Dostosowanie paska narzędzi Szybki dostęp

Subskrypcja usługi Office 365, Office 2019, Office 2016, Office 2013, Office 2010

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pasek narzędzi Szybki dostęp to pasek narzędzi z możliwością dostosowywania, który zawiera zestaw poleceń niezależnych od karty na Wstążce, która jest obecnie wyświetlana. Pasek narzędzi Szybki dostęp można przenieść z jednej z dwóch możliwych lokalizacji, a następnie można dodać przyciski reprezentujące polecenia na pasku narzędzi Szybki dostęp.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Uwagi: 

 • Nie istnieje żadna opcja w pakiecie Microsoft Office, która pozwala zwiększyć rozmiar przycisków reprezentujących polecenia. Jedynym sposobem na zwiększenie rozmiaru przycisków jest obniżenie używanej rozdzielczości ekranu.

 • Paska narzędzi Szybki dostęp nie można wyświetlać w kilku wierszach.

 • Do paska narzędzi Szybki dostęp można dodawać tylko polecenia. Do paska narzędzi Szybki dostęp nie można dodawać zawartości większości list, np. wartości wcięć i odstępów, a także poszczególnych stylów, które są również wyświetlane na wstążce. Wstążkę w pakiecie Office można jednak dostosować, aby spersonalizować Wstążkę w odpowiedni sposób. Możesz na przykład utworzyć karty i grupy niestandardowe zawierające często używane polecenia.

Co chcesz zrobić?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Pokaż, jak dodawać polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Dodawanie polecenia nieznajdującego się na wstążce do paska narzędzi Szybki dostęp

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

Zmienianie kolejności poleceń na pasku narzędzi Szybki dostęp

Grupowanie poleceń przez dodanie separatora między poleceniami

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pokaż, jak przenieść pasek narzędzi Szybki dostęp

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Przywracanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Na wstążce kliknij odpowiednią kartę lub grupę, aby wyświetlić polecenie, które chcesz dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

  Dodawanie polecenia Pisownia i gramatyka do paska narzędzi Szybki dostęp w programie Word

Uwaga: W wersji 2007 pakietu Office po kliknięciu prawym przyciskiem myszy poleceń w menu wyświetlanym, gdy kliknięto przycisk pakietu Microsoft Office, była dostępna opcja pozwalająca dodać polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp. W pakiecie Office 2010 po kliknięciu karty Plik opcja ta nie jest dostępna.

Dodawanie polecenia nieznajdującego się na wstążce do paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp > Więcej poleceń.

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp przez kliknięcie przycisku Więcej poleceń.

 1. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Polecenia, których nie ma na Wstążce.

 2. Znajdź polecenie na liście, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

Usuwanie polecenia z paska narzędzi Szybki dostęp

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, które chcesz usunąć z paska narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Usuń z paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

Zmienianie kolejności poleceń na pasku narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. W obszarze Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp kliknij polecenie, które chcesz przenieść, a następnie kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Grupowanie poleceń przez dodanie separatora między poleceniami

Polecenia można grupować przy użyciu separatora, który sprawia, że pasek narzędzi Szybki dostęp wydaje się podzielony na sekcje.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. Na liście Wybierz polecenia z kliknij pozycję Popularne polecenia.

 3. Kliknij pozycję <Separator>, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

 4. Aby umieścić separator w wybranym miejscu, kliknij strzałkę Przenieś w górę lub Przenieś w dół.

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp może się znajdować w jednym z dwóch miejsc:

 • W lewym górnym rogu obok ikony programu pakietu Microsoft Office, na przykład obok ikony programu Word Ikona programu Word 2010 . (lokalizacja domyślna)
  Pasek narzędzi Szybki dostęp w prawym górnym rogu (lokalizacja domyślna)

 • Poniżej wstążki.
  Pasek narzędzi Szybki dostęp pod Wstążką

Jeśli nie chcesz, aby pasek narzędzi Szybki dostęp był wyświetlany w bieżącej lokalizacji, możesz go przenieść do drugiej lokalizacji. Jeśli uznasz, że lokalizacja domyślna obok ikony programu jest zbyt odległa od obszaru roboczego, a więc niewygodna, możesz go przenieść bliżej w kierunku obszaru roboczego. Lokalizacja poniżej wstążki nachodzi na obszar roboczy. Jeśli w związku z tym chcesz zmaksymalizować obszar roboczy, możesz zachować pasek narzędzi Szybki dostęp w jego lokalizacji domyślnej.

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp Obraz przycisku .

 2. Na liście kliknij pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż powyżej Wstążki.

Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp za pomocą polecenia Opcje

Na pasku narzędzi Szybki dostęp możesz dodawać polecenia, usuwać je, a także zmieniać ich kolejność. Służy to tego polecenie Opcje.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Wprowadź wymagane zmiany.

Przywracanie ustawień domyślnych paska narzędzi Szybki dostęp

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek narzędzi Szybki dostęp, a następnie kliknij polecenie Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

 2. W oknie Dostosowywanie paska narzędzi Szybki dostęp kliknij pozycję Resetuj domyślne, a następnie kliknij pozycję Resetuj tylko pasek narzędzi Szybki dostęp.

Eksportowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

Dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp możesz wyeksportować do pliku, który będzie można zaimportować w celu użycia przez współpracownika lub na innym komputerze.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij pozycję Importuj/eksportuj, a następnie kliknij pozycję Eksportuj wszystkie dostosowania.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w pakiecie Office.

Importowanie dostosowanego paska narzędzi Szybki dostęp

W celu zastąpienia bieżącego układu wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp możesz zaimportować pliki dostosowań. Dzięki możliwości importowania dostosowań programy pakietu Microsoft Office mogą wyglądać tak samo, jak u Twoich współpracowników, lub identycznie na różnych komputerach.

Ważne: Po zaimportowaniu pliku dostosowań wstążki wszystkie wcześniejsze dostosowania wstążki i paska narzędzi Szybki dostęp zostaną utracone. Jeśli przewidujesz potrzebę powrotu do bieżących dostosowań w przyszłości, wyeksportuj je przed zaimportowaniem jakichkolwiek nowych dostosowań.

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Pasek narzędzi Szybki dostęp.

 4. Kliknij pozycję Importuj/eksportuj, a następnie kliknij pozycję Importuj plik dostosowań.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w pakiecie Office.

Dlaczego pojawia się zielona kula?

Zielona kula pojawia się, jeśli po dostosowaniu wstążki do paska narzędzi Szybki dostęp dodano grupę lub polecenie niestandardowe, ale nie przypisano ikony reprezentującej tej grupy lub polecenia niestandardowego.

Ikona ta jest używana w poniższych sytuacjach:

 • Gdy dodasz grupę niestandardową do paska narzędzi Szybki dostęp.

 • Aby ułatwić odróżnianie Twojej własnej dostosowanej wstążki od wstążki domyślnej.

Dodawanie ikony reprezentującej grupę lub polecenie niestandardowe

 1. Kliknij kartę Plik.

 2. W obszarze Pomoc kliknij pozycję Opcje.

 3. Kliknij pozycję Dostosowywanie Wstążki.

 4. W oknie Dostosowywanie Wstążki na liście Dostosuj Wstążkę kliknij dodaną grupę lub polecenie niestandardowe.

 5. Kliknij pozycję Zmień nazwę, a następnie na liście Symbol kliknij ikonę.

 6. W oknie dialogowym Zmienianie nazwy kliknij przycisk OK.

 7. Aby zobaczyć i zapisać wprowadzone dostosowania, kliknij przycisk OK.

Aby uzyskać więcej informacji na temat dostosowywania wstążki, zobacz Dostosowywanie wstążki w pakiecie Office.

Co chcesz zrobić?

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Przenoszenie paska narzędzi Szybki dostęp

Pasek narzędzi Szybki dostęp może się znajdować w jednym z dwóch miejsc:

 • Lewy górny róg obok przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office (lokalizacja domyślna)
  Pasek narzędzi Szybki dostęp w lewym górnym rogu

 • Pod wstążką, która jest częścią interfejsu użytkownika Microsoft Office Fluent

  Pasek narzędzi Szybki dostęp pod Wstążką

Jeśli nie chcesz, aby pasek narzędzi Szybki dostęp był wyświetlany w bieżącej lokalizacji, możesz go przenieść do innej lokalizacji. Jeśli lokalizacja domyślna obok przycisku pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office jest zbyt duża od miejsca roboczego, warto ją przenieść bliżej obszaru roboczego... Lokalizacja poniżej wstążki nachodzi na obszar roboczy. Jeśli w związku z tym chcesz zmaksymalizować obszar roboczy, możesz zachować pasek narzędzi Szybki dostęp w jego lokalizacji domyślnej.

 1. Kliknij pozycję Dostosuj pasek narzędzi Szybki dostęp Obraz przycisku .

 2. Na liście kliknij pozycję Pokaż poniżej Wstążki lub Pokaż powyżej Wstążki.

Dodawanie polecenia do paska narzędzi Szybki dostęp

Możesz dodać polecenie do paska narzędzi Szybki dostęp bezpośrednio z poleceń wyświetlanych na wstążce interfejsu Office Fluent.

 1. Na wstążce kliknij odpowiednią kartę lub grupę, aby wyświetlić polecenie, które chcesz dodać do paska narzędzi Szybki dostęp.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie, a następnie kliknij polecenie Dodaj do paska narzędzi Szybki dostęp w menu skrótów.

  Uwagi: 

  • Nie istnieje żadna opcja w pakiecie Microsoft Office, która pozwala zwiększyć rozmiar przycisków reprezentujących polecenia. Jedynym sposobem na zwiększenie rozmiaru przycisków jest obniżenie używanej rozdzielczości ekranu.

  • Paska narzędzi Szybki dostęp nie można wyświetlać w kilku wierszach.

  • Do paska narzędzi Szybki dostęp można dodawać tylko polecenia. Do paska narzędzi Szybki dostęp nie można dodawać zawartości większości list, np. wartości wcięć i odstępów, a także poszczególnych stylów, które są również wyświetlane na wstążce.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×