łączy witryny nadrzędnej ani nie korzysta z tego samego górnego paska łączy co witryna nadrzędna. Górny pasek łączy można konfigurować na tym poziomie i jest on całkowicie niezależny od witryny nadrzędnej.

Jeśli nazwa witryny zostanie zmieniona na stronie Tytuł, opis i ikona, nie zostanie zaktualizowana na górnym pasku łączy. Aby zmienić nazwę wyświetlaną na górnym pasku łączy, musisz edytować górny pasek łączy.

Domyślnie tworzona podwitryna jest wyświetlana na górnym pasku łączy obiektu witryna nadrzędna i zawiera unikatowe górne paski łączy. W dowolnym momencie możesz zmienić to ustawienie. Aby skonfigurować ustawienia górnego paska łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.
  Wygląd i działanie

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć łącza niestandardowe dla podwitryny, kliknij opcję Zatrzymaj dziedziczenie łączy. Łącza z górnego paska łączy w witrynie nadrzędnej nie będą zachowywane po skonfigurowaniu podwitryny do zatrzymania dziedziczenia łączy.

  • Aby były używane te same łącza co w witrynie nadrzędnej, kliknij opcję Użyj łączy z witryny nadrzędnej. Po skonfigurowaniu podwitryny do używania tego samego górnego paska łączy co w witrynie nadrzędnej łącza na górnym pasku łączy w tej podwitrynie zostaną usunięte.

Konfigurowanie dziedziczenia górnego paska łączy w witrynie publikowania

Podczas tworzenia witryny publikowania możesz zdecydować, czy ma być używany górny pasek łączy z witryny nadrzędnej. Możesz zmienić te ustawienia w dowolnym momencie na stronie Ustawienia nawigacji. Aby skonfigurować ustawienia górnego paska łączy dla podwitryny:

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Nawigacja
  Polecenie nawigacji notatek pojawia się w obszarze wygląd i działanie, tylko wtedy, gdy dla witryny są włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektanci programu SharePoint dla witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby był wyświetlany ten sam górny pasek łączy co w witrynie nadrzędnej, wybierz opcję Wyświetl te same elementy nawigacji co w witrynie nadrzędnej.

  • Aby wyświetlić górny pasek łączy, który jest unikatowy dla bieżącej witryny, wybierz pozycję Wyświetl elementy nawigacji poniżej bieżącej witryny.

   Ustawienia w sekcji Nawigacja globalna

   Uwaga:  Te opcje będą niedostępne, jeśli pracujesz z witryną najwyższego poziomu w zbiorze witryn, ponieważ witryna najwyższego poziomu nie ma witryny nadrzędnej.

 4. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż podwitryny, jeśli na górnym pasku łączy mają być wyświetlane podwitryny bieżącej witryny.

  • Zaznacz pole wyboru Pokaż strony, jeśli na górnym pasku łączy mają być wyświetlane strony bieżącej witryny.

  • Wpisz liczbę określającą ustawienie Maksymalna liczba dynamicznych elementów do pokazania na tym poziomie nawigacji, jeśli chcesz ograniczyć liczbę łączy do witryn i stron, które są automatycznie wyświetlane na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Czynności, które można wykonać, aby dodać, edytowanie lub usuwanie łącza z górnego paska łączy różnią się w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbioru witryn. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz "Czy publikowanie jest włączone dla Twojej site?" w przed rozpoczęciem w tym artykule.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy z górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Jeśli Twoja witryna używa unikatowego górnego paska łączy (czyli jest witryną najwyższego poziomu lub nie dziedziczy górnego paska łączy po witrynie nadrzędnej), możesz skonfigurować łącza wyświetlane na górnym pasku łączy w tej witrynie. Możesz na nim również umieścić łącza do witryn spoza danego zbioru witryn.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W kolumnie Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij pozycję Nowe łącze nawigacji. Wpisz adres URL i opis łącza. Adres URL może wskazywać dowolną prawidłową ścieżkę, na przykład folder w tej witrynie, udział w intranecie organizacji lub łącze do lokalizacji w Internecie.

