Dostarczanie instrukcji użytkownikom szablonu

Jeśli tworzysz szablony dla innych użytkowników, możesz zastąpić tekst w domyślnych elementach symbole zastępcze, dodając „niestandardowy tekst zastępczy” opisujący lub określający rodzaje informacji, które mają wprowadzać użytkownicy szablonu.

Poniższy przykładowy szablon zawiera tekst instrukcji, który monituje użytkownika szablonu o wprowadzenie określonego typu informacji, takiego jak data, wizje, cele itd.

Przykładowy szablon programu PowerPoint

Uwagi: 

 • Należy pamiętać o różnicy między używaniem symboli zastępczych i pól tekstowych w widoku Wzorzec slajdów. Oto ta różnica:

 • Tekst w polu tekstowym dodanym w widoku normalnym może być edytowany przez dowolną osobę.

 • Dodanie symbolu zastępczego z widoku Wzorzec slajdów powoduje, że użytkownicy szablonu mogą zamieniać tekst monitu na tekst, który nawiązuje do ich projektu. Normalnym działaniem w przypadku niestandardowego tekstu monitu w symbolu zastępczym jest jego znikanie po rozpoczęciu pisania.

 • Dodanie pola tekstowego z widoku Wzorzec slajdów umożliwia dodanie stałego, nieedytowalnego tekstu.

Aby dodać tekst zawierający informacje o sposobie używania szablonu, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Widok > Wzorzec slajdów.

 2. W okienku zawierającym wzorzec slajdów i układy kliknij układ, do którego chcesz dodać symbol zastępczy tekstu.

 3. Kliknij pozycję Wzorzec slajdów > Wstaw symbol zastępczy > Tekst.

  Dodawanie symbolu zastępczego

 4. Użyj wskaźnika myszy, aby przeciągnąć i narysować rozmiar symbolu zastępczego.

 5. Wyróżnij tekst domyślny w symbolu zastępczym i zamień go na własny tekst instruktażowy.

  Uwaga: Jeśli przed tekstem instruktażowym pojawi się niepotrzebny punktor, kliknij kartę Narzędzia główne i w grupie Akapit kliknij strzałkę w dół obok pozycji Punktory, a następnie kliknij pozycję Brak.

 6. Kliknij pozycję Wzorzec slajdów > Zamknij widok wzorca.

  Ważne: W przypadku edytowania układu w widoku wzorca slajdów, na przykład dodawania tekstu instruktażowego lub wykonywania innych działań powodujących zmianę układu, po powrocie do widoku normalnego należy ponownie zastosować układ do slajdów w prezentacji. Dzięki temu slajdy prezentacji będą zawierały najnowsze aktualizacje układu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×