Dostosowywanie grafiku

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Konkretne osoby w Twojej organizacji udzielono uprawnień Dostosowywanie grafików. Na przykład zasób dodaje godzin do problem zadanie, możesz dostosować grafik poprawnie przypisać godzin.

Aby mieć możliwość modyfikowania danych grafiku, użytkownik musi mieć uprawnienia do dostosowywania. administrator serwera ustawia uprawnienia określające, czy użytkownik może edytować dane w grafikach. Jeśli użytkownik nie ma odpowiednich uprawnień, nie będzie można edytować pól grafików.

Porada: Jeśli użytkownik nie ma uprawnień do dostosowywania i potrzebuje zmienić dane grafiku przed jego zatwierdzeniem, może odrzucić grafik w celu przesłania go z powrotem do zasobu. Zasób może wprowadzić niezbędne zmiany i ponownie przesłać grafik do zatwierdzenia.

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w obszarze Zatwierdzenia kliknij opcję Grafik.

 2. Odszukaj grafik, który chcesz dostosować.

  Jako osoba dostosowująca masz dostęp do wszystkich grafików w organizacji. Możesz dostosować grafiki, które są oznaczone jako Odrzucone, Zaakceptowane lub Zatwierdzone.

  Ostrzeżenie: Nie należy dostosowywać grafików o stanie Przetworzone. Te grafiki już zostały wyeksportowane do systemu innej firmy. Nie należy dostosowywać grafików, które zostały wyeksportowane. Należy skontaktować się z administratorem systemu innej firmy, aby określić, jak najlepiej wprowadzić ten typ dostosowania. Jeśli użytkownik nie ma pewności, kto jest administratorem systemu innej firmy, powinien skontaktować się ze swoim menedżerem lub administratorem.

 3. W kolumnie Nazwa grafiku kliknij nazwę grafiku, który chcesz dostosować.

 4. Zmodyfikuj odpowiednio grafik:

  • Aby zmienić istniejące dane grafiku, kliknij w kolumnie i wierszu w celu przeprowadzenia edycji danych w tej komórce. Możesz zmieniać wartości w istniejących wierszach, w tym zamieniać każdą wartość w wierszu na zero. Nie możesz wprowadzać wartości ujemnych.

  • Aby dodać nowy wiersz do grafiku, kliknij przycisk Dodaj wiersze i wprowadź nowe dane grafiku.

Uwaga: 

 • Jeśli dane zostały przesłane do niewłaściwego zadania, nie można zmienić nazwy zadania ani usunąć przesłanego wiersza grafiku. Zamiast tego należy wpisać zero na siatce dla istniejącej pozycji, a następnie dodać nowy wiersz, aby podał godziny, które zostały usunięte.

 • Jeśli użytkownik jest osobą akceptującą lub zatwierdzającą z uprawnieniami do dostosowywania, może wprowadzić dostosowania podczas procesu zatwierdzania. Jednak dostosowania wprowadzone podczas procesu zatwierdzania są traktowane jako równoważne zmianom wprowadzonym przez członka zespołu i nie są oznaczone jako dostosowania.

 • Jeśli chcesz dostosować pracy pozostałej do wykonania zadania, kliknij nazwę zadania w grafiku, a następnie zmodyfikuj wartości w polu Praca pozostała.

Dlaczego nie można wykonywać pewne czynności w Microsoft Office Project Web Access ?

W zależności od ustawień uprawnień, których używasz do logowania się do programu Project Web Access nie można wyświetlić lub niektóre funkcje. Ponadto co widać na niektórych stronach mogą różnić się od dokumentacji, jeśli administrator serwera dostosowana Project Web Access i nie zostały dostosowane pomocy.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×