Dostępne grupy

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Microsoft Office Project 2007 zawiera wstępnie zdefiniowanych zadań lub grupy zasobów, kategoryzowanie i wyświetlania rzutowane zadanie, zasobu lub przydział informacji na różne sposoby.

Uwaga: Jeżeli żadna ze wstępnie zdefiniowanych grup nie odpowiada potrzebom użytkownika, można utworzyć grupę niestandardową, udostępnić ją w menu i wyświetlać automatycznie w określonym widoku.

W tym artykule

Więcej informacji na temat grup zadań

Więcej informacji na temat grup zasobów

Informacje o grupach zadań

Nazwa grupy

Opis

Zalecane zastosowanie

Zadania wykonane i niewykonane

Grupa Zadania wykonane i niewykonane dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je w trzech grupach według procentu wykonania pracy: 0, 1–99 i 100.

Za pomocą grupy Zadania wykonane i niewykonane można szybko zapoznać się ze stanem wykonania zadań w projekcie.

Typ ograniczenia

Grupa Typ ograniczenia dzieli zadania na kategorie i wyświetla je według jednego z następujących ograniczeń: Jak najpóźniej, Jak najwcześniej, Zakończ nie wcześniej niż, Zakończ nie później niż, Musi zakończyć się, Musi rozpocząć się, Rozpocznij nie wcześniej niż i Rozpocznij nie później niż.

Za pomocą grupy Typ ograniczenia można sprawdzić sposoby ograniczenia zadań projektu lub zmienić typ ograniczenia określonego zadania.

Krytyczne

Grupa Krytyczne wyświetla zadania projektu, dzieląc je w zależności od tego, czy są krytyczne.

Za pomocą grupy Krytyczne można szybko zapoznać się z tymi zadaniami projektu, które znajdują się na ścieżce krytycznej.

Czas trwania

Grupa Czas trwania dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je według liczby dni, jaka jest wymagana do ich wykonania.

Za pomocą grupy Czas trwania można szybko zapoznać się z listą zadań, ułożoną w kolejności według czasu wymaganego do ich wykonania.

Czas trwania i priorytet

Grupa Czas trwania i priorytet dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je najpierw według liczby dni wymaganej do ich wykonania, a następnie według priorytetów (w interwałach po 100) w obrębie każdej grupy czasu trwania.

Za pomocą grupy Czas trwania i priorytet można zapoznać się z listą zadań, ułożoną w kolejności według czasu trwania wymaganego do ich wykonania i zorganizowaną według przypisanych im priorytetów.

Punkty kontrolne

Grupa Punkty kontrolne wyświetla zadania projektu, dzieląc je w zależności od tego, czy zadanie jest punktem kontrolnym.

Za pomocą grupy Punkty kontrolne można szybko zapoznać się z listą wszystkich punktów kontrolnych w danym projekcie, oddzielonych od wszystkich pozostałych zadań.

Priorytet

Grupa Priorytet dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je według priorytetów (w interwałach po 100).

Za pomocą grupy Priorytet można szybko wyświetlić zadania podzielone na kategorie według określonych poziomów priorytetu.

Priorytet utrzymywania struktury konspektu

Grupa Priorytet zachowywania struktury konspektu dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je najpierw według ich numerów konspektu, a następnie według ich priorytetów w konspekcie.

Za pomocą grupy Priorytet utrzymywania struktury konspektu można zachowywać strukturę podziału prac (SPP) podczas grupowania według interwałów priorytetów w każdej sekcji konspektu.

Stan zespołu — oczekiwanie

Grupa Stan zespołu — oczekiwanie dzieli zadania projektu na kategorie i wyświetla je w zależności od tego, czy otrzymano odpowiedź na żądanie informacji o projekcie wysłane do zasobu przydzielonego do zadania. W momencie zażądania informacji o postępie pole zadania Stan zespołu — oczekiwanie jest ustawiane na Tak. Po otrzymaniu wszystkich odpowiedzi od wszystkich zasobów przydzielonych do zadania wpis Tak zmienia się na Nie.

Za pomocą grupy Stan zespołu — oczekiwanie można śledzić zadania, które wciąż mają oczekujące komunikaty o stanie od przydzielonych zasobów.

Początek strony

Informacje o grupach zasobów

Nazwa grupy

Opis

Zalecane zastosowanie

Przydziały zachowujące strukturę konspektu

Grupa Przydziały zachowujące strukturę konspektu dzieli przydziały zasobów na kategorie i wyświetla je, używając hierarchii planu projektu.

Za pomocą grupy Przydziały zachowujące strukturę konspektu można przeglądać przydziały każdego zasobu w kontekście całego projektu.

Zasoby obciążone całkowicie i niecałkowicie

Grupa Zasoby obciążone całkowicie i niecałkowicie dzieli zasoby projektu na kategorie i wyświetla je w trzech grupach według procentu wykonania pracy: 0, 1–99 i 100.

Za pomocą grupy Zasoby obciążone całkowicie i niecałkowicie można szybko przejrzeć postęp pracy dla każdego z zasobów.

Grupa zasobów

Grupa Grupa zasobów dzieli zasoby na kategorie i wyświetla je według ich pola grupy zasobów.

Za pomocą grupy Grupa zasobów można przeglądać zasoby według ich określonych kategorii.

Typ zasobu

Grupa Typ zasobu dzieli zasoby projektu na kategorie i wyświetla je według typu zasobu (zasoby pracy, zasoby materiałowe i zasoby kosztowe).

Za pomocą grupy Typ zasobu można przeglądać dane użycia rzutowane według typu zasobu.

Oczekiwanie na odpowiedź

Grupa Oczekiwanie na odpowiedź kategoryzuje zasoby projektu i wyświetla je według tego, czy odpowiedziały na wiadomość Żądaj raportu o stanie.

Za pomocą grupy Oczekiwanie na odpowiedź można śledzić, które zasoby odpowiedziały na żądanie stanu przydziału.

Stawka zasadnicza

Grupa Stawka zasadnicza dzieli zasoby projektu na kategorie i wyświetla je według ich stawek zasadniczych (stawek płacy za zwyczajną pracę, która nie jest wykonywana w nadgodzinach).

Za pomocą grupy Stawka zasadnicza można wyświetlać zasoby projektu według ich stawek płac.

Porównanie zasobów pracy i materiałowych

Grupa Porównanie zasobów pracy i materiałowych dzieli na kategorie zasoby projektu według tego, czy każdy z nich jest zasobem materiałowym czy zasobem pracy.

Za pomocą grupy Porównanie zasobów pracy i materiałowych można oddzielać zasoby materiałowe od zasobów pracy. W ten sposób można przeglądać rzutowane informacje sumaryczne dla każdej z grup oddzielnie. Na przykład można szybko zapoznać się z kosztem całkowitym wszystkich użytych zasobów materiałowych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×