   Pozycja Nowe łącze nawigacji

  • Aby edytować łącze, kliknij przycisk Edytuj Edytowanie umieszczony obok odpowiedniego łącza, a następnie wprowadź odpowiednie zmiany. W przypadku łączy domyślnych możesz edytować tylko opis, taki jak Strona główna.

  • Aby usunąć łącze, kliknij przycisk Edytuj Edytowanie umieszczony obok tego łącza, kliknij przycisk Usuń, a następnie kliknij przycisk OK.

   Ważne: Usunięcie nagłówka z górnego paska łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania spowoduje również usunięcie wszystkich łączy poniżej tego nagłówka.

 4. Kliknij przycisk OK.

Dodawanie, edytowanie lub usuwanie łączy z górnego paska łączy w witrynie publikowania

Sekcja Edytowanie i sortowanie nawigacji na stronie Ustawienia nawigacji umożliwia dodawanie nowych nagłówków i łączy oraz edytowanie istniejących nagłówków i łączy na górnym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji kliknij pozycję Nawigacja globalna, aby wybrać górny pasek łączy.

  Pozycja Nawigacja globalna

  Uwaga: Jeśli pod nagłówkami Nawigacja globalna lub Bieżąca nawigacja nie są wyświetlane listy łączy, może to oznaczać, że dana witryna dziedziczy ustawienia nawigacji globalnej po witrynie nadrzędnej. W takim przypadku można jedynie dodawać i edytować łącza na pasku Szybkie uruchamianie, chyba że zostanie zatrzymane dziedziczenie ustawień nawigacji globalnej po witrynie nadrzędnej.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przeprowadzić edycję nagłówka lub łącza, zaznacz nagłówek lub łącze, a następnie kliknij pozycję Edytuj.

  • Aby dodać nowy nagłówek, kliknij pozycję Dodaj nagłówek.

  • Aby dodać nowe łącze, kliknij pozycję Dodaj łącze.

   Uwaga: Jeśli zaznaczysz nagłówek, łącze zostanie dodane w obszarze tego nagłówka. Jeśli zaznaczysz łącze, utworzone łącze zostanie dodane na tym samym poziomie co zaznaczone łącze.

  • Aby usunąć nagłówek lub łącze, w sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji zaznacz nagłówek lub łącze, które chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

   Uwaga: Jeśli zostanie usunięty nagłówek z górnego paska łączy wyświetlanego w witrynie publikowania, łącza znajdujące się w obszarze tego nagłówka nie zostaną usunięte i będą wyświetlane jako nagłówki po usunięciu ich oryginalnego nagłówka.

 5. W oknie dialogowym strony sieci Web wyświetlanym podczas dodawania lub edytowania elementu skonfiguruj następujące ustawienia:

  • Tytuł  Wpisz tytuł nagłówka lub łącza, który ma być wyświetlany. Tytuł jest wymagany.

  • Adres URL  Wpisz adres URL dla nagłówka lub łącza. Adres URL jest wymagany dla łączy, ale opcjonalny dla nagłówków.

   Jeśli adres URL ma być otwierany w oknie przeglądarki sieci Web innym niż używane przez witrynę, zaznacz pole wyboru Otwórz łącze w nowym oknie.

  • Opis  Wpisz opis dla nagłówka lub łącza. Opis to ustawienie opcjonalne.

  • Odbiorcy  Aby zastosować ograniczenie widoczności, wprowadź albo wybierz odbiorców nagłówka lub łącza. Tylko wprowadzeni odbiorcy będą mogli zobaczyć łącze lub nagłówek (a także wszystko, co znajduje się w jego obszarze). Jeśli nie wprowadzisz żadnych odbiorców, łącze będzie widoczne dla wszystkich. Odbiorcy to ustawienie opcjonalne.

   Okno dialogowe Nagłówek nawigacji

 6. Kliknij przycisk OK.

Czynności, które można wykonać, aby zmienić kolejność łączy na górnym pasku łączy się różnić w zależności od tego, czy są włączone funkcje publikowania dla zbioru witryn. Aby dowiedzieć się, jak ustalić, czy dla witryny w zbiorze witryn są włączone funkcje publikowania zobacz "Czy publikowanie jest włączone dla Twojej site?" w przed rozpoczęciem w tym artykule.

Zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy w witrynie nieprzeznaczonej do publikowania

Kolejność wyświetlania kart na górnym pasku łączy można zmieniać. Wszelkie zmiany kolejności elementów na górnym pasku łączy są odzwierciedlane we wszystkich witrynach dziedziczących górny pasek łączy po danej witrynie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny.

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Górny pasek łączy.

 3. Kliknij pozycję Zmień kolejność.

 4. W kolumnie Kolejność łączy kliknij opcje na listach, aby zmienić kolejność wyświetlania łączy na górnym pasku łączy.

 5. Kliknij przycisk OK.

Ręczne zmienianie kolejności łączy na górnym pasku łączy w witrynie publikowania

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny..

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji w obszarze Nawigacja globalna zaznacz element do przeniesienia i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przesunąć element w lewo na górnym pasku łączy, kliknij przycisk Przenieś w górę.

  • Aby przesunąć element w prawo na górnym pasku łączy, kliknij przycisk Przenieś w dół.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

 4. Powtórz krok 3, aby zmienić kolejność wszystkich dodatkowych elementów.

 5. Po zakończeniu zmieniania kolejności elementów kliknij przycisk OK.

Automatyczne sortowanie elementów na górnym pasku łączy w witrynie publikowania

W przypadku pracy z witryną, dla której zostały włączone funkcje publikowania, można skonfigurować elementy nawigacji w taki sposób, aby były automatycznie sortowane, na przykład według tytułu.

Ważne: Ustawienia sortowania dotyczą zarówno górnego paska łączy, jak i paska Szybkie uruchamianie. Wszelkie wprowadzone zmiany zostaną zastosowane do obu tych elementów nawigacji.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny..

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Sortowanie wybierz pozycję Sortuj automatycznie do sortowania podwitryn, łączy nawigacyjnych, list, bibliotek i stron automatycznie w kolejności rosnącej lub malejącej alfabetyczna lub liczbowa na podstawie elementów tytuły, daty utworzony lub ostatnio Zmodyfikowane daty.

  Jeśli wszystkie elementy nawigacji z wyjątkiem stron mają być sortowane ręcznie, kliknij opcję Sortuj ręcznie, a następnie zaznacz pole wyboru Sortuj strony automatycznie. Tylko strony będą sortowane zgodnie z ustawieniami skonfigurowanymi w sekcji Sortowanie automatyczne.

  Sortowanie

  1. W sekcji Sortowanie automatyczne na liście Sortuj według wykonaj jedną z następujących czynności:

   • Aby posortować elementy według tytułu, wybierz pozycję Tytuł.

   • Aby posortować elementy według daty ich utworzenia, wybierz pozycję Data utworzenia.

   • Aby posortować elementy według daty ich ostatniej modyfikacji, wybierz pozycję Data ostatniej modyfikacji.

  2. Określ odpowiednią kolejność sortowania, wybierając opcję w porządku rosnącym (A,B,C lub 1,2,3) albo w porządku malejącym (C,B,A lub 3,2,1).

  3. Kliknij przycisk OK.

W przypadku pracy w witrynie, dla której są włączone funkcje publikowania, masz opcję pokazywania i ukrywania stron i podwitryn na górnym pasku łączy.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny..

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Edytowanie i sortowanie nawigacji wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby pokazać podwitrynę lub stronę, która jest ukryta, zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Pokaż.

  • Aby ukryć podwitrynę lub stronę, która jest obecnie widoczna na górnym pasku łączy, zaznacz element, a następnie kliknij pozycję Ukryj.

   Przenoszenie elementów nawigacji globalnej

   Uwagi: 

   • Polecenia Ukryj i Pokaż są dostępne tylko dla elementów nawigacji będących podwitrynami lub stronami. Nie można ukryć nagłówków i łączy.

   • Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie widoczny na pasku Szybkie uruchamianie, będzie dostępna tylko opcja Ukryj. Po zaznaczeniu elementu, który jest obecnie ukryty na pasku Szybkie uruchamianie, będzie wyświetlana tylko opcja Pokaż.

W przypadku pracy w witrynie publikowania możesz określić, czy podwitryny i strony w tej witrynie mają być automatycznie wyświetlane na górnym pasku łączy. Na górnym pasku łączy podwitryny i strony bieżącej witryny są wyświetlane jako nowe karty (zakładając, że ta witryna nie dziedziczy ustawień nawigacji po witrynie nadrzędnej). Jeśli wybierzesz opcję pokazywania podwitryn i/lub stron dla wszystkich witryn w zbiorze witryn, podwitryny i strony poniżej podwitryn witryny najwyższego poziomu będą wyświetlane jako łącza w menu rozwijanych z odpowiednich kart na górnym pasku łączy.

Menu rozwijane

Uwaga: Jeśli zdecydujesz się, aby wyświetlać elementy nawigacji dla podwitryn lub stron, Twoja witryna może stać się nieczytelna w przypadku, gdy ma wiele podwitryn i stron. Jeśli struktura całego zbioru witryn ma nie być centralnie planowana ani zarządzana, możesz skonfigurować witrynę w taki sposób, aby podwitryny i strony nie były wyświetlane automatycznie.

 1. W menu Akcje witryny Menu Akcje witryny kliknij polecenie Ustawienia witryny..

 2. W sekcji Wygląd i działanie kliknij pozycję Nawigacja.

  Uwaga: Polecenie Nawigacja w obszarze Wygląd i działanie jest wyświetlane tylko wtedy, gdy dla witryny zostały włączone funkcje publikowania i masz co najmniej uprawnienia uzyskane w wyniku dodania do domyślnej grupy projektantów programu SharePoint dla tej witryny.

 3. W sekcji Nawigacja globalna wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby na górnym pasku łączy były wyświetlane łącza do podwitryn, zaznacz pole wyboru Pokaż podwitryny.

  • Aby na górnym pasku łączy były wyświetlane łącza do stron, zaznacz pole wyboru Pokaż strony.

  • Aby ukryć łącza do podwitryn na górnym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż podwitryny.

  • Aby ukryć łącza do stron na górnym pasku łączy, wyczyść pole wyboru Pokaż strony.

  • Jeśli skonfigurujesz witrynę do pokazywania podwitryn i stron, ale dana witryna jest skonfigurowana do wyświetlania nawigacji globalnej (górnego paska łączy) swojej witryny nadrzędnej, łącza do tych podwitryn i stron w nawigacji bieżącej witryny nie będą widoczne, chyba że nawigacja witryny nadrzędnej również została skonfigurowana do wyświetlania podwitryn i stron.

  • W przypadku konfigurowania nawigacji witryny najwyższego poziomu, gdy chcesz, aby strony lub podwitryny poniżej podwitryn witryny najwyższego poziomu były wyświetlane w menu rozwijanych z górnego paska łączy, musisz skonfigurować witrynę najwyższego poziomu do pokazywania podwitryn i stron, a także skonfigurować poszczególne podwitryny do pokazywanie ich podwitryn i stron.

  • Jeśli nie chcesz, aby były wyświetlane wszystkie podwitryny lub strony, możesz ukryć pojedyncze strony i podwitryny po skonfigurowaniu ich wyświetlenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Pokazywanie lub ukrywanie podwitryn i stron na górnym pasku łączy w tym artykule.

Linki pokrewne

Aby dodać łącza do strony zamiast menu po lewej lub górnej menu, zobacz Dodawanie łącza do strony.

Aby utworzyć nowych stron, które można łączyć, zobacz Dodawanie strony do witryny.

Aby zmienić kolory, tła i wygląd witryny, zobacz Zmienianie wyglądu witryny programu SharePoint.

Aby zmienić nazwę, opis, logo i innych ustawień witryny, zobacz Zarządzanie ustawieniami witryny zespołu programu SharePoint.

Aby utworzyć witrynę w SharePoint Online, zobacz Tworzenie witryny zespołu w usłudze SharePoint Online lub Utwórz witrynę komunikacji w usłudze SharePoint Online.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×